Б С Бусигін - Прикладна інформатика - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 

Рис. 4.15. Перетаскування іконки документа на іконку принтера з метою друкування документа

Перетаскування іконки того ж документа на іконку флоппі-дисководу здійснить його запис на дискету (якщо вона уставлена у щілину (рос. -щель)

10 Ярлик - файл, який містить покажчик (рос.-указатель) (посилання (рос.-ссылку) на деякий об'єкт в дереві ресурсів - інший файл, папку, принтер и т.і. Забезпечує безпосередній доступ до об'єкту з іншої папки, особливо з робочого столу. Має розширення .LNK і розпізнається по загнутій стрілці у лівому нижнему вуглу його значка. Роль значків виконують також PIF и URL файлы.

(слот) дисководу). Один простий рух клавіші миші ініціалізує у надрах ОС послідовність програмних дій для реалізації зчитування файла з жорсткого диска у пам'ять, а потім перепис його з пам'яті на гнучкий диск.

Інтерфейсом доступу користувача до інформації, розташованої у файлах здійснюється на рівні розширень їх імен. При інсталяції чергового програмного продукту, відповідні до нього розширення (.DOC, .XLS, .EXE и т.д.) заносяться у системний реєстр і їм у відповідність ставляться додатки (продукти), що їх породили: .DOC - додаток MS WORD, .XLS - додаток MS Excel і т.д. У каталогах, де вони розміщаються, таким файлам приформовуються відповідні значки (рис. 4.16).

DynaVM

Microsoft Visio Stencil 28 КБ

Willi

Приложение 3

Документ Microsoft Word 25 КБ

Рис. 4.16. Значки файлів додатків MS Excel, MS Visio и MS Word у каталогах Windows

Після подвійного клацання мишою по значку (і імені) необхідного файла операційна система у відповідності з записом в реєстрі викликає функціонально відповідальний за роботу з даним файлом додаток. Воно відкриває файл і відображає його зміст у форматі додатка: документ, таблицю, музику, відеофільм і таке інше. Програми, що підтримують декілька форматів файлів даних (а всього в світі налічується більш за 5 ООО різних форматів) вказує це в реєстрі також. Доречи архіватор файлів RAR має можливість розкривати також і файли, що внесені у архів у форматі ZIP.

Якщо користувач клацне мишою по файлу, розширення якого невідомо операційної системі, то на екран буде виведено вікно діалогу, де потрібно самостійно підібрати додаток, котрий може «справитися» зі змістом (рос.-содержимым) невідомого системі файла (рис. 4.17).

Початкові (рос.-исходные) (текстові, записані у ASCII-кодах) файли інтегрованого середовища розробки Турбо Паскаль у комп'ютері з ОС Windows, де розгорнуто середовище швидкої розробки Delphi, представляються у вікнах зі значками початкових текстів цього середовища (Delphi Source File), а початкові тексти Delphi - зі значками файлів Delphi Project (рис. 4.18).

Програми на мові Турбо Паскаль з деякими обмеженнями можуть відкриватися і виконуватися у вікні консольних додатків (Console Application) середовища Delphi. Значно простіше виконуються у цьому вікні аналогічні або більш складні по функціональності програми на мові Object Pascal (мові самого середовища). Для кодування програм необхідно виконати у Delphi послідовність наступних команд: FiIe\New\Other і у вікні діалогу New Items обрати об'єкт Console Application. В той же час фізичний інтерфейс поміж пристроями ПК забезпечується різноманітними конекторами11, штекерами, гніздами, сокетами12 і слотами13 (рис. 4.19).

11 Конектор - з'єднувач багатоконтактний, (штепсельний) роз'єднувач (рос.-разъём). Засіб з'єднання взаємозаміняємих части (компонентів) комп'ютера. Доречі, шосте покоління процесорів Pentium відрізняється

Выбор программы 7_ Х_

Рис. 4.17. Вікно діалогу операційної системи Windows ХР для пошуку «невпізнаного» файла з невідомим розширенням імені.

'ко

KEVRUS

 

Приложение M5-D05

II

23 КБ

WWProject2 Delphi Project 1 КБ

а)

б)

в)

Рис. 4.18. Іконки (піктограми) файлів:

а) драйвера кірілізатора KEYRUS з розширенням .СОМ,

б) тексту ТП KURSOWRT з розширенням .PAS і

в) тексту консольного додатка WWProject2 з розширенням .DPR

великим різноманіттям раз'єднувачів-конструктивів. Одних тільки конекторів існує 4 типи: сокет 8, слот 1, слот 2 і сокет-370. Потрібно відмітить, що у технологіях фірми Intel, виробника ціх марок процесорів, терміни слот и сокет використовується в більш широкому розумінні. Вони позначають (рос.-обозначают) специфікацію електричних, програмних і механічних інтерфейсів.

12 Сокет - гнездо; (з'єднувальна) панель; розетка (гнездова частина р'єднувального з'єднання).

13 Слот --1) гнездо (у т.ч. і для плати), вхід, розетка; 2) роз'єднувач для елементів пам'яти. Як правило, ця назва використовується для роз'єднувачів, куди " уставляються (рос.-вставляются)" платы розширення, у тому числі модулі типу SIMM і DIMM. Роз'єднувачі, куді "утикаються (рос.-втыкаются)" ніжки (чипів або роз'єднувачів "протилежного полу"), звуться сокет (socket).

4.3. Конструкції і призначення фізичних (апаратних) інтерфейсів

Фізичні (апаратні) інтерфейси відіграють велику роль у процесі комплектуванні базової основи персонального комп'ютера. Вони визначають: типи стику (рос.-стыка), рівні сигналів, імпеданси, синхронізацию і багато інших параметрів каналів зв'язку (рис.4.19).

Рис. 4.19. Конектори, слоти і сокети ПК

Інтерфейс самого процесору з зовнішніми для нього, а також зовнішніми і внутрішніми для системного блоку пристроями зорганізовано через порти14 увода-вивода. Звичайно порт уявляє собою точку підключення зовнішнього пристрою компьютера (принтера, сканера і т.д.) до внутрішньої шини процесора. Таким чином, програма або пристрій можуть посилати дані у порти або отримувати їх з портів для обробки процесором. Для багатоканальних пристроїв порт уявляє групу ліній увода-вивіда (шин15), по яким діється (рос.-происходит) передача інформації поміж центральним процесором (ЦП) і відповідним пристроєм уводу-виводу, як правило по одному біту на кожну лінію. Більшість пристроїв уводу-виводу інформації підключаються до комп'ютера за допомогою зовнішньої шини. Такі шини прийнято називати паралельними (LPT1) або послідовними (COM) портами. Природно роз'єднувачі (рос.-разъёмы) зовнішніх шин розташовуються на задньої панелі системного блоку комп'ютера. Велика кількість різноманітних зовнішніх пристроїв і відповідно до цього, різнотипних інтерфейсних механічних з'єднувачей, що багатократно виросла за останній час стає на перешкоді (рос.-затрудняет) користувачам і примушує виробників маркірувати відповідні вилки і розетки логотипами (значками або піктограмами), які їх ідентифікують. Наприклад, роз'єднувачі так званого порта USB (Universal Serial Bus -

14 Порт - точка підключення зовнішнього пристроя до внутрішньої шини процессора. Таким чином, програма або пристрой можуть посилати дані у порти або отримувати їх з портів.

15 Шина - група ліній електричних з'єднань, які забезпечують передачу даних і управляючих сигналів поміж компонентами комп'ютера.

Універсальна Послідовна Шина) мають логотип у вигляді структури, що розгалужується (рос.-разветвляется) (рис. 4.2О). Сама система передачі даних USB була розроблена у 1995 році фірмами Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC и Northern Telecom. USB порт практично знівелював існуючі раніш різниці поміж послідовним і паралельним портами ПК і має наступні характеристики:

О Швидкість передачі даних 1,5 - 12 Мбіт/с.

© Максимальна довжина шнура - 5 метрів.

© До 127 одночасно пристроїв, що підключені.

О Підключення пристроїв без вимикання комп'ютеру (так зване "гаряче" підключення), а також підключення у режимі Plug&Play16.

Роз'єднувачі серії "А"

Призначені ТІЛЬКИ для підключення до джерела, тобто комп'ютеру або НЦВ'у

Піктограма пор та USB

Роз'єднувачі серії "В" Призначені ТІЛЬКИ для

підключення до періферійного пристрою

Вилка типу

"А"

Розетка типу

"А"

Вилка типу

"В"

Розетка типу

"В"

Рис. 4.20. Піктограма позначення і роз'єми (вилки и розетки) послідовного порта USB

Іншим надзвичайно розповсюдженим інтерфейсом зовнішніх шин є стандарт SCSI (Small Computer System Interface -читаються як «сказі»). Найважливішою перевагою цього інтерфейсу уявляється те, що за його допомогою можна підключити до ПК до 8-ми периферійних пристроїв, маючи усього один слот розширення (рис. 4.21).

4.4. Інтерфейси у клієнт-серверних моделях взаємодії програм і пристроїв

При збільшенні кількості програмно-апаратних засобів, що одночасно використовуються, як правило вони об'єднуються з'єднуючими компонентами у мережу (рос.-сеть). Тому, комп'ютери и програми які взаємодіють і одночасно входять у склад інформаційної системи або задіяні у мережі, не являються

16 Технологія PLUG & PLAY забезпечує незалежність пристроїв, що підключаються від конкретної операційної системи, а також визначає розширення для аби якої існуючої архітектури IBM-сумісних комп'ютерів, включая нові BIOS і апаратні можливості, котрі покликані відгороджувати користувача від проблем з настройкою і конфігуруванням пристроїв та інтерфейсів.

17

рівноправними. Деякі з них володіють ресурсами (файлова система, процесор, принтер, база даних і т.д.), інші мають можливість тільки звертаються до цих ресурсів.

Рис. 4.21. Схема підключення семи пристроїв через SCSI порт

За такою схемою працюють багато комп'ютерних класів, де більшість комп'ютерів використовують спільні ресурси (програми, файли, послуги бази даних та ін.) (рис. 4.22).

Рис. 4.22 . Комп'ютерний клас з комп'ютерною мережею

Комп'ютер або програму, що управляє ресурсом, звуть сервером цього ресурсу (файл-сервер, сервер бази даних, обчислювальний сервер і т.д.). Клієнт, тобто компонент котрий користується послугами сервера, і сам сервер якого нибудь ресурсу можуть знаходитися як у рамках однієї обчислювальної системи (комп'ютері), так і на різних комп'ютерах, які пов'язані мережею.

Ресурс - засоб (рос.-средство) обчислювальної системи або комп'ютера, котре може бути виділено процесу обробки даних (програмі користувача) на визначений (рос.-определённый) момент часу (рос.-времени). Головними ресурсами комп'ютера є: процесори, області головної (рос.-основной) пам'яти, набори даних, періферийні (зовнішні) пристрої, програми і т.і.

У самому загальному випадку, термін "клієнт-сервер" означає таку архітектуру програмно-апаратного комплексу, у якій його функціональні частини взаємодіють за схемою "запит-відповідь". Якщо розглянути дві взаємодіючі частини цього комплексу, то одна з них (клієнт) виконує активну функцію, тобто ініціює запити, а інша (сервер) пасивно на них відповідає. По мірі розвитку системи ролі можуть мінятися, наприклад деякий програмний блок буде одночасно виконувати функції сервера по відношенню до одного блоку і клієнта по відношенню до іншого.

Найбільш проста форма архітектури клієнт-сервер - це розділення обчислювального навантаження (рос.-нагрузки) поміж двома окремими процесами: клієнтом і сервером.

Компанією Garthner Group, яка спеціалізується в галузі дослідження інформаційних технологій, запропонована наступна класифікація дволанкових (рос.-двухзвенных) моделей взаємодії клієнт-сервер (дволанковими ці моделі звуться тому, що три компоненти додатка по різному розподіляються поміж двома вузлами) (рис.4.23).

Рівень У клієнта

Рівень сервера

Рис. 4.23. Уявлення обчислень в мережі за допомогою дволанкових моделей клієнт/сервер

Як правило, ланкою-клієнтом служить настільний ПК, на якому запускається програмне забезпечення (ПЗ) кінцевого користувача (рос.-конечного пользователя) (front-end software), або будь яка прикладна програма або пакет, що здатні (рос.-способные) направляти питання (рос-запросы) по мережі до сервера і обробляти інформацію, що буде отримана у відповідь. Сервер (back-end software, серверна частина), у свою чергу, отримує питання і робить (рос. -предпринимает) дії від імені клієнта.

ПК, що працює під управлінням Windows 95 і виконує програму клієнт-сервер Delphi, може, наприклад, подати (рос.-представить) на розгляд питаннясерверу баз даних (скажімо, програмі Oracle7, версії 8.1, яка запущена на сервері Windows NT). Як правило, клієнт посилає питання базі даних у вигляді інструкцій на мові структурованих запитів (SQL- Structured Query Language), користуючись зрозумілим серверу бази даних діалектом.

Проміжне забезпечення (рос.-промежуточное обеспечение) (middleware) дає (рос.-предоставляет) загальний інтерфейс для ПЗ кінцевого користувача і сервера, що проникає скрізь шари (рос.-слои) графічного інтерфейсу користувача GUI, ОС, обчислювальної мережі і власних драйверів бази даних

18

за допомогою загальних викликів і з застосуванням технології ODBC . Для завершення операцій сервер бази даних виконує питання (рос.-запрос) і передає клієнту назад дані, що були викликані з бази даних для обробки їх програмою клієнта.

У зв'язку з постійним ростом кількості мов і систем програмування, програмних систем і додатків у комп'ютерному світі назріло питання: "Як забезпечити взаємодію програмних компонентів, які були написані у різний час в різних частинах світу різними компаніями та особистостями?" Практично для цього рішення потрібно забезпечити:

О Можливість виробників писати свої власні програмні компоненти і при цьому буту упевненими, що вони зможуть взаємодіяти поміж собою на різних платформах і з компонентами інших виробників.

© Погодженість (рос.-согласованность) нових версій компонент зі старими їх релізами.

© Незалежність програмних компонентів від типів і діалектів мов програмування, що використовуються при їх написанні.

© Вільний зв'язок поміж компонентами, які працюють як у одному, так і у різних процесах (і, можливо, на різних машинах), з використанням єдиної простої програмної моделі.

Вперше клієнт/серверну модель програмної взаємодії фірма Microsoft розробила і застосувала у технології створення динамічно зв'язаних бібліотек (DLL-Dynamic Linking Library) операційної системи Windows. У цієї моделі клієнтами служать:

О додатки, які звертаються до елементів-серверів бібліотек DLL;

© елементи-клієнти бібліотек DLL, які звертаються до елементів-серверів, які знаходяться у своїй або чужій бібліотеці (рис. 4.24).

Розвиток цієї технології втілився (рос.-воплотился) у програмній моделі, специфікації, архітектурі і технології, які розроблені Microsoft під загальною назвою COM - Component Object Model (Об'єктна Модель Компонентів) і заснованій також на моделі клієнт/сервер.

У СОМ будь яка частина програмного забезпечення реалізує свої сервіси як один або декілька об'єктів СОМ (не слід плутати (рос.-путать) об'єкти СОМ

18

ODBC (Open Database Connectivity) - уявляє собою технологію і спеціфікацію інтерфейса для доступу до баз даних різних форматів, яка розроблена Микрософт. По своєї сутності, це інтерфейс API, такий же, як і Windows API, котрий має стосунки з програмуванням баз даних. Архітектура ODBC уключає в себе чотири компоненти: додаток (програма користувача), ODBC менеджер, ODBC драйвера і джерело (рос.-источник) даних (бази даних, наприклад, Interbase, Oracle та ін.).з об'єктами у мовах програмування типу С++. Не дивлячись на те, що в них є деякі загальні риси, це абсолютно різні речі).

Звертання (позови) з додатків-клієнтів до елементів-серверів, які реалізують функції DLL

Рис. 4.24. Клієнт-серверні зв'язки поміж додатками: зовнішні (від додатка - до DLL) і внутрішні (від клієнт-функції DLL-до сервер-функції DLL) у ОС Windows

Одним з наріжних (рос-краеугольных) каменій технології COM є принцип взаємодії програмних компонентів виключно через інтерфейси (рис. 4.25).

-е­.

Object

Рис. 4.25. Компонент з групою своїх інтерфейсів.

Кожний з об'єктів COM підтримує один або декілька інтерфейсів, які реалізують ті або інші методи. Клієнти можуть отримати доступ до сервісів сервера об'єкта СОМ тільки через виклики методів інтерфейсів об'єкта — у них немає безпосереднього доступу до даних об'єкта. Використання інтерфейсів COM дозволяє:

О уніфікувати (рос.-унифицировать) процес перевірки можливостей програмного компонента;

© забезпечити зв'язок поміж компонентами, що знаходяться у різних нитках (рос-нитях), процесах і, можливо, на різних комп'ютерах; © знизити витрати на розробку програмного забезпечення. В основі моделі СОМ лежать декілька важливих концепцій:

О двоічний стандарт виклику функцій (для аби якої платформи);

© забезпечення суворої (рос. -строгой) типізації при об'єднанні функцій

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 


Похожие статьи

Б С Бусигін - Прикладна інформатика