Т В Затока - Бібліометричнии аналіз наукової літератури - страница 2

Страницы:
1  2  3 

_Таблиця 4. Аналіз дисертаційних досліджень в розрізі науки-

Ступінь__К-ть__Частка__Автори_

1 І     2     І 3 І 4

За ключовим словом "залог"

"залог", "ипотека", "заклад" отримано 271 авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук за економічними та юридичними науками протягом 1993 - 2010 років. Це дозволяє стверджувати, що в Російській Федерації протягом останніх 17 років (1993 - 2010 рр.) було виконано 271 дисертаційне дослідження, які були успішно захищені на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора економічних та юридичних наук (табл. 4).

К.е.н.

Д.е.н.

К.ю.н.

Д.ю.н.

К.е.н.

17 6,27

Егоров М.В., Лёшина Е.А., Митрофанова О.А., Лукьянов Е.Г., Пикузо Н.Г., Сугаипова И.В., Косарева Е.Н., Ракшин П.А., Гарипов Е.В., Крикунова Н.В., Леонов М.В., Савицкая С.С., Фомин Д.Е., Музыка Е.И., Подколзин И.А., Елин С.В., Понукалин А.В.

58

21,40

I

Али Абдула Салех Салем, Анциферов О.Д., Арасланов М.А., Баранов С.А., Барашян М.М., Белая О.В., Богданчиков С.В., Будилов В.М., Величко А.В., Вервиль Д.Д., Вязовская Т.Н., Вершинина С.И., Галицков К.В., Гололобов Д.В., Григорьева А.Г., Дашцэрэнгийн Батчимэг, Егорова Н.О., Жарова Е.В., Ильин А.В., Калмыкова А.В., Карабанова К.И., Кастальский В.Н., Ковалев В.Н., Коновалов А.А., Копылов К.В., Косенко Е.В., Крушина О.Г., Кузнецова А.В., Кулаков В.В., Кутафин Д.О., Медведева О.В., Моисеев М.Н., Морозов Д.Н., Нодирова Ш.А., Нудилов В. М., Пономарев М.Г., Поскребнев М.Е., Рогачев В.В., Родионова И.В., Роньжин А.А., Савельева Т.А., Сапрыкин С.Ю., Свириденко О.М., Скворцов В.В., Стенина Н.П., Судаков А.А., Трусова О.С., Тхагапсов Р.А., Фархиуллина О.Р., Фокин А.С., Харин А.Н., Хрулева З.В., Цыбко К.В., Черных А.В., Чжу Наньпин, Чуев В.Ю., Шаповалова Т.И., Ястребов С.В._

164

60,52

_ За ключовим словом "ипотека" |

Абдуллаева Р.М., Авдеев Д.Ю., Авдеева А.С., Айдаева И.И., Аларин А.А., Александрова Н.В., Алексеев Р.Н., Алмосов А.П., Аляудинов М.Р., Алькова Е.В. Астраханцева М.И., Баркова О.И., Бердников И.В., Бобылева Ю.Е., Бондарева О.А. Бондаренко Ю.Н., Бонцевич Д.Н., Боровская Л.В., Боченина М.В., Брусницын Е.А. Бурцев К.М., Буш А.И., Васильева С.В., Васьков В.О., Веремейкина В.Д. Виноградова М.Р., Вороненкова О.В., Гаврилова Э.Н., Гаджиев М.Г., Ганжа С.В. Глазер Т.Е., Головин О.Л., Голоскокова Е.В., Горбачев А.С., Думнов А.А. Дюссенбаев Н.М., Ерошенков К.М., Есин Е.Ю., Жукова Н.В., Журавлева К.З. Журов В.Ю., Завьялова И.В., Зангиева З.Г., Захаров Е.А., Зеленский Е.В. Зубарев Д.Ю., Зыков В.В., Ивановская А.В., Кабанов А.В., Калинин М.И., Калинина Д.В. Калинкина К.Е., Каримов Б.Н., Касаткин С.И., Киданов В.Н., Ким А.Х., Киселева К.С. Кисмина Е.В., Клочков И.И., Князева Е.А., Козлова С.В., Коннов В.Н. Константинович Д.А., Коробкова М.В., Косой В.В., Костин С.Ю., Кострикин П.Н. Краснопольская А.Н., Крупин В.О., Куклина Е.В., Кульмухаметова Ф.М., Куприченко Е.Н. Лебедев И.Л., Лисенкова О.Ю., Логинов М.П., Луговцова Н.Н., Лукашов А.И. Лунина Е.Д., Лучина Ю.А., Льянов Г.К., Макаренко М.П., Макаренков Н.М. Максимов В.В., Марков Э.И., Маркова С.В., Матуа Д.З., Матыцына Т.В., Мацнев О.В. Мачавариани С.З., Мещерякова М.А., Мутовин С.И., Мязова Я.С., Назметдинова Л.Г. Непряева М.Н., Нестеренко В.Г., Никулин И.М., Орешкович Е.В., Оселедец В.М. Павлова И.В., Павлова Л.Л., Пересыпкина Н.В., Петрова М.С., Печатникова С.М. Пожарников А.В., Покопцева Е.Б., Поляков В.А., Полякова М.Б., Попова М.А. Попова О.А., Пустоваров Э.А., Ростов В.В., Рощина Н.В., Рудикова О.М., Савруков А.Н. Саврукова Е.Н., Салова Н.Ю., Самохвалова Ю.В., Семенов К.И., Сергеенков В.В. Серебрякова Е.А., Сидорова Е.В., Синюкаев П.В., Скорбин К.М., Скударева Н.З. Слюсаренко Л.В., Смирнова А.Т., Смирнова Е.Л., Соловова О.Н., Сошин М.В. Старков О.Ю., Старкова Н.А., Субботин Р.А., Тарасов В.Л., Тимагина Ю.А. Ткачева Е.С., Трубицина О.С., Туркова О.А., Тюменцев С.Ю., Ужегов А.Н., Урвачев А.Ф. Фальковский А.В., Федорова А.Б., Федорова А.Е., Федулов Д.В., Федулова И.А. Федюшин А.Г., Фомина О.С., Фрумина С.В., Ханенко А.О., Хисамутдинов Р.Г. Хулагов Р.В., Чащина Т.Л., Черноскутов П.А., Чинаев Т.В., Шатина Н.П., Шилов М.Е. Шинкарева О.В.,     Широких А.В.,     Шкалов Г.А.,     Щербакова Н.А.,     Щетинин Я.В.

Д.е.н.

-

-

-

К.ю.н.

25

9,23

Руденко Е.Ю.,    Овчинников С.В.,    Козаченок О.П.,    Фиошин А.В.,    Замалеев Р.Р., Быстревский С.В.,    Лемешко Е.Н.,    Дударева Е.В.,    Заикин А.В.,    Ливанская Е.В., Наумов В.М.,      Хисамов А.Х.,      Филиппова Е.С.,      Стерхова М.И.,      Конев Е.Ю., Лазаренко Л.Б.,   Абрамова М.В.,   Марзаганов А.М.,   Пантюхина Е.В.,   Киселев А.А., Климов Я.Ю., Нетишинская Л.Ф., Мартемьянов В.В., Афанасьева Т.И., Ризк О.А.

Д.ю.н.

6

2,21

Вагапова Д.З., Гарипова З.Л., Кубасова Т.И., Лазарова Л.Б., Савинова В.А., Яхимович В.И.

За ключовим словом "заклад"

К.е.н.

-

-

-

Д.е.н.

-

-

-

К.ю.н.

1

0,37

Серков Е.В.

Д.ю.н.

-

-

-

Разом

271

100

-

6

Бібліометричний аналіз в розрізі наукових ступенів дві дисертації на здобуття доктора економічних наук, а на

представлений в таблиці 4. Відповідно до даних таблиці здобуття доктора юридичних наук - жодної. По ключовому

можна стверджувати, що за досліджуваний період аналогічно слову "заклад", в Російській Федерації захищено одну

як і в Україні найбільшу кількість робіт було захищено за дисертацію  на  здобуття  наукового  ступеня кандидата

ключовим словом "іпотека" на здобуття наукового ступеня юридичних наук, аналогічно як і в Україні. кандидата економічних наук. З 271 роботи тільки 6 захищено За кожним з вказаних розрізів, були підготовлені роботи

на  здобуття  доктора  юридичних  наук.   Порівнюючи  з за різнимм спеціальностями (табл. 5). вітчизняною практикою, варто зазначити, в Україні захищено

Таблиця 5. Аналіз дисертаційних досліджень в розрізі спеціальностей

Шифр

Спеціальність

Ступінь

К-ть

Частка

1

2

3

4

5

1                                                                              Економічні науки

08.00.01

Економічна теорія

к.е.н.

12

4,43

 

 

д.е.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

12

4,43

08.00.05

Економіка та управління народним господарством

к.е.н.

69

25,46

 

 

д.е.н.

2

0,74

 

Разом по спеціальності

 

71

26,20

08.00.05, 08.00.10

Економіка та управління народним господарством / Фінанси, грошовий

к.е.н.

5

1,85

 

обіг і кредит

д.е.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

5

1,85

08.00.10

Фінанси, грошовий обіг і кредит

к.е.н.

84

30,97

 

 

д.е.н.

3

1,11

 

Разом по спеціальності

 

87

32,08

08.00.10, 08.00.13

Фінанси, грошовий обіг і кредит / Математичні і інструментальні методи

к.е.н.

-

-

 

економіки

д.е.н.

1

0,37

 

Разом по спеціальності

 

1

0,37

08.00.12

Бухгалтерський облік, статистика

к.е.н.

7

2,58

 

 

д.е.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

7

2,58

08.00.13

Математичні і інструментальні методи економіки

к.е.н.

3

1,11

 

 

д.е.н.

1

0,37

 

Разом по спеціальності

 

4

1,48

1                                                                               Юридичні науки

12.00.01

Теорія і історія права і держави; історія вчень про право і державу

к.ю.н.

2

0,74

 

 

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

2

0,74

12.00.02

Конституційне право; муніципальне право

к.ю.н.

1

0,37

 

 

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

1

0,37

12.00.03

Громадянське право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне

к.ю.н.

65

23,99

 

приватне право

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

65

23,99

12.00.04

Підприємницьке право; арбітражний процес

к.ю.н.

1

0,37

 

 

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

1

0,37

12.00.06

Природоресурсне право; аграрне право; екологічне право

к.ю.н.

3

1,11

 

 

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

3

1,11

12.00.09

Кримінальний процес; криміналістика; оперативно-пошукова діяльність

к.ю.н.

7

2,58

 

 

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

7

2,58

 

Управління в соціальних і економічних системах (юридичні аспекти);

к.ю.н.

1

0,37

12.00.13

правова інформатика; застосування математичних методів і обчислювальної техніки в юридичній діяльності

д.ю.н.               - -

 

Разом по спеціальності

 

1

0,37

12.00.14

Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право

к.ю.н.

1

0,37

 

 

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

1

0,37

05.26.02 12.00.03

Безпека в надзвичайних ситуаціях / Громадянське право;

к.ю.н.

1

0,37

 

підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне право

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

1

0,37

12.00.03 12.00.06

Цивільне право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне

к.ю.н.

2

0,74

 

право / Природоресурсне право; аграрне право; екологічне право

д.ю.н.

-

-

 

Разом по спеціальності

 

2

0,74

 

Разом

 

271

100,00

Виходячи з даних таблиці 5 роботи з питань заставних операцій виконувались за різними спеціальностями, а в ряді випадків на перетині спеціальностей, що пов'язано з обраним об'єктом та предметом дослідження.

Проведений кількісний аналіз дисертаційних досліджень в розрізі спеціальностей вказує, що найбільша кількість робіт захищена за спеціальністю 08.00.10 - "Фінанси, грошовий обіг і кредит" та 08.00.05 - "Економіка та управління народним господарством".   За  даними   спеціальностями було захищено 87 та 71 дисертаційну роботу відповідно, з них 84 та 69 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 3 і 2 - доктора економічних наук.

За іншими спеціальностями захищено значно менше дисертацій. Так, за спеціальністю 08.00.01 - "Економічна теорія" було захищено 12 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. За спеціальністю 08.00.12 - "Бухгалтерський облік, статистика" захищено 7 робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. За спеціальністю 08.00.13 -"Математичні   і   інструментальні   методи економіки"захищено 4 роботи з яких 3 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та одна робота на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

Крім зазначених спеціальностей в Російській Федерації виконувалися роботи присвячені заставним операціям на перетині двох спеціальностей, серед яких:

■/ 08.00.05 - "Економіка та управління народним господарством" та 08.00.10 - "Фінанси, грошовий обіг і кредит" (5 кандидатських дисертацій);

■ 08.00.10 - "Фінанси, грошовий обіг і кредит", 08.00.13 - "Математичні і інструментальні методи економіки" (1 докторська дисертація).

Серед дисертаційних досліджень економічного спрямування варто звернути увагу на розглянуті проблеми, пов'язані з оцінкою вартості заставленого майна (дисертація Є.В. Гаріпова - 08.00.10 "Оцінка заставної вартості в системі іпотечного кредитування", дисертація П.А. Ракшина - 08.00.10 "Оцінка заставного забезпечення при визначенні внутрішнього кредитного рейтингу банківських позик"), бухгалтерським обліком заставних операцій (дисертація Н.Г. Пікузо - 08.00.12 "Бухгалтерський облік заставних операцій в ломбардах", дисертація І.В. Сугаїпова - 08.00.12 "Облік іпотечних та заставних операцій в системі будівничого комплексу: за матеріалами Республіки Адигея")

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т В Затока - Бібліометричнии аналіз наукової літератури

Т В Затока - Розкриття інформації про способи забезпечення виконання зобов'язань у звітності напрями удосконалення

Т В Затока - Забезпечення виконання зобов'язання бібліометричний аналіз