Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання255903
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник196894
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння177714
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие121323
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації115124
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури108346
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect105848
Шатров П К - Золотые зерна мудрости104660
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія103640
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200798158
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте92076
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія88324
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник88172
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології87545
Л. Тупчієнко - Політологія87417
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 185006
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника84481
Ю О Коваль - Основи теорії кіл81299
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму78556
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки77939
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків77545
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник74463
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій73799
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу70402
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти68434
Лортц Й - История церкви65790
Б С Бусигін - Прикладна інформатика64986
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками64291
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства63955
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид61329
В І Макеєв - Стрільба артилерії61178
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций60739
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз60705
І Ф Костюк - Професійні хвороби60582
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам60367
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям59793
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія59370
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики59362
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект58913
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави57282
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика56979
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2653821
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови53564
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету51942
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова51941
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій51939
М І Гнатюк - Наукові записки в 1450942
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах50441
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни49826
В Г Ковешніков - Апарат49292
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології48388
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник48082
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики47672
М І Гнатюк - Наукові записки в 1147651
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система46774
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія46665
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period46365
О А Борисенко - Аналітична геометрія45941
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки45826
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник44882
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни44421
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект42972
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія42928
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка42318
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія42268
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці40938
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій40402
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія39721
А П Загнітко - Лінгвістичні студії39615
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору39316
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство38420
Автор неизвестен - Krmulture in iran38310
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини38107
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г38098
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики37923
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття37904
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика37586
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація36889
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка36030
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій35912
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі35716
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств35490
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації35183
М І Гнатюк - Наукові записки34290
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця34167
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник33103
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник32440
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства31860
В Г Клименко - Загальна гідрологія31475
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв31317
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури31274
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право30234
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання30214
І П Булєєв - Вісник донецького університету30010
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи29992
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч29272
Рикёр П - История и истина29179
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження28008
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей27681
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка27247