Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання252720
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник192235
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння168937
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие117134
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації110779
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури107044
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect101103
Шатров П К - Золотые зерна мудрости99828
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія98279
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200794240
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте87047
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник84900
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія84279
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології84029
Л. Тупчієнко - Політологія82196
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 180619
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника80069
Ю О Коваль - Основи теорії кіл75759
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму74884
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки73000
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків72808
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник72060
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій69644
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу67518
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти64171
Лортц Й - История церкви62278
Б С Бусигін - Прикладна інформатика61517
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками60723
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства60256
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид57987
І Ф Костюк - Професійні хвороби57498
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз57418
В І Макеєв - Стрільба артилерії56933
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций56709
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям56429
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія56238
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики55830
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект55582
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави53901
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика52985
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам50644
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2650573
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови50107
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова49899
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій48929
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету48702
М І Гнатюк - Наукові записки в 1448157
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах47294
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни46572
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології45973
В Г Ковешніков - Апарат45874
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник44861
М І Гнатюк - Наукові записки в 1144785
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики44584
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система44156
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period43644
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник43631
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія43561
О А Борисенко - Аналітична геометрія43346
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки42184
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни41645
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія40650
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка39928
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект39583
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці39232
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія39070
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій39059
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору38725
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія38018
А П Загнітко - Лінгвістичні студії36916
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство36310
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини35960
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття35463
Автор неизвестен - Krmulture in iran35444
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика35318
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г35059
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики34906
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій34742
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка34598
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі34591
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація34553
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств33591
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації33324
М І Гнатюк - Наукові записки32343
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця31905
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник30704
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник30657
В Г Клименко - Загальна гідрологія30184
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства29954
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури29924
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв29720
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання28374
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи28166
І П Булєєв - Вісник донецького університету28165
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право27721
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч27592
Рикёр П - История и истина27027
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей26632
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження25994
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка25735