Ю О Коваль - Основи теорії кіл - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 

2

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1- pRt      p )[e-al5(t - Тз)+ pRt pe~3al5(t - ЗТз)+...]

2

gt (()

ІДЛ

(l + p rt )(l - p )[l(t - Тз )+ p rt p l(t - ЗТ з )+ p                    l(t - 5Т з )...]

2 Яхв

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1 + pRt )(l - p )[e-all(t - Тз )+ pRt p^ e~3all(t - ЗТз )+ ...]

2 Яхв

h (()

ІДЛ

(l + pRl )(l - p )[8(t - Тз ) + pRl p 8(t - ЗТз ) + pR l p 8(t - з )...]

2

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1 + p Rt )(l - p ^ )[e-al 5(t - Тз)+ p Rt p ^ e ~3al 5(t - ЗТ з)+...]

2

gY (t)

ІДЛ

(1 - pRt ){l(t) - p (1 - pri )[l(t - 2Тз) + pRt pl(t - 4Тз) +...] |

 

 

2 Яхв

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1-prt ){l(t)-p^ (1-pri )[e-2all(t - 2Тзrlpe-4all(t - 4Тз)+...] |

 

 

2 Яхв

hY (t)

ІДЛ

(1 - pRt ){8(t) - pян (1 - pri )[8(t - 2Тз) + pRtpян8(t -4Тз) +...] |

2 Яхв

 

ДЛМВ і ЗДЛ

(1-prl ){8(tян (1-pri )[e-2al8(t - 2Тзrtpr e-4al8(t - 4тз)+...] |

 

 

2 Яхв

4З8

0

Р К н, = 0,6   Р К н2 = "0'6

у

—і-!--!-з   5тз   7 тз   з 11тз і

0

■Г

I

4

Р К ні  = 0,6

----у

2т~з    4т з  бТ з   8т з 10т з а

ёы (і )

Р К ні  = 0,6    Р К н2  = -0,6

0

з   5тз   7тз   з 11тзі

ёг )*

0

Р К н2 = -0,6

І_     ! А

Р К н1 = 0,6

з    з   з   з  10тз і

ззз

б

1

1

x

з

з

і

Рисунок 5.79 - Перехідні характеристики ліній з активним навантаженням та ідеальним джерелом : а - ІДЛ; б - ДЛМВ і ЗДЛ (ос/ = 0,1)

5.13.3 Розімкнені та замкнені лінії

Операторні функції та часові характеристики розімкнених ІДЛ, ДЛМВ і ЗДЛ виходять з формул (табл.5.44 і 5.45) при р^ = 1. Для ІДЛ операторні

функції можна знайти, користуючись формулами (5.192).

Вирази для ОПФ і ОВФ, а також часові характеристики при дії ідеального джерела напруги (р к = -1) наведені в табл.5.46.

Графіки перехідних характеристик (рис.5.80, а, в і 5.81, а, в) збігаються з графіками відгуків на дію ідеального постійного джерела (рис.5.66 - 5.68), якщо покласти Е = 1(і). Графіки імпульсних характеристик зображені на рис.5.80, б, г

і 5.81, б, г.

Операторні функції та часові характеристики замкнених ліній можна от­римати за співвідношеннями з табл.5.44 і 5.45 при р ^ = -1 або на підставі ду­альних відповідностей з розімкненими лініями.

5.13.4 ІДЛ, ДЛМВ і ЗДЛ, навантажені на реактивні опори та узгоджені з джерелами

Розгляд операторних функцій і часових характеристик для цього випадку грунтується на аналізі перехідних процесів (див. п. 5.12.6).

Таблиця 5.46 - Операторні функції та часові характеристики розімкнених ліній при дії ідеального джерела

g(t), h(t)

Лінія

Співвідношення

Hu (Р)

ІДЛ

2(e-РТз - e-3pTз + e-5РТз -...)

 

ДЛМВ і ЗДЛ

2(e-ale-pTз - e-3ale-ЗpTз + e-5ale-5pT3 - )

Yвх (Р)

ІДЛ

1 -2e-2рТз + 2e-4pT3 -2e-6pT3 + ...

 

ДЛМВ і ЗДЛ

1 - 2e-2ale-2рТз + 2e-4ale-4pT3 -...

gu (t)

ІДЛ

2[l(t -T 3) - l(t - ЗТ3) + l(t - 5t 3) -...]

 

ДЛМВ і ЗДЛ

2[e-al l(t - t3 ) - e-3al l(t - 3t3 ) + e-5al l(t - 5t 3) -...]

hu (t)

ІДЛ

2[8(t - t3) - 8(t - 3t3) + 8(t - 5t3) -...]

 

ДЛМВ і ЗДЛ

2[e-al 8(t - t 3)- e -3al 8(t - 3t 3 )+e-5al 8(t - 5t 3)-...]

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 


Похожие статьи

Ю О Коваль - Основи теорії кіл

Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації