Автор неизвестен - Актуальні проблеми розвитку соціально-гуманітарних наук - страница 1

Страницы:
1 

ОБГОВОРЕННЯ ВИСТУПІВ:

1. КАДНІКОВА Лариса Володимирівна,

доцент НАУ, доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

2. ОРДЕНОВ Сергій Сергійович,

асистент КТУ ІПН НАУ

3. СКИБА Іван Петрович,

асистент, зав. лабор. комп'ютерних технологій кафедри філософії ГМІ НАУ

4. СКИБА Оксана Петрівна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

5. СЛАСТЕНКО Євгеній Федорович,

к. філос. н., професор НАУ, професор кафедри філософії ГМІ НАУ

6. СУХОВА Надія Миколаївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

7. ХАРЧЕНКО Сергій Петрович,

к. філос. н., директор Педагогічного ліцею при КДПУ ім. В. Винниченка (м. Кіровоград)

8. ХАРЧЕНКО Юлія Володимирівна,

к. філос. н., доцент, зав. кафедри філософії та політології КДПУ ім. В. Винниченка (м. Кіровоград)

9. ЧЕНБАИ Наталія Анатоліївна,

к. філос. н., ст. викладач кафедри філософії ГМІ НАУ

10. ЧЕРНОНОГ Раїса Андріївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

11. ШОРІНА Тетяна Геннадіївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

12. ЯГОДЗІНСЬКИИ Сергій Миколайович,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра філософії

ПРОГРАМА «круглого столу», присвяченого 10-річчю ГМІ

12 грудня 2012 року

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

ОРГКОМІТЕТ

Голова оргкомітету: Дротянко Л. Г.

доктор філософських наук, професор завідувач кафедри філософії Гуманітарного інституту НАУ

Відповідальний секретар: Іщук С. М.

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії Гуманітарного інституту НАУ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІТАРНОГО ІНСТИТУТУ НАУ (пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, лабораторія комп'ютерних технологій, поверх 10, аудиторія 1007)

Київ 2012ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» 12 грудня, середа

1315 - 1330 - реєстрація учасників конференції, презентація

1330 - 1345 - відкриття конференції

1345 - 1530 - робота конференції за програмою

1530 - 1545 - перерва (кава-брейк)

1545 - 1700 - продовження роботи конференції за програмою 1700 - 1730 - обмін досвідом

РЕГЛАМЕНТ

Доповіді учасників конференції - 10 хв. Виступи учасників конференції - 5 хв. Обговорення доповідей - до 3 хв. Робочі мови конференції: українська, російська

Вітальне слово:

ГУДМАНЯН Артур Грантович, д. філолог. н., професор, в. о. директора Гуманітарного інституту НАУ

ОБГОВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ «КРУГЛОГО СТОЛУ»: Людина в контексті глобалізаційних процесів

ВИСТУПАЮЧІ:

ЛЯХ Віталій Васильович,

д. філос. н., професор, зав. відділу зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України

Індивідуальне та соціальне в умовах глобалізованого світу ФОМЕНКО Алла Миколаївна,

к. філос. н., доцент, директор Інституту міжнародних відносин НАУ

Інваріанти гуманізму в умовах глобалізації

ОБГОВОРЕННЯ ВИСТУПІВ:

1. АБИСОВА Марія Анатоліївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

2. ІЩУК Наталія Василівна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

3. КОШЕТАР Уляна Петрівна,

к. істор. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

4. ПРУДИУС Роксолана Геннадіївна,

к. філос. н., асистент кафедри філософії ГМІ НАУ

5. СІДОРКІНА Олена Миколаївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

6. ПОНОМАРЕНКО Ярослава Ігорівна,

аспірантка кафедри філософії ГМІ НАУ

Особливості культури інформаційної доби

ВИСТУПАЮЧІ:

ДРОТЯНКО Любов Григорівна,

д. філос. н., професор, зав. кафедри філософії ГМІ НАУ

Особливості комунікативної функції мови в культурі інформаційного суспільства ТЮРМЕНКО Ірина Іванівна,

д. істор. н., професор, зав. кафедри історії та документознавства ГМІ НАУ

Роль історії української культури у формуванні особистості інформаційної ери

ОБГОВОРЕННЯ ВИСТУПІВ:

1. АНТІПОВА Ольга Петрівна,

к. філос. н., науковий співробітник відділу організації наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпропетровськ)

2. ІЩУК Сергій Миколайович,

к. філос. н., ст. викладач кафедри філософії ГМІ НАУ

3. КЛЕШНЯ Ганна Миколаївна,

аспірантка кафедри філософії ГМІ НАУ

4. ЛИТОВЧЕНКО Ірина Василівна,

к. філос. н., доцент кафедри соціології та соціальних технологій НАУ

5. МАТЮХІНА Олександра Анатоліївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

6. МОКЛЯК Лариса Іванівна,

доцент НАУ, доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

7. НОВАК Тетяна Володимирівна, аспірантка кафедри філософії ГМІ НАУ

8. ОРОХОВСЬКА Людмила Анатоліївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

9. ПОДА Тетяна Анатоліївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

Сучасний технічний університет: проблеми легітимації

ВИСТУПАЮЧІ:

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович,

д. філос. н., професор, зав. відділу методології і соціології науки Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України

Криза ідеї університету в сучасному суспільстві

ЛУЗІК Ельвіра Василівна,

д. педагог. н., професор, зав. кафедри педагогіки та психології проф. освіти НАУ

Синергетичні механізми формування інтегрованих компетентностей у майбутніх фахівців ВТНЗ

ВАСИЛЬЄВА Ірина Василівна,

д. філос. н., доцент, зав. кафедри філософії та соціології, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Проблема гуманітаризації вищої медичної освіти в контексті сучасних міждисциплінарних підходів

Страницы:
1 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа