Б С Бусигін - Прикладна інформатика - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 

mov

AX, Fct

mul

i

mov

Fct, AX

loop

START

; Заносимо значення 1 у комірку (рос.- ячейку)

i

; Заносимо значення 1 в комірку Fct

; У регістр cx заносимо n

; Обчислюємо різницю і приміщуємо (рос.-помещаем) значення n-i у CX

; У регістр ax заносимо значення Fct ; Там же у ах множимо Fct на i

; Повертаємо добуток (рос.- призведе-ние) в

Fct

; Якщо вміст (рос.-содержимое) cx не дорівнює нулю, оператор loop віднімає з нього одиницю і переходить на мітку start

; У протилежному випадку цикл завершується і управління передається наступної за циклом команді

Примітка: mov,  sub, mul і loop - команди мови асемблера.

Рис. 3.14. Фрагмент програми обчислення факторіалу на мові асемблера

На відміну від команд різних програмних рівнів - команди операційної системи і додатків, які працюють під її управлінням, мають різноманітну зовнішню форму, хоча практично всі також працюють з пристроями ПК (і).

У командній стрічці операційної системи MS-DOS команди уявлені (рос.-представлены) спеціальними (ключовими) словами, котрі розуміє програма або система (наприклад, команди MS DOS: MD, CD, COPY, DIR і т.д.) (рис. 3.15).

Ряд важливих системних команд ПК уявлений (рос.-представлен) функціональними клавішами (Tab, Esc, Shift, Ctrl, Alt) або їхніми сполученнями (рос.-сочетаниями) (Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Tab і т.д.).

Команди різних версій операційної системи Windows реалізуються у вигляді піктограм і елементів, розташованих у різних частинах екрану, що обираються з меню і списків, які розкриваються на клацання мишою на відповідних управляючих елементах (рис. 3.16).

|C:\>DIH ^ Том в  устройстве С не имеет метки. Серийный номер тома: 8421-E56D

Содержимое папки С:\

Команда MS-DOS DIR і

результат її виконання

12

.04

.2ШШЗ

ШЗ

:15

 

 

47

AUTOEXEC.BAT

ШЗ

.04

.2ШШЗ

23

:1Ш

 

 

0

CONFIG.SYS -

ше

.06

.2ШШЗ

02

:Ш7

 

 

161

conf ig_DX . in

ше

.06

.2ШШЗ

02

:Ш7

 

 

119

conf ig_GL.in i

Ш7

.08

.2ШШЗ

02

:15

 

 

177

Deline .bat

ШЗ

.04

.2ШШЗ

23

:23

<DIH>

 

 

Documents and Settings

21

.08

.2ШШЗ

Ш5

:13

<DIH>

 

 

Down loads

Ш8

.06

.2ШШЗ

:18

 

13

ШЗШ

PDOXUSRS.NET

08

.04

.2ШШЗ

23

:ЗШ

<DIP>

 

 

Plus

21

.08

.2ШШЗ

14

:Ш2

<DIH>

 

 

Program Files

19

.08

.2ШШЗ

14

:39

<DIH>

 

 

S ierra

ШЗ

.06

.2ШШЗ

21

:57

<DIH>

 

 

Temp

.04

.2ШШЗ

12

:ШШ

<DIR>

 

 

Themes

18

.08

.2ШШЗ

Ш5

:Ш8

<DIH>

 

 

uincmd2

22

.08

.2ШШЗ

Ш7

:46

<DIH>

 

 

WINDOWS

 

 

 

 

6 Файлов

 

13

534 байт

 

 

 

 

9 папок 1

667

289

088 байт свободно

Рис. 3.15. Результат виконання команди MS DOS DIR.

Рис. 3.16. Команди списку команди Создать контекстного меню робочого столу ОС Windows

Команди додатків ОС Windows реалізуються у вигляді кнопок, команд меню і багатьма іншими графічними об'єктами (комбобокси, чекбокси, радіокнопки і ін.), що розташовані на екрані ПК (рис. 3.17, 3.18).

Рис. 3.17. Кнопки стандартної панелі інструментів додатків MS Office

Поле ввода Крутилка ^-

Г

Контекстное менк

| s Стандартная [V Форматирование

Visual Basic

Web

Настройка...

Раднокыопкп

Чекбоксы

(* с четной страницы С с нечетной страницы

I   с тенью - |7 контур Г" приподнятый |7 у_топленный

Шрифт:

Темно-синий

Рас крывающ і [ не я список

| Черный | Синий [] Бирюзовый |   | Ярко-зеленый |   | Лиловый ] Красный |   | Желтый |   | Белый

Темно-синий

ІИ Accessibility

0 [g Accessories |g]Address Book 0 ffi Communications 0 j^1 Desktop Themes

Список

m яожественного выбора

Расширенный комбобокс

Раскрывающийся комбобокс

Кнопка дос тупа к меню

Symbol

Tahoma

Tempus Sans ITC Times

Times New Roman

 

1 (нет)

 

1 Красные муравьи

 

1 Мерцание

 

1 Мигающий фон

 

1 Неоновая реклама

 

1 Фейерверк

 

ІІЧерньїе муравьи 1

Панели | Команды |

 

Список

единственного выбора

Вкладки

Ползунок

Рамка

группировкп

І Індикатор с тепени і■■ і■ 11 !■ чтения

Рис. 3.18. Вигляд різноманітних команд роботи з операційними системами і додатками, які виконані у стандарті графічного інтерфейса користувача

(GUI)

Таким чином, набір команд, який розроблен для роботи з додатками (програмами) під управлінням ОС, а також правила їх використання, звуться у комплексі інтерфейсом користувача і може мінятися від програми до програми. Самі команди реалізуються різними засобами, але по своїй сутності є макрокомандами, які містять велику кількість інших елементарних команд, а також звернень (рос.-обращений) до підпрограм і переривань (рос.-прерьіваниям). Чим інтерфейс є більш розвинутим з точки зору його зручності для користувача, тим більше він зважається (рос.-считается) «дружнім (рос.-дружественньїм)».

Усі дії і операції, котрі доступні у вигляді макрокоманд (тобто великих команд), функцій додатків і бібліотек програм, користувач може використовувати шляхом виконання простих клацань мишею на кнопках івибору команд з випадаючих списків і деяких інших, які передбачені інтерфейсом операційної системи дій. В таблиці 3.1 подані (рос.-представлены) деякі види команд, які використовуються і функціонують на різних рівнях ієрархії управління компонентами і об'єктами при розробці, використанні і роботі елементів комп'ютерних пристроїв.

Таблиця 3.1.

2

7

в

9

10

Найменування команди

Рівень (логіч./ фізич.)

Імпульс

Фізичний

Значення

Логічний

Значення

Логічний.

Сигнал

Логічний

Імпульс

Фізичний

Команда процесора

Фізичний

Команда мови асемблера

Логічний.

Команда алгоритмічної мови МВР (оператор, інструкція)

Логічний.

Команда МВР з графічним інтерфейсом* (меню, кнопка и ін.).

Логічний.

Команда управління операційною системою (текстова стрічка, сполучення клавіш, меню, кнопки, списки і ін.)

Логічний.

Команди в структурі ПК_

Пристрої, які управляються

Транзистори, діоди Вентилі

Логічні діаграми

Логічні схеми тригера і ін.

пристроїв_

Фізичні схеми тригера і ін. пристроїв

Елементи пристроїв

комп'ютера_

Елементи пристроїв і пристрої комп'ютера

Елементи пристроїв і пристрої комп'ютера

Елементи пристроїв і пристрої комп'ютера, інші комп'ютери

Пристрої комп'ютера

Рівень уявлення

(рос.-

представление) Електричний Логічний

Логічний.

Логічний. Електричний

Електричний

Логічний Текстовий

Дані_

Логічний

Текстовий

Дані

Логічний Текстовий Графічний Дані

Логічний Текстовий Графічний. Дані

Мови високого рівня (МВР) з графічним інтерфейсом є, як правило, інтегрованими середовищами розробки (ІСР) (IDE-Integrated Development Environment) або засобами швидкої розробки додатків (RAD-Rapid Application Development). В останній час деякі з цих засобів стали називати мовами: Delphi, C#, Excel та ін. Окрім того, їх ще відносять до мов так званого четвертого покоління - 4GL-мови._

Все те, що уявляється ще невирішеним або не реалізованим у функціях існуючих операційних систем і додатків, або потребує додаткової автоматизації

з

4

5

бабо спеціальної настройки, як правило, програмується безпосередньо користувачем або професіональними програмістами. Таким чином, головний вектор напряму зусиль останніх направляється на програмування всіх тих необхідних в роботі функцій, котрі ще не реалізовані. І не дивлячись на колосальний ріст кількості різноманітних додатків (по деяким даним тільки до 1990 року для комп'ютерів Apple було розроблено більше 13 тис. прикладних програм), необхідність у застосуванні користувачами мов програмування різних рівнів не тільки не зменшилась, але й продовжує постійно зростати. Доречи, одним з важливіших прикладень (рос. -приложений) програмування є автоформалізація знань спеціалістів різних прикладних областей, яка приводить до проникнення комп'ютерів в галузі, де раніш це казалося неможливим.

Запитання.

1. Що таке управління?

2. Для чого потрібно управляти комп'ютером?

3. Наведіть приклади уявлень фізичних рівнів систем?

4. Наведіть приклади уявлень логічних рівней систем?

5. Які завдання виконують логічні імена пристроїв?

6. Наведить приклади фізичних команд?

7. Що грає роль команд у мовах програмування?

8. Які комади операційної системи Windows Ви знаєте?

9. Якими пристроями комп'ютера за допомогою яких команд можна управляти?

4. КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРФЕЙСУ

Інтерфейс - це іменована множина операцій, які описують поведінку елемента.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 


Похожие статьи

Б С Бусигін - Прикладна інформатика