Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання95151
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння88624
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник72309
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури64328
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації57827
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200747430
Шатров П К - Золотые зерна мудрости46815
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія45819
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect44837
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие44625
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник42291
Л. Тупчієнко - Політологія41287
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму35071
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте34346
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник33900
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія33291
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника32964
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології32270
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 131121
Лортц Й - История церкви30022
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу28464
Ю О Коваль - Основи теорії кіл28434
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки27428
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти25932
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій25812
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків25619
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства25410
І Ф Костюк - Професійні хвороби25256
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій24106
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз24085
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками23618
Б С Бусигін - Прикладна інформатика23387
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник22382
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики22151
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова22110
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид21951
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови21907
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям21658
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект21580
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології21353
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни21270
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія21246
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система20932
В І Макеєв - Стрільба артилерії20809
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник20682
М І Гнатюк - Наукові записки в 1420397
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций20076
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету20050
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2619092
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств19047
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка18839
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці18632
В Г Ковешніков - Апарат18564
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави18030
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика17961
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам17911
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору17668
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації17634
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах17539
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія17233
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій16686
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій16507
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики16486
М І Гнатюк - Наукові записки в 1116240
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period16091
В Г Клименко - Загальна гідрологія15921
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія15908
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація15577
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття15570
А П Загнітко - Лінгвістичні студії14934
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання14841
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство14588
О А Борисенко - Аналітична геометрія14541
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі14463
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія14361
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини14261
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства14130
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка13935
М І Гнатюк - Наукові записки13734
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи13667
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика13516
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни13461
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця13352
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник13306
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник12869
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури12860
Автор неизвестен - Krmulture in iran12852
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей12730
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія12471
І П Булєєв - Вісник донецького університету12381
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка12237
Рикёр П - История и истина12205
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв12045
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект11833
А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура11420
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки11346
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч11335
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження11288
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики11238
О В Курілов - Гідробіологія11151