Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання217982
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник154902
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння148866
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури100639
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації97904
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие96804
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect86545
Шатров П К - Золотые зерна мудрости86337
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія84717
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200783117
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник72929
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте69631
Л. Тупчієнко - Політологія69110
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 168637
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія68295
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології67761
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника67253
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму63011
Ю О Коваль - Основи теорії кіл61495
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник59789
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки59560
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків58260
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій56854
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу54913
Лортц Й - История церкви53635
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти51714
Б С Бусигін - Прикладна інформатика49896
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками49846
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид49088
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства48946
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз47673
І Ф Костюк - Професійні хвороби46734
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям46394
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций46133
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія45741
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект45666
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики44801
В І Макеєв - Стрільба артилерії44797
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави43515
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика42761
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2641874
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова41296
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій41271
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови41240
М І Гнатюк - Наукові записки в 1439512
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету39363
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам39333
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології38982
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах38373
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни37914
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник36929
В Г Ковешніков - Апарат36648
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія36427
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник36125
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система36082
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period36011
М І Гнатюк - Наукові записки в 1135742
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики35308
О А Борисенко - Аналітична геометрія34464
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка33950
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці33747
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни33490
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору33323
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія32628
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій32500
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки32368
А П Загнітко - Лінгвістичні студії31487
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство31171
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія30699
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія30430
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект29946
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій29352
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка29341
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття29240
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика29197
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств29127
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини28916
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі28900
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація28440
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації28066
Автор неизвестен - Krmulture in iran27399
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики26965
М І Гнатюк - Наукові записки26880
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г26849
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця26124
В Г Клименко - Загальна гідрологія25946
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури25612
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник25231
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв24903
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства24661
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник24141
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання23428
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи23319
І П Булєєв - Вісник донецького університету23292
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч22425
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей22409
Рикёр П - История и истина22254
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка21745
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право21138
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження20494