Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння83065
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання76207
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник62868
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури58893
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації54363
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200744313
Шатров П К - Золотые зерна мудрости44287
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія43807
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect41470
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие40341
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник39635
Л. Тупчієнко - Політологія39324
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму32486
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте32007
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник30638
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія30610
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника30212
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 129618
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології28767
Лортц Й - История церкви28108
Ю О Коваль - Основи теорії кіл26216
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки25363
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу24719
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти24320
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків24226
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій24108
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства23895
І Ф Костюк - Професійні хвороби23494
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій22769
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками22408
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз22096
Б С Бусигін - Прикладна інформатика22050
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики21083
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник20482
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології20441
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям20378
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни20308
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид20162
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови20145
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія20069
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система20059
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект20043
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова19932
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник19325
В І Макеєв - Стрільба артилерії19054
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету18905
М І Гнатюк - Наукові записки в 1418848
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций18527
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств18508
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2617890
В Г Ковешніков - Апарат17736
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка17407
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці17152
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації16898
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика16858
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам16672
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави16197
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія16106
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики15763
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору15753
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах15406
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period15024
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій14918
М І Гнатюк - Наукові записки в 1114905
В Г Клименко - Загальна гідрологія14776
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація14757
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій14732
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія14606
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття14481
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання14412
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство13504
А П Загнітко - Лінгвістичні студії13489
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка13400
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини13385
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства13265
О А Борисенко - Аналітична геометрія13226
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи13018
М І Гнатюк - Наукові записки12863
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика12679
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник12508
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія12391
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі12384
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни12250
Автор неизвестен - Krmulture in iran12168
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця12058
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія11977
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей11835
Рикёр П - История и истина11722
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник11697
І П Булєєв - Вісник донецького університету11689
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв11321
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури11250
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект11125
А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура11032
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження10806
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч10800
Гергей Е - История папства10542
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка10505
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г10475
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики10272