Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання158061
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння111628
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник103575
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури78575
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації72014
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие66219
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200760650
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія58555
Шатров П К - Золотые зерна мудрости58450
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect58411
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник54336
Л. Тупчієнко - Політологія50787
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології47204
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте46754
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму45496
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія45452
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник44469
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 143202
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника42753
Лортц Й - История церкви39587
Ю О Коваль - Основи теорії кіл38715
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу38659
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки37956
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій36243
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків36127
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти33838
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства33832
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками32717
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз32514
І Ф Костюк - Професійні хвороби32323
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид31972
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям31385
Б С Бусигін - Прикладна інформатика31373
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій30540
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект30080
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики29966
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія29964
В І Макеєв - Стрільба артилерії29605
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник29459
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций29424
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова29399
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови29102
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави27916
М І Гнатюк - Наукові записки в 1427594
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2627395
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології27385
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету27082
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни26788
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика26441
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник26411
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система25624
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам25319
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору25194
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці25162
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах25054
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка24973
В Г Ковешніков - Апарат24900
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія24329
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій23802
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики23538
М І Гнатюк - Наукові записки в 1123431
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period23235
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств22503
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій22352
О А Борисенко - Аналітична геометрія22311
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство22168
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія21922
А П Загнітко - Лінгвістичні студії21552
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни21482
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія21276
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації21270
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття21193
В Г Клименко - Загальна гідрологія20879
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика20493
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація20463
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки20258
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі20256
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини19966
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка19663
М І Гнатюк - Наукові записки18964
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури18676
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця18615
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія18581
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства18098
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник18022
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект17855
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання17791
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи17629
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник17480
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики17469
Автор неизвестен - Krmulture in iran17238
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв17201
І П Булєєв - Вісник донецького університету17163
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей17001
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г16798
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка16723
Рикёр П - История и истина15824
О В Курілов - Гідробіологія15534
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч15474
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження14950