M Kozaczka - Specjalne strefy ekonomiczne w polsce - страница 3

Страницы:
1  2  3  4 

Tarnobrzeska SSE jak kilka innych jest strefa rozproszona. Odleglosci miedzy poszczegolnymi podstrefami sa znaczne i po 2000 r. jeszcze

wzrosly, na skutek powiekszenia strefy do 1105,1 ha i przylaczenia nowych obszarow. W koncu 2005 r. strefa ta byla podzielona na 7 podstref: Tarnobrzeg-Machow -168,7 ha, Stalowa Wola-243,4 ha, Nowa Deba -174,5 ha, Staszow-Grzybow - 97 ha, Radom - 92,6 ha, Wroclaw-Kobierzyce - 281,6 ha i Jaslo 47,2 ha. Istnialo w niej jeszcze 190 ha pod inwestycje typu „greenfield" oraz niezagospodarowane hale magazynowe i obiekty administracyjne. Do konca nadmienionego roku wydano w niej 81 zezwolen, utworzono ponad 10 tys. miejsc pracy, a naklady prze-kroczyly 1 mld zl. W strefie tej dzialaja miedzy innymi: Stahschmidt & Maiworm Sp. z. o.o., Toora Poland S. A., Sanfarm Sp. z. o. o., Zbyszko Company Sp. z. o. o., i Toho Poland Sp. z. o.o [19] i tabela 1.

9 IX 1997 r. Rada Ministrow podjela decyzje o utworzeniu jeszcze jednej SSE Warminsko-Mazurskiej [36]. Utworzona zostala ona na terenie woj. olsztynskiego, na obszarach dotknietych strukturalnym bezrobociem, a jej zasadniczym celem poza ograniczeniem bezrobocia byla wspolpraca z podmiotami znajdujacymi sie za wschodnia granica Polski. Strefa ta poczatkowo liczyla 334,9 ha i skladala sie z 3 podstref: Bartoszyce -- 132,1 ha, Dobre Miasto - 63,1 ha i Szczytno - 139,7 ha. Zarzadzajacym zostala Warminsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. Kazdy inwestor, ktory zainwestowal w strefie 350 tys. euro, lub zatrudnil minimum 50 osob, przez 10 lat zwolniony byl z podatku dochodowego, a przez kolejne 10 lat w 50 %. Przy nizszym poziomie inwestycji, zwolnieniu podleglay zainwestowane sumy, a z tytulu zatrudnienia kazdych 10 pracownikow, ulga w podatku dochodowym wynosila 20%, nie wiecej jednak anizeli 100% tego podatku. Gdy inwestorzy nie mieli innych uprawniA, mogli podniesc stawki amortyzacyjne od srodkow trwalych do wspolczynnika 4,0 [37].

Podobnie jak w przypadku innych stref, rzeczywisty rozwoj Warminsko-Mazurskiej SSE nastapil dopiero po 2000 r. Jej obszar do konca 2005 r. zostal powiekszony do 524 ha i podzielony na 13 podstref. Do 2006 r. w strefie tej wydano 43 zezwolenia na dzialalnosc gospodarcza, zainwestowano ponad 597 mln zl i utworzono ponad 6 tys. miejsc pracy. W strefie tej rozpoczely dzialalnosc: Michelin Polska S. A - produkcja opon, Atis Sp. z o.o., - przemysl metalowy, Termo-plast - materialy cierne i Agrochem Sp. z.o.o., specjalizujaca sie w przemysle chemicznym [38].

Tabela 2.

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w koncu 2005 r.

L. p

Nazwa SSE

Obszar w ha

Wydane zezwolenia

Naklady inwestycyj ne w tys. zl

Utworzone miejsca pracy

1. 2.

Kamiennogorska Katowicka

241,14 1156,23

26 118

606,0 7 713,9

2329 21690

Marian Kozaczka. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

L.

Nazwa SSE

Obszar w

Wydane

Naklady

Utworzone

p

 

ha

zezwolenia

inwestycyj ne w tys. zl

miejsca pracy

3

Kostrzynsko-

804,54

70

1 029,3

7241

 

Slubicka

 

 

 

 

4

Krakowska

262,79

21

463,1

3823

5

Legnicka

416,80

41

2 780,5

5385

6

Lodzka

383,00

59

2 061,8

3380

7

Mielecka

707,13

73

2 363,2

11003

8

Pomorska

382,82

42

1 428,8

10252

9

Slupska

210,02

27

135,6

1541

10

Starachowicka

329,75

45

372,5

4830

11

Suwalska

288,75

62

478,1

3739

12

Tarnobrzeska

1105,16

81

1 070,5

10306

13

Wdbrzyska

745,90

59

4 596,5

18789

14

Warminsko-Mazurska

524,07

43

597,2

5960

 

