Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації - страница 96

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

8. Основи теорії кіл [Текст]: Підручник для студентів ВНЗ Ч.2. / Ю.О. Коваль, Л.В. Гринченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін /За заг. редакцією В.М. Шокала та В.І. Правди. - Х.: Компанія СМІТ, 2008. 560 с.

9. Попов В.П. Основы теории цепей [Текст]: Учеб. для вузов. Изд. 3-е, испр. - М.: Высш. шк., 2000. 575 с.

10. Радіотехніка: Енциклопедичний навч. Довідник [Текст]: Навч. посібник. /За ред. Ю.Л. Мазора, Є.А. Мачуського, В.І. Правди. К.: Вища шк.,

1999. 838с.

11. Родзевич В. Е. Загальна електротехніка [Текст]: Навч. посібник. - 2-ге вид. - К.: Вища шк., 1993. 183 с.

12. Соболев Ю.В., Бабаєв М.М., Давиденко М.Г. Теорія електричних і магнітних кіл [Текст] / Харків: ХФВ «Транспорт України», 2002. 264 с.

13. Татур Т.А., Татур В.Е. Установившиеся и переходные процессы в электрических цепях: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 2001. 407 с.

14. Теория электрорадиотехнических цепей. Ч.2 [Текст] / Е.Г. Гринберг, Ю.А. Коваль, Д.С. Колобков и др.; Под. ред. Д.С. Колобкова. Харьков: ВИРТА, 1972. 298 с.

15. Фриск В.В. Основы теории цепей [Текст]: Учеб. пособие. - М.: ИП

РадиоСофт, 2002. 288 с.

16. Шебес М.Р., Каблукова М.В. Задачник по теории линейних электриче­ских цепей [Текст] / М.: Высш. шк., 1990. - 544 с.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

Автотрансформатор 157 Ампер 12, 15, 107, 114 Амперметр 12, 105

- ідеальний 12 Амплітуда 100, 107

- комплексна 112 Аргумент 110, 112, 114 Атенюатор 387, 473

Б

Багатополюсник 236 Базис 236

- вузлових напруг 238 Баланс:

- "моста" 65

- потужностей 50, 52, 66, 147 Балансування лінії 432 Биття 315

В

Варіометр 156 Ват 14, 15, 146 Вебер 20

Вектор, що обертається 110 Взаємоіндукція 11, 21, 156 Вибірність кола 193, 210, 212 Визначник матриці 51, 56, 247 Випередження за фазою 102, 103, 118 Відгук (реакція) кола 184 Вісь:

- дійсна 109

- уявна 109 Вітка 30

- головна 30, 86 Властивість:

- геометричної симетрії 515

- перетворення Лапласа 350

- фільтрувальна 330

Вольт 13, 114

Вольт-ампер 144, 146

- реактивний 144, 146

Вольтметр 14, 105

- ідеальний 14 Вузол 30, 31, 417

- базисний 52, 87, 236

- внутрішній 235

Г

Гармоніки 98, 112, 114 Генрі 20, 24

Герц 97, 107

Годограф 186 Граф схеми 30, 85

Д

Двополюсник 33, 79, 185

- активний 60, 66-68

- пасивний 61 Декремент загасання 307 Дельта-функція 329 Дерево графа 30, 86 Джоуль 15

Джерела напруги та струму

еквівалентні 43 Джерело:

- залежне (неавтономне) 28, 29, 240

- електричної енергії 15, 28

- ЕРС 15, 25

- напруги 24

- - ідеальне 24, 28

- - реальне 25, 28

- незалежне (автономне) 28

- реальне 25

- синусоїдної дії 311-313

- струму 24

- - ідеальне 26, 28

- - реальне 27, 28 Дисперсія частотна 476 Діаграма:

- векторна 113, 122, 125, 138

- кругова 445

- опорів 451

- провідностей 451

- часова 103, 138

Ділянки кола еквівалентні 46 Дія 184

- довільна 237

- постійна 288, 292

- синусоїдна 237

- складна 355

- ступінчаста 321

- типова 321 Добротність 200, 223

- еквівалентна 212, 215 Довжина хвилі 10, 33, 98, 399, 440 Дуальність 21, 28, 52, 68, 130, 219, 471

Е

Еквівалентні "зірка"

і "трикутник" 41 Елемент:

- активний 10, 11, 24, 28

- ідеальний 10, 16

- нелінійний 33

- пасивний 10, 11, 16, 24

- реактивний 120 Енергія 10, 14, 15

Є

Ємність 11, 18, 24, 120

- нелінійна 74

- погонна 388

З

Загасання 202, 223, 261, 307 Задача:

- аналізу 33

- апроксимації 166, 487

- параметричного синтезу 33

- синтезу 33

- структурного синтезу 33 Закон:

- гармонічний 99, 100

- Джоуля -Ленца 15, 17

- Кірхгофа другий 32, 136

- Кірхгофа перший 31, 135

- комутації 283

- Ома 17, 117, 123

Замикання коротке 27, 417 Заряд електричний 11, 18 Затискачі однойменні 22, 154 З'єднання:

- "зіркою" 41, 46

- змішане 39

- каскадне 242, 252, 527

- паралельне 38, 242

- паралельно-послідовне 242

- послідовне 27, 242

- послідовно-паралельне 242

- регулярне 243

- "трикутником" 41, 46

- фаз генератора:

- - зіркою 178

- - трикутником 178 Значення синусоїдного струму:

- діюче 100, 105, 107

- - комплексне 114

- миттєве 100, 103

- середнє 100

- - випрямлене 106

- - двонапівперіодне 106, 107

- - однонапівперіодне 106, 107 Значення:

- гранічні 375, 380

- початкові 283, 377

- - залежні 283

- - незалежні 283 Зображення 348

Зсув фаз 102, 105

І

Ізолятор 387, 479 Імпульс:

- експоненційний 348

- одиничний 349

- прямокутний 349 Індуктивність 19, 24, 118

- взаємна 21, 24

- нелінійна 74

- погонна 388 Індукція 20

- магнітна 10, 19

К

Кабель коаксіальний 387, 474 Карта нулів і полюсів ОПФ 371, 376 Класифікація кіл 32 Коефіцієнт:

- Берга 172

- біжної хвилі 425

- відбиття 440

- загасання 301, 307

- зв'язку 23, 153, 158

- корисної дії 66, 410

- масштабний 75, 454

- нерівномірності ослаблення 500

- ослаблення 245, 398, 440

- передачі:

- - за напругою 29, 184

- - за струмом 29, 185

- підсилення 269

- потужності 144, 146

- поширення 398, 440

- прямокутності 194, 338

- стійної хвилі 425

- трансформації 159

- увімкнення 228

- фази 245, 398, 440

Кола індуктивно зв'язані 151 Коло:

- активне 32

- диференцювальне 339

- дуальне 130, 319

- електричне 10, 11

- інтегрувальне 337

- лінійне 32

- - електричне 32, 184

- мінімальне-фазове 376, 487

- немінімальне-фазове 376

- нелінійне 32, 73

- пасивне 32

- трифазне 176 Компонент кола 235 Комутатор 323, 387

- антенний 479 Комутація 282 Конденсатор        18, 132 Контур 30, 32

- одиночний 222, 223

- паралельний 214

- - резонансний 214

- послідовний 196

- - резонансний 196

- простий 226

- складний 227 Контури зв'язані 151, 157 Корені:

- дійсні 287, 358

- комплексно-спряжені 287, 358

- кратні 287, 358

- прості 287, 358 Котушка самоіндукції 19 Крарупізація 433

Крива резонансна 199, 202, 220 Крутість 74, 75 Кутова частота 100, 101 Кут відсікання 170 Кулон 11

Л

Ланка:

- диференціювальна 334

- другого порядку 249, 524

- інтегрувальна 334

- узгоджувальна 340 Лишки 359

Лінія:

- вимірювальна 387, 481

- двопровідна 387

- довга 387

- затримки 387, 487

- збалансована 432

- ідеальна 393

- коаксіальна 477

- лінійна 389

- неоднорідна 389

- однорідна 389

- параметрична 389

- передачі 389

- реальна 393

- резистивна 474

- спіральна 387, 475

- стрічкова 387

- ультразвукова 475

- фідерна 472

- цифрова 475

- штучна 387, 476

М

Матриця:

- вузлова 86

- квадратна 50, 55, 91

- обернена 50, 56

- опорів 50, 88, 236

- провідностей 55, 236 Матриця-стовпець 50, 55, 88 Метод:

- Берга 170

- комплексних амплітуд 137

- вузлових напруг 52

- графічний 83

- еквівалентних перетворень 36, 37

- еквівалентного генератора 36, 60

- класичний 285

- контурних струмів 52, 236

- накладання 58

- операторний 347

- рівнянь Кірхгофа 47

- часовий 321

Н

Навантаження 25, 67 Напруга 13, 15

- вузлова 53

- лінійна 177

- реактивна 122

- фазна 177

- холостого ходу 60 Нуль функції 371

О

Обвідна 308, 315

Обмотка трансформатора вторинна 157 Ом    16, 24

Оператор обертання (повороту) 112 Опір 16, 24

- активний 117, 126

- витікання конденсатора 197, 212

- внутрішній джерела 25, 61

- вхідний 39, 61, 185

- еквівалентний 38, 214

- - резонансний 215

- ємнісний 120, 126

- індуктивний 118, 126

- комплексний 121, 123, 126

- лінійний 17

- нелінійний 17, 77

- нормований 427

- омічний 117

- операторний 352, 353, 354

- первинний:

- - активний 388

- - комплексний 397

- передатний 29, 185

- повний 121, 123, 126

- реактивний 123, 126

- резонансний 215

- характеристичний 199, 244

- хвильовий 399, 440 Оригінал 348

П

Параметри:

- вторинні 395

- динамічні 74

- енергетичні 404

- зосереджені 33

- контуру:

- - вторинні 202, 222

- - первинні 198, 214

- короткого замикання 244

- первинні (погонні) 388

- - комплексні 397

- розподілені 33, 386

- статичні 74

- характеристичні 343

- холостого ходу 244

- чотириполюсника 238 Перенесення джерел у схемі 43 Перетворення:

- Лапласа 348, 350, 357

- - обернене 359

- - пряме 347

- "зірки" в "трикутник" 41

- схем з двома вузлами 38

- "трикутника" в "зірку" 41

- Фур'є:

- - обернене 379

- - пряме 379

- частоти 504 Період 97

Підсилювач операційний 235, 268, 526 Поле:

- електричне 10, 11, 18

- магнітне 10, 11, 19 Поліном:

- Баттерворта 494

- Гурвіца 371, 375

- степеневий 176

- характеристичний 368, 371

- Чебишова 498 Полюс:

- схеми 235

- функції 371 Порядок:

- кола 286, 371

- ланки 249

- фільтра 493, 501, 506, 522 Потенціал 13, 15

Потік:

- магнітний 10, 19, 21

- розсіяння 21 Потокозчеплення 20, 22 Потужність:

- активна 118, 122, 143, 146

- комплексна 144, 146

- миттєва 14, 15, 117, 122, 146

- повна 144, 146

- реактивна 120, 122, 144, 146

- трифазного струму 179 Правило знаків 31, 48 Принцип:

- взаємності (зворотності) 70, 71

- збереження довжини частотного

інтервалу 514

- накладання 58 Провідність 16, 24

- активна 130

- взаємна вузлів 55

- власна вузла 55

- внутрішня джерела 27, 28

- вхідна 185

- еквівалентна 38

- ємнісна 121, 130

- індуктивна 119, 130

- комплексна 127, 130

- нормована 440, 451

- операторна 353, 355

- передатна 185

- питома 389

- первинна:

- - активна 388

- - комплексна 397

- повна 130, 130

- реактивна 127

- хвильова 439 Процес:

- вільний 285

- періодичний 97

- перехідний 282

- стаціонарний (усталений) 285

- хвильовий 386, 398 Пупінізація 433 Пучність 417

Р

Радіан 101 Радіоімпульс 315 Режим:

- аперіодичний 302

- - граничний 304

- біжних хвиль 404, 409

- великих коливань 169

- вимушений 285

- вільний 285, 296

- змішаних хвиль 408, 424

- коливальний 305

- короткого замикання 25

- критичний 304

- малих коливань 169

- нестаціонарний 347

- перехідний 33

- синусоїдний 98, 396

- стійних хвиль 408, 413

- узгодження 67, 149, 409

- усталений 33, 396

- холостого ходу 26, 413 Резонанс:

- амплітудний 199, 202

- напруг 201, 223

- струмів 216, 223

- фазовий 199, 202

Рівняння:

- диференціальне 36, 237, 390

- вузлових напруг 54, 236

- матричні 49

- передачі 246

- телеграфне 392

- характеристичне 286

- хвильове 393 Розмикання 61 Розподіл:

- амплітуд 417, 420

- зсуву фаз 427,

- нормованих опорів 427

- потужностей 427

- початкових фаз 420, 427 Розстройка контуру:

- абсолютна 208, 223

- відносна 208

- узагальнена 208, 223

Ряд:

- гармонічний (Фур' є) 97

- Маклорена 490

С

Синтез 235

- параметричний 487

- структурний 487

Сила електрорушійна 15, 25 Сименс 21

Система одиниць міжнародна (СІ) 12 Складова:

- вільна 285

- вимушена 285

- гармонічна 168

- струму постійна 168 Смуга:

- затримання 226, 350, 488

- переходу 350, 488

- пропускання 211, 223, 249, 308 Співвідношення граничні 350, 358 Спектр 98

Стала:

- інтегрування 347, 398

- електрична 389

- магнітна 389

- характеристична:

- - ослаблення 245

- - передачі 244

- - фази 245

- часу 297 Струм 11, 15

- джерел вузловий 55

- змінний 12, 15

- контурний 52, 236

- короткого замикання 43, 62

- намагнічення 158

- постійний 12, 15

- реактивний 129

- синусоїдний 97, 99

- частковий 58 Схема:

- дуальна 340

- еквівалентна 293, 325

- електрична 30

- заміщення 122, 384

- - конденсатора 132

- - котушки самоіндукції 132

- мостова 65

- східчаста (ланцюгова) 255

- трансформатора 160

- - двополюсна 161

- - чотириполюсна 160

- увімкнення 434

Т

Теорема:

- диференціювання 350, 368

- запізнення 350, 394

- згортки 350

- інтегрування 350

- лінійності 350, 354

- про еквівалентне джерело напруги 60, 61

- про еквівалентне джерело струму 60, 62

Трансформатор 99, 156

- довершений 158

- ідеальний 159

- лінійний 157

- реальний 160

- чвертьхвильовий 434 Трикутник:

- потужностей 145

У

Увімкнення:

- диференційне 269

- зустрічне 22, 154

- триполюсне 273

- узгоджене 22, 154 Узгодження 147, 432 Умови:

- граничні 399, 402

- початкові 283

- - ненульові 283, 364

- - нульові 283

Ф

Фаза 100, 107

- миттєва 101

- повна 100

- поточна 101

- початкова 100, 107 Фазообертач 477 Фарада 22

Фільтр:

- активний 280

- Баттерворта 491

- загороджувальний 250, 520

- верхніх частот 250, 257, 504

- -   з режекцією 264

- Золотарьова 504

- електричний 249

- еліптичний 504

- ідеальний 250

- Кауера 504

- £-типу 256

- т-типу 265

- нижніх частот 250, 252

- -   з режекцією 263

- поліномний 489

- прототип 504

- реактивний 255

- режекторний 250, 262

- смуговий 250, 260, 511

- Чебишова 500 Форма розрахунку:

- комплексна 135

- комплексного числа 110

- - алгебраїчна 110

- - показникова 110

- - тригонометрична 110 Формувач 387 Формула:

- Ейлера 110

- Томсона 199 Фронт хвилі 399 Функція:

- гіперболічна 406, 409

- дельта 329

- Дірака 329

- дробово-раціональна 357, 370

- еліптична 504

- комплексна 287, 461

- -   вхідна 185, 287, 461

- -   передатна 184, 287, 461

- кусково-неперервна 348

- непарна 499

- одинична 321

- операторна

- - вхідна 374

- -   передатна 368, 369, 489

- - -      за потужністю 376

- парна 489, 499

- системна 369

- спеціальна 322, 330

- увімкнення 321

- узагальнена 330

- фільтрації 492

- Хевісайда 321, 348

Х

Характеристика:

- амплітудно-квадратична 375, 489

- амплітудно-фазова 186

- амплітудно-частотна 185

- вебер-амперна 20

- вольт-амперна 17, 25

- імпульсна 329, 331

- коливальна 172

- кулон-вольтна 18

- максимально плоска 491

- операторна 369

- ослаблення 487

- перехідна 323

- рівнохвильова 500

- фазочастотна 185

- часова 321

- частотна 186, 249 Хвиля

- відбита (зворотня) 394

- падаюча (пряма) 394 Хід холостий 26, 61

Ч

Частота 97

- вільних коливань 102

- гранична 250, 259, 493

- критична 473

- кутова (кругова) 101, 107

- комплексна 374

- нормована 491

- режекції 250

- резонансна 198, 302

- центральна 511, 520

- циклічна 107 Чотириполюсник 33, 237

- активний 242

- взаємний 243

- врівноважений 388

- еквівалентний 242

- неврівноважений 388

- несиметричний 243

- прохідний 237, 247

- реактивний 527

- симетричний 243

- узгоджений 245

Ш

Швидкість:

- світла 473

- фазова 399, 440 Шлейф 437

- вимірювальний 480

ГЛОСАРІЙ

Амплітуда (амплитуда, amplitude) - максимальне значення синусоїдного струму, напруги або ЕРС.

Амплітудно-частотна характеристика, АЧХ (амплитудно-частотная ха-рактеристка, gain-frequency characteristic) - залежність від частоти модуля комплексної передатної функції кола.

Біжні хвилі (бегущие волны, running waves) - існують, коли відбита хвиля відсутня (лінію навантажено на хвильовий опір).

Вітка (ветвь, branch) - декілька послідовно сполучених елементів, в яких проходить один і той самий струм.

Вузол (узел, node) - точка з' єднання трьох і більше віток.

Добротність (добротность, quality factor) - відношення характеристич­ного опору контуру до опору втрат.

Довга лінія (длинная линия, long line) - коло з розподіленими парамет­рами у вигляді двох провідників, розділених непровідним середовищем і пра­цюючих у режимі, коли довжина провідників сумірна, а поперечні розміри зна­чно менше довжини хвилі.

Довжина хвилі (длина волны, wave-length) - відстань між двома точками хвилі, фаза яких відрізняється на 2;г.

Електрорушійна сила, ЕРС (электродвижущая сила, ЭДС, electromotive force) чисельно дорівнює роботі, що витрачає джерело на переміщення одинич­ного позитивного заряду всередині джерела від одного його затискача до іншого.

Ємність (емкость, capacity) - ідеальний пасивний елемент, в якому накопичується енергія електричного поля.

Імпульсна характеристика (импульсная характеристика, pulse (response) characteristic) - чисельно дорівнює відгуку пасивного лінійного кола на дію джерела типу дельта-функції за нульових початкових умов.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Ю О Коваль - Основи теорії кіл

Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації