Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання216409
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник151514
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння146071
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури100036
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації95827
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие94474
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect84379
Шатров П К - Золотые зерна мудрости83915
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія82804
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200781644
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник71721
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте67513
Л. Тупчієнко - Політологія67490
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 166915
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія66469
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології66364
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника65423
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму61265
Ю О Коваль - Основи теорії кіл59541
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник58716
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки58147
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків55894
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій55001
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу53767
Лортц Й - История церкви52467
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти50284
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками48408
Б С Бусигін - Прикладна інформатика48197
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид47896
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства47520
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз46661
І Ф Костюк - Професійні хвороби45592
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям45242
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций44830
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект44476
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія44323
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики43220
В І Макеєв - Стрільба артилерії43029
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави42077
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика41331
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2641008
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова40556
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови40278
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій40161
М І Гнатюк - Наукові записки в 1438397
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам38156
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології38146
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету38023
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах37117
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни36871
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник36503
В Г Ковешніков - Апарат35752
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія35504
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник35070
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period34993
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система34958
М І Гнатюк - Наукові записки в 1134690
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики34177
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка33227
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці33148
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору33104
О А Борисенко - Аналітична геометрія33019
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни32453
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій31845
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія31706
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки31099
А П Загнітко - Лінгвістичні студії30696
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство30625
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія29782
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія29454
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект28884
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій28812
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка28669
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття28534
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств28482
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі28428
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика28262
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини28040
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація27668
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації27363
Автор неизвестен - Krmulture in iran26435
М І Гнатюк - Наукові записки26090
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики25989
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г25954
В Г Клименко - Загальна гідрологія25466
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця25393
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури25189
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник24581
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв24181
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства24031
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник23523
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи22902
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання22748
І П Булєєв - Вісник донецького університету22678
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей21854
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч21834
Рикёр П - История и истина21644
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка21179
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право20375
О В Курілов - Гідробіологія19875