Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання151149
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння106999
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник97052
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури76113
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації69375
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие63167
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200758695
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія56529
Шатров П К - Золотые зерна мудрости55657
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect54759
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник51843
Л. Тупчієнко - Політологія49055
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте44345
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології44142
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник43093
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія43038
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму43021
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 140751
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника40437
Лортц Й - История церкви37770
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу36496
Ю О Коваль - Основи теорії кіл36314
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки35324
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій34152
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків33921
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства32213
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти31891
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками31145
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз30634
І Ф Костюк - Професійні хвороби30580
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид30570
Б С Бусигін - Прикладна інформатика29514
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям29479
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій29122
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія28481
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики28478
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова28430
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник28296
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект28205
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови27674
В І Макеєв - Стрільба артилерії27229
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций27097
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави26396
М І Гнатюк - Наукові записки в 1426064
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології26022
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни25652
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2625614
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету25609
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник25146
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика24757
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система24687
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору24001
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка23767
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах23730
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам23706
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці23677
В Г Ковешніков - Апарат23375
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія22966
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики22055
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій21961
М І Гнатюк - Наукові записки в 1121935
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств21756
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period21709
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій21198
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія20871
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство20845
О А Борисенко - Аналітична геометрія20734
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації20554
А П Загнітко - Лінгвістичні студії20320
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія20141
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни19999
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття19986
В Г Клименко - Загальна гідрологія19943
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація19461
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі19440
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика19032
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини18820
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки18609
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка18092
М І Гнатюк - Наукові записки17918
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури17777
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця17596
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія17370
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства17319
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник17083
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання17072
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи16718
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник16616
І П Булєєв - Вісник донецького університету16430
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект16421
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики16389
Автор неизвестен - Krmulture in iran16282
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей16185
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка16178
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв16137
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г15801
Рикёр П - История и истина15019
О В Курілов - Гідробіологія14753
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч14614
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження14224