Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 

Американський

22173

19789

-10,8%

Тихоокеанський

17435

14670

-15,9%

Європа, Африка, Близький Схід

15254

12942

-15,2

Світовий

54862

47401

-13,6

Проте динаміка представлена на рисунку 2 доводить, що показник капіталізації світового фондового ринку так і не перевищив докризовий максимум 60,8 трлн. дол., досягнутий у 2007 році.

70,00 60,00 50,00 40,00 30,00

20,00 10,00

0,00

2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010 2011

В

о аі

0

Рис. 1 Динаміка капіталізації світового ринку цінних паперів, 2000-2011 рр. [2] Протягом 2009 року спостерігалося зменшення обсягів торгів на основних фондових біржах світу. Зменшення обсягів торгів фондових бірж Американського регіону склало 24489,5 млрд. дол., або 33,4%. Зменшення обсягів торгів на фондових біржах Європейсько- Африканського регіону склало 10773,9 млрд. дол., або 45,2%. Збільшення обсягів торгів на фондових біржах Азіатсько-Тихоокеанського регіону склало 2115,7 млрд. дол., або 12,8% [3]. Це стало наслідком того, що інвестори закінчили масово реалізовувати свої акції та поступовим ростом оптимізму спекулянтів, про що свідчить і зростання капіталізації у даному періоді на всіх фондових біржах світу. Лише протягом 2010-2011 років спостерігається незначне відновлення обсягів торгів по відношенню до їх зменшення після кризи світової економіки (рис. 2).

80000

70000

60000 350000 I;40000 §30000

20000

10000 0

2000   2001    2002   2003    2004   2005    2006   2007   2008   2009   2010 : Обсяги  торгів фондових бірж Американського регіону Обсяги  торгів фондових бірж Азіатсько-Тихоокеанського регіо

Рис. 2 Динаміка змін обсягів торгів на фондових біржах світу, 2000-2011 рр. [4]

Отже найбільшими фондовими біржами за рівнем капіталізації залишаються біржі розвинутих країн, лише три біржі з десяти представлені країнами, що розвиваються (Гонг-Конг, Китай, Бразилія). До топ-10 найбільших компаній за рівнем ринкової капіталізації (табл. 2) входять ТНК розвинутих країн світу підтверджуючи, що ці країни мають багаторічне лідерство на світовому ринку цінних паперів. Таблиця 2 Топ-10 найбільших компаній за рівнем ринкової капіталізації, 01.05.2012 року [2]

Компанія

Сектор

Вартість, дол. США

Apple Inc.

Інформаційні технології

5бб,71

Exxon Mobil Corp

Енергетика

83,1

Intl Business Machines Corp

Інформаційні технології

2Q1,17

Microsoft Corp

Інформаційні технології

31,1б

Chevron Corp

Енергетика

Ю2,б9

General Electric Co

Промисловість

19,Q1

AT&T Inc

Телекомунікації

33,59

Nestle SA Reg

Харчові товари

55,15

Jonson& Jonson

Господарські товари

б4,34

Wells Fargo & Co

Фінанси

33,31

Глобальний випуск акцій у 2011 році збільшився на 12,1% з 387 до 434 млрд. дол., здебільшого завдяки країнам, що розвиваються - 259 млрд. дол. у 2010 році та 232 млрд. дол. у 2011 році проти відповідно 127 та 202 млрд. дол. розвинених країн.

Випуск акцій в розвинених країнах збільшився в 2008 і 2009 роках, переважно завдяки банкам, які зменшили фінансування викупу акцій на користь залученого капіталу. Викуп акцій знизився з 1,1 трлн. дол. у 2007 році до всього лише 440 млрд. дол. в 2009 році, дещо збільшився до 545 млрд. дол. у 2011 році. На відміну від розвинених країн, випуск акцій на ринках, що розвиваються зростав через прагнення компаній продемонструвати свою конкурентоспроможність на фондовому ринку, а також уряди почали продавати частину державних підприємств. Чистий випуск серед компаній з країн, що розвиваються склав 232 млрд. дол. в 2011 році [4].

Стосовно ринку ІРО, то в 2011 році активність на даному сегменті світового ринку значно знизилася в порівнянні з 2010 роком. Після 2011 року світовий ринок IPO прагнув знову повернутися на докризові показники.

Таблиця 2 Угоди IPO у 2009-I кв. 2012 рр. [3]

Період

 

2009 рік

I кв.

 

 

II кв.

 

 

III кв.

 

 

IV кв.

 

2010 рік

I кв.

 

 

II кв.

 

 

III кв.

 

 

IV кв.

 

2011 рік

I кв.

 

 

II кв.

 

 

III кв.

 

 

IV кв.

 

2012 рік

I кв.

 

Залучений капітал, млрд. дол. США

Кількість угод

0,9

2

10,1

22

33,9

51

61,2

1Q4

45,1

1Q1

38,6

112

44,5

92

106,2

174

37,2

56,3

125

22,9

59

19,5

58

12,5

В І кварталі 2012 року, світовий прибуток від IPO знизився на 66% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року до 12,5 млрд. дол., а активність в угодах скоротилася на 52%. Прибуток, отриманий у світі в І кварталі 2012 року, був самим низьким з початку ІІ кварталу 2009 року.

Щодо первинного розміщення акцій по секторах, то можна відзначити, що самим активним сектором за останні 12 місяців був сектор технологій - на нього доводилося 21% всіх світових угод IPO, або 37 угод. На другому місці по активності в сфері IPO перебуває сектор споживчих послуг - 15%, або 26 світових угод. Третє місце займають фінансовий сектор і сектор охорони здоров'я, на які доводиться 23 й 22 світові угоди (по 13%) відповідно. Найменше число угод здійснювалося в секторі телекомунікації - 2% (3 угоди) [2,3].

У цілому, незважаючи на деякі труднощі на світових ринках, що ведуть до зниження кількості угод ffO й обсягів приваблюваного в ході їх проведення капіталу, можна відзначити деякі позитивні тенденції. Так, компанії перестали розглядати національні біржі як єдині можливі площадки для розміщення своїх акцій. У Гонконгу, Лондоні та на біржах США свої акції розміщають компанії із всіх регіонів світу, що дозволяє вже зараз говорити про зростання в 2Q12 році активності трансграничних ffO.

Сек' юритизовані активи були самим швидкозростаючим сегментом глобального боргу з 2QQQ по 2QQ8 роки, який збільшився з б трлн. до 1б трлн. дол., середній зріст 13% на рік, проте цей показник трохи зменшився станом на кінець 2Q11 року. Приблизно 8Q% випуску сек' юритизованих активів за цей період відбулося в Сполучених Штатах, причому спонсоровані урядом США активи більш ніж вдвоє збільшилися в період між 2QQQ і 2QQ7 роками і досягли піку в 2QQ2 році, перевищив обсяг 2QQQ року у 4 рази.

Незважаючи на те, що ринок цінних паперів та реальний сектор є автономними системами, між ними існують реальні взаємозв'язки - фондовий ринок справляє сильний вплив на реальний сектор, насамперед в умовах посилення невизначеності. Коли економіка стабільно зростає, то шок із боку фондового ринку суттєво не впливає, оскільки в умовах відносної незалежності фірм від зовнішнього фінансування негативний шок у вигляді зменшення можливостей отримання кредитних ресурсів не впливає на перспективу фірм продовжувати розпочаті проекти. Тільки половина з усіх фінансових потрясінь провокувала економічний спад або ставала причиною уповільнення темпів економічного зростання та падіння ВВП [5].

Таким чином, відносна самостійність фінансової й економічної складових економіки, з одного боку, та їхній тісний взаємозв' язок і взаємодія - з іншого, зумовлюють їх синхронно-асинхронну динаміку.

Економічний цикл певною мірою синхронізується з фінансовим, а іноді такий зв' язок відсутній. Негативний шок з боку ринку цінних паперів може провокувати кризу тільки якщо тимчасовий песимізм, зумовлений несприятливою динамікою фондового ринку, знайде підтвердження в наступному розвитку подій у реальному секторі. Gтже, на сучасному етапі, при постійному збільшенні фінансової нестабільності, будь-які незначні чергові шоки на фондовому ринку можуть викликати чергову кризу в реальному секторі економіки.

Аналіз динаміки світового ринку цінних паперів в посткризовий період свідчить про те, що, незважаючи на тимчасове відновлення, його розвиток пов' язаний із різким збільшенням невизначеності як у розвинутих країнах, так і у країнах, що розвиваються. У багатьох країнах, що розвиваються, та країнах із ринками, що формуються, вже нині спостерігаються ознаки перегріву економіки.

Gтже, трансформаційні процеси на ринках цінних паперів створюють, з одного боку, численні економічні переваги (стимулювання вільного руху капіталів, загальне зростання рівня свободи для підприємництва, прискорення економічного зростання, збільшення обсягу інвестицій тощо), з іншого - нові загрози для економічної безпеки, спричинені посиленням нерівності між країнами, загальним зростанням складності і нестабільності фінансових ринків, а також можливістю швидкого поширення кризових явищ між країнами. Загалом, ці процеси підвищують загальну нестабільність національних економічних і фінансових систем та їх залежність від загальносвітового фінансового ринку.

ДЖEPEЛA:

1. Market Capitalization of the World's Тор Stock Exchanges [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sfc.hk/sfc/doc/EN/research/stat/aQl.pdf - Назва з екрану

2. Global Financial Market: Results of January 2Q12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.ablv.com/content/2/O/4/5/8/fe71cбa3/ablv alsanskis 2Q12Q1 en.pdf?t=1333635473 - Назва з екрана

3. Comparing global stock exchanges [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Comparing_global_stock_exchanges/$FILE/Comparing%2Qg1Qbal%2Qstock%2Qexchanges.pdf -Назва з екрана

4. Global Stock Market Review 2Q11/ Dukascopy financial research [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dukascopy.com/video/pdf/2Q12/Q3/27/SQ.pdf- Назва з екрана

5. Богомолов GT. Мировая экономика в век глобализации / G.Т.Богомолов М.: Экономика. - 2QQ7. - С. 7-1Q PI/ilOME

В науковій статті досліджено структуроутворюючі процеси, які передували сучасній глобальній фінансовій кризі та її наслідки для подальшого розвитку світового ринку цінних паперів.

Юпочові слова: ринок цінних паперів, фінансовий ринок, глобальна криза, сек'юритизація. PEЗЮME

В научной статье исследованы структурообразующие процессы, которые предшествовали современному глобальному финансовому кризису и проанализированы его последствия для дальнейшего развития мирового рынка ценных бумаг. Kлючевые слова: рынок ценных бумаг, финансовый рынок, глобальный кризис, секьюритизация.

SUMMARY

In article investigation and analyses processes that was preceded to the modern global financial crisis and his consequences for further world market of securities development.

Keywords: market of equities, financial market, global crisis, securitization.

MOДEЛЬ ЦИBИЛИЗAЦИOИИOГO PAЗBИTИЯ ^ OCTOBE EBPAЗИЙCKOГO ЭKOИOMИЧECKOГO COЮЗA

Myнтиян B.^, д.э.н., профессор, член-корреспондент НАН Украины Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и др. региональными объединениями (г. Киев)1

Постановка проблемы. Практически невозможно формировать внешнеэкономическую политику и стратегию развития государства, не осознавая природу истоков и основополагающих принципов формирования быстроменяющегося мира, без познания теоретико-методологических основ будущих тенденций развития трансформационных процессов.

Для определения Украиной своего места в новой мирохозяйственной системе координат и непопадания в зону прохождения будущих фронтов, необходимо предопределить, как национальное пространство впишется в региональное, а региональное - в глобальное, которое в свою очередь вступает в сложные взаимоотношения и взаимодействия с другими пространствами, прежде всего с геоэкономическими, геополитическими и военно-стратегическими.

Сложность возникших проблем заключается не только в определении места, стратегических ниш и новых экономических горизонтов в системе геокоординат, а также получении научного видения, для ситуации, когда изменятся сами координаты цивилизационного развития и появится новая неоэкономическая модель. Что она собой представляет, что для этого необходимо сделать для осуществления перехода на новую модель развития? Каким путем нам стоит идти, какие угрозы и опасности ждут, кого взять в соратники, где брать ресурсы для осуществления инновационного прорыва?

Решению именно этих проблем, а также выявлению новейших перспективных точек мирового роста для динамичного и безопасного включения в мировые интернационализированные воспроизводственные циклы, обеспечению адаптивности глобальных циклов с

© MyHTiisni B.a, 2013региональным развитием путем создания Евразийского экономического союза и новой резервной валюты следовало бы Украине вместе с Россией и другими странами СНГ приложить совместные согласованные усилия.

Анализ последних исследований и публикаций. Данная проблематика является очень актуальной. Глобализация дала мощный импульс для зарождения новейших отраслей знания: глобалистики, геополитики, геоинформатики, геоэкономики, геофинансов, геологистики, геостратегии, геокультуры и др.

Исследованием современных процессов глобализации и регионализации занимались как зарубежные, так и отечественные ученые: Барлыбаев Х.А., Валовая Т.Д., Валлерстайн И., Глазьев С.Ю., Кастельс М., Кочетов Э.Г., Кузык Б.Н., Кротов М. Й. Яковец Ю.В., Хантингтон С., Тоффлер Э., Похомов Ю.М., Сиденко В.Р., Мунтиян В.И. и др.

Теория Евразийства сегодня возвращает свою актуальность и привлекает к себе исследователей всего мира. Как зарубежные так и отечественные исследователи данной проблематики посвятили громадное число исследований, существует огромное количество публикаций, но сделать окончательный выбор, что проблема исследована, нельзя, так как данные постоянно находятся в динамике и сама проблема является многоуровневой и многофакторной. Существенную роль в ней играют этнонациональные, культурологические, морально-этические и другие факторы, которым еще не дана количественная оценка и ее еще предстоит раскрыть.

Кроме того пока не предложена новая цивилизационная модель, которую можно было бы реализовать на практике, которая видится автору, как сохранение этнонациональной среды обитания государств Содружества и на этой основе построение новой инновационной и нравственной экономической модели на ноосферных принципах.

Цель статьи. Целью данной статьи является оценка влияния мирового финансово-экономического кризиса, спровоцировавшего глобальные процессы хаотизации и перераспределения центров влияния. И в этих сложных условиях неопределенности при существовании нескольких вариантов выбора помочь Украине сделать правильный выбор своего исторического пути.

Изложение основного материала. Выбор это, прежде всего разрешение неопределенности в условиях множественности альтернатив. Эта задача может показаться простой лишь на первый взгляд. От правильного выбора зависит будущее государства и судьба его народа, поэтому для Украины - это приоритетная задача.

Цель данной статьи - на основе приведенных итогов научных расчетов, разговаривая языком цифр, экономических оценок, исключая политиканство и пустую демагогию, постараться вместе с читателем превратить неопределенность выбора пути в целенаправленный процесс поиска лучшего варианта из существующих.

За 20 лет независимости государства из-за неопределенности в стратегическом векторе развития, который привел к кризису в системе управления, отсутствия реальных реформ и неспособности своевременно противостоять внутренним и внешним угрозам привело к тому, что за данный период времени Украина растеряла свой уникальный потенциал. Это в целом негативно отобразилось на мощи государства, социально-экономической ситуации, обороноспособности и безопасности Украины.

От развала СССР только в экономической сфере общие убытки союзных республик составили 2,2 трлн. долл. США. Это колоссальные и неоправданные потери, которые страны Запада и прежде всего США, превратили в свои выгоды. На момент развала СССР, по оценкам экспертов Великобритании, Украина имела самый высокий потенциал развития, который превышал даже стартовые возможности России.

Сегодня чрезвычайно много критики, в большинстве своем не обоснованной и не конструктивной, раздается в сторону стран СНГ и ТС. В связи с этим необходимо отметить, что несмотря на влияние мирового финансово-экономического кризиса и на то, что ТС работает всего 1,5 года, статистика как в стоимостном, так и натуральном выражении показывает положительную динамику роста товарооборота и увеличение доходной части бюджетов государств-участников.

Если сравнить динамику основного интегрального показателя, которым является ВВП, то страны СНГ вышли на 127% от объема 1990 года уже в 2007 году. А объем ВВП Украины по состоянию на 01.01.2012г. составил лишь 69,5% от уровня 1990 года.

Самые крупные потери ВВП Украины- 14,8% были в 2009 году, а рост в 2010 году на 4,1% и 2011 - 5,2% не дал возможности покрыть это падение.

Что касается текущего года, то к большому сожалению ситуация не улучшилась, а риски выросли. Усиление действия на протяжении последних месяцев негативных процессов как внешнего, так и внутреннего характера отразилось на показателях деятельности почти всех сфер экономики, в том числе производственного сектора.

В III квартале 2012 года объем ВВП сократился по сравнению с III кварталом 2011 года на 1,3 процента. ВВП с учетом сезонной компоненты в III квартале 2012 года по сравнению со II кварталом 2012 года тоже уменьшился - на 1,2% [1].

В целом по расчетам Минэкономразвития по итогам 9 месяцев 2012 года экономический рост составил 1,1%, которое поддерживалось в основном расширением внутреннего спроса, в то время как прецессионные тенденции в отдельных странах Европы и, соответственно, снижение спроса на традиционную продукцию отечественного экспорта (в частности, металлопродукцию) выступало в основном сдерживающим фактором. Как следствие, по итогам января-сентября сокращения в промышленности составило 1,2 процента.

Главными внутренними сдерживающими факторами остаются ограниченное кредитование реального сектора экономики и высокие процентные ставки по кредитам. Данные явления усиливаются девальвационными тенденциями на валютном рынке многих стран мира, в то время как курс гривны относительно доллара США находится на одном уровне в течение длительного периода.

Среди ключевых подвидов промышленности прирост объемов производства наблюдался в добывающей промышленности - 2,8%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 5,1%. Объемы производства в перерабатывающей промышленности сократились на 3,4%.

Наибольшее отрицательное влияние от сдерживающих факторов как внешнего, так и внутреннего характера получили экспортноориентированные отрасли и отрасли инвестиционного направления, в частности падение на 4,5% за 9 месяцев 2012 года металлургического производства и производство готовых металлических изделий, а также падение на 4,8 процента машиностроения.

Вместе с тем, динамика производства во внутриориентированных отраслях промышленности выступает в текущем году поддерживающим фактором развития промышленного комплекса преимущественно за счет роста спроса в условиях высокой потребительской активности населения (в январе-сентябре 2012 года оборот розничной торговли вырос на 16 процентов). Так, среди внутриориентированных видов промышленной деятельности позитивную динамику продемонстрировали пищевая и целлюлозно-бумажная промышленность (рост за 9 месяцев на 0,3 и 0,2% соответственно).

Среди основных отраслей перерабатывающей промышленности наибольший прирост производства наблюдался в химической и нефтехимической промышленности. Так, по итогам января-сентября 2012 прирост производства составил 9,5%. Доминирующим двигателем развития химической промышленности в январе-сентябре, в первую очередь, была благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках удобрений. Наряду с этим, спрос на продукцию отрасли поддерживался со стороны предприятий агропромышленного комплекса.

По итогам января-сентября 2012 сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции составило 4,6%.

Грузовые перевозки. Снижение спроса на транспортные услуги со стороны отдельных видов промышленной деятельности негативно сказалось на транспортной сфере, что привело к сокращению в январе-сентябре 2012 года объемов грузовых перевозок на 3,4%.

Сокращение объемов транспортировки магистральными трубопроводами связано с уменьшением объемов транзита: газа - на 19,7%, нефти - на 19,6% и аммиака - на 8,2%.

Сдерживающим фактором динамики грузоперевозок железнодорожным транспортом было сокращение производства продуктов нефтепереработки и металлургической продукции.

Рост ускоренными темпами реальной заработной платы в текущем году на фоне уменьшения склонности населения к сбережениям (до 14,8% в январе-октябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года) обеспечил расширение внутреннего потребительскогоспроса и способствовал развитию розничной торговли, которая в текущем году демонстрировала высокие темпы роста среди ключевых ВЭД.

По итогам января-сентября 2012 года объем оборота розничной торговли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 16%.

В то же время, в январе-сентябре наблюдался рост объемов выполненных строительных работ в "Работах по завершению строительства" - на 1,5 процента.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115 


Похожие статьи

Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект