Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання263854
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник205435
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння187698
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие127800
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації120239
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect112189
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури110781
Шатров П К - Золотые зерна мудрости110127
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія109988
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007103078
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте98175
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія94078
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник92897
Л. Тупчієнко - Політологія92840
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології91563
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 190182
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника89098
Ю О Коваль - Основи теорії кіл87102
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму83651
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків83299
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки82542
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник79959
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій78768
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам74838
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу74507
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти72943
Лортц Й - История церкви69742
Б С Бусигін - Прикладна інформатика68886
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства68835
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками68416
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид65694
В І Макеєв - Стрільба артилерії65496
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций64987
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз64398
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики63863
І Ф Костюк - Професійні хвороби63743
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям63624
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія63570
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект62517
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика61779
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави61142
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2657532
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови57482
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету55343
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова55291
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій54841
М І Гнатюк - Наукові записки в 1454192
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах53943
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни53286
В Г Ковешніков - Апарат52665
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник51916
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології51471
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики51193
М І Гнатюк - Наукові записки в 1151189
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система49834
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки49698
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія49506
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period49318
О А Борисенко - Аналітична геометрія49104
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник47402
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни47146
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект46429
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія45540
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія45265
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка45002
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія43107
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці42935
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій42248
А П Загнітко - Лінгвістичні студії42235
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору41256
Автор неизвестен - Krmulture in iran41217
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г41216
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини40955
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство40881
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики40580
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття40308
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика39695
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація39310
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій37770
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка37461
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств37401
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації37294
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі37290
М І Гнатюк - Наукові записки36539
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця36513
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник35824
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства34618
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник34277
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв33130
В Г Клименко - Загальна гідрологія32946
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право32696
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури32656
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання32109
І П Булєєв - Вісник донецького університету31904
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи31628
Рикёр П - История и истина31216
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч31178
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження30096
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка29319
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей29232