B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 89

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

3

3

0.2

1

 

4

1

2

3

1

1

1

0,5

1

0,5

1

1

3

5

5

5

7

1

1

 

5

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

0.33

3

5

3

3

7

1

1

 

6

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

3

3

7

1

1

 

7

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

5

7

5

5

5

1

1

 

8

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

7

1

1

1

1

 

9

5

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

3

5

5

5

7

1

1

 

10

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

5

9

7

7

9

1

1

 

11

0,33

3

1

1

3

1

1

1

1

1

1

5

7

5

5

7

0.2

0,33

 

12

0,14

0.2

0.2

0,33

0,33

0,33

0.2

0,33

0,33

0.2

0.2

1

1

1

1

1

0,33

1

 

13

0,14

0.14

0.2

0.2

0,2

0.2

0,14

0.2

0,2

0,11

0,14

1

1

0,33

0.33

0,33

0,14

0,33

 

14

0,2

0.2

0,33

0.2

0,33

0,33

0,2

0,14

0,2

0,14

0,2

1

3

1

0,33

0,33

0,14

0.33

 

15

0.2

0.2

0.33

0.2

0,33

0,33

0.2

1

0.2

0.14

0.2

1

3

3

1

1

0,14

0,33

 

16

0.2

0.2

0,33

0,14

0,14

0,14

0.2

1

0,14

0,11

0,14

1

3

3

1

1

0,14

0.33

 

17

3

5

5

1

1

1

1

1

1

1

5

3

7

7

7

7

1

0,33

 

18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

3

3

3

3

1

 

Рис. 2. Матриця початкових парних порівнянь критеріїв узгодження пріоритетів розвитку держави і приватних компаній із точки

зору приватних компаній

Таблиця 2

Вагові коефіцієнти критеріїв узгодження пріоритетів розвиткудержави і приватних компаній із точки зору держави

Номер критерію

Вага, ■'

Кумулятивна вага

1

0,1076

0,1076

2

0,1002

0,2078

10

0,0826

0,2905

4

0,0804

0,3709

18

0,0779

0,4488

8

0,0680

0,5168

17

0,0646

0,5815

7

0,0619

0,6433

5

0,0606

0,7039

6

0,0558

0,7598

9

0,0557

0,8154

3

0,0532

0,8686

11

0,0320

0,9006

12

0,0284

0,9290

13

0,0269

0,9559

16

0,0204

0,9763

14

0,0127

0,9890

15

0,0110

1

Таблиця 3

Номер критерію

Вага,

Кумулятивна вага

13

0,1339

0,1339

0,1341

0,2880

14

0,1247

0,4127

із

0,10б1

0,3188

12

0,0979

0,б1б7

3

0,0497

0,ббб4

2

0,0427

0,7092

1

0,040б

0,7498

11

0,0339

0,7837

З

0,0274

0,8131

8

0,02б3

0,8397

4

0,02б1

0,8б37

18

0,0243

0,8902

б

0,0230

0,9133

7

0,022б

0,9339

17

0,0223

0,9383

9

0,0212

0,9793

10

0,0203

1

Зіставлення наборів вагів дозволяє зробити висновок, що найбільш важливими для узгодження пріоритетів розвитку держави і приватних компаній, тобто формування моделей приватно-державного партнерства, є критерії, що входять в обидва набори: 1-5, 8, тобто зростання валового регіонального продукту, зростання інвестицій в економіку регіону, розвиток підприємництва і самозайнятості, зростання реальних доходів населення області, зростання експорту товарів та послуг, підвищення темпів зростання продуктивності праці.

Додаткових компромісних рішень, у тому числі шляхом самообмежень із боку сторін партнерства, потребують такі критерії, як розвиток інфраструктури бізнесу, зростання обсягів продажів приватного бізнесу, зростання прибутків приватного бізнесу, доступ приватного бізнесу до дефіцитних і дешевих природних ресурсів, зменшення витрат виробництва, поліпшення екологічної ситуації, зменшення імпортної залежності, зростання темпів введення основних фондів, зростання питомої ваги інвестицій інноваційного спрямування в загальному обсязі інвестицій, зменшення рівня безробіття в регіоні, створення додаткових робочих місць.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» l Комітет з економічних реформ при Президентові України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:llwww.president.gov.ualdocslPrograma_reform_FINAL_1.pdf

2. Рішення Ради регіонів щодо Реформи регіонального розвитку в 2011 році від 07.02.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:llwww.president.gov.ualnewsl1928б.html

3. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь l Э.Б. Алаев. - М.: Мысль, 1983. - С. 330.

4. Стратегія економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:llwww.sovet.donbass.com

3. Хромушина Ю.А. Инвестиции и инновационное развитие экономики Германии в процессе информатизации общества l Ю.А. Хромушина ll Новые информационные технологии и системы. - 2008. - № 8.

6. Школа І.М. Регіон у системі пріоритетів економічного розвитку l І.М. Школа, М.І. Маниліч ll Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: моногр. l За ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук'яненка. - К.: КНЕУ, 2001. - 338 с.

7. Шток В. Частно-государственные партнерства: от стратегии к реализации l В. Шток l Проект Федерального Министерства финансов (BMF) и Общества технического сотрудничества (GTZ) «Консультирование Государственной Думы РФ по вопросам приватизации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:llwww.slideshare.netl

8. Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts in den Landern und Ost-West-GroBraumregionen Deutschlands [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:llvgrdl.delArbeitskreis_VGRlR0B0.asp?R1B3

УДК 330.322.001

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНІ

Пилипенко Б.Г., аспірант Університету банківської справи Національного банку України

Постановка проблеми. Виникнення венчурних фондів у світі було обумовлено необхідністю фінансування малого наукоємного бізнесу. Венчурний капітал почав використовуватися в США з середини 50-х років, в Європі він з'явився трохи пізніше, наприкінці 70-х, а в Україні розвиток венчурного бізнесу почалося лише в 1992 році. Венчурний капітал, як виключно ризиковий капітал для компаній і проектів, знаходиться сьогодні в Україні лише на стадії формування.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period