Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання266289
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник208427
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння192983
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие130599
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації123803
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect119578
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія113339
Шатров П К - Золотые зерна мудрости112667
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури111473
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007105294
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте101815
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія97146
Л. Тупчієнко - Політологія96812
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник95117
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології93607
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 192787
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника91552
Ю О Коваль - Основи теорії кіл90970
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків87303
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму85921
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки84743
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій82464
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник82357
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам76863
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу76261
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти74899
Лортц Й - История церкви71689
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства71663
Б С Бусигін - Прикладна інформатика71291
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками71048
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид67932
В І Макеєв - Стрільба артилерії67770
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций66696
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія66442
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики66235
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям66021
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз65943
І Ф Костюк - Професійні хвороби65312
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект64672
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика64063
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави63996
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови59920
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2659306
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету57369
М І Гнатюк - Наукові записки в 1456935
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова56643
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій56176
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни55748
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах55305
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник54293
В Г Ковешніков - Апарат54181
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики53454
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології53301
М І Гнатюк - Наукові записки в 1153260
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки51634
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period51293
О А Борисенко - Аналітична геометрія51237
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система51076
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія51070
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект48850
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни48822
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник48445
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія47111
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія47074
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка46789
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія44475
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці44107
А П Загнітко - Лінгвістичні студії44032
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій43273
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г43136
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини42903
Автор неизвестен - Krmulture in iran42794
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики42407
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство42268
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору41579
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття41399
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика41150
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація40596
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій38669
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств38658
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації38306
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка38153
М І Гнатюк - Наукові записки38089
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі38057
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця37698
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник37656
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства36089
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник35381
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право34851
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв34280
В Г Клименко - Загальна гідрологія33683
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури33439
І П Булєєв - Вісник донецького університету33366
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи33277
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання33116
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч32540
Рикёр П - История и истина32371
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження31650
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка30214
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей29986