О М Завальнюк - Rам'янець-подільський університет у фокусі українсько-польських відносин і варшавського договору - страница 2

Страницы:
1  2 

ДАХО. -ФР.582. -Оп.1. -Спр.123. -Арк.3,11; Справа студ [ентів], профес[орів і урядовців галичан] // Наш шлях. -1920. -1 квітня.-Ч.66.-С.1.

Огієнко І. Моє життя / Іван Огієнко. -Кн.7 (16). -С.635.

Огієнко І. РятуванняУкраїни/ Іван Огієнко. —С.69.

Огієнко І. Урочистий в'їзд С.Петлюри до Кам'янця-Подільського 1-го травня 1920 р. / Іван Огієнко // Наша культура. -1936. -Кн.5 (14). -С.ЗО.

ДАХО. Ф.Р.582. -Оп.1. -Спр.99. -Арк.47.

о

і 1

■о

І

X Х<

183

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О М Завальнюк - Rам'янець-подільський університет у фокусі українсько-польських відносин і варшавського договору