Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання271810
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник217195
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння203596
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие137093
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації129014
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect125500
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія119490
Шатров П К - Золотые зерна мудрости117823
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури112317
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007109764
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте108773
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія102513
Л. Тупчієнко - Політологія102194
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник99356
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології98619
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 198477
Ю О Коваль - Основи теорії кіл96634
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника96245
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків93566
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму90972
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки90009
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник87971
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій87405
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам81301
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу79776
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти79372
Лортц Й - История церкви77509
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства76043
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками75501
Б С Бусигін - Прикладна інформатика75246
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид72112
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики71937
В І Макеєв - Стрільба артилерії71310
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций70574
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія70410
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям69770
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз69365
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект68983
І Ф Костюк - Професійні хвороби68532
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави68330
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика68164
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови64083
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2662979
М І Гнатюк - Наукові записки в 1460821
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету60091
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни59833
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник59557
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова59115
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій58944
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах57965
В Г Ковешніков - Апарат57118
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики56395
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології56306
М І Гнатюк - Наукові записки в 1156247
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки55750
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period55395
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія54649
О А Борисенко - Аналітична геометрія54319
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система53579
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект53252
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни51932
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник51295
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія50415
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія49418
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка49406
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія46560
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г46446
А П Загнітко - Лінгвістичні студії46214
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці46205
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини45300
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики45271
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій45176
Автор неизвестен - Krmulture in iran45108
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство44672
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття43739
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика43261
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація42944
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору42362
М І Гнатюк - Наукові записки40468
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств40390
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації40350
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій40062
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник39901
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця39741
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі39494
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка39149
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства38065
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право37382
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник36839
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв36142
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи35519
І П Булєєв - Вісник донецького університету35341
В Г Клименко - Загальна гідрологія35046
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання34806
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури34803
Рикёр П - История и истина34596
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч34336
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження33393
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка31886
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей31581