Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння81208
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання68215
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник59552
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури55761
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації52709
Шатров П К - Золотые зерна мудрости43654
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200742925
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія42896
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect40057
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник38767
Л. Тупчієнко - Політологія38742
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие37706
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму31348
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте30975
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія29503
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник29026
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника28941
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 128929
Лортц Й - История церкви27742
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології26903
Ю О Коваль - Основи теорії кіл25325
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки24681
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків23878
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти23706
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій23589
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу23521
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства23380
І Ф Костюк - Професійні хвороби22594
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій22337
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками21983
Б С Бусигін - Прикладна інформатика21193
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз21190
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики20706
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології20155
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни19889
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система19848
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям19794
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови19667
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект19566
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник19563
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія19539
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид19454
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник18777
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова18633
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету18377
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств18302
В І Макеєв - Стрільба артилерії18193
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций18090
М І Гнатюк - Наукові записки в 1418013
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2617584
В Г Ковешніков - Апарат17125
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка16934
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика16494
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації16425
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці16360
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам16097
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія15659
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави15429
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики15419
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору14955
М І Гнатюк - Наукові записки в 1114592
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах14564
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period14527
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація14408
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій14320
В Г Клименко - Загальна гідрологія14312
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання14138
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття14053
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій13990
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія13840
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка13242
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини13097
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство13086
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства13034
А П Загнітко - Лінгвістичні студії13033
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи12733
М І Гнатюк - Наукові записки12579
О А Борисенко - Аналітична геометрія12463
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика12399
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник12217
Автор неизвестен - Krmulture in iran11901
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія11795
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни11772
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця11589
Рикёр П - История и истина11546
І П Булєєв - Вісник донецького університету11535
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія11511
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей11449
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі11373
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник11250
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв11109
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект10906
А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура10880
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч10648
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження10574
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури10512
Гергей Е - История папства10368
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г10304
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики10096
Н В Андреюк, Л В Кузнецова, Н М Салатюк - Мікроекономіка навчально-методичний комплекс10039