Т Ю Киричок, А М Мережинська - Багатофакторне дослідження технологічного процесу тиснення фольгою на пластику - страница 2

Страницы:
1  2  3 

фш)

Xj точк)

Xj матер)

 

Вага параметра

w,

фш)

7,0

8,5

6,0

9,0

8,0

8,5

6,0

53

0,15

конт)

5,5

7,0

5,5

9,0

7,0

10,5

6,0

50,5

0,14

ел)

8,0

8,5

7,0

9,0

7,0

9,0

5,5

54

0,16

ВІСНИК ЖДТУ № 3 (58)

Технічні науки

(Ф)

5,0

5,0

5,0

7,0

6,0

8,0

5,0

41

0,12

фш)

6,0

7,0

7,0

9,0

7,0

7,0

3,5

46,5

0,14

точк)

4,5

3,5

5,0

6,0

7,0

7,0

3,5

36,5

0,11

матер)

8,0

8,0

8,5

9,0

10,5

10,5

7,0

61,5

0,18

2>

 

 

 

 

 

 

 

343,0

1,00

Розв'язання задачі відбувалося за таким алгоритмом:

1) Побудовано функцію належності заданих відношень переваги urJXX). За кожним із критеріїв Rj попарно порівняно з 14 альтернативами, отриманих в результаті відсіювання. Результати оцінювались таким чином: 1,0 приX > Xj або X = Xj; 0,0 приX < Xj.

Дані було представлено у вигляді матриць дш(ХХ), Ur2(XX), Ur3(XX), Ur4(XX), Ur5(XX), Ur6(XX), Hr7XX'), які відповідають критеріям Rj, j = 1,7.

2) Визначено першу згортку та побудовано функцію належності [14]:

Q1 = ПП Rj . (2)

Елементами матриці uq^XX) (табл. 3) є мінімальні елементи XXj матриць urj (ХХ):

HqAXXj ) = min{MR1(XiXj); ^ (X,Xj )}. (3)

3) Визначено відношення строгої переваги за першою згорткою, тобто ступінь, з яким альтернатива Xj краща від альтернативи X; побудовано функцію належності (табл. 4):

MQ x(XXj ) = max{0; ^(X.Xj ) - Mq^XjX, )}. (4)

4) Визначено другу згортку та побудовано функцію належності (табл 5):

Q2 = Ї; (5)

j=1

MQ 2(X,Xj ) = І ®J»Rj (XXJ ). (6)

j=1

5) Для першої згортки було визначено - множину недомінованих альтернатив, тобто ступінь, з яким альтернатива X не домінується жодною іншою альтернативою; побудовано функцію належності (табл. 6):

MQ?(X) = 1 - maxMQх(Х^Х,). (7)

6) Визначено відношення строгої переваги за другою згорткою Q2s та побудовано функцію належності:

mQq 2(X,Xj ) = max{0; Mq2(X,Xj ) - Mq2(XjX, )}. (8)

Визначено недоміновані альтернативи за другою згорткою      (X) та побудовано функцію належності:

MQ2(X) = 1 - maxmQq.(XjX,). (9)

7) Визначено недоміновані альтернативи за обома згортками (табл. 6):

(х ) = qu* (х) П Qf (X); (10)

МвГ (Х) = min[uQf (X);mqh* (Х)}. (11)

8) Визначено недоміновану альтернативу за обома згортками. При цьому найкращою альтернативою слід вважати таку альтернативу Х0, для якої ступінь недомінованості за обома згортками максимальний:

0) = max MQd. (12)

Якщо ступінь недомінованості дорівнює одиниці, то це чітко недомінована альтернатива [14].

Метод пошуку найкращої альтернативи показав, що mQ (Х39) = max mQ , тобто найкращі параметри

за всіма критеріями мають експериментальний зразок Х39 з білого пластику товщиною 0,5 мм, отриманий із застосуванням таких технологічних режимів тиснення: Т = 115 °С, t = 0,5 с, р = 3000 Н/см2.

Висновки. Проведено багатофакторний експеримент тиснення на друкарсько-позолотному пресі марки ПЗ-1М з використанням золотої фольги S100 та чотирьох видів пластику: білого -товщиною 0,3 мм; 0,4 мм; 0,5 мм та чорного - товщиною 0,5 мм з використанням двох видів металевих штампів - з латуні та магнію - товщиною 3,7 мм. Під час проведення дослідження було зафіксовано середнє значення тиску, прийняте за оптимальне - 3000 Н/см2. Регулювались такі технологічні режими тиснення, як температура нагрівання штампа та час контакту кліше з пластиком.

Методом експертних оцінок за відгуками 7 експертів визначено вагові коефіцієнти критеріїв якості тиснення на пластику - повнота переходу фарбового шару з основи фольги; чіткість контурів елементів зображення; продруковування дрібних елементів зображення; зміна блиску та кольору металізованої фольги; наявність надлишку фарбового шару на пробільних елементах зображення; наявність точкових пробілів на відбитку; наявність деформації матеріалу внаслідок тиснення. В результаті опитування та побудови діаграми Парето виявлено, що пріоритетними параметрами є відсутність деформації матеріалу внаслідок тиснення, продруковуваність дрібних елементів зображення та повнота переходу фарбового шару з основи фольги.

Визначення оптимальних технологічних режимів тиснення фольгою на пластику проведене за методом найкращої альтернативи. В результаті було визначено співвідношення оптимальних технологічних режимів процесу тиснення фольгою на пластику товщиною 0,5 мм білого кольору, яке забезпечує високу якість отримуваного зображення - температура тиснення Т = 115 °С, час тиснення t =

0,5 с, тиск р = 3000 Н/см2.

Запропонована методика багатофакторного оцінювання може бути застосована для оцінки якості будь-якого виду поліграфічної продукції.

Таблиця 3

Матриця (IqiXXj) мінімальних елементів XXj серед отриманих матриць juRj XXj)

 

Х25

Х27

Х37

Х38

Х39

Х40

Х41

Х42

Х43

Х44

Х45

Х46

Х47

Х48

Х25

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х27

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Х37

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х38

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

Х39

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Х40

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Х41

0

0

0

0

0

0

1

 

0

0

0

0

0

0

Х42

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Х43

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Х44

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

Х45

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

Х46

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Х47

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

Х48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Таблиця 4

Функція належності за першою згорткою ]usq]XXj)

 

Х25

Х27

Х37

Х38

Х39

Х40

Х41

Х42

Х43

Х44

Х45

Х46

Х47

Х48

Х25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х27

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Х37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х38

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

Х39

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Х40

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Х41

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Х42

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Х43

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

Х44

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Х45

1

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

Х46

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Х47

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Х48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(X)

0

0

0

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т Ю Киричок, А М Мережинська - Багатофакторне дослідження технологічного процесу тиснення фольгою на пластику