Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 

Договір про конфіденційність (Non-Disclosure agreement) у закордонних країнах досить розвинутий феномен, який застосований у безлічі областей діяльності людей, що вимагає обліку й захисту інформації, яка стала відомою сторонам у процесі спільної діяльності або взаємодії.

У цей час, договір про конфіденційність також широко впроваджується й у країнах СНД, особливо в трудових правовідносинах, де більше відомий під найменуванням "договір про нерозголошення". Крім того, існує ризик поширення конфіденційної або помилкової інформації про компанію працівником або екс-працівником. Це може бути здійснено не тільки за допомогою електронної пошти, але й електронних дощок оголошень, (ІЯС) чатів. Практика США в області масових електронних засобів розголошення досить широка й свідчить про те, що наслідок подібних дій може бути вкрай руйнівними для економічної стійкості компанії.

До сфери захисту конфіденційної інформації насамперед стосується «Закон США Комп'ютерного шахрайства й зловживання» (Computer Fraud and Abuse Act of 1984).

Порушник за CFAA це особа, що, знаючи, і без наявності до того правомочий, міжнародним шляхом відкриває доступ до захищеного комп'ютера і робить наступні заборонені дії:

> здобуває «обмежену державну інформацію» для використання проти держави або від імені іноземної держави;

> здобуває фінансові або кредитні дані підприємства, що обслуговує або підтримує фінансовій установі;

> вишукує паролі в міжнародній або зовнішній торгівлі;

> використовує, змінює, знищує, розголошує інформацію або перешкоджає користуватися комп'ютером від імені федерального уряду [5].

Область захищених комп'ютерів при цьому широка й включає комп'ютери держави, підприємств і приватних осіб.

«Закон про захист національної інформаційної інфраструктури» (The National Information mfrastructure Protection Act of 1996) неправомірний доступ, що передбачає відповідальність за одержання інформації із захищеного комп'ютера в умовах перевищення правомочий сторін. Після внесення змін даний нормативний акт уже не передбачає як обов'язковий елемент наявність матеріальної вигоди у порушника.

Наближаючись до більше спеціалізованого законодавства слід зазначити «Закон про економічне шпигунство» (The Econormc Esp^nage Act of 1996).

ЕЕА відноситься до розкрадання або незаконного присвоєння комерційної таємниці. Порушення визначене як навмисне розкрадання, неправомірне придбання, знищення або передача власністю, що є, інформації, що становить комерційну таємницю. Відповідальність за зазначені порушення передбачена у вигляді штрафів від 500 тис. до 10 млн. дол. і від 10 до 15 років позбавлення волі

[5].

Закон, що має назву «Немає електронних розкрадань» (The No Electromc Theft (NET) Act of 1997) прийнятий у відповідь на неможливість залучення до відповідальності за широке коло порушень законодавства про авторське право і товарних знаків, включає положення спрямовані на те, щоб:

> усунути вимоги майнового мотиву для порушників, які навмисно поширюють захищені авторським правом добутки;

> визначити "фінансову вигоду" щоб охопити простий і грошово-кредитний обмін;

> включити електронні засоби у визначення "репродукування й поширення"; ^ продовжити строк позовної давності з 3-х до 5-ти років;

> включити відповідальність за повторні порушення авторських прав;

> дозволити судам розглядати кількість порушених товарів і роздрібну вартість товарів, права на які порушені, ніж чим занижену

оцінку товарів при призначенні покарання порушникам.

Санкції за зазначені порушення включають покарання до 1 року позбавлення волі й штраф до 100 тис. дол. США [5].

«Закон авторського права цифрового тисячоріччя» (The Digital МШєпішгі Copyright Act of 1998) який передбачає відповідальність за спроби відключити або обійти технологічні заходи (напр. криптографію) спрямовані за захист цифрового добутку авторського права в мережі. Передбачає штрафи до 1 млн. дол. і позбавлення волі строком до 10 років [5].

«Закон стримування розкрадання засобів ідентифікації» (The ^entity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998) забороняє неправомірну, навмисну передачу або використання чужих засобів ідентифікації з наміром зробити, сприяти або підбурювати будь-яку незаконну діяльність, що становить злочин відповідно до будь-якого державного або місцевого права. Порушники можуть бути притягнуті до відповідальності у вигляді позбавлення волі до 15 років зі штрафами і конфіскацією майна [5].

«Національний Закон викраденого майна» (National Stolen Property Act - The NSPA) передбачає кримінальну відповідальність за внутрішньодержавне переміщення будь-якого викраденого майна. NSPA вимагає щоб товари були законно отримані при переміщенні їх через державний кордон [5].

Також конфіденційна інформація може бути в предметі ведення інших федеральних нормативних правових актів США, наприклад в області мережного і поштового шахрайства (Wrre Fraud and Man Fraud).

Розглянемо наскільки ефективна охорона баз даних в умовах ведення сучасного бізнесу, передусім інтернаціонального, тільки правовими нормами. В національних законодавствах під базою даних, що охороняється авторським правом розуміється комп' ютеризована (електронна) збірка, яка містить тематичні підбірки фактичних даних і творів. Причому підбірка матеріалу здійснюється відповідно до певних критеріїв і його відображення на екрані монітора реалізовано в доступному і зручному для сприйняття вигляді. Прикладом подібних збірок є електронні бібліотеки, тематичні of-line довідники, електронні словники. Велику економічну цінність мають бази даних на сайтах міжнародних організацій і державних установ.

Правовий захист як творчих, так і нетворчих баз даних може бути здійснений виключно після доказу факту їх несанкціонованого використання як об'єктів інтелектуальної власності. Зважаючи на екстериторіальність Інтернет і латентність самого порушення досить важко своєчасно встановити цей факт. Тому для підвищення ефективності особливої охорони нетворчих баз даних потрібно паралельно забезпечити розмежування доступу до інформаційних ресурсів. Як правило, для цього застосовуються нрограмно-анаратні методи, засновані на криптографічному захисті даних, технології аутентифікації, а також технології виявлення в інформаційному середовищі підозрілих дій [2].

Слід зазначити, що в базах даних може міститися не тільки суспільно корисна інформація, що представляє інтерес для широкого кола користувачів. В умовах інтернаціоналізації бізнесу і широкого розповсюдження корпоративних інформаційних систем, бази даних стають основною складовою нематеріальних активів багатьох компаній. В них зберігається інформація щодо всіх аспектів життєдіяльності компанії, а саме: дані про виробничі процеси (технології і обладнання, дисципліна поставок, організація збуту, оцінка якості і ефективності тощо); інформація про ринок (ціни, відносини з діловими партнерами, дані про конкурентів, аналіз поточних продажів і прогноз майбутнього попиту, умови договорів тощо); дані про організаційну структуру і фінанси (кадрова політика, персонал і повноваження, бухгалтерський облік, фінансова звітність тощо).

Таким чином, інформація (або її істотна частина), що зберігається в базах даних, безпосередньо пов' язана з економічними інтересами компанії і, отже, є комерційною таємницею, яка повинна бути захищена законом про недобросовісну конкуренцію [4]. Проте даний закон може бути застосований тільки після доказу протиправного використання конфіденційної інформації з баз даних. Це пояснюється тим, що існуючі технології дозволяють «зламати» бази даних так, що втрата інформації залишається довгий час (або навіть назавжди) невиявленою. В результаті цього економічним інтересам компанії завдається серйозний збиток, її конкурентоспроможність знижується, тоді як менеджмент компанії не може дати правильну оцінку причинам спаду.

З точки зору економічних інтересів компанії захист баз даних повинен бути організований таким чином, щоб виключити або звести до мінімуму можливість несанкціонованого доступу до інформації, що є комерційною таємницею. Причому чинник правового захисту, направлений в основному на формування у потенційних правопорушників свідомості невідворотності порушення, не є головним при виборі методів охорони баз даних.

Найрадикальнішими методами захисту баз даних в даний час є криптографічні, які забезпечують конфіденційність інформації за допомогою шифрування, її цілісність і достовірність, а також постановку електронного цифрового підпису. В основі технологій захисту даних лежить концепція використання криптографічних протоколів.

Не менш важливою частиною інтелектуального капіталу підприємства є програмні продукти, що безпосередньо здійснюють обробку та аналіз інформації. Зазначимо, що з позиції захисту програмних продуктів як об'єктів інтелектуальної власності їх доцільно розділити на некомерційні і комерційні. Перші, як правило, розробляються для конкретної інформаційної системи і існують в обмеженому числі екземплярів на комп'ютерах підприємств. Комерційні програми створюються відомими фірмами (наприклад, Microsoft, Borland) і тиражуються у великому обсязі на магнітних носіях. З точки зору запобігання неліцензійного використання, методи захисту комерційних програмних продуктів в більшій мірі адекватні методам захисту традиційних об'єктів ІВ, ніж у разі використання некомерційного програмного забезпечення [2].

Ефективність правового захисту програмних продуктів знижується і за рахунок того, що норми існуючого законодавства не встигають пристосовуватися до стрімкого зростання комп'ютерних технологій, що дозволяє реалізувати несанкціонований доступ і копіювання програм. Це зауваження пов'язано з тим, що механізм виявлення порушників прав ІВ в інформаційних системах і особливо в Інтернет визначає в значній мірі методи захисту.

В більшості країн на законодавчому рівні передбачений тільки один вид охорони програмного забезпечення - за допомогою авторського права. При цьому захищається виключно форма подання програми, але не її суть, що відображає семантичну сторону розробки продукту. Цей захист направлений на запобігання неліцензійного використання комп'ютерної програми, але не на виключення плагіату принципів і ідей, які містяться в її алгоритмі. Іншими словами, самі творчі аспекти створення програмних продуктів залишаються поза правового захисту [2].

Слід зазначити, що з часу підписання Бернської конвенції технологія створення програмних продуктів істотно змінилася, разом з коректністю їх порівняння з літературними творами. Цьому сприяли наступні обставини: поява спеціалізованих засобів розробки програмних продуктів з готовими типовими модулями; можливість використання фрагментів вже існуючих програм і відсутність контролю новизни і унікальності при реєстрації знову створюваних продуктів; поява значної кількості нрограм-аналогів за функціями, що виконуються; скорочення терміну життя програм до З-7 років.

Хоча ці умови в повному обсязі на сьогодні не можуть бути виконані, необхідність патентного захисту комп'ютерних програм усвідомлена і реалізована у ряді промислово розвинених країн. До них відносяться США, Японія, країни ЄС. Законодавчі і договірні норми правового захисту об'єктів ІВ в інформаційних системах постійно удосконалюються з урахуванням змін, що відбуваються в електронному середовищі, передусім в Інтернет. Це відноситься як до національної юрисдикції, так і до міжнародного права. Проте, не дивлячись на цю тенденцію, рівень комп'ютерного піратства залишається неприпустимо високим. Перш за все, це стосується ринку програмних продуктів. Слід зазначити, що високий рівень піратства характерний також і для промислово розвинених країн. Так, навіть в країнах зі сформованою системою захисту прав ІВ і традиційною орієнтацією законодавчої бази щодо досягнення високих стандартів правової охорони інтелектуальної власності, поширено використання нелегальних комп'ютерних програм. Наприклад, у Великобританії їх частка складає 34%, в Німеччині - 3б% [3].

Недостатня ефективність правових методів захисту комп'ютерних програм призвела до появи чисто технічних способів запобігання їх копіювання і несанкціонованого використання. До цих методів відноситься введення паролів, необхідність отримання файлів-ключів, обмеження терміну дії програми, обмеження функціональності незареєстрованих копій. Проте всі ці методи можуть ускладнити, але не виключити можливість копіювання і незаконного використання комп'ютерних програм.

Не викликає сумніву, що некомерційні програмні продукти, що є об'єктами ІВ їх авторів або власників бізнесу, повинні мати статус правової охорони. Його особливість полягає в тому, що некомерційне програмне забезпечення, орієнтоване на певний бізнес, повинно бути захищено не так авторським правом, скільки законодавством про недобросовісну конкуренцію і про охорону комерційної таємниці. Дієвість правового захисту безпосередньо пов'язана зі встановленням факту неправомірного використання комп'ютерних програм. Несанкціонований доступ до програмних продуктів, що представляють комерційну таємницю, може бути здійснений співробітниками компанії (для передачі конкуренту) або шляхом проникнення через мережу в комп'ютер, на якому розміщена програма. Ілюстрацією цього може бути відшкодування збитків накладені судом округу Санта-Клара (Каліфорнія, США) на японську корпорацію Toshiba America Electronic Components в розмірі 84 млн. дол. США та штрафні санкції в розмірі 381,4 млн. дол. США за те, що японська компанія, маючи угоду з розробки флеш-нам'яті з Lexar Media, таємно планувала співпрацювати з конкурентом. За інформацією Associated Press, суд визнав Toshiba ввинуватою у порушенні фідуціарних зобов'язань та крадіжці комерційної таємниці технології нам'яті, що використовується у цифрових камерах, музичних нлеєрах та інших подібних пристроях. Lexar заявив, що його комерційну таємницю було розкрито, коли тодішній партнер компанії Toshiba уклала угоду з SanDisc, іншим виробником чинів нам'яті та головним конкурентом Lexar [7].

Висновок. Практика бізнес відносин показує, що в кожній організації або господарюючому суб'єкті існує певний набір інформації, що має більшу економічну й практичну цінність для неї, від якої залежить успішність здійснення її діяльності, і яке становить її "інтелектуальне ядро". З переходом організацій і приватних осіб на інформаційні способи здійснення діяльності й взаємодії, з'явилася можливість доступу різного кола осіб, до інформації про організації, у тому числі й до її найціннішої й важливої інформації. Процес полювання за інформацією стала включатися не тільки в інтереси конкурентів, але й більшості користувачів мережі Інтернет, які досить швидко зрозуміли цінність і товарність інформації, у вигляді можливості її возмездной реалізації третім особам.

Таким чином все вищезазначене говорить про необхідність більше широкого впровадження методів забезпечення конфіденційності інформації, одним із яких є договір про конфіденційність. Договір про конфіденційність є одним з найбільш зручних механізмів захисту інформації, що дає волю вибору видів конфіденційної інформації (можуть включати ідеї, попередні патенти, бізнес методи), кола договірних осіб, нелимитированности строку захисту, децентралізованого характеру захисту.

РЕЗЮМЕ

Метою дослідження є актуальні питання забезпечення захисту інтелектуальної власності в інформаційних мережах. Ключові слова: інтелектуальна власність, інформаційне суспільство, інформаційна мережа

РЕЗЮМЕ

Целью исследования являются актуальные вопросы обеспечения защиты интеллектуальной собственности в информационных сетях. Ключевые слова: интеллектуальная собственность, информационное общество, информационная сеть

SUMMARY

Research objective are pressing questions of maintenance of protection of intellectual property in information networks. Keywords: intellectual property, an information society, an information network

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Афанасьва Ю. Новые информационные технологии: интеллектуальная собственность в Интернете // ИС. Авторское право и смежные нрава. - 200З. - №3. - С. 19-2З.

2. Березанська В. Poзpoбкa проекту спеціального закону щодо охорони нрав на комп'ютерні програми // Інтелектуальна власність. - 2004.

- №б. - С. б-9.

3. Близнец И., Леонтьев К. Право интеллектуальной собственности: цели и средства // ИС. Авторское право и смежные нрава. - 2003. -

№2. - С. 2-14.

4. Кручинина М. Проблемы правовой охраны информации, содержащейся в базах данных // ИС. Авторское право и смежные нрава. -

2003. - №8. - С. 2-8.

З.   Потєхіна В. Захист нрав інтелектуальної власності в умовах глобалізації у зовнішній політиці США // Інтелектуальна власність. - №4. -

2004. - С. 11-1б.

6. Салфетник Т. Захист нрав у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. - 2002. - №2-3. - С. 24-2б.

7. Toshiba заплатит $4бЗ млн. за раглашение коммерческой тайны - сайт щоденної електронної газети «YТPО» -http://www.utro.ru/news/print/2005/03/25/421578.shtml - 09.10.200З.

THE CHALLENGES OF THE LEADERSHIP IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY

T. Iliev, PhD of economy, International Higher Business School, Botevgrad, Bulgaria

On the contemporary stage of the economic processes' development on the national or international level the business organizations are set up straight on a lot of difficulties and challenges. The processes of development and introduction of the information and communication technologies lead away the problems of micro-circle of the ordinary firm to the global world of the transnational corporations. Even the contemporary market must be made out not only as a place to sale products, but as an opportunity of competition of the potential possibilities.

All these things set serious requirements in front of the management of the business organizations as a whole and the leader's ability and capability for building the functional unit. If during the time of industrial production the business attention was concentrated upon the question of quantity growth or how to increase the amount of production, in the beginning of the XXI century contractor's success depends on the adaptive degree towards the consumer demands and their preferences.

In the result of this, the necessity of building of a new model for development and management on the micro-level, it means on the level of economic unit is up for discussion. In this model the profit must be treat as a function not so many as the amount of produced and sold production, but as lowering prime cost, high quality innovatory decisions as on the business leader's capabilities to manage, to motivate and organized labor resources. All this in the bigger degree set the question for the activation of the human factor in the organization, on one hand, as an innovator, on the other hand, as a basis of this which we call intellectual capital and organizing, managing thinking. Thoroughly it must be emphasized upon the organization of management with a view to realization of the effective managing structures in the working teams and groups, depending of business - circle's specificity.

In this meaning, the purpose of the present treatment is to analyze the opportunities which the leader as a type of manager must use to make possible the building of such an organizing environment that can work as a whole. In this treatment is paid attention to the basic aspects in the labor resources' management as a management strategy, firm policy, motivation and whole process of adoption on the definite managing philosophy, connected with the every separate organization's specificities.

We think that this subject which is considered in this treatment is an especially question of present interest in our country, in view of the fact that the latest twenty years are a very short period of time to be set a corporative culture, adequate to the contemporary challenges. The problems can be map out in the following aspects:

• The management of the labor resources in Bulgarian organizations is happening on the basis of the model on the type "organization of the commanding-control functions"1.

• The philosophy of the organizations' management.

The main point of the organization is that it is a unit of people, who set up a general purpose and coordinating their efforts to make it real. In Bulgarian economy is still predominated the thinking about the organization as a material phenomenon, that means it is a collection of machines, equipment, buildings and technologies. In fact, the whole technics and technology are only the means that put into action the human factor. The organization is the way and the system of work of the labor resources in definite structure of production and services. It is speaking of motivating, active and enterprising labor resource. With regard to this we must say that the purpose of the leader's type head is to motivate the organization's members, to make possible to hold out their physical, intellectual and creative opportunities. Its achievement suppose ability to manage, but on the other hand must solve a lot of problems as:

s the established model of management of the labor resources in the business organizations is a result of the special features and

the direction of development of the Bulgarian passage from planned to market economy;2

s insufficiently cleared up vision for management of the labor resources in a long-term perspective.

© Iliev T., 2010

1 For this model is typical the connection between the salary and the definite position and the level of qualification as it doesn't matter the amount of real done work. This model can be used in some activities from the state enterprise and the state governing.

2 This problem is connected with transformational processes in Bulgarian economy, restructuring of the public and restoration of the private sector closing down the activities in industry and agriculture and establishing of predominant service sector. All this bring out one of the most important thing as a necessity of a new type of managing business model. To a great extend, this is imperative because of our membership in EU and competitive pressure of the market forces in the Community.

The leader's qualities valuation of an administrative head goes through analysis on his ability for strategic planning and management. The lack of look upon the strategic perspective of the organization turn the particular operative aspects of management in every functional sphere as - a quality, prime cost, human resources, materials and etc., into a nonsystematic presence of managing role.

The problems proceed as well from the fact that a long period of time the organizing and managing strategies are being adopted as incidental things only to the big business structures. More over they are being brought only to make decision about "product - market" as an organization, but not in a simple managing aspect. In this case, the role of human factor is limited to the particular circle of the supreme guidance of the organization. That's why we think it is necessary to determine the conceptual frame to an adequate leader's strategy that include the ways and methods of work, the motivation and the management of the labor resources.

In the contemporary firm practice the head take his position in the result of appointment or a competition which means that he doesn't need of the employees' approval. The head is a fact for them. This put the question for the leader's attitudes in the group or business unit. In order with the basic preconditions for the leader's expression, laid down in the previous part of the exposition, a lot of particular rules exist, with which the head in an organization must to take into consideration to make better presentation of himself. These rules are valid not only for the head of the administrative structure, but on principle, independently of the activity's type.1 It is speaking of staff's qualities, authorizing, way of staff's participation, as well as education and rotation in the organizing structure.

As a matter of principle, the good administrators make efforts to enroll brains and talent, realizing that as much their subordinates do their work better as much the organization is going to achieve. In the final reckoning as much reach the organization as much successful they are going to be. Lots of administrators don't use this approach. In this way they show their own disadvantages. According to an analysis, the first-class head is closed round himself with equal or better subordinates. A head who hasn't got special leader's functions selects people, who are going to exercise their functions without particular affinity to his actions. The capable office-workers or the first-class subordinates can be a problem on the other hand. Such kind of people, for example, would show an inclination for outstanding and could throw a shade on the others. In spite of this, independently of emotional pressure that would cost such type of subordinate, he is valuable with the trace he leaves for the organization, with the standard that he makes for this position and the influence he has over the other people to make better presentment of themselves.2 The good head must find a way to satisfy such kind of qualitative and ambitious people to work for his organization, instead of looking for better realization in another similar structures.

One of the opportunities for solving the problem with the office-workers' integration and especially with their abilities is hiding in the rule for authorizing. Delegating of rights, of course, we couldn't define as a heal-all for successful presentment. It also hides exact risks. That's why, at the beginning it is necessary to specify the rights that will be delegate.

The head must not delegate any rights. He must delegate first-rate rights, in view of the fact, that insignificant things are not followed by a sense of satisfaction, nor provoke involvement. Sending of subordinate to do something very simple is a kind of delegation, but on an elementary level. The administrator must remember that when the task is important, the subordinate, who hasn't so much experience and knowledge as his head will devote much more time, efforts and eagerness to do the task than his head.

It also will be a problem to delegate rights to not so many people. The administrator who relies on only one or two of his subordinates to cope with the important tasks can become their hostage. The competition between them can lower their presenting. If the head delegate rights only to one of them, the office-worker can replace the head as he act in head's name but in his own way. But if the first-rate rights are being delegated to a lot of people in the organization a risk is apparent from the dubbing of entire work, as it is building up a new structure in the organization that isolate the head. The risk is that they can turn into a barrier which distort the information and the lines of communication in the organization.3 Besides this, the administrator must remember that some kind of work can't be done by other people. It includes the extreme responsibility for:

- working out the organization's strategy;

- building up a good working circle in the organization;

- entire presentment of the organization.

One of the explanations of the importance of delegating first-rate rights is rooted in the human's nature itself - to be a leader. The responsibility of doing the first-rate tasks is undoubtedly connected with much bigger risk of failure. But the successfully coping with the important tasks means the greatest pleasure of work. The head who succeeds to organize the work in the way that the delegating of the first - rate rights and responsibilities to unite his subordinates in a whole, means to better all the parameters of the work, including his own presentment. Here we must pay attention that this apparently simple rule supposes the presence of great number of head's qualities. He must know very well his subordinates' abilities, the specific of work and the state of surrounding. On the other hand, he must know clearly the strategy and the purposes of the organization and must take the risk of failure.

In fact, the dimension's imitation doesn't bring it to the desired result. The office-workers of experience in particular field could understand if the assigned task to them is a first-rate. The representing of insignificant tasks as important achievements can only hold up the head to ridicule in the eyes of his subordinates. Delegating rights and responsibilities doesn't mean taking on less work of the head and devolving it upon his subordinates. Delegating of rights can't be done by chance. It can be bind with the whole process of work - from delegating right through the responsibility for the result and the satisfaction of recognition or the sanction of failure in duty. In this way, the head can truly build up an organization through which he can reach a higher quality of the product of the activity of this organization in the name of its consumers.

The subordinates' participation in the process of duty, responsibilities and rights in its part is different from the delegating on this, that it can take much more people and aspects then usually can be included in the act of "delegation". In substance, it means to be allowed to as much more people as possible to take decisions and to share in the optimum amount taking of other decisions in the future.

The participation can take a lot of shapes. To office-workers can be allowed to determine many of their conditions of work, for example, their working time. They can be required to contribute with their ideas for the whole policy of the organization even to take part in their heads' election. There are a lot of advantages of the active participation in taking decisions. On one hand, the office - workers become more informed because of their participation in taking decisions, and on the other hand, all this leads to better implement resolutions.

This process stimulates the development of the office-workers. With the view to the given explanations of the problem, we can draw the following conclusion: one of the most important conditions for the growing and development of the subordinate is concentrate in his possibilities to explain his ideas.

The active participation in taking the decisions there are disadvantage as well. One of them is that it is slow up, sometimes very much, the undertaking of acts and doesn't always lead to better decision. It can take a lot of time of the participants and can bring them to big quarrels. As it was said in authorizing, the responsibility lies heavy on head's shoulders and he must take negatives if he was taken the wrong decision. Sometimes the active participation in taking decisions is hobbled from the unwillingness or inability of the office-workers to make use of them. Many people can react with fear or distrust when such a role is suggested to them. Others would engage themselves before they realized the responsibility that followed the decision.

The participation of every member of the team in taking decisions or in organizing in separate sections in the firm is only one of the tools of the head with which he can make better subordinates' knowledge and abilities. Standard ways are being submit in literature about this, by means of education, teaching and rotation. The office-workers' rotation helps for extending of their capabilities, acquiring of wider and profound understanding of the

1 Landsburg, M. Fundamentals of leadership., „Classics and style",S.,2000,p.127-144.

2 The effect of competition would be the reason for discomfort in emotional relation but it is useful for the final result on the business organization.

3 Moris,S,G.Willcocks, E.Neisal. How to be a leader of successful team., „InfoDar",S.,2000,p.158

organization and the relationship between its separate parts. When their basic duties are comparatively limited, they can do them much better if they know how they are put into the whole scheme.1

The rotation, however, could have a reverse effect for the organization and office-workers. In case of that, the subordinates acquired the sensation that they are being arranged by some other will, they could acquire the sensation of useless. In this case, even the necessity of rotation to be realized they can't succeed in doing their duties in depth, preferring the monotony while they could be transfer to another position.

This has reference not only to the simply bureaucratic relations. The change of the positions, for example, to the diplomats, suppose their gradually rising in rank and gaining experience. On the other side, however, if the rhythm is being broken, the logic of this process can be substitute. Instead of concentrating upon his important tasks, a representative of this part can only concentrate on the expectation of his next appointment. An important moment in analyzing the leadership in the business organizations is the determination of his functional characteristics. Commonly, in functional attitude the leader could represent himself as an intelligent, resolute, strong, charismatic, courageous, enthusiastic and so on. His grades are connected with the building of the clear idea about the desired future results, the ways of their achievement and the most important- knowledge and ability to organize and motivate his people in such way, so they can follow his chosen way.

Ever since 60s of the XX century in the most of the big American universities are being initiated programs of teaching in leader's abilities, as for the students in management, as for the working managers. A big part of leader's skills are approachable for learning from every formal head, if he wish to do this and to be cleared to him how this more different and more delicate "mechanics" of managing tools could help him in creating of one enrich and more effective style of management.2

In the context of the previously mentioned, according to us, it is necessary to analyze a very often observe phenomenon in practice - the leaders succeed more effectively than the managers to consolidate the people in the organization and to mobilize their group energy for reaching the determined purposes. We could search the reasons in two directions: inner personal and outer group. On the other side, the leader's qualities and skills to be shown a group of people is necessary whose joint activity needs necessity of inner organizer.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 


Похожие статьи

Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків