Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання260577
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник201070
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння183059
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие124240
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації117629
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури109751
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect108807
Шатров П К - Золотые зерна мудрости107668
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія106832
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007101097
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте95103
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія91278
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник90596
Л. Тупчієнко - Політологія90367
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології89598
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 187666
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника86964
Ю О Коваль - Основи теорії кіл84200
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму81437
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки80507
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків80490
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник77652
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій76236
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу72441
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти70976
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам69411
Лортц Й - История церкви68091
Б С Бусигін - Прикладна інформатика67119
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства66774
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками66336
В І Макеєв - Стрільба артилерії63345
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид63311
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций62902
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз62552
І Ф Костюк - Професійні хвороби62070
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям61862
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики61829
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія61501
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект60495
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика59229
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави59068
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2655658
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови55541
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова53915
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету53666
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій53418
М І Гнатюк - Наукові записки в 1452376
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах52167
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни51419
В Г Ковешніков - Апарат51135
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології49893
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник49779
М І Гнатюк - Наукові записки в 1149645
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики49391
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система48288
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія48035
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки47992
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period47495
О А Борисенко - Аналітична геометрія47472
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник46404
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни45712
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект44682
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія44248
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія43799
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка43546
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці41857
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія41514
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій41232
А П Загнітко - Лінгвістичні студії40933
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору40814
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство39720
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г39663
Автор неизвестен - Krmulture in iran39481
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини39466
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики39347
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття39128
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика38623
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація38065
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій36818
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка36766
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі36602
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств36538
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації36092
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця35317
М І Гнатюк - Наукові записки35183
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник34429
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник33251
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства33238
В Г Клименко - Загальна гідрологія32203
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв32170
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури31986
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право31485
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання31223
І П Булєєв - Вісник донецького університету30896
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи30790
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч30210
Рикёр П - История и истина30141
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження29056
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка28527
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей28352