А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

expediency of implementation 262

S i t n i k   N.I. Ideological basis of creative organizational culture 265

Strelina   O . Theoretical bases by project management on modern enterprise 269

Sytnyk   L.S.,   Firsov   A. Impact of a tax reform in Ukraine on the financial position of a metallurgical plant 273

Chernichenko   G.A. Actuality of the environmental component of training programs on economic trends 277

Shulgina   L.,   Melnychuk   V. The customer value structure and the ways of its formation 279

Problems and prospects of businesses in the current economic conditions

Akhnovskaya   I.O. Conceptions of enterprise expenses management 284

Bandura   M.V. Crisis disbalances and strategic determinants of development of machinebuilding enterprises of Ukraine 288

Bychkova   O.V. The systemic-functional theories of labour motivation of staff 292

Vazhinskaya   V. Perfection of marketing strategy of human resource management at the enterprise 295

Vorobiev   V.N.,     Matyunina   M. The effectiveness of management in integrated corporate organizations 298

Gonchar   O. The formation mechanism of labor as a potential component of the economic potential of enterprises 302

Guk   O.V.,   Boyarynova   K.O. Management of enterprises economic risk 306

D o l g i y A . O . Automated system in railway transportation management in Ukraine 309 Domashenko   M.D. The formation of the indicator of the complex estimation of the level of economic safety of the foreign

economic activity of machine-building enterprises 312

Zakharov   V.Y. Socio-economic problems of the company's restructuring 314

Kalashnikov   A . A .,   Suyunchev   E.U. Concept of and factors of financial commercial bank 317

L o z y u k   V . Methodical approaches of assortment portfolio optimization for trading company 322

O r l o v   P . A . Problems of increasing the social responsibility of marketing in Ukraine 325

Pylypchuk   V.,   Bobritsk   N. Marketing of regions in territorial structure of Ukraine's economy 327

Polyakov E.V. Approaches to defining and indemnity of moral damage 331 Rassuzhday    E.Y.   Theoretical and methodological principles of institutional support for the capitalization of mining

companies 335

Revenko S.A. Prospects for ukraine in regional integration processes 339 Rudnitskiy   A.O. Diagnostics and optimization of the relationship of economic security and competitiveness of economic

openness 342 Selivanova   Y.V.  The problem aspects of business-planning methodology as a major guideline of enterprise's strategic

development 346

S y s o y   Y . Mechanism of management solvency of enterprise 351

Taranich A. Clusters of enterprises as strategy of their inter-branch regional integration 355 Tkatchenko   A.M.,    Dmytrenko   O.P.  Innovation approaches to the display production performance of JSC

"Zaporizhstal" according to the theory of large Kondratiev waves 358

Todorov   T.I. The analysis of Bulgarian population ethnic structure 361

Franchuk V.I. Economic security service of the company as a structural unit and an subject of security 364 Chern i kova   Y.V. Mechanism of forming of market price on products of mining enterprises taking into account features of

coal market of Ukraine 367

Schetinina   O.K.,   Palaguta   K.O. Problems of the intellectual capital of the enterprise estimation 370

Shchetynskaya   Y. The essence of the process of socialization and social economy 373

Шановні викладачі, студенти,

випускники! Щиро вітаю Вас з 45-річчям економічного факультету Донецького національного університету!

Донецька область - потужний регіон, який у наступному році буде відзначати своє 80-річчя. Більш половини цього періоду    істотний    внесок    у справу

підготовки висококваліфікованих економістів і менеджерів вносить економічний факультет Донецького національного університету.

В Донецькій області мешкає майже 10 відсотків населення України. Наявність паливно-енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів зумовила формування розвинутого промислового комплексу з високою концентрацією галузей важкої промисловості, створення виробничої, наукової і соціальної інфраструктури.

Донецький регіон тримає пальму першості в багатьох галузях економіки. В області виробляється понад п'ятої частини загальнодержавного обсягу промислової продукції. Донецька область посідає перші місця в Україні з виробництва основних видів промислової продукції, зовнішньоекономічної діяльності.

Для підвищення конкурентоспроможності національних виробників, економічного розвитку регіону та країни в цілому вельми важливе значення має рівень фахової підготовки, здатність забезпечити потребу економіки держави у кваліфікованих кадрах.

Як випускник економічного факультету Донецького національного університету, я відповідально підтверджую його високий авторитет у сфері економічної освіти не тільки у Донецькому регіоні, а й далеко за його межами! Випускники факультету - відомі фахівці у світі економіки. Очолюючи підрозділи міжнародних економічних організацій, торгових і дипломатичних місій, великі компанії в Україні та за кордоном, обіймаючи посади директорів підприємств у всіх секторах економіки регіону, працюючи в органах виконавчої та законодавчої влади національного та регіонального рівнів, вони підтвердили на практиці якість знань, що надаються високопрофесійним професорсько-викладацьким складом факультету.

Користуючись нагодою, дозвольте привітати керівництво, професорсько-викладацький склад, співробітників, студентів та випускників факультету з ювілеєм!

Бажаю успіхів та плідної роботи, творчого натхнення!

Голова Донецької обласної державної адміністрації А.В. Шишацький

Шановні колегн, друзі!

2G11 рік є знаменним для економічного факультету Донецького національного університету, бо 45 років тому почалося становлення наукових шкіл факультету, у витоків яких стояли справжні ентузіасти своєї справи. І саме цим людям ми повинні віддати шану за їх невпинне бажання створити такий осередок знань, який є гармонічною та невід' ємною частиною сучасного освітнього наукового простору України.

Економічний факультет відомий в університеті і далеко за його межами своїми інноваційними надбаннями та міжнародними зв' язками: за участю викладачів факультету при партнерстві із університетами Великобританії, Італії, Греції, Іспанії, Росії на його базі реалізовано 5 європейських освітніх проекти, тут вперше започатковано молодіжний захід -Міжнародній літні економічні школи, вперше в Україні відкрито європейську магістерську програму «Прикладна економіка», створено перші дистанційні курси англійською мовою, створено Українсько-британський Reach Out Центр як міст, що пов' язує бізнес, освіту та науку, відомі довгострокові наукові та навчальні зв' язки факультету з ВНЗ Болгарії, Сербії, Латвії, Литви, Молоди, Грузії та інших країн.

Економічний факультет є членом відомих міжнародних асоціацій у сфері бізнес-освіти - Центрально- та Східноєвропейської Асоціації розвитку менеджменту та Російській асоціації бізнес-освіти.

Факультет відомий своїми зв'язками з випускниками - на його базі створено першу в ДонНУ Асоціацію випускників. Дана форма співпраці надає додаткові можливості для організації практики студентів та їх подальшого працевлаштування.

За сорок п'ять років свого існування економічний факультет підготував більш ніж 2G тисяч економістів та управлінців високої кваліфікації для України, країн близького та далекого зарубіжжя. Викладачі та співробітники кафедр економічного факультету прагнули, прагнуть та будуть прагнути дати студентам як можна більш повні знання у різних економічних напрямках: менеджменті, міжнародній економіці, економіці підприємства, маркетингу, прикладній економіці, управлінні персоналом та економіці праці, розвитку та розміщені виробничих сил, бізнес-адмініструванні.

Цей спеціальний випуск Вісника Донецького національного університету присвячено не тільки сорокап' ятиріччю економічного факультету. Він є надбанням спільної наукової думки фахівців Сходу і Заходу, Півдня і Півночі України, науковців країн СНД та країн далекого зарубіжжя, науковим джерелом, використовуючи зміст якого ми з Вами зможемо більше зробити корисного для процвітання України ї її рівноправної інтеграції до світового співтовариства.

Плідної Вам подальшої праці! Хай Вам щастить!

В.о. ректора

Донецького національного університету, д.е.н., професор

П.В. Єгоров

в

Дорогие друзья!

45 лет назад экономический факультет Донецкого национального университета создавался для того, чтобы укрепить высококвалифицированными кадрами промышленно-

производственный комплекс области и страны. В том же направлении мы работаем и сегодня, но задачи перед нами стоят новые и гораздо более сложные. Динамично меняющийся мир требует от системы образования непрерывного совершенствования процесса подготовки специалистов, характеристики которых максимально приближены к текущим и будущим потребностям экономики. Современная концепция деятельности экономического факультета как ведущего подразделения классического университета заключается в гармоничном сочетании учебной, научной, воспитательной работы для формирования конкурентоспособного специалиста с активной гражданской позицией. Сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что наш долгий путь становления и развития стал основой замечательных достижений коллектива. Мы сформировали позитивный имидж экономического факультета ДонНУ в обществе, в регионе, который поддерживают наши выпускники, среди которых есть люди, известные в стране и мире и более 40 тысяч выпускников не столь знаменитых, но обладающих достаточным уровнем профессионализма и компетенций для того, чтобы своим ежедневным трудом на тысячах больших и малых предприятий, на государственной службе, в бизнесе обеспечивать эффективное развитие региона. Нам отрадно осознавать, что большинство наших именитых выпускников не только прославляют свою Alma Mater, но и находят возможность поддержать факультет и университет, для того, чтобы новые поколения квалифицированных специалистов достигали высоких результатов на пути прогрессивного развития экономики страны. Мы с благодарностью называем их имена: Раппопорт А.Н., Ахметов Р.Л., Янукович В.В., Анненков И.В., Шишацкий А.В., Чентуков Ю.И., Макарчев О.А., Поважный А.С., Нудьга И.Н., Мищенко С.Г., Степаненко В.Г., Волков Н.И. и многие, многие другие.

Важно подчеркнуть, что факультет всегда был включен в социально-экономическую, научную, хозяйственную жизнь региона и страны благодаря широкому и активному сотрудничеству с Донецкой областной государственной администрацией, областным и городским советами народных депутатов, Институтом экономики промышленности НАН Украины, Институтом экономико-правовых исследований НАН Украины, Национальным институтом стратегических исследований, Донецкой торгово-промышленной палатой, Донецким областным центром занятости, промышленными предприятиями, коммерческими структурами, финансовыми учреждениями, вузами региона и страны. В последние годы сфера наших контактов значительно расширена за счет международного сотрудничества с университетами Великобритании, Испании, Греции, Сербии, Болгарии, России и других стран.

Экономический факультет сегодня предлагает полный цикл подготовки специалиста, включающий пять бакалаврских специальностей, семь магистерских программ, аспирантуру и докторантуру. Необходимое качество учебного процесса обеспечивают более 200 высококвалифицированных преподавателей, среди которых 70% - профессора и доценты. Признание и известность факультета, как в Украине, так и за ее пределами обеспечивают научные школы, в рамках которых ведутся фундаментальные и прикладные исследования, работают специализированные ученые советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.

Все названное обеспечивает наше стабильное положение в конкурентной среде рынка образовательных услуг. Мы остаемся надежным престижным вузом и факультетом и, уверен, имеем достаточно сил, потенциала и амбиций для новых свершений.

С юбилеем! Декан экономического факультета Донецкого национального университета

доктор экономических наук, профессор f\fj^£ // (^      Г.А. Черниченко

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ І

МАРКЕТИНГУ

УДК 658.8

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ І РЕЗЕРВІВ

Баєв К.А., доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету Баєва О.В., заст. директора виробничо-будівельного підприємства «Докліспромбуд»

Актуальність теми. Для певного стану й ефективності функціонування маркетингової діяльності, виявлення матеріальних і трудових втрат і невикористаних ресурсів, а також вибору шляхів і методів щодо зниження цих втрат, мобілізації й використання виявлених резервів, необхідно ввести ряд характеристик і оцінок. Комплексний вплив маркетингу на економію та раціональне використання матеріальних ресурсів, а також виявлення резервів економії та умов їх реалізації залишаються важливими проблемами, що і визначає актуальність даної тематики.

Ступінь наукової розробки та вивчення проблем ефективного управління маркетинговою діяльністю і виявлення матеріальних і трудових резервів визначається високою науково-практичною потребою у цих дослідженнях. У роботах таких зарубіжних авторів, як Новиков Д.Т., Альбеков А.У., Степанов В.І., Інютіна К.В., Ліберман Є.Г., Баскін А.І., Гребньов Е.Т., Алфер 'єв В.П., Гордон М.П., представлений всебічний аналіз аспектів даної проблеми щодо впливу маркетингової діяльності на раціональне використання та економію матеріальних ресурсів. Серед вітчизняних учених, які розглядають дані проблеми, слід виділити Омельченка В.Я., Белявцева М.І., Гаркушу В.Б., Амошу А.И., Лук'янченко Н.Д., Макагона Ю.В., Іванова Н.И ., Бреславцева А.В.

Мета дослідження полягає у встановленні зв'язку і взаємозумовленості стану і розвитку маркетингової діяльності з витратами виробництва і втратами на різних стадіях руху товару і споживання засобів виробництва.

Об'єкт дослідження - виробнича інфраструктура України, функції маркетингу в частині визначення ефективності їх функціонування.

Предметом дослідження є виробничі резерви раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів у сфері управління маркетинговою діяльністю, а також шляхи та джерела економії матеріальних ресурсів за рахунок підвищення ефективності функціонування маркетингу.

Маркетинг як концепція управління розробкою, виробництвом і реалізацією товарів і послуг,яких потребують споживачі, несе в собі системний підхід до розв'язання проблем отримання максимального ефекту для продуцента і споживача від продажу результатів праці з мінімальними комерційними ризиками і є в цій якості певним джерелом надходження грошових коштів, у тому числі і валюти на розрахункові рахунки підприємства.

Керівники підприємств змушені приймати господарські рішення в умовах невизначеності наслідків таких рішень, причому часом не стільки через недосконалість господарського механізму та суперечливість законодавства, що регулює функціонування цього механізму, скільки через брак економічних, комерційних знань та практичного досвіду роботи в нових умовах.

Діяльність усіх постачальників (безпосередніх виробників, комерційних організацій транспортних органів та інших учасників руху товару) слід оцінювати за рівнем (кількістю, якістю і надійністі) матеріального забезпечення безпосередньо виробничого процесу відповідно до його реальної потреби. Це головна, профілююча або, як її називають фахівці з управління, «установча мета» всіх господарських систем.

Розглянемо економічний зміст маркетингової діяльності для досягнення цієї мети, зокрема, її вплив на формування споживчої вартості засобів виробництва. Споживча вартість засобів виробництва - здатність задовольнити виробничу потребу в засобах праці та предметах праці. Отже, споживча вартість не є деяким абсолютом, властивим самим речам. Вона визначається такими факторами, як:

- комплекс заздалегідь запрограмованих об'єктивних властивостей і параметр самої виробленої продукції;

- ставлення до цих властивостей певної групи споживачів, для яких хоча б одне з цих властивостей може виявитися корисним, тобто придатним для задоволення їх виробничої потреби. Чим більше об'єктивних властивостей і параметрів виявляються корисними для даного споживача, тим вища споживча вартість даного виду продукції.

Якщо в силу якихось причин та або інша продукція не в змозі задовольнити що виникає в даний період потреба, вона не може вважатися в даний період корисною, тобто розглядатися в даний час як споживча вартість. А це означає, що дійсно корисними, тобто реальними споживчими вартостями продукти праці стають за умови, якщо кількість, місце і час їх надходження кожного разу відповідають виробничій потребі,що реально в них виникає..

Продукція, віддалена від своїх споживачів, надлишкова за величиною або яка завчасно чи запізно надійшла і потреба в якій поки відсутня, може вважатися споживчою вартістю лише умовно, тобто в кращому випадку бути потенційно корисною. Щоб перетворити цю потенційну споживчу вартість у реальну, необхідно направити продукцію в потрібне місце, у потрібний час і в потрібній кількості, у повній відповідності просторово-часовим величинам виникаючих потреб. Якби просторово-часові і параметри обсягів виробництва збігалися з тими ж параметрами споживання засобів виробництва, то проблема трансформації потенційних споживчих вартостей у реальні практично не виникала б.

