І Р Залужець, М В Кіндій, О Б Петрина - Актуальність персоналізму в маркетингових комунікаціях - страница 2

Страницы:
1  2 

Використання Інтернету забезпечує ще один канал для прямого маркетингу. Зі зростанням довіри споживача до безпеки використання цього каналу, багато осіб і бізнес структур сьогодні готові здійснювати купівлю в режимі on line. Програми прямого маркетингу в Інтернеті - швидкі, а товари та послуги, що можуть бути запропоновані споживачам, ґрунтуються на післякупівельному обслуговуванні.

На додачу до веб-сторінок багато компаній розробляють прямі маркетингові програми з використанням електронної пошти, для просування своїх пропозицій. Замовники, що контактують через електронну пошту, відвідують фірмовий магазин. Тому реалізація через електронну пошту може бути значно кращою, ніж у будь-якій попередній кампанії з прямого поштового розсилання

[3].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Прямий маркетинг вирішує декілька специфічних проблем, ліквідуючи перешкоди, пов'язані з міжнародними кордонами, мовними розбіжностями, різними поштовими системами, валютами. Оскільки роль персоналізму маркетингових комунікацій еволюціонує, використання технологій для полегшення маркетингових дій зростатиме. Відтак потреба в ефективних маркетингових комунікаціях має поєднувати людську майстерність з розумінням потреб клієнтів, зведення переваг персоналізму комунікацій та технологій в єдину загальну програму для диференціацій компаній і забезпечення лояльності споживачам протягом тривалого часу.

Отже, враховуючи необхідність пришвидшення доведення продукту до споживача та його більшого зацікавлення, перехід на персоналізм в маркетингових комунікаціях стає сьогодні надзвичайно актуальним для фірм.

1. Маркетинг в Україні / www.google.com. 2. «Економіка: проблеми теорії та практики» 2004. - №129. - С. 84; №153. - С.65. 3. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" Логістика. -2007. -№580. - С.43.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І Р Залужець, М В Кіндій, О Б Петрина - Актуальність персоналізму в маркетингових комунікаціях