Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання240745
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник179246
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння161192
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие109348
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації105658
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури105253
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect95496
Шатров П К - Золотые зерна мудрости94787
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія93383
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200790136
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник80409
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте80057
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології78161
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія78081
Л. Тупчієнко - Політологія77025
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 176456
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника75281
Ю О Коваль - Основи теорії кіл70323
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму70156
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки67983
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник67585
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків67222
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій64518
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу62382
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти58950
Лортц Й - История церкви58515
Б С Бусигін - Прикладна інформатика57210
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками56542
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства55186
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид54320
І Ф Костюк - Професійні хвороби53042
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз53005
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций52765
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект52298
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія52233
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям51980
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики51782
В І Макеєв - Стрільба артилерії51501
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави49735
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика48637
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2647163
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова46965
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови46408
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій45780
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам45094
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету44793
М І Гнатюк - Наукові записки в 1444469
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах43478
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни43233
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології43106
В Г Ковешніков - Апарат41756
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник41311
М І Гнатюк - Наукові записки в 1141162
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система40959
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник40720
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики40666
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period40658
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія40290
О А Борисенко - Аналітична геометрія39837
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки38219
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни38153
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка37600
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія37243
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору36964
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці36951
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій36643
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія35637
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект35420
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія35212
А П Загнітко - Лінгвістичні студії34693
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство34045
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини33421
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика33047
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій32786
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття32753
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка32603
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі32561
Автор неизвестен - Krmulture in iran32124
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація32027
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств31802
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики31661
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г31554
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації31276
М І Гнатюк - Наукові записки30069
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця29478
В Г Клименко - Загальна гідрологія28572
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури28311
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник28299
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник27885
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв27685
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства27639
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання26445
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи26223
І П Булєєв - Вісник донецького університету26117
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч25429
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право25254
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей25114
Рикёр П - История и истина25033
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка23992
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження23637