Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання236967
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник175609
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння159132
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие107118
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури104769
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації104588
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect94006
Шатров П К - Золотые зерна мудрости93285
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія91595
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200788602
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник79097
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте78372
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія76213
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології76133
Л. Тупчієнко - Політологія75428
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 174874
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника74120
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму68816
Ю О Коваль - Основи теорії кіл68731
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки66396
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник66251
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків65503
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій63101
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу61068
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти57726
Лортц Й - История церкви57201
Б С Бусигін - Прикладна інформатика56150
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками55454
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства53871
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид53322
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз51971
І Ф Костюк - Професійні хвороби51763
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций51603
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект51358
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія51263
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям50863
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики50406
В І Макеєв - Стрільба артилерії50155
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави48431
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика47396
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2646154
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова46074
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови45561
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій44762
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам44037
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету43665
М І Гнатюк - Наукові записки в 1443439
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни42421
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах42313
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології42181
В Г Ковешніков - Апарат40676
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник40199
М І Гнатюк - Наукові записки в 1140073
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система40051
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник39937
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики39783
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period39780
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія39478
О А Борисенко - Аналітична геометрія38623
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни37195
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки36918
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка36861
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору36628
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці36282
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія36267
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій35851
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія34725
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія34342
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект34117
А П Загнітко - Лінгвістичні студії33952
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство33577
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини32648
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика32277
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій32194
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі32017
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка31964
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття31939
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація31296
Автор неизвестен - Krmulture in iran31290
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств31221
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики30819
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г30718
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації30698
М І Гнатюк - Наукові записки29335
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця28734
В Г Клименко - Загальна гідрологія28061
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури27813
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник27616
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник27144
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв27092
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства26934
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання25772
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи25737
І П Булєєв - Вісник донецького університету25478
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч24747
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей24643
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право24483
Рикёр П - История и истина24481
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка23502
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження23025