Економічна відокремленість підприємств призвела до роз'єднаності технологічно пов'язаних процесів за їх місцем, часом, режимом і ступенем інтенсивності. Цьому сприяє виникнення об'єктивної тенденції до зміцнення замовних норм і збільшенню партій поставки і транспортування. Такий розвиток сучасних тенденцій в економіці притаманний не лише Україні, але й розвиненим країнам світу де, зокрема, встановилася практика обмеження мінімальних розмірів, наприклад, партій металопродукції, які металургійні підприємства погоджуються постачати на загальних підставах.

Разом з тим, виявляється інша протилежна тенденція, а саме: розширення номенклатури споживаної продукції супроводжується одночасним зменшенням обсягів споживання за більшістю асортиментних позицій. Це пояснюється розвитком технічного прогресу, виникненням наукомістких підприємств, які вимагають величезну кількість матеріалів і комплектуючих виробів у малих кількостях. Така тенденція виявляється на підприємствах автомобільної промисловості, машинобудування, завдяки ускладненню їхньої продукції за рахунок залучення складних систем з їх управління. Одночасно виникає аналогічна проблема при ремонті зазначених виробів.

У сфері матеріального виробництва створюється основна маса продукції виробничо-технічного призначення з наперед заданими характеристиками і параметрами, які розраховані на певне коло споживачів. Тим самим виробництво забезпечує

© Баев К.А., Баєва О.В., 2011матеріально-речову основу споживчої вартості засобів виробництва, їх потенційну корисність. Це - головна необхідна умова формування споживчої вартості. Комерційна діяльність забезпечує другу - додаткову умову формування реальної вартості. А саме, вона здійснює зберігання і доставку готових продуктів в потрібний час, в потрібне місце і в потрібній (тобто відповідно до певних періодів потреби) кількості.

Отже, і діяльність усіх постачальників (безпосередніх виробників, комерційних організацій, транспортних органів та інших учасників руху товару) слід оцінювати за рівнем (кількістю, якістю і надійністю) матеріального забезпечення безпосередньо виробничого процесу відповідно до його реальної потреби. Якщо цей результат не досягнуто, то підприємства зазнають втрат, які можна поділити на дві великі групи.

До першої групи входять втрати, які економічно вимірні й порівнювані з витратами на комерційну діяльність, тобто пов'язаними з рухом товарів продукції від її виробників до споживачів.

До цієї групи входять додаткові витрати підприємств-споживачів, викликані:

- перебудовою виробництва підприємств-споживачів на прискорений випуск продукції при запізнілому надходженні запланованого матеріалу в рамках необхідного періоду (оплата простоїв робітників і простою устаткування при відсутності матеріалу, передчасний знос обладнання та оплата надурочних робіт при запізнілому надходженні матеріалу);

- усуненням виробничого браку, ремонтом або доведенням продукції, що випускається силами самих виробників (доведення до запланованих параметрів, характеристик, вимог ДСТУ та ін). Зазначені втрати можуть виявлятися у вигляді втрат як живої (додаткова трудомісткість), так і матеріальної праці (додаткові витрати сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і т. п., на доведення продукції, ремонт, заміну деталей).

До другої групи належать збитки, не порівнювані або важко порівнювані з витратами щодо руху товару продукції та попередження цих втрат. Такі втрати виникають за рахунок:

- неповного або несвоєчасного випуску і постачання споживачам-суміжникам продукції або погіршення її якості (потужності, надійності, термінів експлуатації, споживчих властивостей і характеристик).

На відміну від першої групи втрат, які піддаються вимірюванню економічної (а в решті решт і вартісної) оцінки і локалізуються в рамках конкретних підприємств, що зазнають труднощі в матеріальному забезпеченні, друга група втрат від недопоставки практично не піддається вимірюванню та економічній оцінці з двох основних причин.

По-перше, порушення зобов'язань з постачання (кількості, якості, асортименту, комплектності, термінів поставки) може негативно відбитися на значній кількості інших підприємств. При цьому економічний збиток підприємств від такої «ланцюгової реакції» в більшості випадків непередбачуваний.

По-друге, цілий ряд наслідків порушення постачань продукції відповідно до укладених договорів не можуть бути визначені й виміряні за допомогою економічних оцінок і показників, оскільки не мають вартісної форми, а виражаються за допомогою соціальних, наукових, культурних, політичних та інших зовнішньоекономічних критеріїв.

Нормально функціонуючій маркетинговій діяльності можна вважать такий її стан, при якому забезпечується повне і своєчасне матеріальне забезпечення виробництва всіма необхідними в кожен даний момент засобами виробництва. При порушенні цього параметра її функціонування, тобто відхилення від кінцевої мети, виникають прямі втрати порівнювані або не порівнювані з витратами від маркетингової діяльності. При порушенні другого параметра, тобто перевищенні фактичних витрат над плановими, виникають непрямі втрати, що чітко фіксуються на всіх стадіях руху товару.

У процесі руху товару засобів виробництва реальні втрати від дефіциту виникають перш за все в господарських системах, представлених виробничими підприємствами - споживачами продукції. Ці втрати виникають при порушенні договірних зобов'язань з поставок у результаті як неповного, невчасного і некомплектного забезпечення виробництва, так і при безперебійному забезпеченні виробництва всіма необхідними матеріалами, але ціною додаткових витрат підприємств. Проте додаткові втрати від невчасних і неповних постачань можуть нести і інші господарські системи-учасники руху товару. Ці втрати виражаються у формі сплати штрафів або відшкодування збитків за завдану шкоду на подальшій стадії руху товару, якщо господарська система в результаті недоотримання необхідної продукції або транспортних засобів для її відправки не зуміла в свою чергу забезпечити своєчасне відвантаження і доставку цієї продукції споживачам в такій же мірі. В цьому випадку співвідношення сум сплачених і одержаних штрафів і інші санкції якоюсь мірою характеризує як загальний збиток споживачів від порушення процесу руху товару на його різних етапах, так і провину кожного підприємства-постачальника і торгово-посередницьких фірм в допущенні цього збитку.

Уявімо процес руху товару в найбільш узагальненому вигляді економіко-математичною моделлю, що відображає таку постановку завдання ефективності функціонування маркетингу.

Щодо 4-х груп об'єктів, що беруть участь в русі товару (постачальників - і ; споживачів - ] ; проміжних торгових баз і

складів - к; асортименту продукції - g) визначається матеріальний потік (обсяги одночасних відвантажень ], и\к^ , ],

обсяги постачань і перепостачань X ^ , Х'ікО , X; розміри запасів V щ , Vkg , ). Залежно від прийнятої системи

обмежень у моделі розглядаються 2 варіанти руху товару:

а) за умови повної збалансованості виробничих ресурсів і потреби, а також строгої рівномірності процесів руху товарів;

б) при повній збалансованості виробничих ресурсів з потребою і порушення рівномірності процесів руху товару на її різних етапах (у кожному з 4-х об'єктів).

При цьому, потужністю і-го постачальника не може (М, ) бути перевищена п т т

е   хшх,к§) < м,,

і і і

Де       - витрати ресурсів і-го постачальника на виготовлення одиниці g-го асортименту (виду) продукції; Потреба] -го споживача ( N) у g-м продукті або задовольняється повністю і тоді т 2

і к

або ця рівність порушується шляхом недопостачань і перепостачань підприємствам-споживачам.

З іншого боку на постачальницько-збутові бази і склади завозиться стільки ж продукції, скільки вивозиться протягом планового періоду і в окремі проміжки, і тоді т 2

Е Х ^ ХкЖ < Ekg ,

кде - пропускна здатність матеріально-технічної бази.

Якщо ж ця умова порушується, то

т2

Е Xikg ХкЖ ,

ік

що означає порушення строгої рівномірності постачань підприємств-виготовлювачів у канали руху товарів. Для забезпечення безперебійності руху товару, без урахування стохастичних чинників, обсяг одноразового відвантаження можна порахувати за відомою формулою Уїлсона:

2БХ

2£ X"

и'кт

2Б "Х"кс

Р"

де 8 - постійні витрати на одне постачання; Р - витрати на зберігання одиниці продукції; Н - транзитна норма постачання;

У цьому випадку рівень запасів, що утворюється на різних етапах руху товару, буде дорівнювати (без урахування порушень договорів постачання і планів перевезень)

1 (т Л

І III

щ    2  ^ iJg ^ V і

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками