Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання201284
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник136174
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння130893
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури97564
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації88328
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие85182
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect76084
Шатров П К - Золотые зерна мудрости75661
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія74494
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200773326
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник66564
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте60911
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології60513
Л. Тупчієнко - Політологія60444
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 159803
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія59610
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника58085
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму56426
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник54378
Ю О Коваль - Основи теорії кіл52540
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки51213
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків49998
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій49119
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу48661
Лортц Й - История церкви47700
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти44317
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид43616
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства43254
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками43155
Б С Бусигін - Прикладна інформатика43010
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз42171
І Ф Костюк - Професійні хвороби41065
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям40688
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія40098
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций40055
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект39996
В І Макеєв - Стрільба артилерії38657
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики38301
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова37611
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави37511
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2637281
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика36762
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій36758
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови36424
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології35045
М І Гнатюк - Наукові записки в 1435005
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету34411
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам34380
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник33850
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни33624
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах33223
В Г Ковешніков - Апарат32504
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система31903
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник31901
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія31804
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period31419
М І Гнатюк - Наукові записки в 1131198
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору31192
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці30944
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка30699
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики30548
О А Борисенко - Аналітична геометрія29937
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій29242
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни29205
А П Загнітко - Лінгвістичні студії28421
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія28207
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство27994
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки27524
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія27065
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій26715
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств26524
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття26500
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка26338
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі26334
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика26059
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія25996
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини25539
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація25476
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації25475
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект24845
В Г Клименко - Загальна гідрологія24022
М І Гнатюк - Наукові записки24003
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики23401
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця23320
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г23274
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури23172
Автор неизвестен - Krmulture in iran23123
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник22622
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства22110
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв21912
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник21689
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи21328
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання21081
І П Булєєв - Вісник донецького університету20981
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей20208
Рикёр П - История и истина19865
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч19830
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка19687
О В Курілов - Гідробіологія18514
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження17954