Ogolem

7 558,28

767

25 707,0

112 168

Zrodlo: www.magip.gov.pl /Specjalne Strefy Ekonomiczne na koniec 2005 r./

14 X 1997 r. zostala utworzona SSE „Krakowski Park Technologiczny". Utworzono ja w drugim co do wielkosci osrodku akademickim i naukowo-badawczym w Polsce, w celu utrzymania stalej platformy wspolpracy miedzy uczelniami a przemy^em. Istotny wplyw na jej utworzenie miaa tez restrukturyzacja Huty im. T. Sedzimira i pdne wykorzystanie istniejacych w Krakowie ponad 100 jednostek naukowo-badawczych, zatrudniajacych okolo 6,5 tys. pracownikow [39].

SSE „Krakowski Park Technologiczny" utworzona zostata na 12 lat. Jej poczatkowy obszar wynosil 86,4 ha i skladal sie z Parku Technologicznego Huty im T. Sedzimira -17,6 ha, Parku Technologicznego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Pychowicach - 39,3 ha, i Parku Technologicznego Politechniki Krakowskiej -28,5 ha. Do strefy zamierzano przycaignac inwestorow strategicznych z zakresu technologii i techniki wysokiej porzni, wysokich cisnien, inzynierii medycznej, biotechnologii, inzynierii genetycznej i mikroelektroniki. Podmioty, kotre zainwestowaly w strefie 2 mln euro przez 6 lat byly zwolnione z podatku dochodowego, a przez nastepne 6 lat w 50%. Gdy inwestycje byly mniejsze z podatku dochodowego zwolniona byla zainwestowana suma [40].

W odniesieniu do mozliwosci SSE Krakowski Park Technologiczny poczatkowo dzialala bardzo slabo. Do konca 2000 r. wydano w niej tylko 2 zezwolenia na dzialalnosc i utworzono 600 miejsc pracy. Dopiero w dalszych latach strefa ta zostala powiekszona do 262,79 ha i podzielona na 4

podstrefy polozone w Bronowicach, Czyzynach, Pychowicach oraz w Tarnowie (Tarnowski Park Przemysowy Plastikowa Dolina - 39,07 ha). Do konca 2005 r. w strefie tej wydano 21 zezwolnie, zainwestowano 463 mln zl i utworzono ponad 3,8 tys. miejsc pracy. Na terenie strefy znalazly sie miedzy innymi: Motorola Inc, RR Donnellg, Becker powloki Przemyslowe i ABM Solid S.A Polska [41] i tabela 2.

Ostatnia z dzialajacych obecnie stref, Pomorska SSE utworzona zostala rozporzadzeniem Rady Ministrow z 11 VII 2001r. [42]. Strefa ta nie powstala od podstaw, lecz w wyniku polaczenia dwoch slabo dzialajacych podmiotow SSE Zarnowiec i SSE Tczew. W chwili powstania Pomorska SSE zajmowala 369,1 ha powierzchni polozonej w 14 miejscowosciach. Zasadniczym jej celem bylo utworzenie 6 tys. miejsc pracy, wykorzystanie istniejacych budynkow i infrastruktury [43]. Do konca 2005 r. Pomorska SSE zostala powiekszona do 382,8 ha, wydano w niej 42 zezwolenia i utworzono ponad 10 tys. miejsc pracy. Glowni inwestorzy strefy to: ALL Tech Sp. z.o.o., Fabryka Plastikow Pomerania Sp. z o.o., Inernational Paper Kwidzyn S. A., i Tapflo Sp. z.o.o., produkujaca pompy i sprezarki [44].

II. Spolki zarzadzajace Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

W koncu 2005 r. w Polsce dzialalo14 SSE, ktore zajmowaly ponad 7,5 tys. ha powierzchni polozonej w roznych czesciach kraju, i zatrudnialy ponad 112 tys. osob. Strefami tymi zarzadzalo 13 spolek z duzym udzialem Skarbu Panstwa. Wspomniana ARP S.A. z siedziba w Warszawie w 100% jest wlasnoscia Skarbu panstwa. W koncu 2005 r. jej aktywa wynosily 2 125 711 000 zl. Z kolei w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o., o warto sci 79 467 000 zl, Skarb Panstwa posiada 49 613 000 zl czyli 62,4 % jej kapitalu i taki sam odsetek glosow przy podejmowaniu decyzji [jak w tabeli 3].

W tych spolkach zarzadzajacych, w ktorych udzial kapitalowy Skarbu Panstwa stanowi mniejszosc, w statutach zapisano, ze przy podejmowaniu decyzji Skarb Panstwa, albo samorzad wojewodzki ma dysponowac co najmniej 51% gosow. W S. A. Warmnsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Skarb panstwa posiada kapitaly o warto sci 10 619 800 zl czyli 38,6% calosci, lecz udzial glosow w podejmowaniu decyzji 61,48%. W S. A. Kostrzynsko-Slubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Skarb Panstwa posiada 5 864 900 zl kapitalu, co stanowi tylko 20,9 % calosci, lecz udzial procentowy glosow 56,7%. Strukture kapitalowa spolek zarzadzajacych SSE przedstawia tabela 3.

W niektorych spolkach zarzadzajacych SSE udzialy maja liczne instytucje. Przykadowo w Katowickiej SSE S.A. udzialy kapitalowe poza Skarbem Panstwa maja miasta: Dabrowa Gornicza, Gliwice, Jastrzebie-

Zdroj, Sosnowiec, Tychy, oraz gminy Godow, Pawlowice i Zory. W Legnickiej SSE S.A. poza Skarbem Panstwa swoje udzialy maja: Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska - 4 mln zl, ING Security S.A. -100 tys. zl, Bank Zachodni WBK S.A. - 150 tys. zl, oraz gminy Polkowice

- 8 635 000 zl, Zlotoryja - 2 400 000 zl, Gromadka -1 300 000 zl, Legnica

- 394 tys. zl i Warta Boleslawiec - 300 000 zl. Z kolei w Walbrzyskiej SSE

S.A. udzialy kapitalowe poza Skarbem Panstwa posiada az 16 instytucji w tym gminy: Walbrzych - 14 210657 zl, Dzierzoniow - 5 460 000 zl, Klodzko - 1mln zl, Zarow - 1 640 000 zl, Jelcz-Laskowice - 4 830 000 zl,

Olawa - 1 710 000 zl i Nysa - 30 000 zl [jak w tabeli 3].

Tabela 3.

Struktura kapitalowa spolek zarzadzajacych SSE w koncu 2005 r.

Spolka zarzadzajaca

Nazwa akcjonarius za

Wartosc z w zl

Udzial kapitalu

w %

Udzial glosow w %

ARP. S.A.

Skarb Panstwa

2 125 711 000

100

100

Katowicka SSE. S. A

Skarb Panstwa Inni

4 570 000 3 660 000

55,53 44,47

58,92 41,08

Kostrzynsko-Slubicka SSE. S.A.

Skarb Panstwa Inni

5 864 900 22 194 400

20,90 79,10

56,70 43,30

Krakowski Park Tech. SSE . S. A.

Skarb Panstwa Inni

15 000 160 000

8,57 91,43

51,00 49,00

Legnicka SSE . S.A.

Skarb Panstwa Inni

14 317 000 17 279 000

45,31 54,69

55,21 44,79

Lodzka SSE. S. A.

Skarb Panstwa Inni

17 812 000 7 031 000

71,70 28,30

88,07 11,93

Pomorska SSE Sp. z o. o.

Skarb Panstwa Inni

49 613 000 29 854 000

62,40 37,60

62,40 37,60

Pomorska Agencja

Roz. Reg. S.A.

Skarb Panstwa Inni

3 707 500 10137 600

27,78 73,22

58,34 41,66

SSE Malej Przed. S.

A.

Skarb Panstwa Inni

4 498 200 7 044 000

38, 97 61,03

63,05 36,95

Українська полоністика. Випуск 5. Історико-філософські дослідження

SSE Starachowice

S. A.

Skarb Panstwa Inni

3 383 100 13 305 600

20,27 79,73

54,18 45,82

Suwalska SSE S. A.

Skarb Panstwa Inni

8 076 900 11 891 000

40,46 59,54

66,46 33,54

Walbrzyska SSE S.

A.

Skarb Panstwa Inni

43 640 000

44 670 000

49,42 50,58

79,39 20,61

Warminsko-Mazurska SSE S. A.

Skarb Panstwa Inni

10 619 800 16 897 000

38,60 61,40

61,48 38,52

Zrodlo: www. mgip. gov.pl. /Specjalne Strefy Ekonomiczne na koniec

2005 r./

Spolki zarzadzajace SSE odpowiadaja za ich promocje, pozyskanie inwestorow i kapitalu, loza na utrzymanie w nich i rozbudowe infrastruktury, organizuja przetargi, udzielaja zezwolen na dzialalnosc gospodarcza, kontroluja inwestorow. Roczne koszty ich utrzymania siegaja 1-3 mln zl [45, 46, 47, 48].

Spolki zarzadzajace prowadza pelna dokumentacje SSE, moga zaciagac pozyczki, sprzedawac lub wydzierzawiac ich majatek, moga tez wydawac akcje i byc akcjonariuszami innych spolek. Poczatkowo ich wyniki finansowe byly rozne, a od 2002 r. z pewnymi wyjatkami notuja dodatnie salda bilansowe. Zagadnienie to przedstawia tabela 4.

W 2005 r. do wszystkich stref naplynely 34 duze projekty inwestycyjne. Najbardziej znaczace inwestycje to LG Electronics Mlawa w strefie warminsko-mazurskiej - 2150 miejsc pracy, Johnson Controls w strefie katowickiej-900 miejsc pracy, MAN Trucks w krakowskiej -650 osob, i Michelin Polska w warminsko-mazurskiej -523 osoby. Ta ostatnia inwestycja pod wzgledem nakladow przekroczyla 982 mln zl i jest przedsiewzieciem rozwojowym [38: 3].

Tabela 4.

Wyniki finansowe spolek zrzadzajacych SSE Polsce w latach 2002-2005

(w tys. zl)

Rok Spolka zarzadzajaca

2002

2003

2004

2005

ARP. S.A.

8 309, 70

8 647,40

1 391,60

8 635,00

Katowicka SSE.S. A

625,00

4 253,20

4 351,20

9 763,20

Marian Kozaczka. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce

Rok Spolka zarzqdzajaca

2002

2003

2004

2005

Kostrzynsko-S lubicka SSE. S.A.

736,00

4 253,20

4 352,20

9 763,90

Krakowski Park Tech. SSE . S. A.

89,00

593,63

600,40

575,00

Legnicka SSE . S.A.

-2 199,90

163,90

968,00

1 882,00

Lodzka SSE. S. A

741,82

924,77

-4 100,00

1 620,00

Pomorska

SSE Sp. z o.

o.

600,10

-1 406,20

-4 742,50

-1 377,50

Pomorska Agencja Roz. Reg. S.A.

-1 659,60

-570,20

1 597,70

186,70

SSE Malej Przed. S. A.

-1358,00

200,00

1 072,10

1 504,70

SSE

Starachowice S. A.

262,40

-639,30

119,50

122,10

Suwalska SSE S. A.

-1 481,40

-772,30

-1 121,80

120,00

Walbrzyska SSE S. A.

1 845,20

1 901,30

4 060, 80

7 098,70

Warminsko-Mazurska SSE S. A.

-1 161,00

74,10

219,50

10,00

2005 r./

III. Efekty funkcjonowania SSE do konca 2005 r.

W ciagu niespelna 10 lat dzialalnosci SSE wydatnie zmienily oblicze spoleczo-ekonomiczne wielu regionow Polski. Zatrudnienie znalazlo w nich ponad 112 tys. osob, stymulacji ulegly niemal wszystkie dziedziny gospodarcze obszarow, na ktorych zostaly utworzone. Wydatnie wzroslo w nich zatrudnienie w firmach budowlanych, rozwinela sie cala gama uslug,

transportowych, telefonicznych, finansowych, edukacyjnych i kulturalnych, powstaly nowe miejsca pracy w formach kooperujacych. Szacuje sie;, ze 100 miejsc pracy utworzonych w strefie - w zaleznosci od branzy - generuje od 50 do 100 miejsc pracy w jej otoczeniu [38: 8].

W regionach gdzie powstaly SSE podjeto rozbudowe i modernizacje infrastruktury drogowej. Zmienila sie tez struktura kapitalu. Do konca 2005 r. kapital amerykanski zainwestowal w polskie SSE ponad 5,4 mld zl, polski - ponad 5,3 mld zl, niemiecki - 4,2 mld i, japonski - 3,7 mld zl, wloski - 2 mld zl, austriacki -1,2 mld zl, francuski - 1mld zl, szwedzki - 0,8 mld zl, holenderski - 0,5 mld zl, hiszpanski - 0,4 mld zl, belgijski - 172,4 mln zl, brytynski - 150,8 mln zl. Kilkanascie innych krajow w polskie SSE zainwestowalo ponizej 100 mln zl. Lacznie 25 krajow w strefy te zainwestowalo w latach 1995-2005 - 25 mld 707 mln zl [38: 8].

Mapa 1. Rozmieszczenie SSE w Polsce w 2005 r.

Naplyw obcych firm i kapitaow wydatnie zmieni strukture branzowa SSE. Na rozwoj branzy transportowej wydano w nich ponad 9,5 mld z (36% calosci nakladow), na rozwoj mas wloknistych- ponad 3 mld z, na wyroby z gumy i tworzywa sztuczne ponad 2,4 mld zl, a na rozwoj branz produkujacych z surowcow niemetalicznych wydano 2,1 mld zl i mniejsze kwoty na inne branze, w tym na uslugi informatyczne i badaniowo-rozwojowe- 42,6 mln zl.

SSE wydatnie przyczyniy sie do rozwoju uslug projektowych, geodezyjnych, bazy hotelowej i gastronomicznej. Nasatpil w nich wzrost uslug w zakresie posrednictwa nieruchomosci, zwiekszyla sie liczba oferentow sprzetu kserograficznego, kas fiskalnych komputerow i oprogramowania. Wzrosl w nich popyt na catering, agencje ochrony mienia, utrzymanie czystosci i zieleni. Rola SSE w gospodarczym rozwoju Polski jest bardzo widoczna i niewatpliwie w najblizszych latach bedzie wzrastala.

Список використаних джерел та літератури

1. Rocznik Statystyczny. - Warszawa, 1989.

2. Dziennik Ustaw, 1990, nr 51, poz. 258.

3. Maly Rocznik Statystyczny, 1995.

4. M. Baltowski, Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych. - Warszawa, 1998.

5. Maly Rocznik Statystyczny, 1999.

6. Dziennik Ustaw, 1994, nr 123, poz. 600.

7. Dziennik Ustaw, 2003, nr 188, poz. 1840.

8. Dziennik Ustaw, 2004, nr 273, poz. 27, 03.

9. Dziennik Ustaw, 2005, nr 184, poz. 1539.

10. Dziennik Ustaw, Dz. U. 1995, nr 107, poz. 526.

11. Dz. U. 1996, nr 154, poz. 749.

12. www. europark. com. pl;

13. Wicherska D., Geografia w szkole, nr 2, Warszawa, 2001.

14. Dziennik Ustaw, 2004.

15. Dziennik Ustaw, 2005, nr 81, poz. 710.

16. www. europark.com. pl. /efekty, inwestorzy/.

17. Dziennik Ustaw, 1996, nr 88, poz. 397.

18. Dziennik Ustaw, 1998. Nr 70, poz. 459.

19. www. paiz.gov.pl. ./index/ Specjalne Strefy Ekonomiczne.

20. Dziennik Ustaw, 1996, nr 93, poz. 421.

21. Dziennik Ustaw, 1997, nr 44, poz. 274.

22. Dziennik Ustaw, 1997, nr 153, poz. 1003.

23. Dziennik Ustaw, 1997, nr 46, poz. 289.

24. Dziennik Ustaw, 1998, nr 139, poz. 900.

25. Dziennik Ustaw, 1997, nr 46, poz. 290.

26. Dziennik Ustaw, 1997, nr 153, poz. 1004.

27. Dziennik Ustaw, 1997, nr 135, poz. 903, i tabela 1.

28. Dziennik Ustaw, 2006, nr 211, poz. 1555.

29. Dziennik Ustaw, 1998, nr 43, poz. 258.

30. Dziennik Ustaw, 1997, nr 135, poz. 905.

31. Dziennik Ustaw, 1998, nr 43, poz. 259.

32. Dziennik Ustaw, 1997, nr 135, poz. 906.

33. Dziennik Ustaw, 1998, nr 135, poz. 879.

34. Dziennik Ustaw, 1997, nr 135, poz. 907.

35. Dziennik Ustaw, 1997, nr 135, poz. 909.

36. Dziennik Ustaw, 1998, nr 70, poz.460.

37. www. magip.gov. pl./ Przedsebiorcy/ koniec 2005 r./.

38. Dziennik Ustaw, 1997, nr 135, poz.912.

39. Dziennik Ustaw, nr 86, poz. 960.

40. www. paiz.gov. pl.

41. Dziennik Ustaw, 2001, nr 84, poz. 909.

42. Dziennik Ustaw, 2005, nr 81, poz. 707.

43. www. magip, gov. pl/ Przedsebiorcy/ koniec 2005 r./.

44. Dziennik Ustaw, 1997, nr 17, poz. 92.

45. Dziennik Ustaw, 1998, nr 43, poz. 259.

46. Dziennik Ustaw, 1998, nr 70, poz. 459.

47. Dziennik Ustaw, 1998, nr 139, poz. 900.

Specjalne Strefy Ekonomiczne na

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

M Kozaczka - Specjalne strefy ekonomiczne w polsce