B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period - страница 95

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 

Як відомо, валютний курс відіграє активну роль у міжнародних економічних відносинах. На основі курсового співвідношення валют з урахуванням питомої ваги даної країни у світовій торгівлі розраховується ефективний валютний курс. Валютний курс робить певний вплив на співвідношення експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність фірм, прибуток підприємств. Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних економічних, валютно-кредитних і фінансових, відносин, викликають негативні соціально-економічні наслідки. При зниженні курсу національної валюти, експортери можуть продавати товар за цінами, що нижче середньосвітових. У той же час, зниження курсу веде до здороження імпорту, зростання цін всередині держави, скорочення обсягів імпорту та намаганням у країні замінити імпортні товари, замінивши їх товарами національного виробництва. Також зниження реального валютного курсу збільшує зовнішні борги (що виражені в іноземній валюті).

При підвищенні курсу валюти внутрішні ціни стають менш конкурентоспроможними, ефективність експорту падає, що може привести до скорочення експортних галузей і національного виробництва в цілому. Імпорт, навпаки, розширюється, стимулюються іноземні та національні капітали, збільшується вивіз прибутків по іноземних капіталовкладеннях. Зменшується реальна сума зовнішнього боргу, що виражений в знеціненій іноземній валюті.

Наслідки коливань валютного курсу залежать від валютно-економічного потенціалу країни, її експортної квоти, позиції в міжнародних економічних відносинах. Валютний курс є об'єктом боротьби між країнами, джерелом міждержавних розбіжностей, національними експортерами та імпортерами.

Однак, необхідно також враховувати й той факт, що не лише коливання валютного курсу впливають на міжнародні економічні, фінансові, валютні та соціально - економічні відносини, а існує ряд факторів, що мають неоднозначний вплив в залежності від конкретної ситуації. Це, насамперед такі фактори: рівень інфляції, зріст національного доходу, стан платіжного балансу, ступінь довіри до валюти на національному та світовому ринках, валютна політика, що впроваджується державою, різниця процентних ставок в різних країнах, діяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операції, ступінь розвитку фондового ринку. Тож, як бачимо валютний курс визначається багатофакторністю.

Можемо прослідити динаміку валютних коливань по відношенню до пари Євро/Долар за період 2004 - 2010 рр. (рис. 1).

© Фoмiчoвa Н.В., Пeлexoцa К.О., 2О11

 

 

T

 

 

L1

 

ш

Ш

Щ

 

Г-

г-

 

г-

М

ю

00

CO

01

С

о

О

О

О

о

С

О

О

О

О

О

о

о

о

о

О

о

о

о

о

О

с

О

о

о

о

О

С

о

о

 

 

 

о

о

О

о

О

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

с

о

о

о

о

О

С

о

о

О

О

О

С

rj

rj

rj

rj

Г\1

rj

гм

rj

г]

rj

Г\1

rj

rj

rj

г]

г\

CN

rj

rj

rj

г]

г\

Г\1

rj

rj

rj

г]

г\

3

3

3

3

3

3

3

Jj

з

л

3

Jj

 

3

3

з

jj

Jj

Jj

Si

3

s

3

3

3

3

3

 

Z

z

-

Z

Z

z

Z

z

z

z

Z

z

Z

z

z

-

z

Z

Z

z

z

z

z

z

z

z

Z

Z

V

 

 

О

ш

ш

щ

и

Щ

О

ш

ш

(U

 

Щ

а.

ш

Ш

Щ

 

Щ

а.

Ш

Ш

(U

 

Щ

 

СІЧ

-

_

1-■з О

т и

-Ъ

Z

-

0

т и

-

_

S

1-

■3

о

г ■J

-

z

S

-

и

-

b

Z

1

-

0

и

J.IU}

z S

1­3

О

г ■J

-

z

S

Н ■3

С

 

 

 

 

 

 

-■■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Г"

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Г"

Рисі.Динаміка курсу Евро/Долар (€/$)за період 2004 -2010 pp. [11]

Тож, бачимо, що після досить довгого періоду укріплення євро наступає значний спад у 2008 році. Для світової економіки 2008 рік - рік глобальної економічної кризи, яка не оминула увагою майже жодної країни, яка анулювала темпи економічного зростання країн Західної Європи, що були досягнуті протягом останніх років й сприяла виникненню кризових явищ в фінансовій, соціальній, гуманітарних сферах.

Для країн Євросоюзу кризовий рік обернувся значними втратами та збитками. Економіка Європейського союзу скоротилася на 0,1% у другому кварталі. У зоні євро в цілому промислове виробництво впало на 1,9%, це найбільше падіння з часів кризи 1992 року. Продажі європейських автомобілів за півроку впали на 7,8%. Рівень безробіття в Іспанії склав 9,9%. В Італії Fiat оголосив про закриття заводів і масові звільнення на заводах. У Нідерландах обсяг промислового виробництва впав на 6%. На початку грудня 2008 року Статистичне управління Євросоюзу повідомило, що європейська економіка ввійшла в період рецесії вперше за 15 років. За даними Євростату, опублікованими в лютому 2009 року, промислове виробництво в Євросоюзі у грудні 2008 року знизилося на 11,5% у річному вираженні, що є абсолютним рекордом: подібного не спостерігалося з 1986 року, коли почала вестися загальноєвропейська статистика.

Масштаби цієї рецесії обумовлені значною залежністю окремих країн, регіонів, ринків; розвитком інформаційних технологій та процесів й тим, що інтеграційні процеси проводилися надто поспішно, а економіка нових членів ЄС була не готова до кризових явищ. Спад у провідних економіках веде за собою спад в економіках менш розвинених країн. Зважаючи на те, що 17 країн з 27 використовують євро як офіційну валюту, зміна курсу євро (а точніше, його падіння більш ніж на 20% по відношенню до долара протягом трьох перших місяців кризи) має вплив на всі ці країни.

Таблиця 1.

Валовий внутрішній продукт за ринковими цінами (млн. євро (за цінами попереднього року)) [7]

^—Період Країна

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Данія

192829,2

201888,6

214406,6

222210,9

224982,3

221318,7

227051,4

Німеччина

2189960

2227500

2317640

2388400

2456420

2364200

2484200

Ірландія

146446,1

158329

170951,7

187321,3

182080,2

166345,3

164614,2

Іспанія

808506

871440

945313

1019465

1062596

1047618

1052399

Франція

1628310

1685810

1760430

1839206

1885270

1880423

1917191

Італія

1355809

1400657

1458584

1507394

1525718

1485964

1539396

Люксембург

26970,6

28946,7

31788,2

36172

38030,3

38201,4

39416,1

Нідерланди

487612

501236

530833

561396

582531

572883

582084

Австрія

228984,5

238507,8

252350,4

266533,3

277936,8

272078,3

279701,2

Португалія

145242,8

149954

155926,9

164097,5

170851,3

166598,3

168816,4

Фінляндія

151397

156587

164243

174477

181359

169499

176538

Швеція

290725,7

300852

311174,1

328715,7

335871,2

315483,1

307463,2

Великобританія

1695662

1811060

1885082

2000835

1991903

1628434

1473625

Норвегія

206841,3

213960,7

248476,1

275692,3

285427,9

273482,4

258838,9

Швейцарія

295041,7

300102,4

310428,9

323238,9

323240,2

336266

363536,6

Згідно даних таблиці, графіку по країнах Західної Європи за показником Валового внутрішнього продукту (млн. євро (за цінами попереднього року) спостерігається позитивна динаміка та зростання по всіх країнах у періоді 2004-2008 роки та падіння у більшості країн - у порівнянні із 2009 роком. Та, як бачимо у 2010р. деяким країнам вдалося подолати кризові явища та дістатися збільшення ВВП ( Німеччина, Данія, Франція, Італія, Швейцарія).

Аналізуючи показники ВВП за ринковими цінами на одного мешканця (євро) просліджується аналогічна ситуація: позитивна динаміка зростання протягом 2004 - 2008 років, скорочення у 2009 році. Також, деякім країнам вдалося шляхом антикризової політики досягти позитивних змін й вийти на до кризові показники (Німеччина, Франція, Австрія, Іспанія)

8000000 7000000

Рис.2. ВВП за ринковими цінами в динаміці

Таблиця 2.

Експорт та імпорт країнами - членами ЄС та третіх країн за ринковими цінами (млн. євро за цінами попереднього року) [7]

——^^^^ Період Країна

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Данія

192829,2

201888,6

214406,6

222210,9

224982,3

221318,7

227051,4

Німеччина

2189960

2227500

2317640

2388400

2456420

2364200

2484200

Ірландія

146446,1

158329

170951,7

187321,3

182080,2

166345,3

164614,2

Іспанія

808506

871440

945313

1019465

1062596

1047618

1052399

Франція

1628310

1685810

1760430

1839206

1885270

1880423

1917191

Італія

1355809

1400657

1458584

1507394

1525718

1485964

1539396

Нідерланди

487612

501236

530833

561396

582531

572883

582084

Австрія

228984,5

238507,8

252350,4

266533,3

277936,8

272078,3

279701,2

Португалія

145242,8

149954

155926,9

164097,5

170851,3

166598,3

168816,4

Финляндія

151397

156587

164243

174477

181359

169499

176538

Швеція

290725,7

300852

311174,1

328715,7

335871,2

315483,1

307463,2

Великобританія

1695662

1811060

1885082

2000835

1991903

1628434

1473625

Норвегія

206841,3

213960,7

248476,1

275692,3

285427,9

273482,4

258838,9

Швейцарія

295041,7

300102,4

310428,9

323238,9

323240,2

336266

363536,6

Аналізуючи показники таблиць видно, що постійне зростання експорту та імпорту країнами - членами ЄС та третіми країнами, яке спостерігалося протягом 2004 - 2008 років, з виникненням кризових явищ скоротилися в середньому на 10 - 15% у 2009 р., а у 2010р. можна побачити позитивну динаміку зростання та досягнення експортом та імпортом до кризових показників, а по деяким країнам намітилася тенденція на їх перевищення (Данія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Австрія, Італія) - таблиця 3.

Таблиця 3.

Мінімальна заробітна плата до утримання податків (євро/міс.) [7]

~~——Період Країна —

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Бельгія

1186,31

1210

1234

1259

1309,6

1387,5

1387,5

Ірландія

1073,15

1183

1292,85

1402,7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102 


Похожие статьи

B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period