Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння77056
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання62489
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник57699
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури51044
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації50038
Шатров П К - Золотые зерна мудрости42229
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія41609
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200740634
Л. Тупчієнко - Політологія37812
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect37610
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник37503
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие35446
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму29854
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте29159
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія28041
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 127728
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник27675
Лортц Й - История церкви26975
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника26589
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології25190
Ю О Коваль - Основи теорії кіл23750
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки23124
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків22940
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти22639
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу22518
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій22497
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства22408
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій21790
І Ф Костюк - Професійні хвороби21197
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками20965
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики19754
Б С Бусигін - Прикладна інформатика19733
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз19599
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології19521
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система19310
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни19247
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям18929
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови18843
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид18677
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник18607
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія18601
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект18405
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник17828
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств17677
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету17343
В І Макеєв - Стрільба артилерії17211
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова17098
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций17043
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2616997
М І Гнатюк - Наукові записки в 1416548
В Г Ковешніков - Апарат16336
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка16161
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика15970
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці15555
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації15308
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам15046
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія14923
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави14857
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики14802
М І Гнатюк - Наукові записки в 1114098
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору13958
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period13752
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій13686
В Г Клименко - Загальна гідрологія13648
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах13638
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація13607
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій13493
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття13489
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання13399
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка12941
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія12732
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство12651
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини12622
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства12598
М І Гнатюк - Наукові записки12250
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика12123
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи12061
А П Загнітко - Лінгвістичні студії12057
О А Борисенко - Аналітична геометрія11485
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник11432
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія11424
Автор неизвестен - Krmulture in iran11344
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни11261
І П Булєєв - Вісник донецького університету11234
Рикёр П - История и истина11186
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця11005
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей11000
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник10772
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія10735
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв10723
А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура10646
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект10587
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч10337
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі10078
Гергей Е - История папства10054
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження10041
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики9843
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г9841
Н В Андреюк, Л В Кузнецова, Н М Салатюк - Мікроекономіка навчально-методичний комплекс9765
Воейков Н Н - Церковь, русь, и рим9514