О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

Надзвичайно важливим питанням у аспекті формування партнерських стосунків банків та клієнтів є створення та покращення системи розсилки подарунків та привітань. Розробка даної системи включає в себе багато довготривалих та складних етапів, однак її реалізація може дуже позитивно відобразитися на діяльності банку. Першим етапом у її створенні є проведення опитування серед існуючих та потенційних клієнтів щодо можливості банку поздоровити їх з святами або надіслати їм подарунки, а також вибір клієнтом каналу отримання даних привітань та подарунків. Якщо клієнт негативно ставиться до таких заходів, то отримання ним подарунків або привітань недоцільне. Коли клієнт вказав спосіб отримання подарунку, банк забезпечує себе гарантією приязного ставлення клієнта до себе.

Другим етапом є розподіл клієнтів по групам, за якими власне і буде проводитися формування та розсилка подарунків. Клієнти, які внесли значну частку коштів у діяльність банку або довго співпрацюють з ним, мають бути виділені більш вагомими подарунками, ніж клієнти, які співпрацюють з банком короткий термін або сума їх коштів не є такою значною. Однак, і дані клієнти мають бути певним чином віддячені з метою формування «перших» партнерських стосунків. Як вже було зазначено, дуже часто відбуваються зміни та переходи клієнтів між групами і тому формування партнерських відносин ще на перших стадіях є важливим аспектом їх продовження у майбутньому.

Витрати на дані подарунки та привітання для банківських установ можуть бути різними, залежно від групи клієнтів, яким вони надаються, однак даний поділ має відбуватися у пропорційній залежності від обсягів вкладень (наприклад річні витрати на подарунки та привітання становитимуть 0,05% від суми вкладу). У подарунковому аспекті варто враховувати також групування клієнтів за віком та статтю.

Серед подарунків, які можуть надаватися клієнтам банку можуть бути дрібні сувеніри (фірмові ручки банку, олівці, календарі тощо), з більш дорогих - парасолі, накопичувачі USB, подушки, настільні годинники), з найбільш дорогих для найважливіших клієнтів -банківське золото малої ваги, ювілейні фірмові (срібні та золоті) монети, невеликі ювелірні прикраси тощо.

Привітання також мають надаватися у різний спосіб: це може бути привітання СМС повідомленням по телефону, листом з відкриткою по пошті, усне привітання по телефону або у разі тісних контактів з клієнтом та його цінністю - усне привітання при зустрічі.

Для забезпечення ефективного функціонування такої стимулюючої для клієнтів системи у банку, необхідно реалізувати один із двох підходів: або створити відділ, який займатиметься питаннями формування клієнтських баз, їх сегментуванням, групуванням, визначенням важливості тощо, або зобов' язати існуючий обслуговуючий персонал виконувати дані функції. На практиці найбільш прийнятним є комбінований варіант даних заходів: створюється клієнтський відділ, до якого поступає інформація щодо нових клієнтів або повторних звернень існуючих клієнтів, відбувається її обробка, групування, визначення важливості клієнтів для банку, після чого розпорядження щодо розсилки подарунків або привітань надаються у визначений час працівникам банку, які контактують з даними особами та у відділ, який займається їх розповсюдженням (в залежності від потреб у особистому контакті).

Систему партнерського маркетингу у банку неможливо реалізувати поелементно. Вона має являти собою сукупність об' єктивних оцінок клієнтів, визначення їх вигідності для банку, їх сегментування, формування партнерських заходів для кожної групи клієнтів та їх ефективну реалізацію.

Важливо також розглянути співпрацю з клієнтами юридичними особами. Партнерські стосунки з ними - це основа фінансового забезпечення діяльності банку та встановлення певного рівня його привабливості для клієнтів. Вони мають будуватися на якісному дослідженні діяльності підприємства, для якого формуються пропозиції, на врахуванні всіх його потреб та побажань з питання отримання певної послуги.

Напрями діяльності з юридичними особами можна розділити на групи: кредитування, розрахункові рахунки або депозити та обслуговування фінансових операцій.

