Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 

Карналіт

КС1-М§С12-6Н2О

9

 

Бішофіт

М§С12-6Н2О

12

Літій

Сподумен

ЬІА1[8І2Об]

4

 

Лепідоліт

КЬІ2А1[8І4Оіо][БіОН]2

3,5

Берилій

Берил

Ве3А12[8ІбОі8]

5

 

Бертрандит

ВЄ4[8І2От][ОН]2

57

Золото

Самородне золото

Аи

85-96

Срібло

Самородне срібло

А§

100

 

Аргентит

А828

87

Ртуть

Кіновар

Н§8

86

Сурма

Антимоніт

283

71

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

Уран

Уранова слюдка

 

74

 

Карнотит

К2(И02)2[У04]2'12Н20

63

 

Торберніт

Си(Ш2)(Р04)2-12Н20

52

Торій

Торит

ТЦ8Ю4]

72

 

Монацит

(С1,Тп,Ьа)[Р04]

2-24

Рідкісні землі

Бастнезит

(Се,Ьа)[С03] Б

70

 

Паризит

Са(Се,Ьа)2[С03]3*2

до 50

 

Лопарит

(Се,Ка,Са)(Ті,М))03

до 19

Таблица 2.1

ГЛАВНЕЙШИЕ РУДНЫЕ МИНЕРАЛЫ

Металл

Минерал

Химическая формула

Содержание металла в минерале, %

1

2

3

4

1 Минералы металлических месторождений

Железо

Магнетит

Бе304

72

 

Гематит

Бе203

70

 

Лимонит

Бе203-пН20

48-63

 

Сидерит

БеС03

48

 

Шамозит, тю-рингит

Ре4А1[8і3А10ю]-[0Н]6-пН20

28-37

Марганец

Пиролюзит

Мп02

63

 

Манганит

Мп02-Мп(0Н)2

62

 

Псиломелан

шМп0-Мп02-пН20

45

 

Браунит

Мп203

69

 

Гаусманит

Мп304

72

 

Родохрозит

МпС03

48

Хром

Хромит

БеСГ204

46

Титан

Рутил

Ті02

60

 

Ильменит

БеТі02

32

Никель

Пентландит

(Кі, Бе)8

24-42

 

Никелин

 

44

 

Миллерит

Кі8

65

 

Аннабергит

Кі3[АБ04]2'8Н20

37

 

Гарниерит

(Кі,Мв)4[8і4-0ш][0Н]4-4Н20

46

Продолжение таблицы 2.1

1

2

3

4

Кобальт

Кобальтин

СоАб8

35

 

Шмальтин

СоАб2-3

28

 

Линнеит

С0304

58

 

Асболан

М-(Со,М)0-Мп02-пН20

до 32%СоО

 

Эритрин

С03[АБ04]2'8Н20

37,5%СоО

Молибден

Молибденит

М082

60

Вольфрам

Вольфрамит

(Бе, Мп^04

60

 

Шеелит

CaW04

64

Ванадий

Ванадинит

РЬ5[У04]3С1

11

 

Патронит

 

28

Медь

Халькопирит

СиБе82

35

 

Борнит

Си5Бе84

63

 

Халькозин

Си28

80

 

Ковеллин

Си8

66

 

Куприт

Си20

89

 

Энаргит

Си3Ав84

48

Свинец

Галенит

РЬ8

86

 

Церуссит

РЬС03

77

 

Англезит

РЬ804

68

Цинк

Сфалерит

2п8

67

 

Смитсонит

2пС03

52

 

Каламин

2п4[8і207][0Н]220

54

Олово

Касситерит

8п02

78

 

Станнин

Си2Бе8п84

27

Алюминий

Диаспор

На102

47

 

Бёмит

А100Н

47

 

Гидраргиллит

А1(0Н)3

36

 

(гиббсит)

 

19

 

Нефелин

Ка[А18і04]

 

Магний

Магнезит

МвС03

29

 

Доломит

СаМв[С03]2

13

 

Карналлит

КС1-М§С12-6Н20

9

 

Бишофит

М§С12-6Н20

12

Продолжение таблицы 2.1

1

2

3

4

Литий

Сподумен

ЬіА1[8і206]

4

 

Лепидолит

КЬі2А1[8і40ю][Б1]2

3,5

Бериллий

Берилл

Ве3А12[8і6018]

5

 

Гентгельвин

2п882[Ве8і04]6

12,6

 

Бертрандит

Ве4[8і207][0Н]2

57

Золото

Самородное

Аи

85-96

 

золото

 

 

Серебро

Самородное

 

100

 

серебро

 

 

 

Аргентит

А828

87

Ртуть

Киноварь

 

86

Сурьма

Антимонит

283

71

Уран

Урановая

 

74

 

слюдка

 

 

 

Карнотит

К2(И02)2[У04]2'12Н20

63

 

Торбернит

Си(И02)(Р04)2'12Н20

52

Торий

Торит

ТЬ[8і04]

72

 

Монацит

(С1,ТЬ,Ьа)[Р04]

2-24

Редкие земли

Бастнезит

(Се,Ьа)[С03] Б

70

 

Паризит

Са(Се,Ьа)2[С03]32

до 50

 

Лопарит

(Се,Ка,Са)(Ті,КЬ)03

до 19

Таблиця 2.2

ГОЛОВНІ МІНЕРАЛИ НЕМЕТАЛЕВИХ РОДОВИЩ

Мінерал

Хімічна формула

Галіт

КаС1

Сильвін

КС1

Карналіт

КС1-М§С12-6Н20

Флюорит

Са2

Апатит

Са5[Р04]3[Б,С1]

Барит

Ва804

Сірка

8

Кварц

 

Графіт

С

Алмаз

С

Каолініт

АЦ[840ю] [0Н]8

Польовий шпат (ортоклаз)

К[А18і308]

Хризотил-азбест

Мв6[8і40ю][0Н]620

Мусковіт

КА12[8і3А1ш][0Н]2

Флогопіт

КМв3[8і3А1ю][Б,0Н]2

Тальк

Мв3[8і40ш] [0Н]2

Гіпс

Са804-2Н20

Ставроліт

2А120[8і04] Бе(0Н)2

 

Таблица 2.2

ГЛАВНЫЕ МИНЕРАЛЫ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Минерал

Химическая формула

Галит

КаС1

Сильвин

КС1

Карналлит

КС1-М§С12-6Н20

Флюорит

СаБ2

Апатит

Са5[Р04]3[Б,С1]

Барит

Ва804

Сера

8

Кварц

8і02

Графит

С

Алмаз

С

Каолинит

АЦ[840ю] [0Н]8

Полевой шпат (ортоклаз)

К[А18і308]

Хризотил-асбест

Мв6[8і40ш][0Н]620

Мусковит

КА12[8і3А10ю][0Н]2

Флогопит

КМв3[8і3А10ю][Б,0Н]2

Тальк

Мв3[8і40ш] [0Н]2

Гипс

Са804-2Н20

Ставролит

2А120[8і04] Бе(0Н)2

Таблиця 2.3

ЗМІНА ВМІСТУ (г/т) ТИПОМОРФНИХ МЕТАЛІВ В АЛЬБІТИТАХ І ГРЕЙЗЕНАХ ПО

ГРАНІТАХ (ЗА В. І. СМИРНОВИМ)

Метал

Кларк, г/т

 

Граніти

Альбітити

Грейзени

 

 

безрудні

рудоносні

 

 

2,0

26

61

1000

немає зведень

Ве

5,5

3

17

72

1000

Ьі

40,0

40

140

100

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 


Похожие статьи

Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини