І Ю Робак - Охорона здоров'я в першій столиці радянської україни - страница 14

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

188 Ігор Робак, Ганна Демочко

ни, творче застосування досвіду минулого має бути активним і ефективним.

На підставі вивчення харківського періоду розвитку радян­ської охорони здоров'я впевнено можна стверджувати такі його здобутки, як системність, профілактика, охорона материнства і дитинства, дільничність, диспансеризація, перемоги в боротьбі із соціальними та епідемічними хворобами, широке залучення громадськості до оздоровчої діяльності. Вважаємо, що цей пере­лік «добрих справ» невдовзі збагатиться завдяки новим дослі­дженням проблеми.

додаткм

190

^4

Ігор Робак, Ганна Демочко

О

re

А З

А В О К Р А Х

р.

so

2 9

У Т

АТ

Т С

А Т

Я Н

Д

Обидві статі

иігиьвнеон ЭН

оо

со~

 

in

 

°1

со со

і>

in

со со"

 

со

0

со

in

 

•1/oj от 1/внон

CD

12,1

 

CD

in |>

О!

со

со

in

со со~

со

 

3 2

о

 

ниі/oj 0Т"6

4

со

25,4

CM

о

со

О

CM

-f

о

•*ґ

02

|>

сч со

02

со

3

со

14,0

02

3

12,3

 

ниі/oj 8

7

in

29,7

 

16,4

CD CD

31,0

со

31,6

2

о

7

78,1

со со

64,8

1713

54,1

 

ниі/oj g о)/

5

in

29,4

со in

79,1

7

О

50,2

4

in

2

49,8

сч

of

о

О!

in

0

00

6

21,5

Жінки

иігиьвнеон эн

 

сі

 

о of

 

со

ос

00

О!

со

со

8

о

in

 

•1/oj от 1/внон

 

00

in

 

 

 

О,

00

со

•^4

О!

со |>

о

см

СО_

5

о

in in

 

ниі/oj 0Т"6

 

20,2

 

о

of

 

О,

со со

02

•*ґ

со СО~

о

in

11,5

00

•*ґ of

 

ниі/oj 8

00

33,5

in

00

of

со

30,6

3

см

29,4

8 5

76,2

2

О!

2

66,7

1040

54,3

 

ниі/oj g оі/

02 00

36,8

 

86,2

см со

61,4

о

О!

50,4

00

of

О!

in

13,5

2

00

4

25,1

Чоловіки

иігиьвнеон эн

 

со~

 

 

 

со со

 

of

О!

со

00 CN

in чо

сч in

•^4

 

•1/oj от 1/внон

о

in

17,5

 

 

10,7

 

^

00

со

 

сч

00

 

 

ниі/oj 0Т"6

in

00

29,7

 

со со~

со

14,3

 

со |>

00

i>

со

00

16,2

о

16,8

 

ниі/oj 8

CD

26,7

CD

37,5

in со

31,3

00

со

41,3

4

О!

83,7

4

см

3

63,1

3 6

54,0

 

ниі/oj g оі/

CD CD

23,0

02

56,2

in

40,1

•*ґ

47,8

со

со

со

о

со~

8

О!

7

15,8

я н

ьд

лі о я   9" / во иб

ft  О /

Н а / я

п у р

/ ^ / -Є-о р

/ Є

Лікарі, абс. показн.

Лікарі, віднос. показн.

Зубні лікарі, абс. показн.

Зубні лікарі, віднос. показн.

Фармацевти, абс. показн.

Фармацевти, віднос. показн.

Середній персонал, абс. показн.

Середній персонал, віднос. показн.

Молодший   персонал, абс. показн.

Молодший   персонал, від­нос. показн.

Госп.-адм. персонал, абс. показн.

Госп.-адм. персонал, віднос. показн.

Загалом, абс. показн.

Загалом, віднос. показн.

Додатки 191

Додаток А 2

СУМІСНИЦТВО ЛІКАРІВ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 1924 р.

Назва спе-

Сумісництво на 2-х поса­дах

Сумісництво на 3-х поса­дах

Сумісництво на 4-х поса­дах

Усіх суміс-

ціальності

 

 

 

ників

Терапевт

37

6

-

43

Хірург

21

6

-

27

Венеролог

7

2

-

9

Педіатр

12

2

-

14

Рентгенолог

8

2

-

10

Окуліст

7

2

2

11

ЛОР

5

4

-

9

Санітарний

4

-

-

4

Гінеколог

12

4

-

16

Психіатр

10

5

1

16

Судовий

1

1

-

2

Загалом

124

34

3

161

Додаток А 3

ТАКСА ЗА ЛІКУВАННЯ В САНАТОРІЯХ ДЛЯ ДОРОСЛИХ (ПОЧАТОК 30-х рр.)

Соціальний стан хворих

їхній заробі­ток, крб

Вартість 1 ліжко-місця на 30 днів

Робітники підприємств

До 210

210

Службовці

До 150

210

Члени партії

Так само

210

Ударники за офіційною книжкою

Так само

210

Червоноармійці та партизани

Так само

210

Установи та організації — за власний кошт, за договором

Так само

210

Робітники підприємств

Понад 210

240

Службовці

151-250

240

Кустарі кооперативні

До 250

240

Службовці та кооперативні кустарі

250-350

270

Службовці та кооперативні кустарі

Понад 350

300

192 Ігор Робак, Ганна Демочко

Додаток А 4

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ПОЛІКЛІНІЧНОЇ МЕДДОПОМОГИ МЕРЕЖІ УПЛАТЛІКУ (З 22 БЕРЕЗНЯ 1932 р.)

Назва процедури

Вартість, крб

Прийом у лікаря

2

Порада консультанта

3

Маніпуляція від середнього медперсоналу

1

Проста амбулаторна операція під анестезією

3

Складна амбулаторна операція під анестезією

5

Велика перев'язка

3

Будь-яка електропроцедура — за сеанс

2

Виклик консультанта додому

10

Виклик лікаря додому (вдень та вночі)

5

Виклик середнього медперсоналу (вдень)

2

Добове чергування медсестри (харчування за рахунок хворого)

15

 

 

Примітка: для непрацюючих доплата 50 %

 

Додаток А 5

ВАРТІСТЬ ЗУБОЛІКУВАННЯ У МЕРЕЖІ УПЛАТЛІКУ

_(З 1932 р.)_

Назва процедури

Вартість, крб

Прийом у зублікаря

2

Пломба без лікування

3

Пломба з лікуванням

5

Екстракція без наркозу

3

Екстракція з наркозом

5

Зуб на гумі передній

6

Зуб на гумі корінний

3

Чистка зубів

3

Лікування зубів

5

Додатки 193 -

Додаток А 6

ВАРТІСТЬ СТАЦІОНАРНОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ У МЕРЕЖІ УПЛАТЛІКУ

Для працюючих — від загального доходу родини, крб

Сплачують за 1 ліжко-день, крб

До 50

3

Від 51 до 75

4

Від 76 до 100

5

Від 101 до 150

6

Від 151 до 200

7

Від 201 до 250

8

Від 251 до 300

9

Від 301 до 400

10

Від 401 до 500

11

Від 501 і вище

12

Для непрацюючих

15

Додаток А 7

МЕРЕЖА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ _МІСТА ХАРКОВА У 1929 р._

Назва закладу

Станом на 01.1929 року

Лікарні та інші стаціонари

22

Кількість ліжок у стаціонарах

2151

Амбулаторії, поліклініки, поліклінічні відділення

14

Тубдиспансери, кабінети

7

Вендиспансери, кабінети

3

Дитячі та жіночі консультації

16

Здоровпункти на виробництві

16

Дитячі ясла

46

Дитячі санаторії

6

Молочні кухні

5

Станції швидкої допомоги

2

Санепідемстанції

1

Дезстанції

1

Будинки санітарної просвіти

1

Загальна кількість лікарів

1066

194 Ігор Робак, Ганна Демочко

Додаток А 8 ЛІКАРНІ ХАРКОВА СТАНОМ НА 1920 РІК

ТА КІЛЬКІСТЬ ЛІЖОК У НИХ

Назва

Штатна кількість ліжок

1-ша радянська лікарня

550

2-га радлікарня

950

3-тя радлікарня

70

4-та радлікарня (Сабурова дача)

1200

5-та радлікарня (в мин. Кропоткіна)

140

6-та радлікарня (в мин. Єленінська)

70

7-ма радлікарня (в мин. Дитяча венерична)

130

8-ма радлікарня (в мин. Дитяча шкірна)

100

9-та радлікарня (в мин. Лікарня Червоного Хреста)

175

10-та радлікарня (в мин. Ортопедичний Інститут)

210

11-та радлікарня (в мин. Гіршмана)

90

12-та радлікарня (в мин. Хололногірська)

50

13-та радлікарня (в мин. Трудівників армян)

Немає даних

14-та радлікарня (в мин. Допомоги породіллям)

Немає даних

15-та радлікарня (в мин.Основ'янський шпиталь)

300

16-та радлікарня (в мин. Ізолятор №1)

250

17-та радлікарня (в мин. Ізолятор №3)

Немає даних

18-та радлікарня (в мин. Барак при ХПЗ)

75

19-та радлікарня

50

20-та радлікарня

120

21-ша радлікарня

50

1-ша туберкульозна лікарня

20

2-га туберкульозна лікарня

11

Додатки 195 -

Додаток А 9

СПИСОК ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПІДВІДОМЧИХ

ПІДВІДДІЛОВІ ЛІКУВАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ

ГУБЗДОРОВВІДДІЛУ СТАНОМ НА 1920 РІК

з/п

Назва лікувального закладу

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

І Ю Робак - Особова справа завідувача кафедри латинської мови харківського державного медичного інституту

І Ю Робак - Охорона здоров'я в першій столиці радянської україни

І Ю Робак - Організація охорони здоров'я в харкові за імперської доби

І Ю Робак - Валентин отамановський як борець за українську державність

І Ю Робак - Харківський період життя та діяльності в д отамановського