Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання165425
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння119808
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник112274
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури83634
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації78480
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие72747
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect66277
Шатров П К - Золотые зерна мудрости65532
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200765315
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія64466
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник58954
Л. Тупчієнко - Політологія53876
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте52527
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології51069
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія50707
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника49308
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 149256
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму49063
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник47459
Ю О Коваль - Основи теорії кіл44354
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки43684
Лортц Й - История церкви42217
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків41671
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій41533
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу41470
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства38132
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти37545
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид36778
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками36676
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз35963
Б С Бусигін - Прикладна інформатика35816
І Ф Костюк - Професійні хвороби35707
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям35111
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект34784
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія33945
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций33932
В І Макеєв - Стрільба артилерії32984
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій32822
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики32769
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови32080
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова31860
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави31406
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2631314
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник30992
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету30811
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології30526
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика30264
М І Гнатюк - Наукові записки в 1430233
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни29559
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам29203
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник28092
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система28072
В Г Ковешніков - Апарат27959
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах27722
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка27558
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці27402
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period26989
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія26907
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору26580
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики26576
М І Гнатюк - Наукові записки в 1126512
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій25420
О А Борисенко - Аналітична геометрія25197
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство24357
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни24323
А П Загнітко - Лінгвістичні студії24253
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств24054
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія23893
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій23612
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття23253
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія23101
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки23050
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації23045
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика23001
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка22598
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі22346
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація22304
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини22244
В Г Клименко - Загальна гідрологія22055
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія21121
М І Гнатюк - Наукові записки20872
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект20652
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця20402
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури20316
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г19982
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства19821
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики19819
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник19696
Автор неизвестен - Krmulture in iran19554
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання19299
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник19103
І П Булєєв - Вісник донецького університету19043
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи19037
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв18812
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей18182
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка17665
Рикёр П - История и истина17337
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч17141
О В Курілов - Гідробіологія16469
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження16125