Ю О Коваль - Основи теорії кіл - страница 117

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 

П

Пістолькорс Пупін

Ріман

Сміт

Соболев

Стілтьєс

Татарінов

Тейлор

Томсон

Фостер Фур'є

Халецький Хевісайд

Р

С

Т

Ф

Х

Ч

Чебишов

Ширман

Ш

153

479 167

30, 36

360 351

167

365

81

119

357

90

266

523

187,277

610 64

487 45ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

В

Активна потужність     293, 299, 305, 317, 334

- провідність    354, 358 Активний чотириполюсник 212,

245

- елемент 181

- опір 17, 94, 297, 333 Амплітуда         216, 257, 266

- комплексна    22, 52, 162, 208,

219, 284, 290, 382 Амплітудно -частотна

характеристика       89, 98, 145, 199, 229, 383 Атенюатор 267

Б

Багатополюсник (багатобрамник)

205, 206 Базис        206, 556

- вузлових напруг      219, 226,

244,604

- дуальний 227

- контурних струмів   224, 226, 244

604

Базисний вузол 206 Балансування лінії       350, 351 Биття        58, 59, 103, 136 Біцистор    253, 255 Брама (вхід) 207

Вектор нев'язок 610, 611 Векторна діаграма 58 Вершина графа   628, 631 Взаємна індуктивність 163 Визначник матриці      221, 223,

232, 254, 606, 612 Вібратор симетричний 360

- петльовий 360 Відгалужувач 457

Відгук (реакція) кола   21, 153, 165, 205, 207, 213, 405, 409

Вітка 30, 222, 226, 232, 255

Властивість геометричної симетрії

506, 509, 514

- перетворення Лапласа   155, 435

- фільтрувальна 80, 118, 130, 136 Вольт-амперна характеристика 576 Вузлова напруга 206, 217, 219, 603 Вузловий струм джерел    218, 219

Вузол     205, 314

- базисний 206

- внутрішній 218

Вхідна провідність кола        23, 185

219, 224, 382

Г

Гармоніки 589, 592 Гіратор     241, 242, 245 Гранична частота   91, 477, 490, 507 Граничні значення       188, 190 -  співвідношення       157, 197

- умови   290, 314, 320 Граф неспрямований 628

- матриці 627, 631

- системи рівнянь 628

Д

- Двобрамник (чотириполюсник)

207

Двополюсник     162, 185, 234, 253,

382, 520

Декремент загасання 47

- підстановки 630 Дельта-функція   79, 108, 110, 118,

155, 198, 437

Джерело залежне        174, 211

- електричної енергії 29

- ЕРС 32, 405

- напруги 174, 206

- постійної напруги    38, 40, 48,

154, 177, 424

- синусоїдної дії       51, 54, 55,

264, 276

- струму 23, 32, 66, 154,

158, 207, 419

Дисперсія частотна 454 Діаграма векторна 58 Діаграма кругова        365, 372 Діелектрик 269, 270

Дійсна змінна     153, 188 Діюче значення комплексне  76, 216 Дія довільна       208, 297

- постійна 24

- синусоїдна     24, 51, 162, 187,

208, 284, 297

- складна 64, 162

- ступінчаста    64, 104, 198

- типова 64, 103

Добротність     48, 57, 100, 386

- полюса 558 Довга лінія 264, 267 Довжина хвилі    264, 266 Другий закон Кірхгофа        33, 76,

98, 160. 174, 274, 581

Дуальність      39, 86, 93, 227, 392, 399, 420, 428

Дублікація 606, 618, 620

Дуга графа 628

Е

Еквівалентна добротність 389 Еквівалентний чотириполюсник 213, 218

- опір    30, 72, 224, 248

- схема 30, 69, 176, 205, 211, 240 Еквівалентні джерела напруги

і струму 410

- перетворення 175, 217, 231, 621 Електричне поле 44, 268, 578 Електричний заряд       18, 264

- фільтр 267 Елемент кола 157, 160, 205

- активний 181

- ідеальний 264, 268

- нелінійний 575

- пасивний 264, 268, 757

- реактивний 17, 18, 186, 193,

253, 424

- реактивний кратний 253

Енергія    22, 44, 215, 29Є

І

Ємнісна провідність 372

Ємнісний опір 314

Ємність 32, 159, 241, 298, 320, 424

- кратна   255, 256

- нелінійна 575

З

Загасання 42, 48, 56

Задача аналізу    205, 218

- апроксимації 476

- параметричного синтезу 476

- синтезу       188, 255, 476

- структурного синтезу 476, 523 Закон Ома 30, 36, 153, 157,

281, 290, 303 Закони Кірхгофа 20, 25, 27, 29, 95, 153, 160, 264, 274, 575

- комутації     19, 25, 29, 56, 100

Згортка     133, 134,136,157 З'єднання 212

- каскадне        213, 244, 268

- паралельне     162, 213

- паралельне-послідовне 213

- послідовне     41, 160

- послідовне -паралельне 213

- регулярне      213, 214 З'єднувач 451 Значення миттєве        19, 29,

52, 153, 157, 264, 266, 284 Зображення        153, 154, 277, 405 Зсув фаз 216, 305, 317, 334

Ідеальний елемент кола 264,

268

Ізолятор    267, 455 Імітанс      247, 253 Імпульс експоненційний 124, 155, 433

- дзвіноподібний 467

- одиничний 79

- прямокутний 81, 104, 131, 448,

466

Індуктивна провідність 372 Індуктивний опір 314 Індуктивність      18, 30, 157, 253,

298, 323, 428

- взаємна 163

- кратна 255

- нелінійна       575, 579 Індуктивно зв' язані контури 98 Інтеграл Дюамеля       116, 118, 119

- накладання     118, 121, 132, 133,

448

К

Кабель коаксіальний    270, 281, 295

303, 308, 328

Каскадне з'єднання      213, 244 Кірхгофа закони 20, 25, 27,

29, 95, 153, 160, 264, 274

Коди Баркера 115 Коефіцієнт Берга 593, 598

- біжної хвилі 332

- відбиття        291, 313

-  операторний   406, 407

- загасання     42, 47, 48, 99

- зв'язку 99, 100

- корисної дії    257, 305, 342

- масштабний   374, 577

- нерівномірності ослаблення 489

- ослаблення    216,286,293,317

- передачі за напругою 179,

216, 219, 220, 228, 382

- передачі за струмом 219, 222, 382

- підсилення     236, 239

- поширення     286, 293, 317

-  операторний 406

- прямокутності 90

- стійної хвилі 332

- трансформації 352

- фази   216, 286, 293, 317

Коло дуальне 316, 556,

560, 566

- еліптичне 563

- лінійне 17, 22, 179

- мінімально-фазове 190

- нелінійне 576

- немінімально-фазове 190

- неспотворююче       194, 195 Комплексна амплітуда 22, 52, 208,

219, 284, 290, 382

- вхідна функція        23, 219, 382

- передатна функція   22, 219, 382

- потужність 293

- провідність 356

- функція 218, 382 Комплексне діюче значення  76, 216 Комплексний опір       291, 298 Компонент кола 205, 208, 245, 621 Комутатор 267, 464

- антенний 457 Комутація 17

Конвеєр 247, 249

- напруговий 205, 248

- струмовий 205, 248 Конвертор 247, 248 Конденсатор 33, 264

Контур    26, 42, 47, 76, 206, 218

- одиночний     86, 93, 388

- паралельний   86, 93, 314, 385,

526

- послідовний   86, 93. 184, 314,

387, 415, 529

- резонансний   200, 267, 351, 454 Контурна ЕРС 32 Контурний струм        32, 164, 206,

225

Корені дійсні     23, 42, 166

- комплексно-спряжені       24, 42,

166

- кратні   23, 42, 166, 167

- прості   23, 42, 165

Коротке замикання     41, 96, 208,

242, 314, 316, 385, 425 Котушка самоіндукції 264 Крарупізація 351 Кругова діаграма 365, 372

- опорів 372

- провідностей 372

Крутість   576, 578, 588

Кутова частота 42

Кут відсікання    593, 594, 597

Л

Ланка диференціювальна 85

- інтегрувальна 85 Ланцюговий дріб 532, 53Лишки       167, 172 Лінійне електричне коло 208, 219, 244

17,

Лінія довга

264, 267

-

- вимірювальна

267, 463

-

- двопровідна

267, 325

-

- експоненційна

459

 

- затримки

267, 452, 463, 476

-

- збалансована

350, 351, 409

-

- ідеальна 280, 281, 310, 320,

 

409

 

-

- коаксіальна

267

-

- лінійна

268

-

- неоднорідна

269, 283

-

- однорідна

269

-

- параметрична

268

-

- передачі

267, 269

-

- реальна

316

-

- резистивна

267, 451

-

- спіральна

267

-

- стрічкова

267, 272

-

- ультразвукова

452

-

- фідерна

449

-

- цифрова

452

-

- штучна

267, 453

-

 

М

-

Магнітне поле

44, 268

 

Матриця провідностей 205, 228, 622

обернена

одинична

опорів

плаваюча

розріджена

217, 218, 602, 610

608

32, 206, 602

232

205

Метод Берга     588, 592, 594

- взаємних похідних 637

- вузлових напруг 162, 176, 621 Гаусса 606, 612, 643 графічний 586 еквівалентних перетворень 162,

175, 185 еквівалентних підсхем 234 еквівалентного чотириполюсника

218

Жордана 608 класичний      19, 21, 25 комплексних амплітуд      52, 55 контурних струмів   32, 162, 176 контурних чисел     604, 633 Краута 610 матричний 604 модифікацій   640, 644 накладання     31, 162, 176, 757 операторний   19, 153, 174, 277 символьний    603, 621 символьно-чисельний 604, 621 спектральний 19 структурний 604 теоретико-множинний 604, 633 топологічний 627 узагальнених чисел 633, 636 часовий 19, 64

чисельний      339, 603, 606 Миттєве значення        19, 29, 52, 153, 157, 264, 266, 284

Н

Метал

269, 271

Навантаження Надструм 18

29, 214, 242, 27Накладання метод       31, 162, 176,

575

Напруга

- вузлова 206, 217, 219 Непер 293 Норма вектора 611

Нуль функції 178, 181, 186, 522

О

Обвідна     58, 153

- комплексна    134, 136 Операційний підсилювач 205,

236

- зі струмовим зворотним зв'язком

259

Опір 157

- активний     17, 94, 297, 333

- внутрішній джерела 413, 418

- вхідний 23, 184, 214, 219,

223, 291, 329, 382

- еквівалентний 30, 72, 248

- ємнісний 314

- індуктивний 314

- комплексний 291, 299, 316

- нелінійний     575, 578

- нормований 333

- операторний 160

- передатний    219, 223

- повний 333

- погонний активний 268

- погонний комплексний 285,

293

- реактивний     187, 310, 320

- резонансний 385

- характеристичний   42, 94, 214

-  хвильовий      280, 290

Оригінал  153, 154, 277, 406

П

Паралельне з'єднання 162, 213 Параметри вторинні     281, 293

- чотириполюсника 208

- динамічні 576

- енергетичні 293

- зосереджені 264

- короткого замикання 215

- первинні (погонні) 266, 268, 270 -  операторні 405

- розподілені    217, 266

- символьні      622, 623, 627

- статичні 576

- характеристичні 214

- холостого ходу       215, 217 Передатна провідність 219, 223, 250 Передатний опір 219, 223 Перенапруга 18 Перетворення Лапласа 153, 277, 405

- обернене       157, 187

- пряме 153 Перетворення Фур'є 187

- обернене 198

- пряме 198 Перетворення частоти 495

Період     103, 266

Перший закон Кірхгофа       33, 93,

162, 174, 212, 231, 274 Підсилювач операційний 553

- струму (струмовий) 259, 556

- трансадмітансний    257, 555

- трансімпедансний    257, 555, 56- транскондуктивний 257, 555 Підсхема 230, 233 Повна потужність 214 Повний опір 333

Поле магнітне     44, 268, 578 Поліном характеристичний 22

- Баттерворта   483, 484, 558

- Гурвіца 181, 185, 191, 478, 520 степеневий 588

- Чебишова      487, 488 Полюс схеми 205

- функції 178, 181, 186, 522

Порядок кола     22, 99, 181, 255

- фільтра 480 Послідовне з'єднання 41, 160 Постійний струм 30, 68, 101 Потенціал 220, 241 Потокозчеплення 18 Потужність активна 293, 299,

305, 317, 334

комплексна 293

- повна 214

- реактивна 293, 313, 334 Похідні взаємні 637, 638, 640, 643

- власні 638 Похибка абсолютна 604

- відносна 604

- гранична 604

- методична 605, 606, 620

- моделі 605

- обчислень 605

- операційна 603, 605 Початкова фаза 54, 59, 90, 115,

216, 284, 304, 310, 314 Початкові умови 18, 24

- ненульові       19, 174

19, 66, 82, 158, 160 19, 24, 69,

- нульові

277

Початкові значення 96, 153, 277

- залежні 19

- незалежні 19

Принцип дуальності    227, 266, 428

- збереження довжини частотного

інтервалу   505, 509, 512

- накладання    64, 82, 105, 117,

119, 132, 133, 445, 565 Провідність        67, 235

- активна 354, 358

- вхідна   23, 185, 219, 224, 382

- ємнісна 372

- індуктивна 372

- комплексна 356

- операторна     160, 162

- передатна      219, 223, 250

- питома 271

- погонна активна 268

- погонна комплексна 285, 293

- реактивна 357

- хвильова 358 Проникність відносна

- діелектрична 270

- магнітна 271, 281 Прохідний чотириполюсник 193,

207

Процес вільний   64, 82, 92, 104,

186

- перехідний     17, 64, 182, 200,

405

- стаціонарний (усталений) 17, 22

- хвильовий      266, 286 Пупенізація 35Пучність    314, 323, 332

Р

Радіан 293

Радіоімпульс      57, 141, 143, 146 Реактивна потужність   293, 313, 334

- провідність 357 Реактивний опір 187, 310, 320 Реалізація функції       537, 540

- за Кауером     532, 538

- за Фостером   525, 537

- каскадно-розв'язана 553

- каскадно-узгоджена 553 Режим аперіодичний    42, 94, 95,

127

- біжних хвиль 291, 303, 354

- великих коливань 591

- вимушений 22

- вільний 22, 25, 36

- змішаних хвиль       298, 332, 354

- коливальний   42, 45, 94, 97

- короткого замикання 242,

314, 389, 391

- критичний     42, 45, 94, 95

- малих коливань 591

- нестаціонарний       153, 162

- перехідний 68

- синусоїдний 284

- стійних хвиль 298, 310, 356

- узгодження    214, 293, 336, 360,

407, 410

- усталений      17, 64, 68, 73, 153,

175, 198, 264, 406, 415

- холостого ходу 242, 314, 393 Резистор    205, 264

Резонансна частота      42, 94, 99, 127, 385

Рівняння диференціальне      20, 21, 68, 76, 93, 99, 153, 178, 195,

207, 264, 274, 405, 581

- передачі 217

- рівноваги       217, 224, 233

- телеграфне 374

- характеристичне      19, 22, 68

127, 178, 181, 184, 286

- хвильове 276 Розкладання білінійне 625

- в ряд Тейлора 90,588. 622 Розмикання 34

Розподіл амплітуд       314, 320

- зсуву фаз       334, 339

- нормованих опорів 339

- потужностей 334, 339

- початкових фаз       317, 320 Ряд гармонічний (Фур' є) 277, 589

- біномний 408

С

Синтез    205, 259, 476

Складова вільна 22, 25, 72, 77, 122,

153

- вимушена      24, 25, 69, 72, 77,

122,153

- гармонічна     589, 591, 593

- дельтоподібна        85, 101

- струму постійна 589 Смуга затримання       490, 514

- переходу      478, 490

- пропускання 89, 92, 98, 200,

385, 50Спектральна густина 199 Стала інтегрування      24, 25, 34, 69, 73, 153, 277, 286

- електрична 270

- магнітна 270

- передачі характеристична 215

- ослаблення характеристична 216

- фази характеристична 216

- часу    30, 36, 37, 68, 72, 89, 92,

107, 121, 163, 424 Струм вузловий 207, 218

- контурний      164, 206

- постійний      30, 68, 101, 198

- синусоїдний 431

Струму джерело 23, 32, 66, 154, 158, 207

Схема заміщення        93, 264, 268,

361

- операторна 174 Схема дуальна 93

- еквівалентна 30, 31, 69, 176

- канонічна 527

- східцева 533, 546

- увімкнення 239, 352

Т

Теорема Дарлінгтона 546

- диференціювання    157, 178

- запізнення      157, 277, 410

- згортки 157

- інтегрування   157, 158

- лінійності      157, 160, 410 Трансформатор чвертьхвильовий

352, 458

Трибрамник       230, 236, 555

універсальний

255

У

Узгодження       98, 214, 215, 336,

35G, 4G7, 543 Усталений режим        17, 64, 68,

73, 153, 175, 198, 264, 4G6, 415

Ф

Фаза 1G4

- поточна 216

- початкова      54, 59, 9G, 115,

181, 216, 284, 3G4 Фазовий зсув      216, 3G5, 313 Фазообертач       36G, 454 Фазочастотна характеристика 89, 91,

193, 195, 383 Фактор графа 629

- зв' язку 1GG

Фільтр     86, 25G, 267

- активний        554, 556, 563, 567

- Баттерворта   479, 558

- верхніх частот 495

- електричний 476

- еліптичний     494, 563

- загороджувальний 512

- Золотарьова 494

- Кауера 494

- нижніх частот 9G

- поліномний   478, 484, 493

- прототип 495

- режекторний 563

- смуговий 93, 5G3

- Чебишова 489

Формувач 267, 464

Фронт хвилі       287, 414 Функція гіперболічна   129, 290,

303, 319

- дельта   79, 108, 110, 118, 155,

198, 437

- Дірака 79

- додатна дійсна 185

- дробово-раціональна 164, 180,

189

- комплексна    218, 382

- комплексна вхідна   22, 23, 219,

382

- комплексна передатна 22,

219, 382

- кусково-неперервна 116, 119, 154

- непарна-парна 520

- неперервна     119, 120

- одинична       64, 66, 81, 104,

119, 196, 198

- операторна 434

- операторна вхідна   185, 434, 520

- операторна передатна 178,

179, 187, 194, 255, 434, 476

- парна-непарна 520

- реактансна 186, 520

- системна 179

- спеціальна 65, 79

- увімкнення 64

- узагальнена 80

- фільтрації 481, 487

- Хевісайда 64, 154

Х

Характеристика ампер-вольтна

244

- амплітудно-квадратична 187,

188

- амплітудно-частотна        89, 91,

98, 145, 199, 229, 383

- вебер-амперна 576

- вольт-амперна 576

- імпульсна      79, 82, 196, 434

- коливальна 594

- кулон-вольтна 576

- операторна 179

- ослаблення 476

- перехідна      64, 67, 196, 434

- рівнохвильова 491

- фазочастотна 89, 91, 193, 195,

383

- часова 64, 86, 195, 2GG,

434, 434

- частотна        86, 193, 195, 2GG,

382, 415 Хвиля 4G9

- відбита (зворотня)   277, 28G, 313

- падаюча (пряма) 277, 28G, 313 Хвильовий опір   28G, 29G

- операторний 4G6

Холостий хід    2G9, 242, 31G. 316, 39G

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 


Похожие статьи

Ю О Коваль - Основи теорії кіл

Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації