Н Є Селюченко, В П Кічор - Проблеми ринку праці в умовах кризи та можливі шляхи їх вирішення - страница 2

Страницы:
1  2 

17. Аутстаффинг и лизинг персонала // http://job-ua.com/articles/personnel-leasing-outstaffing.

18. Цакунов А. Персонал, выброшенный за борт, повышает привлекательность компании // Ведомости. - 2003 (апрель). 19. Персонал напрокат (17.11.2008) // http://www.ligazakon.ua/ news/ga013079.html. 20. Аутстаффинг как повод для размышлений // http://rosprofsouz.ru/ conflicts/2007/12/08/conflicts_9803.html. 21. Жуков С.А. Аутсорсинг як система співпраці між регіональним інформаційно-маркетинговим центром і підприємництвом регіону // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №10.- С.239-246. 22. Миронов А. Лизинг персонала в России: прошлое, настоящее, будуще // http://www.jobhunter.ru/articles_other_4.htm.

УДК 658.012.32:657.1

Т.В. Склярук

Національний університет "Львівська політехніка", кафедра менеджменту організацій

АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА РИНКУ

© Склярук Т.В., 2009

Розкрито сутнісне значення терміну "трансакційні витрати". Досліджено виник­нення трансакційних витрат і їх вплив на ефективність виробничо-господарської діяльності суб'єкта ринку, ґрунтовно проаналізовано складові трансакційних витрат на прикладі Львівського ВАТ "КОНВЕЄР".

Ключові слова: трансакція, трансакційні витрати, суб'єкт господарювання, струк­тура трансакційних витрат.

The essential value of the term "transaction expenses" is opened. It is investigated occurrence process transaction expenses and their influence on efficiency of industrial-economic market subject activity, componens of transaction expenses on an example of Lvov Open Society "CONVEYOR" are in details analysed.

Keywords: transaction, transaction costs, subject of menage, structure of transaction costs.

Постановка проблеми

Перехід України до ринкової економіки істотно змінив структуру та характер економіки країни. В умовах глобалізації ринкової економіки суб' єкти господарювання самі і на власний розсуд почали здійснювати свою виробничо-господарську діяльність, до якої потрібно зарахувати: пошук партнерів, налагодження каналів постачання та збуту, розвиток цінової політики, укладання

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н Є Селюченко, В П Кічор - Проблеми ринку праці в умовах кризи та можливі шляхи їх вирішення

Н Є Селюченко, В П Кічор - Інформаційний ризик в антикризовому управлінні