Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання234115
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник171734
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння156234
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие104755
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури104094
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації102777
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect92134
Шатров П К - Золотые зерна мудрости91256
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія89622
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200787094
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник77400
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте75917
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія74493
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології74435
Л. Тупчієнко - Політологія73530
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 172778
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника72306
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму67397
Ю О Коваль - Основи теорії кіл66818
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник65007
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки64404
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків63551
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій61061
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу59800
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти56461
Лортц Й - История церкви56309
Б С Бусигін - Прикладна інформатика54485
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками53797
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства52269
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид52180
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз50784
І Ф Костюк - Професійні хвороби50473
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций50024
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія49892
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям49755
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект49589
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики49143
В І Макеєв - Стрільба артилерії48917
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави47248
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика46024
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова45060
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2644887
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови44384
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій43843
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам42873
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету42584
М І Гнатюк - Наукові записки в 1442580
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах41522
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни41253
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології41225
В Г Ковешніков - Апарат39721
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник39375
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник39300
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система39127
М І Гнатюк - Наукові записки в 1139048
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period38554
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики38530
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія38462
О А Борисенко - Аналітична геометрія37556
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору36323
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни36081
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки36025
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка35930
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці35544
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія35389
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій35218
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія33678
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія33594
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект33167
А П Загнітко - Лінгвістичні студії33117
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство32517
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини31556
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій31548
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка31467
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі31455
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика31401
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття31005
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств30769
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація30572
Автор неизвестен - Krmulture in iran30370
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації29981
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г29759
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики29721
М І Гнатюк - Наукові записки28735
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця27903
В Г Клименко - Загальна гідрологія27463
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури27260
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник27086
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв26486
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник26468
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства26189
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання25136
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи24865
І П Булєєв - Вісник донецького університету24763
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч23984
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей23977
Рикёр П - История и истина23825
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право23653
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка22997
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження22274