Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання116073
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння96685
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник82437
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури69434
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації63315
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200752090
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие51210
Шатров П К - Золотые зерна мудрости50499
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія49436
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect49303
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник46141
Л. Тупчієнко - Політологія43255
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте38282
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму38207
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник37707
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія37096
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології36865
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника36073
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 134262
Лортц Й - История церкви32925
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу31837
Ю О Коваль - Основи теорії кіл30872
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки30615
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій28664
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків28376
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти28057
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства27760
І Ф Костюк - Професійні хвороби27384
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз26783
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій26168
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками25889
Б С Бусигін - Прикладна інформатика25550
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид25047
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям24772
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова24666
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник24393
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики24169
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект23972
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови23958
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія23611
В І Макеєв - Стрільба артилерії23477
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций23099
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни23059
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології22635
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник22565
М І Гнатюк - Наукові записки в 1422482
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система22272
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету21793
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави21383
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2621237
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка20881
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці20704
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам20389
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах20351
В Г Ковешніков - Апарат20291
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика19935
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств19884
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору19686
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія19371
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій18990
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації18790
М І Гнатюк - Наукові записки в 1118515
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period18445
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій18388
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики18345
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія18263
В Г Клименко - Загальна гідрологія17465
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття17349
А П Загнітко - Лінгвістичні студії17190
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство17075
О А Борисенко - Аналітична геометрія17019
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація16944
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі16482
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія16425
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни16134
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини15906
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання15673
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства15416
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика15373
М І Гнатюк - Наукові записки15224
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця15167
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури14895
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка14849
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи14837
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник14673
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка14672
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник14487
Автор неизвестен - Krmulture in iran14348
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей14268
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки14231
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія13896
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики13561
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв13559
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект13497
І П Булєєв - Вісник донецького університету13486
Рикёр П - История и истина13170
О В Курілов - Гідробіологія12555
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч12535
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження12263
А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура12183