Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання254664
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник195270
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння174723
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие119878
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації113572
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури107801
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect104343
Шатров П К - Золотые зерна мудрости103028
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія101818
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200796589
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте90466
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник87214
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія86909
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології86476
Л. Тупчієнко - Політологія85952
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 183461
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника83135
Ю О Коваль - Основи теорії кіл79497
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму77361
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки76555
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків76212
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник73590
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій72579
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу69614
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти67029
Лортц Й - История церкви64965
Б С Бусигін - Прикладна інформатика63923
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками63229
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства62771
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид60378
В І Макеєв - Стрільба артилерії59963
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз59713
І Ф Костюк - Професійні хвороби59558
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций59463
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям58699
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія58454
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики58181
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект57987
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам56698
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави56296
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика55472
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2652802
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови52397
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова51218
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету50977
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій50976
М І Гнатюк - Наукові записки в 1450057
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах49501
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни48791
В Г Ковешніков - Апарат48246
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології47632
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник46931
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики46675
М І Гнатюк - Наукові записки в 1146587
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система45930
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія45806
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period45621
О А Борисенко - Аналітична геометрія45196
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки44580
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник44354
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни43572
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія42146
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект41924
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка41570
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія41274
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці40396
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій39931
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія39028
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору39024
А П Загнітко - Лінгвістичні студії38888
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство37649
Автор неизвестен - Krmulture in iran37496
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини37449
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г37241
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття37108
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики37039
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика36885
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація36232
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка35657
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій35545
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі35316
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств34878
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації34617
М І Гнатюк - Наукові записки33790
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця33470
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник32299
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник31806
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства31263
В Г Клименко - Загальна гідрологія31079
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв30877
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури30864
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання29605
І П Булєєв - Вісник донецького університету29563
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право29509
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи29422
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч28742
Рикёр П - История и истина28591
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження27422
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей27363
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка26737