Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання275127
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник221978
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння220728
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие142905
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації136507
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect134670
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія128673
Шатров П К - Золотые зерна мудрости127509
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте117167
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007117035
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури113495
Л. Тупчієнко - Політологія111173
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія109095
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 1106807
Ю О Коваль - Основи теорії кіл104557
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник104487
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника104462
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології102720
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків101414
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки100851
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму96697
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій94343
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник91629
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам88220
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти86778
Лортц Й - История церкви84946
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу83891
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства82299
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками81313
Б С Бусигін - Прикладна інформатика80952
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики78993
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид78182
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций78181
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія77056
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект76973
В І Макеєв - Стрільба артилерії76165
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям76155
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз74717
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави74665
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика74602
І Ф Костюк - Професійні хвороби72867
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови69820
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2668849
М І Гнатюк - Наукові записки в 1466153
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни64701
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету64559
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник64372
В Г Ковешніков - Апарат63774
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій63130
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах62612
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки62490
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова62259
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики62075
М І Гнатюк - Наукові записки в 1161822
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period61710
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія60896
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології60635
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект59149
О А Борисенко - Аналітична геометрія59051
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система57086
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни56341
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія55209
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка52872
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник52420
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія52375
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г50686
А П Загнітко - Лінгвістичні студії49926
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики48954
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія48637
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці48498
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство48380
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини48119
Автор неизвестен - Krmulture in iran48114
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття47504
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій46529
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація46132
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика45804
М І Гнатюк - Наукові записки43575
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник43516
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств42962
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору42958
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації42816
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця42355
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій41338
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства41124
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право40964
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі40811
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка40280
І П Булєєв - Вісник донецького університету38550
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник38513
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв38022
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи37925
Рикёр П - История и истина37746
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання37306
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури36742
В Г Клименко - Загальна гідрологія36587
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч36524
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження36101
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка33881
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей33241