Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам - страница 70

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 

Формування регіональних мереж взаємодії є притаманним для політики як країн Європи в цілому, так і для країн Південно-Східної Європи зокрема. "Європейський Кластерний Альянс", який створено під егідою РЯОПЧТЧО Європейська ініціатива, забезпечує діалог між платформами регіональних, національних та європейських акторів з метою визначення і реалізації порідку денного спільної європейської політики. Роль Європейської Комісії в цьому процесі полягає, перш за все, у сприянні всім формам співробітництва, яке б могло привести до зростання конкурентоспроможності європейських кластерів, у реалізації політики взаємодоповнень регіональних і національних конкурентних переваг для побудови міцних груп в Європі, тобто сприянні консолідації розсіяної картини груп в Європі, включаючи допомогу у вирівнюванні регіонального розвитку. Роботу по узагальненню статистичної інформації та практики функціонування кластерів в Європі покладено на нещодавно створену Європейську Кластерну Обсерваторію.

За її даними серед країн Південно-Східної Європи - членів ОЧЕС лідером по кількості зайнятих у кластерних утвореннях є Сербія. У секторальному розподілі в Сербії найбільшу кількість занятих задіяно в сфері виробництва одягу, автомобілебудуванні, бізнес-послугах, фінансовому секторі, у сфері виробництва фурнітури (рис. 5)._

Albania       Bulgaria       Greece       Romania       Serbia Southeast

U k ra і n e

Рис. 5. Секторальний розподіл зайнятих в кластерах по Південно-східних країнах Європи - членах ОЧЕС (складено за даними [10])

У розрізі кількості діючих підприємств в рамках кластерних утворень серед даної групи країн є Румунія, якій притаманна концентрація кластерів у сфері бізнес-послуг, будівництві, туризму та готельному бізнесі (рис. 6).

Рис. 6. Секторальний розподіл підприємств в структурах кластерів Румунії, Сербії та України, кількість підприємств, 2009 р. (складено за

даними [10])

Серед кластерних проектів країн Південно-східної Європи - членів ЄС та ОЧЕС у каталозі Європейської Платформи Кластерного Співробітництва 21 проект представлено Болгарією (переважно ІТ-технології та туризм) , 12 - Грецією (ІТ-технології, біотехнології, нанотехнології) та 38 - Румунією (переважно ІТ-технології, туризм, автомобілебудування).

Таблиця 2.

Кластерні проекти країн Південно-східної Європи - членів ЄС та ОЧЕС Європейської Платформи Кластерного Співробітництва (складено

за даними [11])

Ha3Ba

Сектор

Країна

PerioH

1

Green Synergy Cluster

Не визначений

Болгарія

Oblast Plovdiv

2

Maritsa Vegetable Crops Research Institute

Не визначений

Болгарія

Oblast Plovdiv

3

ICT Cluster

ІСТ

Болгарія

Oblast Sofiya

4

Mechatronics and Automation Cluster

Мехатроніка

Болгарія

Oblast Sofiya

5

BAAT - Tourism Cluster Green Bulgaria

Не визначений

Болгарія

Oblast Sofiya

б

Bulgarian Media and Printing

Не визначений

Болгарія

Oblast Sofiya

У

Cluster Microelectronics and Embedded Systems

Не визначений

Болгарія

Oblast Sofiya

8

Electric Vehicle Industrial Cluster (EVIC)

Не визначений

Болгарія

Oblast Sofiya

9

Green Carpet of the East Rhodopes

Не визначений

Болгарія

Oblast Sofiya

10

Industrial Cluster Srednogorie Med

Не визначений

Болгарія

Oblast Sofiya

11

Tourism Cluster Balkania

Не визначений

Болгарія

Oblast Sofiya

12

BCT - Bulgarian Cluster "Telecommunications"

Телекомунікації

Болгарія

Oblast Sofiya

13

Cluster for accessible tourism

Туризм

Болгарія

Oblast Sofiya

14

Bulgarian Furniture Cluster

Дерево/папір/фурнітура

Болгарія

Oblast Sofiya

15

CASTRA

Аерокосмічна

Болгарія

Oblast Sofiya-Grad

Bulgarian Industrial Association

Бізнес- та фінансові послуги

Болгарія

Oblast Sofiya-Grad

17

Cluster for Health Tourism Bulgaria

Туризм

Болгарія

Oblast Sofiya-Grad

18

Marine Cluster Bulgaria

Пароплавство

Болгарія

Oblast Varna

19

Consortium Elemon - electrical engineering

Не визначений

Болгарія

Oblast Varna

20

ICT CLUSTER-VARNA

Не визначений

Болгарія

Oblast Varna

21

Varna-Tourism

Не визначений

Болгарія

Oblast Varna

22

Hellenic Bio Cluster (Hbio)

Біотехнології

Греція

Attica

23

gi-Cluster

Мистецтво

Греція

Attica

24

si-Cluster

ІСТ

Греція

Attica

25

mi-cluster

Мікро- та нанотехнології

Греція

Attica

Hellenic Semiconductor Industry Association

Не визначений

Греція

Attica

27

ICT Central Macedonia SEPVE

Не визначений

Греція

Attica

28

Leading Tourism Cluster

Не визначений

Греція

Central Greece

29

nCPM

Не визначений

Греція

Central Greece

30

Organic Products Cluster

Не визначений

Греція

Central Macedonia

31

Wine Roads of Macedonia

Не визначений

Греція

Central Macedonia

32

FORTH (Foundation for Research and Technology )

Не визначений

Греція

Crete

33

Metalmanu

Не визначений

Греція

West Maced

34

Agro-Food Regional Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Arad

35

Dacia Renault Cluster

Автомобільний

Румунія

Judetul Arges

Зб

ACAROM

Не визначений

Румунія

Judetul Arges

37

ARACO

Не визначений

Румунія

Judetul Bacau

38

Carpathian Tourism Cluster Romania

Не визначений

Румунія

Judetul Brasov

39

ELECTROPRECIZIA Electrotechnical Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Brasov

40

TAC Transylvania Aerospace Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Brasov

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПН В РАМКАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ЗКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ГУАМ

41

Romanian Water Cluster

Зелені технології

Румунія

Judetul Cluj

42

TRANSILVANIA CLUSTER

ІСТ

Румунія

Judetul Cluj

43

BIOCARO (Biofuels Technology)

Не визначений

Румунія

Judetul Cluj

44

Geothermal Energy Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Cluj

45

TREC Transnational Renewable Energies Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Cluj

46

Romanian Maritime Cluster

Пароплавство

Румунія

Judetul Constanta

47

Tourism South East

Туризм

Румунія

Judetul Constanta

48

ASIMCOV

Не визначений

Румунія

Judetul Covasna

49

Green energy cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Covasna

50

PRO WOOD Regional Wood Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Covasna

51

REN ERG Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Covasna

52

ICT Oltenia Cluster

ІСТ

Румунія

Judetul Dolj

53

ICT Regional Competitiveness Pole

ІСТ

Румунія

Judetul Dolj

54

REGIOFA Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Harghita

55

ACSSE

Не визначений

Румунія

Judetul Ia§i

56

Agro-food Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Ia§i

57

TURINN Cluster

Туризм

Румунія

Judetul Mehedinti

58

Furniture Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Mures.

59

ASTRICO Textiles Cluster

Не визначений

Румунія

Judetul Neamt

60

Tourism Prahova Cluster

Туризм

Румунія

Judetul Prahova

61

Tourism Regional Cluster

Туризм

Румунія

Judetul Suceava

62

AUTOMOTIVEST

Автомобільний

Румунія

Judetul Timis

63

Romanian Sustainable Energy Cluster - ROSENC

Енергетика

Румунія

Judetul Timis

64

ICT Regional Cluster

ІСТ

Румунія

Judetul Timis

65

ADR VEST

Не визначений

Румунія

Judetul Timis

66

Cluster Traditions Manufacture Future TMV Sud Est

Не визначений

Румунія

Judetul Vrancea

67

Agro-Food Cluster Bucharest

Не визначений

Румунія

Municipiul Bucuresti

68

ELINCLUS

Не визначений

Румунія

Municipiul Bucuresti

69

Fashion Clothes Cluster

Не визначений

Румунія

Municipiul Bucuresti

70

INMA BUCURESTI

Не визначений

Румунія

Municipiul Bucuresti

71

Romanian Textile Concept Cluster

Текстиль

Румунія

Municipiul Bucuresti

Формам мережевої взаємодії останнім часом приділяється зростаюча увага міждисциплінарних досліджень. Проте більшість емпіричних досліджень відносяться до категорії якісних у зв'язку із браком статистичної бази даних, яка б дозволяла визначити динамічні секторальні та географічні тенденції і закономірності у формуванні мережевої взаємодії економічних акторів. Особливо це стосується дослідження глобальних мереж. Проблема полягає у полі ідентифікації прямих та опосередкованих, явних та латентних міжфірмових зв'язків. Відповідні дослідження на сьогодні знаходяться на стартовій стадії, для якої характерне широке використання кейс-методу.

Успішним прикладом інтеграції регіональних кластерів у транснаціональні мережі є кластер Месігаггопіс^ (Австрія), що представляє собою мережу підтримки інноваційних сил і міжнародної конкурентоспроможності компаній в машинобудівництві і промисловому будівництві . Кластер Mechatronics бачить себе як екстраординарна мережа філій для машинобудівних та будівних компаній та компаній інших пов'язаних ділових гілок, таких як будівництво обладнання і апаратів, технологія і постачання компонентів, Я&Б, освіта і навчання.

Ядром кластера є мехатроніка як дисципліна, що об'єднує механіку, електроніку і обчислення, є обов'язковою частиною економічного та повсякденного життя.

Головна мета Mechatronics - збільшення конкурентоспроможності за допомогою розширеної інноваційної сили та подальшого розвитку ключових знань серед компаній партнера. Центральну роль у цьому завданні грає інтенсифікація взаємодії між компаніями партнера і радами Я & Б. Через активне товариство в мережі компанії отримують раннє попередження подій і тенденцій, які збираються сформувати конкурентоспроможну ситуацію і можуть таким чином збільшити їх конкурентоспроможність у спільній формі. Насамперед, це посилення міжфірмового співробітництва між маленькими та середніми компаніями - постачальниками, можливостей експлуатації потенціалу нововведення і спільних дій [12].

Кластер включає 341 підприємств-учасників, близько 57 тис. зайнятих, обсяг продажів кластеру складає близько 11 млн. євро. Секторальний розподіл діяльності учасників кластеру представлено на рис. 7._

Промислове

та апаратів; НДДКРта

|_29_навчання; 40_

Рис. 7. Секторальний розподіл діяльності учасників кластеру Mechatronics

Карту транснаціональної мережі учасників взаємодії з кластером Mechatronics представлено на рис. 8.

Рис. 8. Карта транснаціональної мережі учасників взаємодії з кластером Mechatronics

Проекти інтеграції кластеру Мechatronics у мережу транснаціональної взаємодії здійснюється за підтримки декількох програм Європейських ініціатив (табл. 3). До мережі взаємодії активно залучаються кластерні утворення у країнах Південно-східної Європи.

Таблиця 3.

Проекти транснаціонального співробітництва учасників кластеру Мechatronics

Назва проекту

Програма

CNBC - Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe

INTERREG 4B Central Europe (2nd) Call

Access - ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence

Central Europe Programme (Interreg 4B)

through innovation management tools and techniques

 

VIVA

INNOVATION - project for increasing innovation in the European economy

Sixth Framework program / Coordination Actions

Cooperation project for technolgical and innovation possibilities in Upper Austria- Bawaria

INTERREG 3A Austria-Germany

DCP Development of a Clustering Policy for Turky

EuropeAID, The National Pre-Accession Financial Assistance Programme for Turkey 2005

CEE-Cluster Network

Central & Eastern European Cluster and Network Area

EU project, 6. Rahmenprogramm, Research & Innovation

Європейська Комісія сприяє зміцненню транснаціонального співробітництва між групами, які мають взаємний інтерес, декількома шляхами:

• полегшує зв'язок між політикою групи та державною політикою та програмами: даний напрям фінансуються програмою PROINNO Європейські ініціативи, яка сприяє просуванню транснаціонального співробітництва в області політики нововведень. В даний час, чотири таких мережевих кластера було сформовано на рівні політики. Два з них мають справу із забезпеченням разом програми регіональних кластерів, розташованих у цій географічній області, такий як Регіон Балтійського моря та Центральна Європа, в той час як дві інші ініціативи прагнуть розвиватися в напрямку об'єднання дій в області передачі технології, транснаціоналізації, залученню до кластеру підприємств малого та середнього бізнесу. Ці ініціативи формуються за підтримки Європейського Кластерного Альянсу, який сприяє співпраці між партнерами, залученими в ініціативи у ряді горизонтальних проблем, таких як управління кластером, фінансування підтримки кластеру та експлуатація кластеру;

• створює мережу взаємодії між регіональною владою, підприємствами та дослідницькими ініціативами на європейському рівні - це ініціатива «Регіони знань», 7-ма Рамкова Програма наукових досліджень та розвитку, які мають на меті посилення потенціалу і конкурентоспроможності регіонів ЄС, особливо заохочуючи і підтримуючи розвиток і транснаціональну організацію мережі регіональних дослідницьких кластерів. Ініціатива прагне збільшити рівень інвестицій у дослідження в Європі до 3% валового внутрішнього продукту через реалізацію об'єднаних планів дії;

• полегшує міжрегіональне співробітництва: політика Єдності недавно започаткувала нову ініціативу - «Регіони Економічних Змін» як подальший крок у зусиллях щодо збільшення внеску у зростання і створення робочих місць. Це відповідає цілям модернізації Лісабонського Порядку Денного і фокусується на потребах у нововведеннях. Ця ініціатива використовує досвід співпраці у 2000-2006 рр. під егідою програми INTERREG IIIC, в рамках якої була започаткована підтримка міжрегіонального співробітництва та URBACT - мережі кращих практик обміну між європейськими містами. Ці дві програми створили численні мережі, що зв'язують регіональних і місцевих акторів по всій Європі. Це ноу-хау забезпечує цінний актив, який регіональна політика може принести в економічний розвиток в Європі у формі «капітал відносин»;

• створює мережі взаємодії між кластерами на операційному рівні: такі дії в даний час фінансуються Європейською ініціативою INNOVA, яка в цілому підтримує 11 мереж кластерів, що діють в різних секторах. Мета цих дій - допомогти кластерам співпрацювати з іншими кластерами по всій Європі задля обміну досвідом, дослідження можливості стратегічного співробітництва між ними і розвитку стратегічних партнерств, мінімізація витрат і зростання конкурентоспроможності на глобальному ринку. Прикладом може бути угода між 45 автомобільними регіонами про співпрацю в рамках "Європейської Автомобільної Стратегічної Мережі», яка прагне поєднувати урядові дії і галузеві драйвери в цьому секторі в Європі. Подібною ініціативою є також ініціатива між трьома європейськими проектами INNOVA, що займаються розвитком у космічному секторі і особливо в області супутникових навігаційних систем, засновані на системі Galileo;

• полегшує дослідження кращих стратегій задля підтримати прийняття рішень у сфері диференціювання та взаємодоповнювання між європейськими кластерами в глобальному контексті: політика сприяння розвитку кращого розуміння та поширенню інформації про програми кластерів і врегулювання пріоритетів в державах-членах під егідою PROINNO Європа і ERAWATCH;

• досягає синергію від спільних дій в рамках Європейських Технологічних Платформ (ETPs), які здійснюються у сфері промисловості, НДДКР, фінансах, регуляторами і представниками міністерств держав-членів у певному секторі технології або промисловості. ETPs

ПPOБЛEMЫ И ^PC^KT^!.! PA^mM COTPУДПИЧECTBA MEЖДУ CTPAПAMИ ЮГO-BOCTOЧПOЙ EBPOПЫ B PAMKAX ЧEPПOMOPCKOГO ЭKOПOMИЧECKOГO COTPУДПИЧECTBA И TCAM

функціонує як стратегічний інтерфейс між акторами у розвитку спільного бачення. ETPs є важливим інструментом стимулювання транснаціональної співпраці між регіональними кластерами.

На сьогодні традиційна організація діяльності кластерів не достатня для досягнення мети європейської спільноти у будуванні Європейського Простору Інновацій та конкурентоздатних кластерів. Стратегічний підхід до організації транснаціонального співробітництва кластерів є необхідним для досягнення політики розвитку на всіх рівнях.

Проведене дослідження свідчить про високий потенціал залучення кластерних утворень до транснаціональних (глобальних) мережевих структур. У великій кількості досліджень між поняттями «кластер» та «мережа» проводиться паралель. Так, німецький дослідник Арндт вводить поняття «кластерна мережа» [13], Бессант та Цекоурас визначають кластер як регіональний тип мережі знань [14]. Траудт пропонує сучасні мережі в широкому розумінні визначати як кластери [15]

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101 


Похожие статьи

Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам