Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання209764
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник143588
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння141634
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури99068
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації92922
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие90167
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect81931
Шатров П К - Золотые зерна мудрости81407
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія80045
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200779312
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник69754
Л. Тупчієнко - Політологія65960
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте65014
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 164092
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія63579
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології63316
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника62884
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму59180
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник56789
Ю О Коваль - Основи теорії кіл56695
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки56565
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків53730
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій52783
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу51249
Лортц Й - История церкви51038
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти48430
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид46652
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками46338
Б С Бусигін - Прикладна інформатика46204
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства46040
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз44817
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям43760
І Ф Костюк - Професійні хвороби43753
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций43243
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект42970
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія42940
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики41065
В І Макеєв - Стрільба артилерії40978
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави40138
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика39725
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2639553
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова39258
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови38832
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій38755
М І Гнатюк - Наукові записки в 1437036
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам36927
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології36900
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету36427
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни35743
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах35457
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник35157
В Г Ковешніков - Апарат34723
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія34324
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система33758
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period33715
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник33657
М І Гнатюк - Наукові записки в 1133378
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики32788
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці32266
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка32084
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору32081
О А Борисенко - Аналітична геометрія31948
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни31244
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія30218
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій30195
А П Загнітко - Лінгвістичні студії29904
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство29790
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки29591
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія28447
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія28039
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств27791
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій27772
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття27689
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект27566
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка27538
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі27466
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика27356
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини26937
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація26831
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації26547
М І Гнатюк - Наукові записки25330
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики25007
Автор неизвестен - Krmulture in iran24971
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г24947
В Г Клименко - Загальна гідрологія24782
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця24523
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури24509
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник23731
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства23336
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв23123
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник22657
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи22492
І П Булєєв - Вісник донецького університету22172
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання22026
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч21135
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей21087
Рикёр П - История и истина21070
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка20554
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право19406
О В Курілов - Гідробіологія19187