Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання160311
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння116875
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник107960
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури79808
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації75331
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие69278
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200763500
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect63421
Шатров П К - Золотые зерна мудрости62767
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія62101
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник57206
Л. Тупчієнко - Політологія52011
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте50028
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології49350
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія48348
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму47574
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника46984
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 146976
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник46113
Ю О Коваль - Основи теорії кіл41992
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки41623
Лортц Й - История церкви40875
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу40386
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій39026
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків38917
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства36581
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти36105
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид35206
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками35080
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз34779
І Ф Костюк - Професійні хвороби34717
Б С Бусигін - Прикладна інформатика34056
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям33636
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект33319
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций32618
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія32351
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій31951
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики31723
В І Макеєв - Стрільба артилерії31698
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови30825
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова30474
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник30207
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави29944
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2629901
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету29745
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології29518
М І Гнатюк - Наукові записки в 1429271
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика28967
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни28561
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник27440
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам27328
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система27034
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах26643
В Г Ковешніков - Апарат26594
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка26545
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці26485
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія25664
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору25605
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики25496
М І Гнатюк - Наукові записки в 1125377
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period25287
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій24758
О А Борисенко - Аналітична геометрія24157
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство23535
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств23488
А П Загнітко - Лінгвістичні студії23293
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни23200
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій23118
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія23050
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття22404
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації22392
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія22341
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика22038
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки21804
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація21626
В Г Клименко - Загальна гідрологія21510
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка21380
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини21263
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі21146
М І Гнатюк - Наукові записки20188
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія20157
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця19666
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект19626
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури19510
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства19227
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики18923
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник18821
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г18779
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання18763
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи18446
Автор неизвестен - Krmulture in iran18442
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник18374
І П Булєєв - Вісник донецького університету18353
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв18092
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей17609
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка17270
Рикёр П - История и истина16645
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч16539
О В Курілов - Гідробіологія15993
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження15455