Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 

VI

чо

VI

■о

0,383

СТі

СО*"

т ті

VI

со"

VI

со

0,422 |

0,352 |

0,496 |

0,382 |

0,519

0,430 |

оо оч гп

о"

0,380

0,446 1

0,347 1

0,498 [

Оч

0.446

0.354 |

0,455 |

оо 4-І

о"

0.438 [

0,475 1

0,335 [

0,468 |

0.750 |

оо

VI

с^"

Екологічна ситуація

рейтинг і

со

ТІ

 

 

VI

ті

г -

ТІ

VI

ТІ

7>1-ТІ

ОО

гТі

ЧО

ТІ ТІ

 

 

ТІ

ОО

чо

Г -

 

 

ТІ

 

о>

г -

 

ЧО ТІ

т

ТІ

 

індекс |

0,655 [

0,783

ЧО ОО

со

0,502 [

оч чо ті

со

чо оо

со

0,771 |

0.532 [

0,672 [

0.754

0,706 [

ті чо

0,671

0.749 [

0,652 [

0,803 [

0.813 [

0.705

<п

ОО

0.733 [

ті оо

оо оо

0.797 [

оо

ЧО СЇЧ

0.412 |

чо о

Соціальне середовище

рейтинг

VI

ті

ОЧ

 

 

 

ТІ

-ті-

т

ТІ

«

ТІ

ЧО ТІ

ТІ

чп

ЧО

ТІ

ОО

Г -

Г -

чо

ОО

 

 

 

^ і

VI

 

г -

ТІ

 

індекс 1

 

0,625

0,707 1

0,413 [

оо чо ^г-

со"

0,541 |

0.705 |

0,415 [

0,767 [

0,424

0,404 [

ЧО ті

0,704

0,515 [

чо

ТІ

СЇЧ

ТІ

чо чо

0,504

оо оо чо

0.634 [

0.525

СЇЧ

0.581 [

0,720 [

0,519 [

0,529 |

0,303 [

Стан та охорона здоров'я

рейтинг [

ЧО

ЧО сі

 

-

ті

•О

ті

 

СО ТІ

т

ТІ

ТІ

оо

оо

т

г- ■ ті

 

ип

ТІ

ті

СЇЧ

 

 

 

ЧО

т

ТІ

 

 

 

 

індекс [

0,548 [

о> чо

г--і

о"

0,556 1

ОО

■~ чо

<=5

0.464 [

0.425 |

«О

ОО

чо

0,532 [

т оо чо

т

чо

0.521 [

0.633 [

0.5.36

0.556 [

т т

■~ чо

0.553 [

0,513

чр ~'

0.672 [

0,535

0,677 [

0,657 [

0,504 [

0.546 [

0,640 |

0,752 [

Рівень освіти

рейтинг [

т

ТІ

с1 ґ 1

VI

ОО

ТІ

СЇЧ

ґ-

ТІ

 

ґ-

чо

ТІ

(=> ТІ

ЧО

чо

СЇЧ

 

т

ТІ

ТІ

т

 

 

 

ТІ

ОО

 

ТІ

 

індекс

VI VI

0,324

ОО

VI гп

0,542

0.394

чо

VI

0.381

0.526

чо оч

Ті

СЇЧ

чо

0,413

озіз !

0.364

0.413

0.533

0.495

0.415

0.329

0,318

0,577

ЧО

оо

0,477

0.455

оо

VI гг~,г

0.499

ОО

оо

0,745

Умови проживання населення

рейтинг 1

 

ТІ

с-1

СІ

VI

ЧО ТІ

ТІ

 

СО

ТІ

гп

ЧО

ТІ

СЇЧ

т

г -

ті

ТІ

ОО

 

ЧО

оо

 

VI

V, ТІ

СЇЧ

 

ТІ

 

індекс

0,422 !

0,217

0,224

0,407

0,206

т

оч

■~ ОЧ ті со

0.343

0,227

0,426

о оо

ТІ

ср'

0,210

гТі

0,304

0,365

оо

гТі

оо

ТІ

ті

0,274

<п

ЧО

оо т

■о"

т ЧО т

ті

<=г

ОО ОО ті <зГ

0,209

0,262

чо оо

Оч

ач

V

со'

Матеріальний добробут

рейтинг 1

VI

ТІ

ОО

Г -

ТІ

ТІ

-

оч

т

СІ

ті

ТІ

оо

чо

 

 

чп

ТІ

 

чо

ТІ

чо

и^і

ТІ

ТІ

ТІ

ТІ

СЇЧ

 

ТІ-

 

індекс [

0,362 |

0,293

0,344 [

0.466 |

0.558 [

0.246 |

0.352 |

0.442 [

0.363 [

0,530

0,306 1

0,464 1

0,357

0.408 |

 

0,474 [

0,336 1

0.362

0,259 [

0,470 |

0,293

чо

0,314 1

тг-ЧО

■^г

гп

■=>

0,759 |

0,489 [

Розвиток ринку праці

рейтинг [

 

Г -

ТІ

ЧО

V]

т

т

V

ТІ ТІ

ОО

оо

ЧО

ГІ

 

 

ГТі ТІ

о>

Г

ЧО ТІ

ТІ

■ ТІ

 

VI ТІ

С -

Ті

 

ТІ

-

 

індекс [

оо чо

■^г чо о

0,587 |

0,713 |

0,723 |

СО

чо о

0,749 |

СО ТІ

чо

СО

0.579 |

0.607

со оч чо

ТІ

чо о

0,573

Г" ■

оо чо

0.729 |

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106 


Похожие статьи

Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій