B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Загальний підсумок

15441

2087

120

2316

19964

Так з 2007 року спостерігається велика частка робітників і фахівців, що мають високий освітній рівень, що говорить про наявність резерву працівників на посаді фахівців і керівників. У 2010 році на комбінаті працювали 17 науковців у наступному складі табл.3.

Таблиця 3

Класифікація науковців по відповідності ученого ступеня

Учений ступінь

2008

2009

 

2010 г.

 

 

Усього

Усього

Жін.

Чол.

Усього

Доктор технічних наук

1

1

 

1

1

Доктор технол. і інжинірингу

 

 

 

2

2

Кандидат технічних наук

7

7

 

9

9

Кандидат фіз-матем наук

1

1

 

1

1

Кандидат економічних наук

3

1

 

3

3

Кандидат хімічних наук

1

1

1

 

1

Усього науковців

13

11

1

16

17

У 2010 році на комбінат було прийнято 1547 чоловік. Така кількість прийнятих працівників пов'язана з необхідністю приєднанням ВАТ "Азовсталь".

Продовжується тенденція на омолодження кадрів комбінату, про що говорять показники розміщення, прийому і звільнення. Освітній рівень працівників комбінату в 2010 році незначно знизився по категоріях працівників, що закінчили вищі, неповні вищі і середньо - спеціальні навчальні заклади і незначно зріс по категоріях працівників, що получили середню освіту.

Таблиця 4

Аналіз трудового потенціалу ВАТ МК «Азовсталь» за 2008-2010 рр._

Показники

Один. виміру

2008

2009

2010

Темпи зростання (зменшення)

 

 

 

 

 

2009 до 2008

2010 до 2009

2010 до 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обсяг виробництва

Тис. грн

15165494,1

21668646

28710628

142,9

132,5

189,3

2. Середньооблікова

чисельність

робітників

Чол.

24370

24160

19964

99,1

82,6

81,9

3. Продуктивність праці робітників підприємства

Тис. грн/ чол.

622,3

896,9

1438,1

144,1

160,3

231,1

4. Фонд оплати праці

Тис. грн

651541

645156

743413

99,0

115,2

114,1

 

У % до обсягу вир­ва

4,3

3,0

2,6

69,8

86,7

60,5

5.Середньомісячна з/плата

грн

2227,95

2225,29

3103,14

99,9

139,5

139,4

Проаналізував показники трудового потенціалу можна побачити, що в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. відбулося зростання обсягів виробництва на 42,9 %, в 2009 р. в порівнянні з 2008р. на 32,5 %, в 2010 р. в порівнянні з 2009 р. на 89,3 %.

Зростання обсягів виробництва обумовлено наступними чинниками: покращення якості сировини, висока кваліфікація виробничого персоналу, підвищення попиту на продукцію на національному ринку, зростання іміджу підприємства. В 2008 р. в порівнянні з 2007 р. відбулося зниження середньооблікової чисельності працівників на 0,9 %, в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. на

17,4 % , в 2010 р. в порівнянні з 2007 р. на 18,1 %.(Табл.4)

Це зумовлено проведенням неефективної загальної та конкретно кадрової політики на підприємстві. На протязі всього дослідженого періоду бачимо зростання продуктивності праці. Це означає постійне вдосконалення людьми економічної діяльності, постійне знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших благ при тих самих або й менших затратах праці, що є основним соціально-економічним принципом продуктивності праці.

Зростання продуктивності праці полягає в тому, що частка затрат живої праці в продуктах зменшується, а частка затрат минулої праці (втіленої в засобах виробництва) збільшується, але так, що загальна сума праці в кожній одиниці продукту зменшується. На рівень продуктивності праці на підприємстві ВАТ «МК «Азовсталь» впливають рівень екстенсивного використання праці, інтенсивність праці та техніко-технологічний стан виробництва.

Такі умови безпосередньо демонструють дієвий вплив зростання продуктивності праці на її оплату, яка відповідає принципам справедливості та гідності праці. Тому на сучасному промисловому підприємстві повинно більш детальніше приділяти увагу розподілу засобів на оплату праці працівників, які формуються у виробничі фонди оплати праці.

В 2008 р. в порівнянні з 2007 р. бачимо незначне зменшення фонду оплати праці на 1 %, в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. збільшення на 15,2 %, в 2010 в порівнянні з 2007 р. на 15,1 %. Збільшення фонду оплати праці обумовлено загальним ростом розміру середньомісячної заробітної плати в цілому по території України. В 2008 р. в порівнянні з 2007 р. відбулося незначне зниження середньомісячної заробітної плати робітника підприємства на 0,1 %, в 2010р., в порівнянні з 2009 р. зростання на 39,5 %, в 2010 р. в порівнянні з 2007 р. на 39,4 %. Це відповідає загальним макроекономічним тенденціям.

Для виявлення конкретних причин змін і резервів росту трудового потенціалу підприємства необхідно провести розрахунок факторів, які вплинули на розмір рівня фонду оплати праці та продуктивності праці.

Вплив обсягу вирбництва на продуктивність праці можна розрахувати за формулою:

ЛППт=(Вир зв-Тмин)/Чссп, (1)

АППт - зміна продуктивності праці за рахунок виробництва, тис. грн.;

Вир зв, Вир мин - обсяг виробництва відповідно звітного і минулого року, тис. грн.;

Чссп - середньооблікова чисельність працівників на підприємстві у минулому році, осіб.

ЛППт=(28710628 - 21668646)/ 19964=352,7 тис. грн. Тобто завдяки росту обсягу виробництва у 2008 році на 132,5%, продуктивність праці збільшилась на 352,7 тис. грн. Також розрахуємо вплив середньооблікової чисельності персоналу на зміну продуктивності праці за формулою:

АППЧссп=Вир мин/(Чсспзв-Чсспмин), (2) АППЧссп - зміна продуктивності праці за рахунок середньооблікової чисельності персоналу, грн.; Вир мин - обсяг виробництва у минулому році, тис. грн.;

Чсспзв, Чсспмин - середньооблікова чисельність працівників відповідно звітного і минулого року, осіб. ЛППчсш=21668646/(24160-19964)=5164,1 тис. грн.

Далі зробимо аналіз факторів, які впливають на рівень фонду оплати праці за формулою:

Рфоп=(ФОП/Чссп*ПП)*100, (3) Рфоп - рівень фонду оплати праці, %; ФОП - фонд оплати праці на підприємстві, грн.; ПП - продуктивність праці, грн.

А Рфоп=(ФОПзв-ФОПмин)/(Чсспмин*ППмин)*100 (4) А Рфопфоп=(743413-645156)/(24160*896,9)*100=0,45%

Тобто, за рахунок збільшення фонду оплати праці на 98257 тис. грн., рівень фонду оплати праці збільшився на 0,45 %.

А РфопЧссп=(ФОПзв /((Чсспзв-Чсспмин)*ППмин)*100 (5) А РфопЧссп=(743413/((19964-24160)*896,9)*100=-19,75%

Тобто, за рахунок зниження середньооблікової чисельності працівників на 4196 особи, рівень фонду оплати праці знизився

на 19,75 %.

А Рфоптг=(ФОПзв / (Чсспзв*(ППзв- ППмин)*100 (6)

А РфопПП=(743413/(19964*(1438,1-896,9)*100=6,88%

Тобто, за рахунок збільшення продуктивності праці на 541,2 тис. грн., рівень фонду оплати праці збільшився на 0,04%.

На основі проведеного факторного аналізу можна зробити висновок, що на продуктивність праці найбільш вплинула середньооблікова чисельність працівників, а на рівень фонду оплати праці - продуктивність праці.

Для розширеного відтворення, одержання прибутку і рентабельності потрібно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її оплати. Якщо такого принципу не дотримуватись, то фонд оплати праці перевитрачається, підвищується собівартість продукції і, відповідно зменшується сума прибутку.

Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший відрізок часу (рік, місяць, день, година) характеризується його індексом (Ісз), який визначають відношенням середньої зарплати за звітній період (СЗ1) до середньої зарплати в базисному періоді (СЗ0). Визначимо спочатку середні зарплати працівників ВАТ «МК Азовсталь» за 2008 та 2010 роки за формулою:

СЗ=ФОП/Чссп, (7)

де ФОП - фонд оплати праці, грн.;

Чссп - середньооблікова кількість працівників, осіб.

СЗ2007= 645156/ 24160= 26,7 тис. грн. СЗ2008= 743413/ 19964= 37,2 тис. грн.

Розрахуємо Ісз за формулою:

Ісз= СЗзв/ СЗмин (8)

Ісз=37,2/26,7=1,4

Аналогічно розрахуємо індекс продуктивності праці (Іпп):

Іпп= ППзв/ ППмин (9)

де ППзв - продуктивність праці в звітному періоді, грн.; ППмин - продуктивність праці в базовому періоді, грн.

Іпп= 1438,1/ 896,9=1,6

Наведені дані показують, що на аналізованому підприємстві темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання оплати праці. Визначимо суму економії (Е) за формулою:

Е=(( Ісз- Іпп)/ Ісз)* ФОПзв (10)

Е=((1,4-1,6)/1,4)* 743413= -106201,9 тис. грн. На підприємстві ВАТ «МК Азовсталь» низькі темпи зростання заробітної плати порівняно з темпами зростання продуктивності праці сприяли економії фонду оплати праці на суму 106201,9 тис. грн.

Використання факторного аналізу при дослідженні взаємодії показників продуктивності праці і її оплати значно посилює оцінку діяльності працівників. Тому оцінка персоналу - це цілеспрямований процес реалізації системи процедур, що виявляють трудовий потенціал працівників і об'єм його реалізації, з метою визначення їх цінності для підприємства і забезпечення зворотного зв'язку з ними. Проблема оцінки трудового потенціалу окремих працівників, їх груп, так і підприємств в цілому є прикладом неформалізованих або слабо формалізованих, слабо структурованих задач, для яких немає алгоритмів рішення, це з'являється у наслідок неповноти, неточності, «розпливчатості» ситуацій і знань.

Традиційно для дослідження і оцінки ситуації привертають групу експертів, які, керуючись своїми знаннями, умінням, перевагами, виробляють рекомендації для рішення проблем. Особливість використання експертних методів полягає в тому, що маючи в своєму розпорядженні безліч суб' єктних висновків експертів, отримати результат, мало залежний від думки окремого експерта і є в деякому роді об' єктивним рішенням проблеми.

РЕЗЮМЕ

Розглянута поширена коефіцієнтна методика оцінки персоналу як інструмент якісно нової системи управління персоналом на

прикладі металургійного комбінату ВАТ «Азовсталь».

SUMMARY

The extended coefficient methodology for assessing the personnel is considered as a tool for qualitatively new personnel management system at the example metallurgical plant PLC «Azovstal».

УДК 519.87

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСТИНИЦЫ»

Нескородева Т.В., доцент кафедры математики и математических методов в экономике Донецкого национального университета

В рамках подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012 в Донецке строятся новые и реконструируются старые гостиницы. Реализация данных проектов осуществляется в условиях дефицита времени и (или) средств. Поэтому на сегодняшний день актуальной проблемой является решение задач оптимального управления данными проектами при заданных ограничениях времени или бюджета реконструкции. Также при планировании и управлении проектами менеджерам приходится решать следующие задачи: определять ожидаемое время завершения проекта; возможные отклонения от ожидаемого времени завершения проекта; сроки начала и окончания каждого из этапов; определять «критические» действия; время, на которое может задержаться реализация некритических работ без изменения запланированного срока окончания проекта; как распределить имеющиеся или привлечь дополнительные ресурсы на выполнение работ, что бы ускорить завершение проекта; какие виды контроля необходимо предпринять, чтобы общий бюджет проекта не был превышен [1]. Управление такими сложными проектами затруднительно эффективно организовать без применения специальных методов их количественного анализа и программных средств для расчета характеристик проектов. Решение перечисленных выше задач основано на методе сетевого планирования и управления. Основой метода является сетевой график [2, 3]. Возможности программы MS Project позволяют определять основные характеристики проекта и не позволяют непосредственно решать задачи оптимизации проектов [4]. Применение для решения этих задач других программных продуктов, например надстройки «Поиск решения» программы MS Excel затруднительно в связи с тем, что в процессе поиска оптимального решения изменяется критический путь проекта, а следовательно целевая функция или ограничения задачи. Кроме того, на практике руководству желательно иметь набор альтернативных решений с различными сроками и расходами на реализацию проекта для выбора наиболее подходящего с учетом условий, которые не отражены в модели. Поэтому целью данной работы является разработка метода решения задач оптимизации проекта по времени с привлечением дополнительных средств.

Задача оптимизации комплекса операций по времени с привлечением дополнительных средств формулируется следующим образом. Определить сроки начала tj и окончания tj операций и дополнительное количество средств Xj вкладываемых в каждую операцию (i, j) , чтобы минимизировать общее время выполнения работ при условии, что задан лимит B дополнительных средств, и время выполнения каждой операции не может быть меньше некоторого dj . Модель задачи имеет вид:

,xij (i, j)ee

tjj -t] > dj, fj(Xj) = tj -t], l'n > 0, tj > 0, Xj > 0, V(i, j) e e, (2)

t] > tjr, Vi, Vj, Vr e E, (3)

где e - множество ребер сетевой модели комплекса операций, E - множество вершин сетевой модели комплекса операций, fij - функция продолжительности выполнения операции в зависимости от вложенных средств.

Рассмотрим решение данной задачи на примере проекта «Реконструкция гостиницы». Проект содержит следующие основные этапы по подготовке и проведению строительных работ (табл. 1). Каждое из перечисленных мероприятий может рассматриваться как независимая стадия проекта, требующая собственных материальных, финансовых и людских ресурсов. Для каждой стадии может быть определена длительность проведения работ исходя из имеющихся ресурсов. Будем предполагать, что эти длительности не подвержены «случайным вариациям», но могут быть уменьшены путем вложения дополнительных средств.

Менеджер проекта исходя из известных норм трудозатрат и тарифов, рассчитал сроки и затраты для каждого этапа в двух

© Нескородева Т.В., 2О11случаях: без использования сверхурочных работ и в случае максимально возможного их использования. Руководство предприятия требует завершить проект за 7 недель.

1. Возможно, ли выполнить требование руководства по срокам? Какие минимальные затраты при этом необходимы?

2. Какова минимальная длительность проекта при условии, что бюджет проекта не может превышать 7000 у.е.?

3. Начнем с создания проекта «Реконструкция гостиницы» в MS Project. Для этого внесем из табл. 1 данные об этапах проекта: название, нормальная длительность и предшественники. Также отформатируем диаграмму Ганта для того, чтобы отобразить критический путь. В результате получим диаграмму Ганта в таком виде как на рис. 1. По этой диаграмме видим, что этапы A, D, E, G являются критическими. Для того чтобы определить критические пути рассмотрим сетевую диаграмму (рис. 2).

Таблица 1

Этап

Предшест-венник

Нормальные

Со сверхурочными работами

 

 

Длительность, дни

Издержки, у.е

Длительность, дни

Издержки, у.е

A

-

12

120

8

220

B

A

6

40

4

100

C

B

6

50

6

100

D

A

4

100

3

120

E

D

14

100

8

190

F

B, D

16

200

10

320

G

E

16

120

9

260

H

D

6

10

4

20

По сетевой диаграмме видно, что критический путь только один ЛБЕО. Вызвав меню Проект — Сведения о проекте — Статистика... можно установить, что длительность проекта при нормальной продолжительности всех стадий составляет 46 рабочих дней или 9 недель и 1 день (5 рабочих дней в неделе).

Рис. 1. Ввод данных и диаграмма Ганта проекта «Реконструкция гостиницы»

1      I-Нг \-

Рис. 2. Сетевая диаграмма проекта «Реконструкция гостиницы»

По условию задачи длительность проекта можно сократить только за счет сверхурочных работ. Для расчета стоимости сокращенного проекта определим стоимость сверхурочных работ (табл. 2).

Таблица 2

Этап

Нормальные

Со сверхурочными работами

Нормаль-ные издержки, у.е./день

Цена сферх-урочных

Рост цены

 

Длитель-ность, дни

Издержки, у.е

Длитель-ность, дни

Издержки, у.е

 

 

 

A

12

120

8

220

10,00

35,00

25,00

B

6

40

4

10

6,67

36,67

30,00

C

6

50

6

10

8,33

D

4

100

3

120

25,00

45,00

20,00

E

14

100

8

190

7,14

22,14

15,00

F

16

200

10

320

12,50

32,50

20,00

G

16

120

9

260

7,50

27,50

20,00

H

6

10

4

20

1,67

6,67

5,00

Для введения данных в MS Project о нормальной стоимости и стоимости сверхурочных работ проекта сначала зададим ресурсы для каждой стадии. Назовем их также как и этапы, но малыми буквами. Для этого вызовем диалоговое окно «Сведения о задаче» (вызывается двойным щелчком левой кнопки мыши по названию ресурса), на вкладке «Ресурсы». После ввода ресурсов нужно щелкнуть меню Окно— Разделить. В результате в нижней части экрана откроется окно «Ресурсы и предшественники», в котором нужно двойным щелчком нужно вызвать контекстное меню и выбрать окно трудозатраты ресурсов (рис. 3).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period