I A Shuda - Phase analysis of superradiance of a quantum-dot ensemble - страница 3

Страницы:
1  2  3 

Received 17.05.10 Translated from Ukrainian by H.G. Kalyuzhna

ФАЗОВИЙ АНАЛІЗ КОГЕРЕНТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АНСАМБЛЮ КВАНТОВИХ ТОЧОК

I.O. Шуда Резюме

Проведено фазовий аналіз динамічних рівнянь, отриманих у роботі [13] на основі мікроскопічного подання поляризації ан­самблю квантових точок і різниці заселеностей електронних рівнів. Показано, що за наявності накачки та співвідношення параметрів, що реалізуються в ансамблі квантових точок, ко­герентне випромінювання протікає у режимі гігантського ім­пульсу незалежно від розладу резонатора і параметрів зв'язку. Проведено порівняння з експериментальними даними.

ISSN 2071-0186. Ukr. J. Phys. 2010. Vol. 55, No. 9

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

I A Shuda - Phase analysis of superradiance of a quantum-dot ensemble