Т Ю Киричок, А М Мережинська - Багатофакторне дослідження технологічного процесу тиснення фольгою на пластику - страница 3

Страницы:
1  2  3 

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблиця 5

Функція належності за другою згорткою IXQ2XX)

 

Х25

Х27

Х37

Х38

Х39

Х40

Х41

Х42

Х43

Х44

Х45

Х46

Х47

Х48

Х25

1

0,37

0,82

0,82

0,26

0,67

0,85

0,67

0,26

0,67

0,4

0,37

0,53

0,53

Х27

1

1

1

0,82

0,37

0,66

1

1

0,26

0,84

0,82

0,26

0,56

0,56

Х37

0,55

0,55

1

0,4

0,26

0,26

0,6

0,6

0,26

0,69

0,26

0,42

0,42

0,42

Х38

0,86

0,55

1

1

0,44

0,71

1

1

0,6

1

0,55

0,6

0,26

0,6

Х39

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Х40

0,86

0,86

0,86

0,7

0,12

1

1

1

0,46

0,86

0,72

0,3

0,12

0,6

Х41

0,86

0,54

0,68

0,38

0,12

0,68

1

0,82

0,12

0,68

0,52

0,28

0,12

0,56

Х42

0,86

0,72

0,86

0,38

0,12

0,68

1

1

0,12

0,86

0,52

0,28

0,12

0,71

Х43

1

1

1

0,82

0,4

1

1

1

1

1

1

0,82

0,82

0,82

Х44

0,84

0,85

1

0,55

0,26

0,51

1

1

0,26

1

0,51

0,26

0,4

0,56

Х45

1

1

1

0,82

0,42

0,85

1

1

0,6

1

1

0,42

0,37

0,56

Х46

1

1

1

0,82

0,66

1

1

1

1

1

1

1

0,55

0,73

Х47

0,89

1

1            1          0,6          1            1            1            1            1            1          0,71          1 0,74

Х48

0,74

0,74

0,58       0,58       0,26       0,72       0,72       0,72       0,44       0,44       0,58        0,6         0,4 1

Таблиця 6

Функція належності за другою згорткою i£Q2XXj) та недоміновані альтернативи за першою {Iq1'"> (X), другою jj.Q2"d (X) та обома згортками Hq* (Х)

 

Х25

Х27

Х37

Х38

Х39

Х40

Х41

Х42

Х43

Х44

Х45

Х46

Х47

Х48

Х25

0

0

0,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х27

0,63

0

0,45

0,27

0

0

0,46

0,28

0

0

0

0

0

0

Х37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х38

0,04

0

0,6

0

0

0,01

0,62

0,62

0

0,45

0

0

0

0,02

Х39

0,74

0,63

0,74

0,56

0

0,88

0,88

0,88

0,6

0,74

0,58

0,34

0,4

0,74

Х40

0,19

0,2

0,6

0

0

0

0,32

0,32

0

0,35

0

0

0

0

Х41

0,01

0

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Х42

0,19

0

0,26

0

0

0

0,18

0

0

0

0

0

0

0

Х43

0,74

0,74

0,74

0,22

0

0,54

0,88

0,88

0

0,74

0,4

0

0

0,38

Х44

0,17

0,01

0,31

0

0

0

0,32

0,14

0

0

0

0

0

0,12

Х45

0,6

0,18

0,74

0,27

0

0,13

0,48

0,48

0

0,49

0

0

0

0

Х46

0,63

0,74

0,58

0,22

0

0,7

0,72

0,72

0,18

0,74

0,58

0

0

0,13

Х47

0,36

0,44

0,58

0,74

0

0,88

0,88

0,88

0,18

0,6

0,63

0,16

0

0,34

Х48

0,21

0,18

0,16

0

0

0,12

0,16

0,01

0

0

0,02

0

0

0

Uq2™ (X)

0,26

0,26

0,26

0,26

1

0,12

0,12

0,12

0,4

0,26

0,37

0,66

0,6

0,26

Hq!™ (X)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uq™ (X)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЛІТЕРАТУРА:

1. Киричок Т.Ю. Класифікація методів поліграфічного опорядження та обробки пластику / Т.Ю. Киричок, О.В. Богіш, А.М. Мережинська // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. - К., 2011. - № 2 (32). - С. 4-12.

2. Маїк В.З. Тиснення: технології, матеріали, устаткування / В.З. Маїк ; за ред. д.т.н., проф. Е.Т. Лазаренка. - Львів : НВП «Мета», 1997. - 174 с.

3. Гудилин Д. Тиснение фольгой / Д.Гудилин // CompuArt. - 2006. - № 1.

4. Кудрявцев Б.Б. О четкости тиснения фольгою / Б.Б. Кудрявцев, Д.П. Татиев. - Полиграфия, 1970.

- № 8. - С. 22-23.

5. Маїк В. Технології тиснення і фольгування / В.Маїк // Палітра друку. - 2004. - № 6.

6. Гилязетдинов Л.П. Теплофизические параметры горячего тиснения фольгою: физико-технические явления в процесах полиграфии / Л.П. Гилязетдинов, В.П. Волохова, М.В. Огороднева ; под ред. В.С. Лапатухина. - Т. 30, Вып. 2. - М., 1979.

7. Киричок Т.Ю. Вплив температури на перенесення зображення під час гарячого тиснення / Т.Ю. Киричок, Ю.П. Маневич // Технологія і техніка друкарства : зб. наук. праць. - К., 2008. - № 1 (19). - С. 54-57.

8. Дитер Либау Промышленное брошюровочно-переплётное производство / Дитер Либау, Инес Хайнце. - М. : МГУП, 2007. - 470 с.

9. Добашин Н.Н. Адгезия фотополимеризующихся композиций на основе пентаэритритолтриакрилата к полиэтилентерефталатной пленке / Н.Н. Добашин, Л.П. Гилязетдинов. - М., 1979. - С. 22.

10. Гранская Л.Г. Справочник технолога-полиграфиста. Ч. 6. Брошюровочно-переплетные процессы / Л.Г. Гранская, О.Б. Купцова. - М. : Книга, 1985. - 296 с.

11. Инструкция по обслуживанию, уходу и эксплуатационный паспорт позолотного пресса «ПЗ-1М». - М., 1962.

12. Кононський О.І. Органічна хімія : підручник / О.І. Кононський. - К. : Дакор, 2003. - 580 с.

13. Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посібник / О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. - К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. - 336 с.

14. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій : підручник / Ю.П. Зайченко. - 7-ме вид., перероб. та доп.

- К. : Видавничий дім «Слово», 2006. - 816 с.

КИРИЧОК Тетяна Юріївна - кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри технології поліграфічного виробництва Національного технічного університету України «КПІ». Наукові інтереси:

- технологія поліграфічного виробництва;

- захист цінних паперів;

- інформаційні технології;

- електронні видання. Тел.: (моб.) (050)331-21-91.

Е-mail: t_kyrychok@vpf.ntu-kpi.kiev.ua

МЕРЕЖИНСЬКА Анна Миколаївна - магістр кафедри технології поліграфічного виробництва Національного технічного університету України «КПІ». Наукові інтереси:

- виготовлення пакування;

- оздоблення тисненням. Тел.: (моб.) (067)703-74-80. Е-mail: anna_shev4enko@mail.ru

Подано 12.08.2011

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т Ю Киричок, А М Мережинська - Багатофакторне дослідження технологічного процесу тиснення фольгою на пластику