Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання253629
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник193682
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння171705
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие118548
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації112126
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури107399
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect102937
Шатров П К - Золотые зерна мудрости101397
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія99773
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200795457
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте88531
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник85983
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія85686
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології85210
Л. Тупчієнко - Політологія84092
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 182246
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника81407
Ю О Коваль - Основи теорії кіл77538
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму75926
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків74469
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки74434
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник72819
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій71124
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу68594
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти65563
Лортц Й - История церкви63471
Б С Бусигін - Прикладна інформатика62535
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками61984
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства61409
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид58988
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз58617
І Ф Костюк - Професійні хвороби58455
В І Макеєв - Стрільба артилерії58445
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций58142
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям57437
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія57098
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики56908
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект56622
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави55246
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика54115
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам53604
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2651698
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови51257
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова50494
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету49812
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій49752
М І Гнатюк - Наукові записки в 1449049
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах48203
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни47608
В Г Ковешніков - Апарат46900
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології46725
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник45733
М І Гнатюк - Наукові записки в 1145686
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики45453
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система44951
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period44642
О А Борисенко - Аналітична геометрія44288
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія44282
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник43976
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки43162
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни42564
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія41409
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка40811
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект40777
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія40221
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці39771
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій39408
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору38873
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія38504
А П Загнітко - Лінгвістичні студії37720
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство36846
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини36649
Автор неизвестен - Krmulture in iran36337
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика36151
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття36056
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г35894
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики35848
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація35221
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій35150
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка35051
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі34902
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств34015
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації33751
М І Гнатюк - Наукові записки33018
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця32483
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник31343
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник31197
В Г Клименко - Загальна гідрологія30582
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства30522
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури30277
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв30245
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання28962
І П Булєєв - Вісник донецького університету28648
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи28626
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право28341
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч28009
Рикёр П - История и истина27682
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей26914
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження26594
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка26151