Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання224642
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник160063
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння151653
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури102300
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие100358
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації100143
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect89190
Шатров П К - Золотые зерна мудрости88292
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія87162
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200784916
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник74780
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте72741
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія71290
Л. Тупчієнко - Політологія70873
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 170682
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології70654
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника69692
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму64918
Ю О Коваль - Основи теорії кіл64281
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник62106
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки61663
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків60941
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій59192
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу56825
Лортц Й - История церкви54491
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти53949
Б С Бусигін - Прикладна інформатика52248
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками51641
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид50700
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства50620
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз49186
І Ф Костюк - Професійні хвороби48513
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций48011
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям47927
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія47801
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект47437
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики46768
В І Макеєв - Стрільба артилерії46673
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави45586
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика44302
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2643335
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова43214
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови42589
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій42480
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам41079
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету41011
М І Гнатюк - Наукові записки в 1441002
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах39921
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології39808
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни39377
В Г Ковешніков - Апарат38051
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник37913
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник37621
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія37476
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система37429
М І Гнатюк - Наукові записки в 1137276
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period37252
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики36765
О А Борисенко - Аналітична геометрія35874
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору34974
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка34970
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни34640
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці34590
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки34322
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія33926
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій33735
А П Загнітко - Лінгвістичні студії32210
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія32208
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство31903
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія31808
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект31460
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій30375
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка30362
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика30297
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі30278
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини30205
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття30060
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств29844
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація29511
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації28970
Автор неизвестен - Krmulture in iran28689
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики28348
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г28279
М І Гнатюк - Наукові записки27656
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця26810
В Г Клименко - Загальна гідрологія26643
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури26360
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник26054
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв25613
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства25265
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник25147
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання24204
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи24076
І П Булєєв - Вісник донецького університету23920
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей23110
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч23071
Рикёр П - История и истина22930
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка22316
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право22262
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження21239