І Ю Робак - Охорона здоров'я в першій столиці радянської україни - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

XIV. Військово-санітарний:

— мобілізаційне відділення;

— лікувально-санітарне відділення;

— господарське відділення;

— губернська лазнево-пральна комісія.

XV. Політінспекція. Бюро

ДАХО, ф. Р-821, оп. 1, спр. 50, арк. 32-34. Оригінал.

Публікується вперше.

Додатки 213

Додаток Б 3

РОЗПОДІЛ МЕДИЧНИХ ПУНКТІВ ПРИ ПІДПРИЄМСТВАХ

СТАНОМ НА ПОЧАТОК 30-х РОКІВ

М/п 1-ї поліклініки — Кофок №1, Кофок №2, Тіняковка, Пискунівське трамвайне депо та головні трамвайні майстерні, 5-та та 6-та цегельні, керамічний завод, друкарні Держвидаву та Трансдруку, броварня ім. 1-го Травня, фабрика «Швейпром №2», лекально-інструментальний завод, фабрика «Червоний Жовтень».

М/п 2-ї поліклініки — 1-й ліжковий завод, 1-й спиртзавод, радіозавод.

М/п 3-ї поліклініки — Харківський паровозобудівний завод, завод «Серп і Молот», Державний електромеханічний завод, ве­лозавод, фабрика ім. Кутузова, 2-й держмлин, сільськогосподар­ська крайова станція, паперова фабрика на станції Рогань.

М/п 4-ї поліклініки — пожежні частини та міліція, друкар­ня ім. Блакитного, друкарня ім. Фрунзе, авіазавод, авторемзавод, Укрпайбуд, Будинок Держпрому.

М/п 5-ї поліклініки — електростанція, 1-й держлісзавод, 6-та тютюнова та 7-ма картонна фабрики, 5-та тютюнова фабрика, Центральний телеграф.

М/п 7-ї поліклініки — фабрика «Червона зірка», завод «Світ­ло шахтаря», проммістечко ВУКСу, завод ім. Шевченка.

М/п 9-ї поліклініки — фабрика «Червона нитка», завод «Біль­шовик», 5-та взуттєва фабрика, Толкачівський студентський гур­тожиток, виробнича частина ХТІ.

М/п 10-ї поліклініки — канатна фабрика ім. Петровського, броварня, вовномийня.

Цит. за: Медичні установи, організації та підприємства Харкова. Довідник. — Харків, 1930. — С. 149.

214

Ігор Робак, Ганна Демочко

іменний покажчик

А

Абрамович М. 4 Авдакова Г.М. 47, 50 Авербах Г.І. 146 Андіон М.П. 28 Ар'є Й.С. 145 Аркавін Я.С. 49 Арнольді І. 4 Аронштам С.Л. 56, 126 Афанасьєв С.Ф. 99

Б

Барабашев П.М. 161 Барський О. 4 Білоруський Я. 4 Біненбаум Д.Ф. 20

Бобін В.П. 28

Богословський С.М. 9 Бокаріус М. 32 Боровецький І.Ф. 156 Брандт В.Д. 145 Браунштейн О.П. 145, 146, 161 Бурак С.М. 146

В

Варфоломєєва А.С. 20 Веселовський Б. 82 Виноградов М.А. 7

Винокуров О.М. 12

Вікторов В. 4 Водолазький К. 4

Володимирський МЮ. 7 Вороб'євський З.Б. 21

Вороний Ю.Ю. 161

Г

Гальперін ЯА. 49 Гандельсман Б. 4 Гарнець O.O. 9 Гехман C.P. 155 Гіріпман Л.Л. 161 Головко A. 159 Голубков O.^ 7 Горкін З.Д. 76 Грейденберг Б.С 69, 159 Григор'єв СП. 35 Григорович СП. 1GG

Грінберг Г.М. 13G

Губергріц Д. 4

Гуревич М.Г. 13, 53, 63, 126 Гуфельд К.Й. 2G

д

Давидович OX. 146 Данишевський Г.М. 98

Е

Ерліх СЛ. 49 Естерман 37

Іменний покажчик

Є

Євзерова Е.К. 156 Єфімов ДЛ. 13, 62

ж

Жбанков Д. 4

з

Закаменна O. 4 Зворикін KO. 82 Зетлер Л.С 2G, 14G

Златогоров C.I. 84, 1G2, 1G3 і

кумнов СМ. 4, 99

й

Йозефович ІБ. 49

к

Каган Е.М. 5, 76 Калінін МЛ. 75 Камінський T.H. 7

Канторович C.I. 13, 27, 86, 87

Каракаш ДЛ. 145 Ковалевський ПЛ. 159 Козинський БА. 156 Коршун СВ. 99, 1GG Кост МЮ. 12, 14 Коцевалов СМ. 1GG Кочетова H. 37 Красовська HX. 2G

л

Лазаревич ІП. 131 Ламанов 149, 156 Ландіс М. 124

Ленін ВЛ. 7, 97, 127, 129, 154 Лихоносов Д.В. 145 Лівшиц П.М. 146, 174

Лур'є I.C. 2G

м

Маргуліс Л.Г. 146

Марзєєв O.М. 4, 6, 1G2 Масловський М. 35 Медведєва C.I. 52 Мельников OX. 155 Мечников I.I. 1G2 Мітельман М. 4, 4G

Мойрова В. 62

Молохов H.A. 171

Морозовський М.С 49 Мутті Е. 4

н

Штансон Д.М. 146 Heймep Л. 4

о

Oболeнський ГМ. 171 Oвдієнко ГЛ. 2G Oвчаpeнко П. 4

П

Пастернак O. 4 Петровський ГЛ. 53, 63 Платонов ІЯ. 146 Платонов КЛ. 69 Погорєлко O.K 82 Подражанський A.C. 2G Попандопуло ІВ. 16G Попова H.O. 4 Пржевальський Б.Г. 146 Прокопенко П.П. 161 Протопопов В.П. 158

Р

Pахманінов МЛ. 35 Pозeнфeльд ГЛ. 156 Pозeнфeльд O.Д. 176 Pозe Ф.Ю. 49 Pозинський М.Г. 2G Pохліна P.Д. 4 Pохлін Л.Л. 5, 119 Pум'янцeв Д. 57 Pусаков ІВ. 7

С

Cамойлов A^. 161 Cаpатіков СБ. 19, 26, 177 Cвepдлов Я.М. 158 Cвятловський В.В. 113 Ceйбіль Б.М. 154 Ceмаmко М.O. 7, 8, 9, 1G, 22 Cєдов М.Г. 69 ^нельников СМ. 156

Cитeнко МЛ. 78 &лярська Д.П. 2G &рипник М. 62 Cмиpнов СВ. 119 ^болєв В.Г. 99 Cоловйов З.П. 7 ^рока В.М. 9 ^сюра В. 159 Cтeнанов H. 4

Т

Tep-Мікаельянц ГБ. 2G Tомаmeвський М.В. 2G ^шипн C.A. 1G2 Tpeгубов СЛ. 49 Tуpкeльтауб Л.С 14 Tутиmкін П.П. 97

У

Ульянов Л.Д. 52

ф

Фавр В.В. 41, 45, 62

Файншмідт 49 Федотова O. 4 Ферхмін ГМ. 53, 56 Фрішман М.М. 161 Фурманов C. 4

х

Xажинський П^. 16G Xвоpостанський М. 4 Xлєбніков В. 159

Іменний покажчик

217

ц

Цехновіцер М.М. 44, 1GG

Цинкін М.С 156 Ціборовський O.М. 5, 9

ч

Черкес Д.С 82 Черніков CO. 156, 16G

ш

Шатілов ПЛ. 46, 98

Шварц O.C. 156

Шестонал М.В. 146 Шиманський К.Г. 115 Шитов ГМ. 57 Шкорбатов ЛА. 84

я

Якобій ПЛ. 159 Якушевич СГ. 16G Ямнольський СМ. 49, 139

Яхніс Б.Л. 49

218

Ігор Робак, Ганна Демочко

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

аборт 117, 132, 133, 134, 135,

136, 151, 152, 155 акушерсько-гінекологічна

секція 15 алкоголізм 4, 8, 46, 69, 70, 72,

73, 74, 75, 110, 111, 184,

185

амбулаторія, амбулаторна

допомога 13, 14, 15, 20,

42, 47, 50, 77, 78, 114, 118, 120, 121, 122, 135, 140, 141, 150, 151, 162, 164, 165, 166, 169, 178, 193, 204, 205, 207

Американська адміністрація допомоги (АРА) 140 аптеки, аптечна справа 8, 11,

13, 16, 49, 50, 51, 113, 136, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 204, 205 асенізація 39, 86, 89, 96, 105

Б

«Бермінводи» (санаторій) 129,

151

біженці 39, 91, 140, 147 більшовики, більшовицька

партія 3, 7, 8, 9, 10, 38, 42

Благовіщенський ринок

(базар) 75, 87, 90, 91

будинки дитини (дитячі

будинки) 15, 16, 70, 84, 137, 139, 140, 141, 142, 143

будинки санітарної освіти

(просвіти) 98, 108, 193

Будинок санітарної культури

109

бупр (будинок примусових

робіт) 25, 29, 41, 72

бюджет державний 11, 12, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 98, 125, 126, 150, 151, 178, 182

бюджет місцевий 11, 20, 23,

25, 27, 45, 73, 100, 106, 110, 125, 126, 153, 178, 182

бюро з вибору професій 77,

168

В

вакцини, вакцинація 100, 101,

102, 142, 185

«Васищеве» (санаторій) 50 ВЕК 51, 167

венеричні захворювання 9, 10,

61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 110, 185

венерологічна секція 15 венерологічний диспансер 64,

65, 68

Предметний покажчик

венерологічний профілакторій 68 висипний тиф 8, 40, 45, 46,

83, 97, 98, 108, 136, 154,

199-202 витверезник 69, 70, 73, 74, 75 відділ охорони материнства і

дитинства 18 18-а радянська лікарня 149

віспа 45, 83, 98, 100, 101,

199-202 водогін 80, 81, 96, 115

8-а радянська лікарня 43, 194 «воєнний комунізм» 82, 130,

182

«Всемедикосантруд» 31, 33,

37, 123, 149, 157

«Всероссийская лига для

борьбы с туберкулезом»

47, 50, 52

Всеукраїнська надзвичайна комісія по боротьбі з висипнимВсеукраїнська надзвичайна комісія боротьби з висипним тифом тифом 97

Всеукраїнська надзвичайна санітарна комісія 98

Всеукраїнська нарада

соціального страхування (Всеукраїнська страховстрахова нарадаа нарада) 125

Всеукраїнська санітарна рада

94, 101, 102, 103

Всеукраїнське протиалкогольне

товариство 73 Всеукраїнський державний

інститут патології та

гігієни праці 76, 79 Всеукраїнський зїзд

бактеріологів та

епідеміологів 99 Всеукраїнський зїзд рад 7 Всеукраїнський Революційний

Комітет 8

г

голод 1921-1923 рр. 39, 40,

69, 91, 131, 140, 147, 148, 156, 184

голодомор 1932-1933 рр. 27,

143

грип 45

губернська санітарна лабораторія 99 гуртожитки 36, 41, 44, 49, 63,

65, 104, 109, 154, 170

Д

9- а радянська лікарня 194

10- а радянська лікарня 194 12-а радянська лікарня 11,

152, 194

20- а радянська лікарня 149,

150, 194

21- а радянська лікарня 131,

152, 194

22- а радянська лікарня 11,

146, 150, 194

220

Ігор Робак, Ганна Демочко

23- я радянська лікарня 11,

135, 146, 150, 151, 194

24- а радянська лікарня 11,

146, 150, 151, 194

25- а радянська лікарня 11,

146, 150, 151, 194

26- а радянська лікарня 11, 194

27- а радняська лікарня 11, 194

28- а радянська лікарня 11, 15,

194

дезінфекція 13, 16, 21, 43, 173

«декретна» відпустка 132, 137,

187

Дергачі 15, 129 Державінська мануфактура 84 державна медицина 12, 127 Державний електричний завод (ДЕЗ) 43, 51, 72, 74, 77 джерела історичні 45

«Джойнт» 50, 60, 140 дизентерія 84, 109, 199 диспансери, диспансеризація

10, 13, 15, 21, 27, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 64, 72, 76, 77, 105, 107, 109, 119, 126, 128, 131, 141, 143, 157, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 185, 186, 188, 205

дитячі притулки  15, 136, 138,

200, 205

дифтерія 45, 199

дільниці, дільничність 14, 32,

33, 122, 131, 133, 164,

169, 170, 188

2-а радянська лікарня 15, 43,

148, 149, 152, 156, 194

Е

евакуаційний пункт

(евакопункт)  14, 147,

151, 175

епідемії, епідемічні хвороби 3,

4, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 69, 80, 83, 85, 97, 98, 100, 101, 113, 115, 147, 154, 156, 157, 162, 174, 183, 184, 185, 186, 188

єдиний диспансер 21, 59, 164,

166, 168, 169, 170

Ж

жіночі відділи 10, 62

Жорж Борман (фабрика) 115

Журавлівка 50, 162, 198

З

завод К.Г. Шиманського 115 заразні бараки 13, 29, 34, 157 заразні госпіталі 13 звалища 40, 84, 86, 87, 88, 89 здоровосередки 19, 21, 110 «Здравница» 53, 54, 57, 150 зуболікувальна секція 15

Предметний покажчик

І

Іванівка 84, 169

інваліди, інвалідність 29, 64,

78, 90, 133, 147, 155

індустріалізація 26, 166 Індустріалізація 96 інспектура охорони здоров'я

робітничої молоді

(ОЗРМ) 76 інспектура охорони

материнства і дитинства

126

Інститут венеричних хвороб

64

Інститут лабораторної

діагностики  150, 151

Інститут наукової медицини НКОЗ 122

Інститут психіатрії 72

Інститут робітничої медицини

76, 122, 123

К

каналізація 16, 80, 82, 83, 84, 85, 96, 105

канатна фабрика (завод) 167 капіталізм, капіталістичний

лад 9, 183

Карпівський сад 87 Качанівка 92 Кінний майдан 41 Кінний ринок 87, 90

кір 45, 144, 199-202

кладовища 85, 87, 105

клініка Ерліха 122

колективізація 96

комісії з оздоровлення праці й

побуту (КОПіП) 19, 110 Комісія допомоги дітям 25 комісія «Друзі дітей» 25 комісія з вивчення висипного

тифу 98 комісія з охорони праці 17,

119

консультації жіночі, дитячі 16,

50, 122, 131, 132, 135, 136, 143, 144, 193

контрацептиви 135 короста 43

«Крапля молока»  137, 139,

144, 186

куточки здоровя 61, 108, 109 «кухлеві збори» 26, 61

Л

лазня 71, 89, 94, 96, 100, 105

«летючі» загони 42, 161 Липовий Гай 92 Лиса Гора 87, 198 лікарняна мережа 24, 118, 126 лікарняні каси 23, 42, 114,

115, 116, 117, 183

лікарські помічники (лікпоми)

34

лікувально-профілактична

інспектура 19, 119 Лопань 84, 96

222

Ігор Робак, Ганна Демочко

М

малярійна станція 105

малярія 42, 43, 45, 84, 96, 102

медичні пункти 18, 120, 122,

165

медично-санітарні цехи 19, 27,

79, 169, 171

«Металіст» 75, 119 місія Нансена 140 міська санітарно-

бактеріологічна

лабораторія 105 міська санітрано-технічна

лабораторія 105 міський нічліжний дім 41 «місячники (тижні) чистоти»

42, 86, 87, 88, 89, 94

молочні кухні 132, 137, 138,

139, 143 Москалівка 140, 169, 198

Н

Нагірна частина Харкова 81,

87, 92

Надзвичайна санітарна комісія

12, 98

наркодиспансер

(наркологічний диспансер) 72, 73, 74,

75, 157

Народний комісаріат

внутрішніх справ 71 Народний комісаріат охорони

здоровя (НКОЗ) 4, 11,

12, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 46, 47, 49, 55, 58, 62, 84, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 107, 108, 110, 117, 118, 122, 124, 126, 133, 136, 139, 144, 151, 152, 153, 157, 158, 160, 168, 175, 176, 177

Народний комісаріат праці 29,

66, 125

Народний комісаріат

соціального забезпечення

12, 28, 125

Народний комісаріат юстиції

71

націоналізація 8, 10, 47, 50,

78, 146, 171, 174, 180, 182

«недільники» 88, 89 Немишля 43, 84, 96 нічліжні будинки 41, 75, 96,

109

нічні туберкульозні санаторії

48, 50, 58, 61

нова економічна політика

(неп) 11, 183

Ново-Баварська лікарня 152 Ново-Баварська фабрика 120

О

11-та радянська лікарня 149,

194

Окружна інспектура охорони здоровя (окрздоровінспектура)

Предметний покажчик

19, 32, 34, 54, 173

окружна туберкульозна рада 58 «Ольхівка» (санаторій) 50 Основа 42, 92

охорона здоровя 7, 21, 28, 123,

165, 180, 186

охорона материнства і

дитинства 10, 11, 18, 20,

62, 68, 123, 129, 130, 131, 132, 137, 139, 143, 144, 186, 188, 205

очна лікарня ім. Гіршмана 25 очна секція 15

П

Павлівка 169 Павлова дача 85, 87, 198 паразитарні тифи 45 «партмаксимум» 83 пастерівські пункти 44 пастерівські станції 44 патронажні сестри 132, 142 пересувний музей 16, 108 1-а радянська лікарня 15, 131,

148, 149, 154, 155, 194

Перший Український

державний інститут охорони материнства і дитинства (Охматдит)

139, 144

Перший Український санітарно-бактеріологічний інститут

ім. І.І. Мечникова 44, 99,

100, 101, 102

підвідділ лікувальної

медицини 14, 211 підвідділ охорони материнства

і дитинства 16, 212 піонери, піонерія 53, 144 план розвитку народного

господарства 21 План санітарної організації

України 99

Поволжя 39, 91, 140

поворотний тиф 40, 41, 45, 83,

199-202

поліклініки 19, 27, 51, 64, 65,

72, 76, 77, 104, 108, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 131, 143, 150, 153, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 173, 175, 178, 193

пологова допомога 114, 119,

131, 132

«Помірки» (санаторій) 50,

137, 150

приватна практика 10, 34, 69,

184

приватні лікарі 180 прищеплювальні загони 104,

105

проституція 9, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 69, 102, 185

протиепідемічний фонд 98 протизаплідні засоби 4, 135, 136 Протозойний інститут 43професійні хвороби 69, 76, 77,

79, 105, 116, 119

профілактика 77, 102, 108,

109, 120, 165, 185, 186, 188

профілакторії 68, 128 профспілка 10, 17, 25, 31, 33,

37, 53, 55, 60, 63, 118, 119, 123, 124, 125, 128, 129, 149, 157, 181

психоневрологічна секція 15 Психоневрологічний інститут 72 пункти першої медичної

допомоги 77, 120, 121

5-а радянська лікарня 149, 194 15-а радянська лікарня 149,

194

Р

Рада Народних Комісарів 7,

12, 116

Рада соціальної допомоги 48,

51, 58, 59, 136, 141

радянська влада 3, 7, 9, 17, 22,

28, 33, 37, 39, 45, 62, 82, 93, 97, 116, 131, 160, 174, 180, 186, 187

Рентгенакадемія 35, 122 Рентгено-радіологічний інститут 147

різниці 21, 84, 85

«Ріпки» (санаторій)  15, 47, 50,

52, 119, 197

робітництво 3, 8, 10, 49, 53,

57, 64, 76, 111, 115, 116, 118, 121, 128, 129, 169, 175

робітнича медицина 25, 28, 55,

58, 76, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 157, 183

Російська соціалістична

федеративна радянська республіка (РСФРР) 7,

10, 46, 97

С

санаторії 13, 15, 16, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 61, 114, 119, 128, 129, 137, 143, 144, 150, 181, 185, 193

санаторно-курортний підвідділ

15

санітарна диктатура 42 санітарна комісія 62 санітарна міліція 87, 106, 107,

185

санітарна просвіта 46, 79, 99,

100, 108, 109, 111, 185

санітарниі станції 103, 193 санітарний мінімум 106 санітарний музей 108 санітарний нагляд 85, 105, 116 санітарні вітрини 16 санітарні комісії 12, 99, 100,

110, 124

санітарні контролери 103 санітарні лікарі 29, 33, 34, 41,

Предметний покажчик

59, 99, 100, 101, 104, 111, 112

санітарні музеї 108 «санітарні суди» 61, 109 санітарні трійки 42 санітарно-епідемічний

підвідділ 16, 99, 212

санітарно-просвітницький

підвідділ 16, 108, 212

санітарно-технічна пропаганда

79, 108

«Світло шахтаря» 70, 84, 167,

213

секція хвороб вуха, горла, носа

15, 211

«Серп і Молот» 43, 72, 77, 78, 120, 167, 213

система Семашка 10, 22, 23,

39, 45, 183, 187 сифіліс 64, 65, 107, 108 сказ 43, 44, 102, 200-202

скарлатина 43, 45, 157, 199­202

сміттєзвалища 40 «Сокольники» (санаторій) 16,

50, 52

43-я радянська лікарня 11 45-а радянська лікарня 11 48-а радянська лікарня 157 соціалізм, соціалістичний лад

97, 183

соціальні хвороби 4, 8, 9, 18,

46, 62, 101, 102, 105, 110, 123, 170, 185, 205

соцстрах 25, 27, 28, 53, 57,

225

124, 125

сповитухи  131, 134, 187 «справа Неоніли Кочетової» 37 станція швидкої медичної

допомоги 171, 173, 193

страхові делегати 125 страхування, страхова медицина

11, 23, 28, 29, 38, 55, 113,

114, 116, 128, 183 «студентська епідемія» 40 судово-адміністративний

підвідділ 16 театр санкультури (саносвітній

театр) 110

Т

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

І Ю Робак - Особова справа завідувача кафедри латинської мови харківського державного медичного інституту

І Ю Робак - Охорона здоров'я в першій столиці радянської україни

І Ю Робак - Організація охорони здоров'я в харкові за імперської доби

І Ю Робак - Валентин отамановський як борець за українську державність

І Ю Робак - Харківський період життя та діяльності в д отамановського