Кредитування юридичних осіб в основному здійснюється з метою модернізації або закупівлі нових основних засобів, для вирішення певних фінансових труднощів, розширення бізнесу тощо. Суми, які надають по даним кредитам зазвичай є вищими, і саме дані кредити забезпечують значну частину доходів банку. Договори щодо надання кредиту мають враховувати багато факторів ризику і тому їхпідготовка потребує більше часу. Банк повинен дослідити діяльність підприємства за останні кілька років, його поточні та стратегічні плани, вивчити наявну проблему, яка потребує фінансування, провести аналіз рентабельності та окупності кредитування даного підприємства.

Особливості співпраці з клієнтами-юридичними особами відрізняються від фізичних осіб. У разі неповернення фізичною особою кредиту в визначений термін, банк може застосувати певне відтермінування в його отриманні, однак рідко на це йде. У випадку з юридичною особою, банк повинен усвідомити, що подальша співпраця з даним підприємством може виявитися плідною у майбутньому. Власне для цього слід створити певну комісію у банку, яка визначить перспективи подальшого розвитку підприємства та його можливості щодо відновлення власної платоспроможності. Банк повинен орієнтуватися на довгострокову перспективу, при цьому об'єктивно оцінюючи ризики втрати власних коштів.

Обслуговування розрахункових рахунків та депозитів юридичних осіб найбільшою мірою наповнює кредитний портфель банку і тому їм має приділятися значна увага банку. Як показують дослідження, 80% кредитних коштів банку забезпечують лише декілька важливих клієнтів, в основному юридичних осіб. Власне налагодження партнерських стосунків з такими клієнтами є основою забезпечення довгострокової співпраці з ними. Перш за все слід розглянути поняття «розрахункові рахунки», під яким мається на увазі відкриття рахунків по договорам обслуговування зарплатних, пенсійних, стипендіальних та інших проектів юридичних осіб. Гроші, які надходять по даним проектам на рахунки банку, залишаються там ще тривалий час, поки власники не знімуть їх. Весь цей час кошти знаходяться у розпорядженні банку і він може ними скористатися на власний розсуд. Більш того, дані кошти не є одноразовим вкладенням на певний термін, це кошти, які постійно поновлюються юридичною особою.

Третій вид співпраці з юридичними особами - обслуговування їх фінансових операцій, теж відіграє важливу роль у формуванні кредитного портфелю банку. Воно базується на спрощенні банком фінансових операцій підприємства по розрахунку з клієнтами через використання автоматизованих систем розрахунку, тобто банк заключає угоду з підприємством, визначає умови за якими вона буде реалізовуватися та встановлює власні термінали оплати послуг або товарів підприємства на його території.

Розглянувши основні послуги, які надаються банком юридичним особам та їх високу значимість для його ефективної діяльності, варто згадати про заходи партнерського маркетингу, які варто застосовувати у даному випадку.

Щодо кредитів юридичних осіб, то заключаючи угоду з ними, банк має чітко усвідомлювати, що його основною ціллю має бути довгострокова співпраця з даним підприємством з метою покращення його діяльності через вкладання додаткових коштів. Власне тому, співпрацею з даним підприємством має займатися група осіб, яка б відслідковувала умови надання кредитів, їх погашення, можливу зміну відсоткових ставок по ним та досліджувала б умови оперативної діяльності підприємства. Це дозволить банку мінімізувати ризики втрати власних коштів, а також у разі скрутного становища підприємства створити певні умови щодо його підтримання, що в майбутньому позитивно відобразиться на їх відносинах. Підтримання може бути здійснене у формі відтермінування виплат, зниження відсоткових ставок, додаткових фінансових інвестицій.

Щодо депозитів та розрахункових рахунків юридичних осіб, варто зазначити, що банк потребує підтримання довгострокових стосунків з даними клієнтами і тому усіма заходами має задовольняти їх потреби. У даному випадку перевага від співпраці з клієнтом є на стільки важливою, що банк має застосовувати дещо особливі методи співпраці з ним. Це першочергово особистий контакт керівництва банку з клієнтом, індивідуальне підписання договорів з найбільш сприятливими умовами, створення системи послуг або автоматизованих засобів обслуговування, розробка програмного забезпечення та банківських продуктів, які потребує клієнт.

Обслуговування фінансових операцій також має здійснюватися на партнерській основі через зниження вартості.

Для усіх трьох груп послуг важливим є підтримання індивідуальних особистих відносин банку з клієнтами та застосування системи подарунків і привітань. Однак варто зауважити, що специфіка даних партнерських заходів має стосуватися кожного клієнта окремо і відповідно подарунки та привітання мають бути виконані на відповідному рівні. Такі заходи лише покращать відносини між банком та клієнтом, створять передумови для подальшого ефективного кооперування.

Переваги, які може отримати банк від співпраці з юридичними клієнтами з розвитком банківських установ та економіки загалом лише розширюються. Звичайно, першою з них є економічна: ефективне надання кредитів юридичним особам створює основу для забезпечення доходів банку, що позитивно відображається на його фінансових результатах; довгострокова співпраця у сфері депозитів та розрахункових операцій дозволяє банку вести мову про його високу стабільність, надійність партнерів та переваги, які можна отримати за умов співпраці з ним. Більше того, довгострокова співпраця з юридичними особами у аспекті зарплатних та подібних їм проектів дозволяє залучити до співпраці важливих клієнтів фізичних осіб, які працюють на даному підприємстві. За умови їх якісного обслуговування можна домогтися позитивної думки про банк з боку суспільства та власне підприємства, на якому працюють фізичні особи.

Ще однією важливою перевагою співпраці банку з юридичними особами є партнерська кооперація у аспекті забезпечення просування банківських послуг. Банківські установи є досить специфічними об' єктами господарювання, які за звичайних обставин не піддаються доведенню до рівня «бренду». На ринку завжди існують лідери, але вони більше визначені раціональною складовою, тобто умовами, відсотковою ставкою та надійністю, яку вони пропонують. Однак, підприємства виробничого сектору та послуг, застосовуючи політику «брендингу» домоглися про себе високої соціальної думки. Банк, співпрацюючи з даними підприємствами та формуючи довгострокові приязні партнерські відносини з ними, може використати їх привабливість для покращення власної діяльності. Для прикладу, дані фірми будуть пропонувати послуги банку по автоматизованій оплаті, відтермінування платежу та просто просуватимуть банк, надаючи інформацію про його стабільність, вигідність та важливість як партнера. Застосування таких заходів забезпечить частку додаткових клієнтів, які є відданими певній марці іншого підприємства.

Однак, у аспекті даної співпраці існують і суттєві недоліки та проблеми. Перш за все, налагодити зв'язок з великими та відомими підприємствами досить складно. Для його створення необхідно сформувати на високому рівні приязні та віддані особисті відносини юридичної особи та банку. Це потребує значних фінансових та людських ресурсів, які будуть створювати передумови для подальшої співпраці, займатися постійним обслуговуванням даних клієнтів. Умови, на яких надаються дані послуги, зазвичай є менш вигідними за відсотковою ставкою ніж послуги для фізичних осіб, а вимоги щодо їх реалізації - вищими. Великою проблемою є «оплата» партнерських відносин банком певним особам підприємства.

Ще одним недоліком співпраці з юридичними особами у аспекті формування власної привабливості банку є те, що у разі її формування через інше підприємство, яке потерпіло поразку на ринку та суттєво знизило власну привабливість, знизиться й привабливість банку, з яким воно співпрацює. Саме тому необхідно чітко відслідковувати тенденції, які панують на ринку клієнтів-юридичних осіб та вживати заходів щодо мінімізації власних втрат у разі настання зазначених випадків.

Висновки та пропозиції. У даній статті проаналізовано діяльність банківських установ у сфері співпраці з клієнтами, визначені основні її недоліки, розроблено основу формування партнерських стосунків банків з клієнтами завдяки розробці та використанню сучасної системи заходів партнерського маркетингу. Лише досконале поєднання чисельних заходів по налагодженню співпраці з клієнтами забезпечить належний фінансовий результат діяльності банківських установ та їх частку на ринку.

Діяльність банку сьогодні все більшою мірою повинна орієнтуватися на утримання клієнтів, а не лише на збільшення їх кількості. У даному аспекті потрібно розробити систему заходів стимулювання повторного звернення клієнта до банку.

Комерційним банкам також слід звернути увагу на формування власного іміджу та поступову розробку визначеного «бренду» банку. Допомогти в даному аспекті може налагодження плідної співпраці з відомими юридичними установами, які в свою чергу формуватимуть певний імідж комерційного банку, пропонуючи власним клієнтам співпрацю з ним. Значну увагу також потрібно звернути на співпрацю з фізичними особами, розроблення стандартів їх обслуговування, преміювання тощо, оскільки вони суттєво впливають на формування іміджу комерційного банку.

Фінансово-економічна криза найбільшою мірою торкнулася банківського сектору України та змусила комерційні банки переглянути свою діяльність. Вони переорієнтували власну політику співпраці з клієнтами з інтенсивного захоплення на довгострокове утримання. В зв' язку з цим комерційним банкам необхідно розробити систему заходів партнерського маркетингу, яка б стимулювала потенційних та існуючих клієнтів до довгострокової плідної співпраці. Дана система повинна включати оптимальне поєднання чисельних складових, таких як преміювання, стандарти обслуговування, привітання, подарунки та індивідуальний підхід з метою формування у клієнта почуття відданості та надійності банку як довгострокового партнера. У статті викладено основи ефективної реалізації даних складових та їх поєднання з метою забезпечення довгострокової фінансової вигоди діяльності банку на ринку банківських послуг України. Ключові слова: партнерський маркетинг, стандарти обслуговування, індивідуальний підхід, преміювання, брендинг.

РЕЗЮМЕ

Финансово-экономический кризис в наибольшей степени затронул банковский сектор Украины и заставил коммерческие банки пересмотреть свою деятельность. Они переориентировали свою политику сотрудничества с клиентами от интенсивного захвата на долгосрочное удержание. В связи с этим коммерческим банкам необходимо разработать систему партнерского маркетинга, которая бы стимулировала потенциальных и существующих клиентов к долгосрочному плодотворному сотрудничеству. Данная система должна включать оптимальное сочетание многочисленных составляющих, таких как премирование, стандарты обслуживания, поздравления, подарки и индивидуальный подход с целью сформировать у клиента чувства преданности и надежности банка как долгосрочного партнера. В статье представлены основы эффективной реализации данных составляющих и их сочетание с целью обеспечения долгосрочной финансовой выгоды деятельности банка на рынке банковских услуг Украины.

Ключевые слова: партнерский маркетинг, стандарты обслуживания, индивидуальный поход, премирование, брендинг,

SUMMARY

Economic crisis had the greatest impact on the banking sector in Ukraine and forced commercial banks to revise their activities. They reoriented their policy of cooperation with customers from intense admiration for long-term retention. In this regard, commercial banks need to develop system of measures of affiliate marketing, which would stimulate the potential and existing customers to long-term productive cooperation. This system should include an optimal combination of numerous components such as bonuses, standards of service, greetings, gifts and individual approach to generate of the client a sense of commitment and reliability of the bank as a long-term partner. In the article the basics of effective realization of these components and their combination to ensure long term financial benefits of the bank in the banking market of Ukraine is presented. Keywords: affiliate marketing, standards of service, personal service, bonuses, branding.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Наталія Чухрай. Логістичне обслуговування: підручник для вузів / Н. Чухрай. - Львів: Львівська політехніка, 2006. - 350 с.

2. Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є.В. Крикавський. - Львів: Інтелект-Захід, 2006. - 456 с.

3. Стаюра М. Партнерський маркетинг і логістичне обслуговування / М.Стаюра // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— С.138-145/

4. Кубів С.І., Крикавський Є.В., Косар Н.С. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку: Монографія. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. - 232 с.

УДК 658.8

ГЛОБАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА МАРКЕТИНГОВУ СТРАТЕГІЮ ПІДПРИЄМСТВ

КузнєцовВ.Г., к.е.н., доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету Іванова У.О., креативний директор РА «Перша лінія» '

Успішність виходу на закордонний ринок та ефективність здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності багато в чому залежить від здатності менеджерів й фахівців проводити дослідження ринків і використовувати результати даних досліджень для удосконалення міжнародних операцій.

Якщо враховувати те, що міжнародна маркетингова стратегія підприємства відображає головний напрямок розвитку його зовнішньоекономічної діяльності, то дослідження тенденцій на світовому ринку стають не просто корисними, а, навіть, необхідними.

Метою статті є відокремлення справді вагомих факторів, що впливають на формування міжнародної маркетингової стратегії, та оцінка їх ваги у здійсненні цієї стратегії національними підприємствами.

Різні аспекти формування міжнародної маркетингової стратегії розглядалися в працях М. Портера, В.Г. Герасимчука, І.В. Семеняк, В.І. Коршунова, Б.А. Анікіна, Р.А. Фатхуддінова, Є.В. Попова, А. Томпсона, А. Стрікленда, Н.В. Афанасьєва. Загальнофілософські та прикладні проблеми управління міжнародною маркетинговою діяльністю знайшли своє відображення в працях В.І. Черенкова, Д. Дея, Ж.Ж. Ламбена, Т.М. Циганкової, Є.М. Азаряна, Г.Л. Багієва, Н.К. Моїсеєвої, В.В. Полякова. Однак, більшість досліджень стосуються рішення. Питання з формування стратегії, що базується на комплексному аналізі світових економічних тенденцій, є завжди актуальним. Це зумовлено швидкими змінами кон'юнктури ринку, економічного становища країн та ін..

Процес вивчення міжнародних ринків припускає дослідження комплексу характеристик і даних, що визначають особливості кожного зовнішнього ринку (рис. 1).

Вивчення міжнародного ринкового середовища припускає аналіз комплексу умов організації бізнесу поза національними кордонами як у світовому чи регіональному ринковому просторі, так і в межах окремої держави. Сучасні закордонні ринки відрізняються значною рухливістю, турбулентністю і, як правило, непідвласні активному впливу з боку одного підприємства.

У процесі розвитку зовнішньоторговельної діяльності вже на етапі експортно-імпортних операцій виникає необхідність врахування конкретних політичних, економічних, соціально-культурних і інших характеристик окремих країн. Ще складніше обстоїть справа з іншими формами міжнародного бізнесу, коли реалізується широкий комплекс взаємин економічного, валютно-фінансового і правового характеру.

Процес формування єдиного світового господарства різноманітний й суперечливий та має двоїсту природу. З одного боку, відбувається глобалізація й уніфікація діяльності, з іншого боку - діють локальні тенденції, що сприяють різноманітності культур, норм поводження, а також збільшенню розбіжностей у рівні й способі життя. Саме взаємодія глобальних і локальних тенденцій, за думкою Попова В.М. [1], дозволяє виділити чотири варіанти міжнародного середовища. Кожен з них матиме свої особливості, які необхідно враховувати в процесі розробки маркетингової стратегії ЗЕД (рис. 2).

Отже, міжнародний бізнес постає як багаторівнева гнучка і відкрита система, що постійно розвивається під впливом різних факторів від найпростіших форм (зовнішньоторговельний бізнес) до дуже складних утворень (глобальний бізнес).

© Кузнєцов В.Г., Іванова У.О., 2Ol2

Ринкова, підприємницьке середовище на зовнішніх ринках

-4

Вимоги світового або зарубіжного ринку до товару

визначенню рівня конкурентоспроможності продукції та її відповідності характеру запитів _конкретного ринку та його сегментів_

Ємність зовнішнього ринку, характер й еластичність попиту

Цопокаиники\~дюих ™ппнрспекртивууван^арукм5р ^овяок й

-<

Рівень світових цін й тенденції їх змін

Складаються таблиці зміни цін та їх індексів, будуються графіки й екстраполюються тренди попередніх періодів на майбутній розвиток цінових рівнів, даються прогноз та оцінка рівня й дінаміки цін на декілька років уперед

5] Структура ринку й склад зарубіжних партнерів

_(споживачі, посередники, постачальники, конкуренти)_

При цьому важливо виявити не тільки активних покупців товарів та послуг, але й потенційних, які при належній організації ринкових дій можуть стати партнерами підприємства. По відно­шенню до кожного контрагенту, в залежності від його приналежності до тієї чи іншої групи, проводиться дослідження ступеню надійності, платоспроможності й конкурентної позиції

Ступінь й характер ринкової конкуренції

Г~Вивчаються методи маркетингової роботи конкурентів, їх товарна, цінова, збутова політика, реклама й політика стимулювання продажів, кадрова політика

___,_ у____ _

7 ^Форми роботи, прийняті в торгівельній практиці по даному товарі на даному

ринку та його сегментах

^ Розглядається яким образом, прямо або побічно здійснюється більшість угод купівлі-продажу на даному закордонному ринку, які форми посередницьких угод типові для нього, які види угод застосовні на даному ринку, які форми торгівлі використаються

Купівельні переваги

-4

^-Вивчається психологія поводження на зарубіжних ринках кінцевих споживачів по

даному товару. З'ясовуються основні причини, мотиви прийняття рішень іноземними

про кенкретних т°варш („сш^ так і конкуреIIтів), будується схема

.      процесупурховвалдеенннняяр~нипми ^т^ми^^^^^^^^ .

Рис. 1. Об'єкти вивчення зовнішніх ринків Д слідження п казують, щ   в ум вах ж рстк ї л кальн ї і гл бальн ї к нкурентн ї б р тьби за місце на ринку г л вним є підвищення як сті стратегічн г маркетингу як інструменту стратегічн г планування.

_Транснаціональна середовище_

Д мінують гл бальні тенденції. Підприємств прагне тримати не тільки наці нальний, але й інтернаці нальний д х д. Рин к м жна зад в льнити дним баз вим т вар м, підтримуваним відп відними інструментами пр дажу й к мунікаціями. Виявляється синергетичний ефект, якщ результативність діяльн сті в масштабах світ в ї системи вище суми результатів п різних країнах

_Глобальна середовище_

Одночасна дія глобальних і локальних тенденцій. Маркетингова стратегія передбачає одночасно схожість й розбіжність світових ринків. Глобальна стратегія сполучає подолання локальних особливостей та одночасну адаптацію

до них, де це необхідно. Підприємства застосовують практично всі форми міжнародного бізнесу. Потрібний більш детальний облік усіх факторів середовища.

І

ії

т

я

ба

ні

ь л и С

_Нейтральне міжнародне середовище_

Глобальні й локальні сили настільки слабкі, що домінуючу тенденцію важко виділити. Тут діють підприємства, яки розглядають експорт як додаткову можливість одержання

доходів. Використовуються методи й підходи, що застосовувались в базовій країні, тобто робиться акцент на подібність з країною походження. У випадку підвищення попиту на пропоновану продукцію національний ринок "розширюється" до міжнародного без істотної модифікації товару

| Багатонаціональне середовище |

Локальні сили прагнуть до розмаїтості і не компенсуються дією глобальних сил. Тут домінують місцеві особливості, смаки, традиції поведінки і правові норми, які властиві тільки

даному середовищу. Підприємство прагне максимально адаптувати маркетингову стратегію до місцевих особливостей

і до децентралізації своєї міжнародної діяльності. Допускається велика незалежність при проведенні операцій в кожній з обраних країн

кі

б а л С

Слабкі

Локальні тенденції

Рис.2. Аналіз міжнародного середовища

Сильні

Велике значення для аналізу міжнародного середовища й розробки маркетингової стратегії має оцінка рівня залучення країни в

1

лобальні економічні то соціально-культурні сфери. Для цього можливо використовувати інформацію консультативного агентства A.T. Kearney, яке на початку кожного року публікує в Foreign Policy рейтинг країн, ранжуючи їх за рівнем глобалізації. Оцінка рівня для тієї чи іншої країни проводиться за багатьма критеріями, які в підсумку поєднуються в чотири групи (табл. 1). Вони і формують остаточну позицію держави в рейтингу. Особливість даного дослідження полягає в тому, що воно не приділяє великої уваги макроекономічним показникам, що дозволило Україні зайняти досить високе місце в рейтингу, випередивши Росію [2].

Аналізуючи міжнародне середовище бізнесу, варто враховувати великий вплив демографічного і культурного середовища, а також специфічні характеристики поводження людей. Дослідження, проведені в останні роки, показують, що деякі аспекти культури значно відрізняються від країни до країни і впливають на ведення бізнесу.

Таблиця 1

Місце в рейтингу глобалізації України і Росії у 2011 р.

Категорія

Місце України

Місце Росії

Загальне місце в рейтингу

42

45

Економічна інтеграція

35

51

Персональні контакти

43

54

Технологічний розвиток

50

44

Залучення у міжнародну політику

27

3

Обсяг міжнародної торгівлі

11

40

Як видно з рис. 3 [3],   чим далі підприємство рухається від центру по кожній з осей, тим більше йому необхідне розуміння культурних розходжень. При переміщенні більш ніж на один рівень нагору потреба в культурній поінформованості стає усе більш сильною.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства

О В Амельницька - Аналіз ефективності функціонування локальних електричних мереж в сучасних умовах

О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах