B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 88

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

18

Формування сприятливого іміджу регіону

Початковою інформацією для застосування методу є набір критеріїв (табл. 1) і матриці парних порівнянь (рис. 1-2). В основу формування переліку критеріїв узгодження інтересів із боку держави було покладено визначені у Програми економічних реформ на 2010­2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [1], Стратегії економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року [4] і Рішенні Ради регіонів щодо Реформи регіонального розвитку у 2011 році [2] індикатори та можливі сценарії розвитку регіонів України, зокрема Донецької області, а також оцінки експертів.

Елемент матриці згідно з методом аналізу ієрархій набуває таких значень:

І 0, якщо критерії Кі та К) є такими, що не можна порівняти 1-9, якщо Кі > К)

причому

1

Х]і. (1)

Нормування вагів критеріїв проведемо за такою формулою:

<   '      . (2) У результаті розрахунків отримано нижченаведені ваги критеріїв (табл. 2-3).

Аналіз даних табл. 2-3 показує, що важливість критеріїв істотно відрізняється. Так, за даними табл. 2, критерії 1-10, 17, 18 (зростання валового регіонального продукту, зростання інвестицій в економіку регіону, розвиток підприємництва і самозайнятості, зростання реальних доходів населення області, зростання експорту товарів та послуг, зменшення імпортної залежності, зростання темпів введення основних фондів, підвищення темпів зростання продуктивності праці, зростання питомої ваги інвестицій інноваційного спрямування в загальному обсязі інвестицій, зменшення рівня безробіття в регіоні, створення додаткових робочих місць, поліпшення екологічної ситуації, формування сприятливого іміджу регіону) у сумі набирають 87% значущості. Аналогічно для табл. 3 набір критеріїв 1-5, 8, 11-16 відображає 87% значущості.

ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, СПЕЦВИП., Т.2, 2011

 

1

2

3

4

£

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

1

1

1

0.33

1

0.33

0.33

1

0.33

1

0.2

0.2

0.2

0.2

0,14

0,14

0.33

0,33

1

 

2

1

1

0,33

0,33

0.33

1

0.33

0,33

1

0.33

0.2

0.33

0.2

0.2

0,14

0.33

0.33

1

 

3

3

3

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

0.2

0,14

1

1

 

 

4

1

3

1

1

0,5

0.25

1

1

1

1

0,5

0,25

0,25

0,14

0,14

0,5

0,33

 

 

5

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

0.33

0,33

0.33

0.2

0.2

0,33

0,5

 

 

6

3

1

2

4

1

1

1

1

1

1

0,33

0,5

0.25

0,33

0.2

1

0,33

 

 

7

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

0,33

1

0,33

0,14

0.2

1

0.33

 

 

8

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

0,33

0,33

0,33

0.2

0,14

0,33

0.33

 

 

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,33

1

0,2

0.2

0.33

1

 

 

10

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,33

0.2

0 14

0,11

0,11

1

 

 

11

5

5

1

2

3

3

3

3

1

1

1

1

1

0,33

0,33

1

1

1

 

12

5

3

1

4

3

2

1

3

3

3

1

1

1

1

0,33

0,33

3

3

 

13

5

£

1

4

3

4

3

3

1

5

1

1

1

0,33

0,33

1

5

5

 

14

7

5

5

7

5

3

7

5

5

7

3

1

3

1

1

1

7

7

 

15

7

7

7

7

5

5

5

7

5

9

3

3

3

1

1

1

7

7

 

16

3

3

1

2

3

1

1

3

3

9

1

3

1

1

1

1

5

5

 

17

3

3

1

3

2

3

3

3

1

1

1

0.33

0.2

0.14

0,14

0.2

1

3

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,33

0,2

0,14

0,14

0,2

0.33

1

 

Матриця початкових парних порівнянь крит еріїв узгодження пріоритетів розвитку держави і приватних компаній із

зору держави

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

1

1

0,5

1

1

1

1

1

0,5

0.2

0.33

3

7

7

5

5

5

0.33

1

 

2

2

1

1

0,5

1

0,5

0,5

1

1

0,33

0.33

5

7

5

5

5

0,2

1

 

3

1

1

1

0,33

0,33

0,33

1

1

0,33

0.33

1

5

5

3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period