Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

0,12

0,11

0,1

Миколаївська обл.

0,15

0,11

0,09

0,08

0,08

Одеська обл.

0,13

0,09

0,07

0,08

0,08

Полтавська обл.

0,21

0,14

0,13

0,09

0,1

Рівненська обл.

0,19

0,15

0,11

0,14

0,12

Сумська обл.

0,2

0,15

0,13

0,1

0,1

Тернопільська обл.

0,16

0,12

0,11

0,1

0,09

Харківська обл.

0,14

0,13

0,11

0,11

0,11

Херсонська обл.

0,12

0,09

0,08

0,07

0,07

Хмельницька обл.

0,16

0,13

0,11

0,1

0,09

Черкаська обл.

0,29

0,19

0,18

0,17

0,16

Чернівецька обл.

0,13

0,09

0,1

0,09

0,09

Чернігівська обл.

0,17

0,13

0,12

0,11

0,09

м. Київ

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

м. Севастополь

0,08

0,06

0,05

0,05

0,05

Україна

0,2

0,14

0,13

0,11

0,11

п 5

0,45

0,4 0,35

0,3 0,25

0,2 0,15

0,1

0,05 0

2007

2008

2009

2010

2011

АРК

—■— Вінницька обл..

—А— Волинська обл.

Дніпропетровська обл.

Ж  Донецька обл.

—•—Житомирська обл.

Закарпатська обл.

—-—Запорізька обл.

Івано-Франківська обл.

Київська обл.

—■— Кіровоградська обл.

Д  Луганська обл.

Львівська обл.

—ж— Миколаївська обл.

—•— Одеська обл.

Полтавська обл.

---Рівненська обл.

---Сумська обл.

Тернопільська обл.

—■—Харківська обл.

Херсонська обл.

Хмельницька обл.

—ж— Черкаська обл.

•   Чернівецька обл.

Чернігівська обл.

— м. Київ

---м. Севастополь

Україна

 

 

Рис. 2 Динаміка зміни індикатора енергоємності ВРП в регіонах України в 2007-2011 рр.

Таблиця 6

Регіон

Населення, тис.

ЗППЕ*, тис т у.п.

Регіональний

ВВП,

млн. грн

ПЕР/

особу, т у.п./ особу

Викиди, тис. т

Енерго­ємність регіонального

ВВП

Енерго-ефектив­ність

АРК

1963,0

2665,35

32426

1,36

33,8

0,08

12,5

Вінницька обл..

1634,2

3194,13

24792

1,95

152,4

0,13

7,69

Волинська обл.

1038,6

1143,82

14790

1,1

11,5

0,08

12,5

Дніпропетровська обл.

3320,3

15627,97

120549

4,71

1118,8

0,13

7,69

Донецька обл.

4403,2

30415,69

144077

6,91

1653,0

0,21

4,76

Житомирська обл.

1273,2

1486,01

19024

1,17

19,2

0,08

12,5

Закарпатська обл.

1250,7

1285,47

15819

1,03

22,9

0,08

12,5

Запорізька обл.

1731,7

5809,96

43719

3,36

231,6

0,13

7,69

Івано-Франківська обл.

1380,1

5630,59

22061

4,08

269,9

0,26

3,85

Київська обл.

1719,5

5280,77

49313

3,07

94,0

0,11

9,09

Кіровоградська обл.

1002,4

1196,99

16788

1,19

20,2

0,07

14,3

Луганська обл.

2272,7

10887,97

49321

4,79

542,7

0,22

4,55

Львівська обл.

2540,9

4272,8

44238

1,68

110,5

0,1

10,0

Миколаївська обл.

1178,2

2047,5

24344

1,74

22,6

0,08

12,5

Одеська обл.

2388,3

4184,24

54094

1,75

35,4

0,08

12,5

Полтавська обл.

1477,2

4584,92

44335

3,1

100,2

0,1

10,0

Рівненська обл.

1154,3

1961,36

16470

1,7

18,4

0,12

8,33

Сумська обл.

1152,3

1859,71

19525

1,61

29,1

0,1

10,0

Тернопільська обл.

1080,4

1242,14

13935

1,15

20,5

0,09

11,11

Харківська обл.

2742,2

7265,53

69015

2,65

159,9

0,11

9,09

Херсонська обл.

1083,4

1128,4

16087

1,04

9,4

0,07

14,3

Хмельницька обл.

1320,2

1828,59

19308

1,39

23,4

0,09

11,11

Черкаська обл.

1277,3

3852,43

24366

3,02

38,3

0,16

6,25

Чернівецька обл.

905,3

900,8

10218

1

4,3

0,09

11,11

Чернігівська обл.

1088,5

1678,92

18080

1,54

39,0

0,09

11,11

м. Київ

2814,3

6700

205094

2,38

26,5

0,03

33,33

м. Севастополь

381,2

391,16

7785

1,03

4,6

0,05

20,0

Україна

45633,6

128668,8

1 138 863

2,82

4812,2

0,11

9,09

Аналізуючи наведені дані слід зазначити, що визначена асиметричність економічного розвитку регіонів України підтверджується і в енергетичній сфері (для основних показників та індикаторів ЕнБ).

35

30

сі

в. ­25

20

$м. Київ

-О-м. Севастополь

5 15 ■ о ^Херсонська обл. ^

О» О О

оо оо ,10 Н-оо-

Кіровоградська обл.

0

0 1 2 3 4 5 6 7

Душове споживання ПЕР, т у.п./особу

Рис. 3 Інтенсивність та ефективність використання ПЕР регіонами України

5

Так, різниця в рівнях питомого (на одногу особу) енергоспоживання коливається від 1,00 т у.п. на особу (Чернівецька обл.) до 6,91 т у.п. на особу (Донецька обл.) при середньому рівню по Україні в 2,82 т у.п. на особу. Аналогічні розбіжності спостерігаються і в ефективності енергоспоживання (показник зворотній енергоємності ВРП): від мінімального рівня в 3,8З тис. грн. на т у.п. (Івано-Франківська обл.) до максимального в 33,33 тис. грн. на т у.п. (м. Київ) при середньо українському рівні в 9,09 тис. грн. на т у.п..

При цьому, як показує динаміка зміни основних показників та індикаторів ЕнБ регіонів України (див. рис. 1 та рис. 2) визначені диспропорції за період що розглядається (2007 - 2011 роки) майже не змінюються.

Крім того слід зазначити, що добуток таких індикаторів ЕнБ як душове споживання ПЕР та ефективність використання спожитих енергоресурсів дає такий важливий показник економічної безпеки як питомий (в розрахунку на одну особу) валовий регіональний продукт (див. рис. 3).

Проведений аналіз концептуальних підходів та кількісні оцінки основних показників та індикаторів ЕнБ регіонів України в повній мірі підтвердили значні проблеми в політиці регіонального розвитку держави.

Наявні диспропорції здебільшого посилюються або зменшуються дуже повільними темпами, що зберігає загрози (в тому числі і для енергетичної сфери) їх сталому та ефективному розвитку.

Перехід до більш ефективного розвитку можливий, але потребує значної модернізації - Україна потребує нової регіональної політики, орієнтованої на раціоналізацію відносин «центр - регіони» та максимальне сприяння освоєнню і використанню власного економічного потенціалу регіонів [11].

Одним із показових результатів економічної модернізації повинно стати реальне скорочення економічного та соціального розривів між Україною та країнами з розвиненою ринковою економікою. Показником успішності такого процесу має стати скорочення відставання України за рівнем ВВП на душу населення від розвинених країн та зростання індексу людського розвитку (який також знач.

Значна роль в даних процесах належить і енергетичній сфері, її ефективному та безпечному розвитку. При цьому, основним структурним елементом забезпечення ЕнБ є і залишається регіональна ЕнБ.

СТИГОК ДЖEPEЛ:

1. Шевцов А.І., Земляний М.Г., Бараннік В.О. та ін. Енергетична безпека України: стратегія та механізми забезпечення І За ред. А.І. Шевцова. - Дніпропетровськ: Пороги, 2002. - 264с.

2. Рейтинг енергоефективності областей України 2011 [Електронний ресурс]./ SCM, UEI (Ukrainian Energy Index), 2012, режим доступу: http:ІІОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.

3. Рейтинг енергоефективності областей України 2010 [Електронний ресурс]./ SCM, UEI (Ukrainian Energy Index), 2011, режим доступу: http:ІІОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.

4. Окремі аспекти оцінки рівня енергетичної безпеки регіонів України: аналітична записка [Електронний ресурс] І НІСД, 2012 р., режим доступу: http:ІІОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.

З. Навстречу более эффективному будущему: применение показателей для усовершенствования энергетической политики [Электронный ресурс] І МЭА, 2011, режим доступа: http:ІІОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.

6. Державне управління регіональним розвитком України: монографія І за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла. - К.: НІСД,

2010. - 288 с.

7. Україна у цифрах 2007: статистичний збірник І Державна служба статистики України, Київ, 2008 р.

8. Україна у цифрах 2008: статистичний збірник І Державна служба статистики України, Київ, 2009 р.

9. Україна у цифрах 2009: статистичний збірник І Державна служба статистики України, Київ, 2010 р.

10. Україна у цифрах 2010: статистичний збірник І Державна служба статистики України, Київ, 2011 р.

11. Україна у цифрах 2011: статистичний збірник І Державна служба статистики України, Київ, 2012 р.

12. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ —НАШ СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР [Електронний ресурс] І Щорічне Послання Президента України до

Верховної Ради України І/ режим доступу: http:ІІОшибка! Недопустимый объект гиперссылки.PE3OOME

В загальному плані дана робота торкається необхідності формування ефективної публічної влади в Україні, що в сучасних глобалізацій них умовах обумовлює потребу перерозподілу завдань, повноважень та ресурсів на всіх рівнях державного управління - центральному, регіональному та місцевому у напрямі передавання більш широкого спектру даного переліку від державних до органів місцевого самоврядування відповідно до принципів, встановлених Європейською хартією місцевого самоврядування. Таким чином, ключовими орієнтирами стратегії розвитку регіональної суспільної системи, одним із найважливіших елементів якої можна вважати і енергетичну систему, є формування на рівні регіону ефективної економіки, основою якої є збалансування використання внутрішнього потенціалу і надходження ресурсів із зовнішніх джерел.

Ключові слова: енергетика, безпека, динаміка, ресурси, нові джерела енергії, регіон PE3OOME

В общем плане данная работа касается необходимости формирования эффективной публичной власти в Украине, что в современных глобализаций них условиях обусловливает необходимость перераспределения задач, полномочий и ресурсов на всех уровнях государственного управления - центральном, региональном и местном в направлении передачи более широкого спектра данного перечня от государственных до органов местного самоуправления в соответствии с принципами Европейской хартии местного самоуправления. Таким образом, ключевыми ориентирами стратегии развития региональной общественной системы, одним из важнейших элементов которой можно считать и энергетическую систему, является формирование на уровне региона эффективной экономики, основой которой является сбалансирование использования внутреннего потенциала и денежных ресурсов из внешних источников. Ключевые слова: енергетика, безопасность, динамика, ресурсы, новые источники энергии, регіон

SUMMARY

In general terms, this work concerns the need to develop effective public policy in Ukraine that modern globalization causes the need for a redistribution of tasks, responsibilities and resources at all levels of government - central, regional and local transmission in the direction of a broader spectrum of the list from the state to local governments in accordance with the principles established by the European Charter of Local self-Government. Thus, the key factor of regional social development strategy of the system, one of the most important elements of which could be considered a power system is forming at the regional level efficient economy, the basis of which is the balance of inner potential and flow of resources from external sources.

Keywords: power industry, safety, dynamics, resources, new energy sources, the region

НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

Бардакова Г.В., начальник управління зовнішньоекономічних відносин головного управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин Донецької облдержадміністрації, к.е.н., доцент

В теперішній час функціонування зовнішнього сектору економіки України відбувається в умовах реструктуризації світової економіки, суть якої полягає у формуванні на мегаекономічному рівні багатополярної системи суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Посилюється тенденція до створення й подальшого розвитку високо-інтегрованих економічних просторів, які об'єднують країни, близькі за географічним положенням, рівнем економічного та культурного розвитку.

Формування багатофункціональної моделі зовнішньоекономічних зв'язків України не обмежується визначенням завдань і місця країни й її суб'єктів у взаємовідносинах з цими інтеграційними угрупованнями. Важливим зовнішнім чинником становлення такої моделі є співробітництво з країнами колишнього СРСР.

Одним з актуальних для зовнішньоекономічної політики України питань є вибір оптимальної форми співробітництва або інтеграції. Очевидно, сьогодні вибір оптимального для України інтеграційного рішення, а крім цього вплив цього на розвиток зовнішньоекономічних відносин національних господарюючих суб'єктів з країнами колишнього СРСР або ЄС є непростим, неоднозначним: потрібно врахувати цілу низку внутрішніх і зовнішніх факторів, оскільки це питання зберігає актуальність.

Виходячи з вищевикладеного, метою роботи є визначення напрямів інтеграційних відносин України.

Україна виступає на міжнародній арені з позицій великої європейської держави, яка має чималий потенціал саморозвитку. Держава прагне до взаємовигідного, рівноправного партнерства в двосторонніх відносинах. Розвиток зовнішнього сектору економіки України припадає на період, коли світові ринки не тільки сформувались, але й поділені між основними суб'єктами світової господарської діяльності. За цих умов країні непросто знайти свою ринкову нішу й посісти гідне місце у світовому економічному просторі.

Зовнішньоекономічна стратегія України потребує врахування потреб і тенденцій розвитку міжнародної економіки; а також врахування рівня розвитку й структури національної економіки.

Починаючи з 2006 року спостерігається тенденція збільшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Український експортний потенціал має за своєю структурою вузьку базу і характеризується низьким рівнем переробки експортної товарної номенклатури. До головних позицій належать продукція металургії, хімічної промисловості та сільського господарства, що свідчить про сировинну спрямованість експорту України. Динаміка зовнішньоторговельної діяльності України свідчить про відновлення її після кризових явищ 2009 року. За даними Державного комітету статистики України в 2011р. експорт товарів склав 68409,8 млн.дол. США, імпорт - 82606,9 млн.дол. Порівняно з 2010р. експорт збільшився на 33,1%, імпорт - на 36% .

Від'ємне сальдо становило 14197,1 млн.дол., в порівнянні з 2010 р., збільшилось на 4860 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,83 (за 2010р. - 0,85). На формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (-22913,4 млн.дол.), засоби наземного транспорту, крім залізничного (­4810,1 млн.дол.) та механічні машини (-3541,3 млн.дол.). Обсяги експорту товарів до країн СНД становили 38,3% від загального обсягу експорту, Європи - 27% (у т.ч. до країн Європейського Союзу - 26,3%), Азії - 25,9%, Африки - 4,9%, Америки - 3,7%. Найбільші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації, Туреччини, Італії, Польщі, Індії, Китаю та Білорусі.

Формування багатофункціональної моделі зовнішньої економіки України не обмежується визначенням завдань і місця країни у взаємовідносинах з інтеграційними угрупованнями. Важливим зовнішнім чинником становлення такої моделі є співробітництво з країнами колишнього СРСР. З огляду на економічну і політичну ситуацію, що склалася у світі, стратегічні цілі формування зовнішнього сектору економіки України визначаються як орієнтація країни на європейські інтеграційні структури, які розвиваються на основі ЄС. Тем не менш, посилення співробітництва в рамках СНД зокрема, дасть змогу, з одного боку, зберегти і закріпити на перспективу ринки збуту в країнах пострадянського простору, з іншого — нарощувати експортний потенціал і отримувати ті види товарів і послуг, капіталу та робочої сили, в яких України відчуває потребу через обмеженість економічних ресурсів і відсутність конкурентних переваг у їх виробництві.

Інтеграційні та економічні зв'язки в рамках СНД протікають з різною інтенсивністю й глибиною в окремих країнах-членах співдружності, а виробнича інтеграція відбувається із «різною швидкістю». Про це свідчить той факт, що в рамках СНД з'явились тісні, взаємопроникаючі окремі вузькорегіональні зв'язки у вигляді, „трійки" (Союз держав Центральної Азії, що у березні 1998 р. після приєднання Таджикистану став „четвіркою"), ЄЕП/Митного Союзу (Росія, Білорусь, Казахстан), регіонального об'єднання ГУАМ (що включає Грузію, Україну, Азербайджан і Молдову).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект