А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками - страница 89

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 

Ж.Мілл,

Заперечували державне регулювання. 1.Формою соціального регулювання

 

регулювання і

Л. Вальрас,

вважали самодопомогу. Сукупність форм, протікання господарських процесів.

 

соціалізації

О.Рюстов, В.Ойкен, А. Мюллер-Армак, Л. Ерхард , Л. Мізенс, Б. Саньян

Об'єднання груп і суспільств на місцевому рівні під впливом соціальних потреб, культурних розрізнень.

2. Автоцентрічний розвиток повноваження місцевого населення, самоврядування та самодовіра.

3. Зв'язок та партнерство між місцевим неформальним об'єднанням і формальним сектором національної економіки, а також міжнародними установами.

4.Організація «третього сектору» (неприбуткового) ініціативного об'єднання в спеціально створені для цього підприємства (організації).

3.

Соціально-

В. Антропов,

Взаємодія ринкового механізму та державного регулювання. Складовими

 

економічна рівновага

В. Єременко,

соціальної рівноваги є соціальний консенсус, соціальний компроміс. Модель

 

на основі взаємодії

Ю.Зайцев,

сумісництва економічної ефективності і соціального консенсусу. Оптимізація

 

ринкового механізму

О. Мартякова

безпеки і максимізація соціального розвитку.

 

і державного регулювання

 

 

4.

Соціально-

А. Бутенко,

Створення добробуту для кожної людини і суспільства в цілому. Вирішення

 

економічне

Г.Слезингер,

соціальних потреб - потреби в товаристві, спілкуванні з людьми, любові,

 

цілеположення розвитку

А. Маслоу

«потреба в повазі», найважливіша потреба для людини - це «потреба в самореалізації», тобто потреба в розвитку своїх можливостей і здібностей.

Узагальнення підходів також, дало змогу виділити основні складові соціальної економіки:

• єдність економічного та соціального;

• форми соціального регулювання, які складаються із самодопомоги та об'єднань за потребами, культурними відмінностями;

• соціально-економічна рівновага на основі взаємодії ринкового механізму і державного регулювання;

• соціально-економічного ціле положення, що базується на оптимізації безпеки та максимізація соціально-економічного розвитку, створення добробуту для кожної людини і суспільства в цілому.

Основний недолік дослідження сучасних аспектів теорії та практики соціальної економіки в більшій мірі термінологічний і лінгвістичний, оскільки цей термін не уніфікований з точки зору міжнародних організацій.

Таким чином, в залежності від концептуальних замислів та періоду зародження концепції виділяються певні соціально-економічні умови створення соціальної економіки. Тому всі сучасні напрямки розвитку теорії соціальної економіки перед усім повинні орієнтуватися на кон' юнктуру системи господарювання і національний менталітет держави.

Як свідчить наведений аналіз теоретичних положень, і форм функціонування та методів регулювання соціальної економіки відбувається її розвиток. Етапами цього розвитку є перехід від регулювання державою соціальних ризиків до участі її разом з соціальними підприємствами в регулюванні колективних ризиків.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Україна. Цілі розвитку тисячоліття: Проект економічного та соціального розвитку - ESDP^POOH)! Програма розвитку ООН в Україні, Міністерство економіки та з питань економічної інтеграції України.-К.,2003.-25сДоклад о развитии человека 2005. HDR Website: httpllhdr.undp.org.

2. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. К.: Вікар, 1996. — 64 с.

3. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 188с.

4. Социологический энциклопедический словарь І Под ред. В. Осипова. М., 1999. — 321с Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. II К.: Основи, 1995. — С. 14

5. Lindenberg S. Contractual Reletions and Weak Solidarity: The Behavioral Basis of Restraints of GainMaximization II Journl Institutional and Theoretical Econ. — 1998. — Vol.144.

6. Єременко В. Соціальна економіка. Видання друге, адаптоване й доповнене. — К.: Ыформацшно-видавничий центр Держкомстату, 2003. — 351с.

7. Антропов В. Модели социальной защиты в странах ЕС І В. Антропов ІІ Мировая экономика и международные отношения: Журнал. М.: "Наука" (Россия). 2005. № 11.— С.70-77.

8. Бутенко А. П. От социальной ориентации экономики к ликвидации эксплуатации ІІ Реформы вчера, сегодня, завтра. — М.: 1999., с.7.


[1]графік побудовано за оперативними даними ВАТ "Запоріжсталь" Розглядаючи динаміку обсягу виробництва починаючи з 1995 року спостерігається зростання до 2007 року, а з 2007 по 2009 має місце спад на 30-40%. З 2010 року знову зростання до теперішнього часу (зріст на 18% рівня 2009 року), і є тенденція виходу на рівень 2007 року до кінця 2011 року. Тобто з 2011 року до 2023 рік (прогноз), настала фаза депресії, для якої характерна поява принципово нових науково-технічних і технологічних відкриттів в різних галузях економіки. Яку ж стратегію намітило побудувати підприємство на цей період:

1. 2011 рік - установка нової агломашин з площею спікання 75 м2 замість існуючої з площею спікання 62,5 м2 з відсівом агломерату на віброгуркоті (орієнтовно без ПДВ 268 млн. грн);

2. 2017 рік - реконструкція сталеплавильного виробництва з переводом на конверторний спосіб виплавки сталі обсягом (1

300 млн. дол. США);

3. 2017 рік - будівництво нової лінії соляно-кислотного травлення з установкою регенерації травильних розчинів (орієнтовно без ПДВ 699 млн. грн) [8].

Таким чином, підприємство в найближчому майбутньому планує інвестиційну політику яка ґрунтується на повишальній фазі економічного зростання світової економіки націлену на поліпшуючі та локальні інновації. Це дасть змогу збільшити випуск та якість продукції.

Висновки. Проведений аналіз динаміки обсягів виробництва ВАТ "Запоріжсталь" дає змогу зробити наступні висновки:

[2]графік побудовано за оперативними даними ВАТ "Запоріжсталь" Розглядаючи динаміку обсягу виробництва починаючи з 1995 року спостерігається зростання до 2007 року, а з 2007 по 2009 має місце спад на 30-40%. З 2010 року знову зростання до теперішнього часу (зріст на 18% рівня 2009 року), і є тенденція виходу на рівень 2007 року до кінця 2011 року. Тобто з 2011 року до 2023 рік (прогноз), настала фаза депресії, для якої характерна поява принципово нових науково-технічних і технологічних відкриттів в різних галузях економіки. Яку ж стратегію намітило побудувати підприємство на цей період:

1. 2011 рік - установка нової агломашин з площею спікання 75 м2 замість існуючої з площею спікання 62,5 м2 з відсівом агломерату на віброгуркоті (орієнтовно без ПДВ 268 млн. грн);

2. 2017 рік - реконструкція сталеплавильного виробництва з переводом на конверторний спосіб виплавки сталі обсягом (1

300 млн. дол. США);

3. 2017 рік - будівництво нової лінії соляно-кислотного травлення з установкою регенерації травильних розчинів (орієнтовно без ПДВ 699 млн. грн) [8].

Таким чином, підприємство в найближчому майбутньому планує інвестиційну політику яка ґрунтується на повишальній фазі економічного зростання світової економіки націлену на поліпшуючі та локальні інновації. Це дасть змогу збільшити випуск та якість продукції.

Висновки. Проведений аналіз динаміки обсягів виробництва ВАТ "Запоріжсталь" дає змогу зробити наступні висновки:

[3]графік побудовано за оперативними даними ВАТ "Запоріжсталь" Розглядаючи динаміку обсягу виробництва починаючи з 1995 року спостерігається зростання до 2007 року, а з 2007 по 2009 має місце спад на 30-40%. З 2010 року знову зростання до теперішнього часу (зріст на 18% рівня 2009 року), і є тенденція виходу на рівень 2007 року до кінця 2011 року. Тобто з 2011 року до 2023 рік (прогноз), настала фаза депресії, для якої характерна поява принципово нових науково-технічних і технологічних відкриттів в різних галузях економіки. Яку ж стратегію намітило побудувати підприємство на цей період:

1. 2011 рік - установка нової агломашин з площею спікання 75 м2 замість існуючої з площею спікання 62,5 м2 з відсівом агломерату на віброгуркоті (орієнтовно без ПДВ 268 млн. грн);

2. 2017 рік - реконструкція сталеплавильного виробництва з переводом на конверторний спосіб виплавки сталі обсягом (1

300 млн. дол. США);

3. 2017 рік - будівництво нової лінії соляно-кислотного травлення з установкою регенерації травильних розчинів (орієнтовно без ПДВ 699 млн. грн) [8].

Таким чином, підприємство в найближчому майбутньому планує інвестиційну політику яка ґрунтується на повишальній фазі економічного зростання світової економіки націлену на поліпшуючі та локальні інновації. Це дасть змогу збільшити випуск та якість продукції.

Висновки. Проведений аналіз динаміки обсягів виробництва ВАТ "Запоріжсталь" дає змогу зробити наступні висновки:

[4]графік побудовано за оперативними даними ВАТ "Запоріжсталь" Розглядаючи динаміку обсягу виробництва починаючи з 1995 року спостерігається зростання до 2007 року, а з 2007 по 2009 має місце спад на 30-40%. З 2010 року знову зростання до теперішнього часу (зріст на 18% рівня 2009 року), і є тенденція виходу на рівень 2007 року до кінця 2011 року. Тобто з 2011 року до 2023 рік (прогноз), настала фаза депресії, для якої характерна поява принципово нових науково-технічних і технологічних відкриттів в різних галузях економіки. Яку ж стратегію намітило побудувати підприємство на цей період:

1. 2011 рік - установка нової агломашин з площею спікання 75 м2 замість існуючої з площею спікання 62,5 м2 з відсівом агломерату на віброгуркоті (орієнтовно без ПДВ 268 млн. грн);

2. 2017 рік - реконструкція сталеплавильного виробництва з переводом на конверторний спосіб виплавки сталі обсягом (1

300 млн. дол. США);

3. 2017 рік - будівництво нової лінії соляно-кислотного травлення з установкою регенерації травильних розчинів (орієнтовно без ПДВ 699 млн. грн) [8].

Таким чином, підприємство в найближчому майбутньому планує інвестиційну політику яка ґрунтується на повишальній фазі економічного зростання світової економіки націлену на поліпшуючі та локальні інновації. Це дасть змогу збільшити випуск та якість продукції.

Висновки. Проведений аналіз динаміки обсягів виробництва ВАТ "Запоріжсталь" дає змогу зробити наступні висновки:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Похожие статьи

А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками