Б С Бусигін - Прикладна інформатика - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 

и

и

и

X

V

Z

[

\

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

]

Л

 

 

а

b

с

d

е

f

g

h

і

J

к

1

m

п

о

Р

ІІЗ

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

q

г

s

t

И

и

ы

X

У

г

{

1

 

й

Й

Б

В

Г

Д

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

Е

Ж

3

И

Й

К

л

М

Н

0

П

Р

С

Т

и

Ф

К

Ц

Ч

III

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

111

Ъ

Ы

Ь

Э

Ю

Я

а

6

в

Г

д

е

ж

3

н

н

К

л

м

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

н

о

п

1

 

 

1

Н

=1

11

л

=1

11

II

її

11

її

=1

і

L

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

j.

т

У

 

+

N

It

L!

Г?

л

її

1!

 

її

_i_

її

т

п

И

b

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

F

гт

\\

_i_

j

Г

1

 

1

1

 

Р

с

т

У

Ф

X

ц

ч

ш

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

щ

ь

ы

ь

э

ю

я

Е

ё

Є

є

Ї

Ї

3

5

о

 

 

 

If

Рис. 8.70. Вивід на екран АБОІІ-Символів та їх кодів

На екрані Ви можете побачити символи російського та українського алфавіту. Ці символи заносяться у кодову таблицю спеціальними програмами, які називаються драйверами. Найбільш поширена з них програма KeyRus.com, яку розробив Д. Гуртяк з м. Донецьк, Україна.

31б

Повернемося до програми (рис. 8.69). При її розробці ми використовували ряд функцій Турбо Паскалю, про які потрібно навести подробиці, щодо їх використання (табл. 8.49).

Таблиця 8.49

Функція : Тип

Призначення

Inc(Var X:Integer)

Збільшує значення X на 1

Dec(Var X:Integer)           Зменшує значення X на 1

Inc(Var X:Integer; N:Integer)

Збільшує значення X на N

Dec(Var X:Integer;

N:Integer)

Зменшує значення X на N

GotoXY(X,Y  : Byte)

Встановлює курсор у стовпець X, рядок У (модуль Сг^

Delay(ms  : Word)

Затримує процес (пауза) на шб мілісекунд (модуль Сг^

Зверніть увагу на те, що після того, як процедура ОогоХУ встановлює курсор у стовпець X, рядок У, наступна операція виводу тексту на дисплей розмістить перший символ рядку, який виводиться, у позиції (X, У).

Процедура ОогоХУ використовує систему координат поточного текстового вікна, тобто координати (1,1) відповідають лівому верхньому куту вікна (рис. 8.71).

> X

Y

(1,1), (2,1), . .

. , (SG,1)

( 1 ,2) , (2,2), . .

. , (SG,2)

(1,25), (2,25), .

. . , (SG,25)

Рис. 8.71. Розподіл координат вікна при використанні процедури Ос^оХУ

Якщо аргументи процедури Оо^ХУ виявляться зовні поточного вікна, то її виклик не буде мати ніякої дії. Нижні дозволені значення для X та завжди дорівнюють 1, а верхні - за умовчанням - відповідно X=8 0 та У=2 5.

317

З точки зору малювання різноманітних прямокутних рамок за допомогою одинарних та подвійних ліній, найбільш корисними символами є символи з кодами 179-218 (рис. 8.72). Побачити кожен з цих символів можна у такий спосіб:

О натисніть клавішу Alt;

© наберіть відповідний код символу псевдографіки на додатковій (сірій) цифровій клавіатурі;

© відпустіть клавішу Alt, тоді символ псевдографіки з'явиться на екрані.

Оскільки комбінування символів псевдографіки між собою відносно складна справа, то Вам буде корисною інформація, яка наведена на рис. S.61.

196

218 г

194 Т

- п 191

205

201 Гї =

203 її

1S7 = її

179 1

 

 

1S6 II

 

 

195 У

197 +

 

204 і;

206 j і

і| 1S5

L

192

_І_

193

j

217

Іі

200

j і

202

п

1SS

Рис. 8.72. Символи для малювання рамок

Цей малюнок має збудити Вашу уяву, щодо конструювання різноманітних рамок. Окрім того, рекомендуємо Вам уважно розглянути побудову інтерфейсу самого Турбо Паскалю з точки зору використання подібних рамок...

8.25.1. Операції над символами

Program Comparison; Var

Charl,  Char2   : Char; Begin

Char1:='A';  {Код символу 'A' дорівнює 65 (рис. 24.2)} Char2:='a';  {Код символу 'a' дорівнює 117 (рис. 24.2)}

if Charl < Char2 then {Порівнюємо символи}

WriteLn('First Symbol Less than Second'); ReadLn End.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 


Похожие статьи

Б С Бусигін - Прикладна інформатика