Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання248645
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник187213
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння165075
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие113757
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації108327
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури106216
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect98307
Шатров П К - Золотые зерна мудрости97501
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія96055
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200792157
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте83880
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник82836
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія81538
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології81294
Л. Тупчієнко - Політологія79386
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 178554
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника77733
Ю О Коваль - Основи теорії кіл73485
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму72633
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки70492
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник70286
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків70116
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій67270
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу65094
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти61516
Лортц Й - История церкви60521
Б С Бусигін - Прикладна інформатика59373
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками58666
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства57463
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид56098
І Ф Костюк - Професійні хвороби55397
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз55313
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций54541
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія54273
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям54183
В І Макеєв - Стрільба артилерії54173
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект54005
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики53907
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави51926
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика50691
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2648819
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова48466
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови48298
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій47343
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету46896
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам46809
М І Гнатюк - Наукові записки в 1446262
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах45382
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни44934
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології44462
В Г Ковешніков - Апарат43806
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник42938
М І Гнатюк - Наукові записки в 1142927
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система42585
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики42546
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник42151
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period42045
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія41835
О А Борисенко - Аналітична геометрія41478
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки40139
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни39851
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія39000
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка38850
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці38019
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору37784
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект37715
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій37659
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія37378
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія36741
А П Загнітко - Лінгвістичні студії35810
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство35189
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини34834
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика34235
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття34114
Автор неизвестен - Krmulture in iran33852
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій33846
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі33719
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка33714
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики33442
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г33416
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація33280
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств32582
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації32299
М І Гнатюк - Наукові записки31183
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця30694
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник29528
В Г Клименко - Загальна гідрологія29436
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник29290
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури29084
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства28838
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв28685
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання27364
І П Булєєв - Вісник донецького університету27189
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи27166
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право26466
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч26392
Рикёр П - История и истина25994
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей25890
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка24852
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження24735