Ю О Коваль - Основи теорії кіл - страница 82

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 

gY (t)

ІДЛ

l(t) - 2 - l(t - 2t 3) + 2 - l(t - 4t 3) - 2 - l(t - 6t 3) +...

 

ДЛМВ і ЗДЛ

l(t) -2e-2al -l(t - 2t3) + 2e-4al -l(t - 4t3) -...

hY (t)

ІДЛ

8(t) - 2 - 8(t - 2t3) + 2 - 8(t - 4t3) - 2 - 8(t - 6t3) +...

 

ДЛМВ і ЗДЛ

8(t) - 2e-2al - 8(t - 2t3 ) + 2e-4al - 8(t - 4t3 ) -...

2

1 0

3t з       5тз      7t з     9t 3      llT3 t

l

0

► -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

t

hu (t 18(t-T3)

0

а

8(t-5i3)

з      4t3       6t3      8T3 10тз

8(t-9i3) hY(^

' 8(t)

в

8(t-4i3)

A

t

8(t-8i з)

-8(і-3тз)     -8(і-7тз)    -5(і-11тз)       -5(і-2тз)     -8(і-6тз) -8(і-10тз)

б г

Рисунок 5.80 - Перехідні та імпульсні характеристики розімкненої ІДЛ: а, б - за напругою; в, г - вхідної провідності

x

з

t t

gu (t)

2

l

0

gY (t^t — 1

0

■> -l

hu(t)

3t3    5t3    7t3   9t3   11т3 t

і і і і

0

le -al8(t-T3) e-5al8(t-5i3)

. I л

e -9al 8(t-9i3)

_ і______і_______і_______j_______і

2t3   4t3    6t3   8t3 10т3

■> 0

' 8(t)

в

e - 4al 8(t-4i 3)

t

e-8al 8(t-8i 3)

- e-3al8(t-3i3) - e-7al8(t-7i3) - e-llal8(t-llT3)    - e-2al8(t-2i3) - e-6al8(t-6i3) - e-l0al8(t-l0i3)

б г

Рисунок 5.81 - Перехідні та імпульсні характеристики розімкнених ДЛМВ і ЗДЛ: а, б - за напругою; в, г - вхідної провідності

Лінії, навантажені на ємність. На підставі виразів (5.205) і (5.206) опера-торні функції ІДЛ, узгодженої з джерелом і навантаженої на ємність, станов­лять:

ґ \

Hu (p) = l e-pT3;    (p) = -R-

1 + pT RC - 1 e-2 pi з pT RC + 1

(5.2l8)

Передатні функції ДЛМВ і ЗДЛ, враховуючи ослаблення, можна записати у вигляді:

-а/ л     а      „_ і л

el

Hu ( p) = г e- pT3;    (p) = —R—

1 + pT RC - 1 e - 2al e - 2 pi з pT RC + 1

(5.2l9)

Застосування операторних відповідностей і теорем перетворення Лапласа (табл.3.1, 3.2) до співвідношень (5.218) - (5.219) призводить до часових харак­теристик:

1) для ІДЛ

l)

gu(t)=L

-1

Hu (p) p

л

hu(t) = L-l[Hu(p)] = ^e TRC      з);

- t-T3 1 - e TRC

RC

(5.220)

RC

(5.22l)

t

x

з

t

44l

ёг ) = X

-1

Твх (Р)

р

2

1) +

ткс -1

^7) = X-1вх (р)] =

2) для ДЛМВ і ЗДЛ

ёы ) = X

1(( -з)

-1 - з

18(()+18((-зе ткс      -з)

(5.222)

; (5.223)

-1

Ни (р) Р

-а/

1 - е

1кс

1((-тз );

К (і) = X-1[Яи (р)] = е ткс     з);

т

ёт ) = X

-1

твх(р)

р

2

1) + е

кс

-а/

2е ткс -1

1(і-2тз

) = X -1вх (Р)]=

22

8(( -з.-2а/ -і-2тз

1(і-2тз)

кс

Часові характеристики за напругою (5.220) і (5.221) збігаються з відповідними характеристиками к, с кола (рис.2.19) з точністю до часового зсуву на т з. Графіки характеристик (5.220) - (5.223) ІДЛ зображені на рис.5.82.

1

ёт (і)/Схв|

0,5

0

К )+ 1

а

і 0 Кт (і)СхвІ

2т з

0

б

і

-1 / т

кс

Т0,58(і) ( ► 0--

0,58(і - 2т з)

У7

Рисунок 5.82 - Перехідні та імпульсні характеристики ІДЛ, навантаженої на ємність: а, б - за напругою; в, г - вхідної провідності

е

x

і

з

Часові характеристики ДЛМВ і ЗДЛ відрізняються від аналогічних для ІДЛ тільки безрозмірними множниками, які враховують ослаблення.

Лінії, навантажені на індуктивність. У ІДЛ, ДЛМВ і ЗДЛ, навантажених на індуктивність і узгоджених з джерелом, внаслідок аналогічного (режиму на­вантаження на ємність) аналізу виходять такі операторні функції:

1) для ІДЛ

px RL + 1

2) для ДЛМВ і ЗДЛ

p- RL   e -pТз;     (p)

Gхв

2

1 - ptRL - 1 e - 2 p-з .     p-RL +1

PlM^ e-ale-pТз; Yвх (p) = ^ f1 - p-RL   1 e-alе-2pT ^

(5.224)

. (5.225)

j

Ни (Р)

ртЯ1 +1і     ртЯ1 +1

Зображення (5.224) і (5.225) відповідають оригіналам, які є часовими ла-рактеристиками ліній (табл.5.47).

Таблиця 5.47 - Характеристики ліній, навантажених на індуктивність

g(t), h(t)

Лінія

Співвідношення

 

ІДЛ

e-(t)/-rl -ltt)

gu (t)

ДЛМВ і ЗДЛ

е-ale-(tз)/-rl -lit)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118 


Похожие статьи

Ю О Коваль - Основи теорії кіл

Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації