О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 

Ш українському ринку є стовідсоткові національні ІТ-компанії, утворені з різною часткою участі іноземного капіталу, створені повністю на гроші закордонних інвесторів. Однак ступінь проникнення іноземного капіталу на український ринок ІТК сьогодні ще не можна вважати значної.

Інші тенденції розвитку українського ринку ІТК:

t збільшення обігу в секторах дистрибуції й зборки комп'ютерів при одночасному зниженні їхньої прибутковості; t збільшення частки ринків замовленого програмування й навчання сертифікованих фахівців; t подальший розвиток ринків інтернет-послуг і електронних платежів;

t динамічний розвиток ринку послуг супутникового зв'язку, поряд з будівництвом наземних мереж передачі даних; t випереджальний ріст ринку послуг бездротового зв'язку (Wi-Fi, WiMAX).

Шминуча реальність уже найближчого майбутнього - підвищення прозорості проведених тендерів у сфері ІТК, збільшення числа об'єктивних, справедливих рішень за їхніми підсумками. Сприяти цьому буде й збільшення числа великих гравців на ринку, посилення контролю з боку власників над інвестиціями в створення й розвиток інформаційної інфраструктури підприємств.

Звичайно маркетингом в українських IT-компаніях називається робота з дилерами, участь у виставках (конференціях), написання прес-релізів і підготовка замовлених статей, розміщення реклами в ЗMІ й на зовнішніх носіях. Високу значимість в «маркетингу» на ринку ІТК України має підтримка закордонних партнерів, найчастіше це - проведення рекламних акцій разом з вендорами й на їх же кошти.

Така ситуація свідчить про те, що вітчизняний ринок ІТК далекий від насичення, а тому робота суб'єктів ринку дотепер не мала потребу в серйозній маркетинговій підтримці. Швипадково провідний підрозділ українських IT-компаній - відділ продажів, у практиці якого використовуються не маркетингові інструменти, а сформована за останні роки система особистих продажів, коли за кожним співробітником відділу закріплені певні напрямки й конкретні клієнти. У цьому випадку окремі маркетингові інструменти, - аналіз, реклама, PR, - використовуються тільки як допоміжні. Hайчастішe саме відділ продажів вирішує, як їх варто застосовувати, контролює застосування, оцінює результативність акцій і заходів.

Не використання ефективних маркетингових інструментів - пряме слідство нерозуміння їхньої важливості. По суті, діяльність суб'єктів корпоративного сектору українського ринку ІТК (філософія діяльності, стратегія, мета й завдання, організаційна структура й організація бізнес-процесів) - типовий зразок організації й ведення бізнесу на пострадянському просторі [1].

Розглянемо докладніше (по напрямках) організацію роботи української ІТ-компанії:

1. Робота з діючими замовниками:

• проведення презентацій, переговорів, предпроєктні дослідження, укладання договорів;

• здійснення проектів, поставок, навчання персоналу, сервісне обслуговування;

• проведення семінарів, конференцій для замовників;

• підтримка особистих дружніх відносин.

2. Робота з державними органами (відомствами):

• робота з контролюючими органами в сфері ІТК;

• робота з органами, що формують і проводять державну політику в сфері ІТК (лобіювання своїх інтересів у законодавчій і виконавчій галузях влади);

• робота з відомствами, що курирують галузі економіки (з метою одержання держзамовлення, успішного результату участі в тендерах);

• робочі відносини з митницею, органами сертифікації, податковою інспекцією, та ін.

3. Потенційні замовники:

• пошук і налагодження контактів (аналіз, презентації, переговори);

• проведення презентацій, конференцій, семінарів за участю представників потенційних замовників;

• участь у галузевих конференціях, семінарах.

4. Вендори:

• налагодження контактів, укладання договорів;

• виконання плану продажів (поставок);

• участь у маркетингових програмах вендорів: рекламних акціях, семінарах, виставках, підготовка й розміщення рекламних статей, створення презентаційних матеріалів (буклетів), поширення сувенірної продукції.

5. Партнери з бізнесу:

• пошук партнерів, досягнення домовленостей;

• спільне ведення бізнесу;

• спільні рекламні (РЯ) акції.

6. Персонал:

• проведення політики, спрямованої на підвищення лояльності співробітників і продуктивності їхньої праці (комфортні умови роботи, корпоративні свята, і т. п.);

• впровадження ефективних методів мотивації;

• навчання й розвиток персоналу;

• пошук і залучення висококваліфікованих фахівців.

Окремим рядком варто згадати дії, спрямовані на підвищення пізнаваності імені компанії в суспільстві, на створення й підтримку її позитивного іміджу, і репутації керівників. Окремо - маркетингові заходи щодо популяризації пропонованих продуктів, рішень і послуг.

У першому випадку проводяться «іміджеві маркетингові дії»: участь у виставках, публікація інтерв'ю, значимих статей (здатних дати широкий суспільний резонанс), участь у телеефірах, розміщення іміджевої реклами, спонсорство. У цьому ж ряді - поширення інформації про успіхи компанії, її досягненнях. Проведення такого роду дій залежить від того, чи дотримується компанія політики публічності, зокрема - працюючи над реалізацією конкретного проекту? Тут можливі два варіанти:

А. Закритий режим роботи. У цьому випадку, як правило, ніхто - ні замовник, ні виконавець, ні вендори, ні контролюючі органи не зацікавлені в широкому розголосі. Нерідко це пов'язане з тим, що контракт виконавцеві дістався в кращих традиціях пострадянського «бізнесу» - з порушенням всіх ринкових механізмів і норм. Буває, замовник не схильний афішувати роботу над проектом, побоюючись відповідної реакції конкурентів (прагнення зберегти в таємниці можливі вигоди, які замовник одержить від реалізації проекту). Буває й так, що виконавець побоюється провалу проекту (боїться за свою репутацію)...

Б. Проект виконується в атмосфері гласності, або, принаймні, сторони виражають зацікавленість в інформуванні суспільства й ділових кіл про кінцеві результати реалізації проекту. Це говорить про розуміння керівництвом виконавця й замовника тих вигід, які вони одержують у результаті проведення публічної роботи над проектом: підвищення пізнаваності компаній на ринку, зміцнення іміджу, ділової репутації, в остаточному підсумку - підвищення конкурентоспроможності як замовника, так і виконавця. Ініціатором публічності можуть виступати вендори, зацікавлені в просуванні на українському ринку своїх продуктів/рішень, які знаходять застосування в проекті.

Найчастіше компанії оголошують результати успішних проектів постфактум. Нерідко - під тиском представників вендорів, які в такий спосіб освоюють «маркетингові гроші».

Окремо треба сказати про аналіз ринку (8\¥ОТ-аналіз), як про базис маркетингу. Серйозні, викликаючи довіру дослідження на українському ринку ІТК сьогодні ніхто не проводить. Далекі від дійсності дослідження й звіти державних статистичних органів і регулюючих ринок організацій, у силу того, що суб'єкти ринку рідко подають достовірні відомості про себе [3, стр.98]. Аналіз українського ринку ІТК із боку «незалежних» дослідницьких організацій і компаній носить поверхневий характер, він далекий від об'єктивності й не може розглядатися як основа для маркетингових дій. Не приділяють належної уваги проведенню маркетингових досліджень і компанії -суб'єкти ринку ІТК. «Аналіз» компаній нерідко полягає у веденні бази даних клієнтів, обліку їхніх побажань, і навіть - дослідженні переваг і життєвих цінностей керівників замовника.

Як висновок можна відзначити наступне:

• маркетинг в ІТ-компаніях сьогодні - це дії, спрямовані на підтримку сформованої системи особистих продажів;

• маркетингові дії ІТ-компаній носять волюнтаристичний характер, з оглядкою на побажання замовників, на характер аналогічних дій конкурентів, і нерідко проводяться під тиском вендорів, і на їхні кошти;

• як такової маркетингової служби в більшості ІТ-компаній просто немає, - їх заміняє рада топ-менеджерів і відділ продажів;

• маркетингова «підтримка» вендорів нерідко обмежує маркетингові можливості ІТ-компанії, сковує ініціативу, і, в остаточному підсумку, знижує її конкурентоспроможність;

• маркетинг в ІТ-компаніях - це, як правило, тільки реклама й інколи РЯ;

• маркетинг носить допоміжний характер, підпорядкований практиці продажів;

• маркетинг в ІТ найчастіше підмінюється шаманством: відсутність достовірних результатів аналізу ринку ІТК підриває основи маркетингу й дозволяє говорити про якійсь «інтуїції менеджера» - як одному з найважливіших факторів успіху ІТ-компанії. Така «інтуїція» - не більш ніж знання ринку й досвід керівника, що важко піддаються формалізації.

Крайній випадок маркетингу в українській ІТ-компанії - це діяльність відділу продажів, посилена рекламною підтримкою з боку вендорів. При цьому рекламою називаються всі графічні матеріали, рекламна продукція й заходи; РЯ-ом - виступи керівників у ЗМІ й розміщення замовлених статей.

Виходячи з декількох найважливіших посилок:

t український ринок ІТК сьогодні далекий від насичення - упевнено прогнозується його ріст;

t триває підйом української економіки - прогнозується значне збільшення інвестицій у створення/модернізацію інформаційної інфраструктури підприємств/організацій;

t росте середньозважена вартість IT-проектів, збільшується їхня роль у розвитку галузей господарства й економіки в цілому -прогнозується більша політизованість ринку ІТК;

t підсилюється проникнення на ринок сильних конкурентів з-за кордону - поряд з політизованістю прогнозується посилення конкуренції на ринку, підвищення його прозорості.

Ефективний маркетинг більше не може мати підлегле положення в системі управління компанією. Адже по суті своєї маркетинг -носій ідеології бізнесу, його ідеї [4, стр.77]. Mаpкeтинг знаходить своє вираження у філософії, стратегії й тактиці, реалізовується в організаційній структурі компанії, прийнятій системі мотивації персоналу, організації праці, корпоративних цінностях, цілях і завданнях.

Таким чином, головне завдання маркетингу в сфері ІТК - створення й підтримка позитивного іміджу, репутації, цільного «живого» образу компанії, - бренду. Такий бренд сильно відрізняється від звичних на українському споживчому ринку брендів групи товарів масового споживання (TMC). Якщо бренд TMC це - «набір невловимих властивостей продукту», то бренд IT-компанії - цілком відчутна сума її дій, кінцевої ефективності (для замовника) реалізованих проектів, розуміння компанією і її лідерами відповідальності за розвиток економіки й суспільства. І це - не просто високі слова: сьогодні зусиллями IT-компаній на Україні дійсно будується «цифрова економіка» і створюється «інформаційне суспільство».

У загальному випадку інтегрований маркетинг у сфері ІТК означає інтеграцію зусиль менеджменту IT-компанії, аналітичного відділу, відділу реклами, відділу PR, відділу продажів. Завдання, які покликаний вирішувати інтегрований маркетинг у сучасних умовах -зміна цінностей компанії, пошук і реалізація шляхів розвитку бізнесу, перебудова бізнес-процесів, формування попиту. Проміжна мета Ш -формування й реалізація ідеології бізнесу компанії, створення бренду компанії, що продає. Кінцева мета - підвищення конкурентоспроможності й прибутковості компанії відповідно до зростаючих вимог сьогоднішнього дня.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается особенности развития современных маркетинговых технологий IT-индустрии в украинской бизнес среде. Рассмотрено понятие, основные направления, состояние спроса и предложения, существующие тенденции на рынке IT-индустрии Украины. Проведено исследование организации работы украинской IT-компании.

Ключевые слова: IT-технологии, рынок информационных технологий и коммуникаций, конкурентоспособность, консалтинговые услуги, интегрированный маркетинг, вендоры.

РЕЗЮМЕ

У статті розглянуто особливості розвитку сучасних маркетингових технологій IT-індустрії в українському бізнес середовищі. Розглянуто поняття, основні напрямки, стан попиту і пропозиції, тенденції на ринку IT-індустрії України. Проведено дослідження організації роботи української IT-компанії.

Ключові слова: IT-технології, ринок інформаційних технологій і комунікацій, конкурентоспроможність, послуги консалтингові, інтегрований маркетинг, вендори.

SUMMARY

The article considers the features of the development of modern marketing technologies IT-industry in the Ukrainian business environment. Considered the concept, basic trends, supply and demand conditions, the existing trends on the market of IT-industry of Ukraine. Conducted a study of the organization of work of the Ukrainian IT-companies.

Keywords: IT-technologies, the market of information technologies and communications, competitiveness, consulting services, integrated marketing, vendors.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ:

1. Дослідження IT-ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gfk.ua/sectors_and_markets/custom_research/it/index.ua.html

2. Електронна комерція в Україні нараховує 1 млрд.дол. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:/tns.ua/groshi/elektronna-komertsiya-v-ukrayini-narahovuye-1-mlrd-dol.html

3. Meльник M3. Mаpкeтинговий анализ: учебник/ M^. Meльник, С.Е. Егорова. - M.: Рид Групп, 2011. - 384 с. - (Российское бізнес-образование).

4. Mаpкeтинговий менеджмент: Швч.посібник / Під аг.ред. M.L Белявцева та ВЛ. Воробйова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. -

407 с.

УДК 330.338

СУЧАСНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ

СемчикН.В.,здобувач кафедри маркетингу ДВГО «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» '

Постановка проблеми. Споживач, лояльність якого постійно доводиться завойовувати - на сьогодні досить розпещений. Різні програми, що включають в себе надання знижок постійним клієнтам, можливості накопичення балів та бонусів, наявність спеціальних послуг і розробки механізмів зворотного зв'язку служать лише другорядними інструментами для підтримки лояльності і для контролю за активністю серед постійних клієнтів. Формування лояльності споживача - досить складний процес. Тут недостатньо просто бонусів, процесу накопичення знижок і т.д.

Актуальність теми. У нинішніх умовах, коли ринок пропонує велику кількість однотипних послуг, товарів, сервісів, приблизно за однією ціною і однакової якості, наявність програми лояльності споживачів є, мабуть, головним аргументом у конкурентній боротьбі. Розробка програми лояльності є актуальною майже для всіх компаній, незалежно від сфер їх діяльності, від стадії розвитку і обсягу продажів. При складній економічній ситуації потреба компаній в підтримці, лояльності споживачів така програма просто необхідна.

Мета дослідження. He можна сформувати лояльність за допомогою штучних програм - справжня лояльність виникає тоді, коли даний бренд, компанія, товар стають для споживача носієм певної цінності. Цінність лояльності споживача в тому, що, по-перше, у компанії є гарантований обсяг продажів, забезпечений лояльними клієнтами, по-друге, конкурентам доведеться потрудитися, щоб збільшити свою клієнтуру за рахунок лояльних прихильників якої-небудь компанії. Hаpeшті, за рахунок лояльності споживачів збільшується сама вартість бренду, так як його цінність завжди пов'язана з обсягом лояльно налаштованих покупців.

Звичайно, ціна для споживача матиме значення завжди. Крупні мережеві підприємства роздрібної торгівлі, такі як Wal-mart, давно довели перевагу низьких цін в боротьбі за покупців і високі фінансові показники. Консолідація, економія масштабу, офшорне виробництво і аутсорсинг - всі ці слова, так або інакше позначають стратегії, направлені на зниження витрат, ми чуємо вже не перший рік.

© Семчик Н.В., 2012

Аналіз різних джерел та публікацій. Проте багато галузей вже прийшли до усвідомлення того, що наближається гранично допустимий рівень зниження прибутковості. Стратегії зниження витрат і нарощування продуктивності, за допомогою яких компанії намагаються заручитися конкурентною перевагою і виділитися на загальному фоні, стали останніми роками суттєво знижувати ефективність. У найближчі п'ять років ці стратегії стануть ціною за доступ до ринків - такі висновки зроблені в дослідженні під назвою Foresight 2020, яке було проведено за замовленням компанії Cisco організацією EconomistIntelligenceUnit, скорочено - EIU). Ці зміни стануть найзначнішою віхою в розвитку ринку роздрібної торгівлі і упакованих споживчих товарів. «З якогось моменту доводиться думати не тільки про ціну, - говорить Брюс Крейн (BruceCrain), старший віце-президент компанії Blyth, Inc. Його компанія з оборотом 1,6 млрд доларів США спеціалізується на виробництві предметів домашнього убрання і взяла участь в дослідженні Foresight 2020. - Шступає межа, після якої стає важко продовжувати грати на зниженні собівартості». Так, наприклад, фірма Dell вже зменшила свої матеріально-виробничі запаси до рівня, при якому її оборотний капітал набув негативного значення. У спілкуванні з керівниками підприємств представники EIU виявили три основні чинники, які визначатимуть наявність у компаній конкурентних переваг в найближчі п'ятнадцять років. Перш за все, провідні компанії будуватимуть тісні відносини із споживачами, добиваючись максимально високої якості обслуговування безпосередньо в торгових точках, при доставці продукції і на етапі післяпродажного обслуговування. Прикладом цього можуть служити пункти попереднього перегляду і прослуховування, які компанія VirginMegastores організувала у всіх своїх магазинах, - тепер будь-який покупець може прослуховувати композиції, що цікавлять його, або проглянути рекламні кінофрагменти з будь-якого CD- або DVD-диска, перш ніж ухвалити рішення про його покупку. Слід зазначити, що встановлення тісних відносин із споживачем починається задовго до його приходу в торгову точку. Тісні відносини із споживачами вимагають досконального знання інформації про їх потреби, бажання, звички, схильності і так далі. Поки лише небагато компаній використовують цей підхід в своїй роботі, але він вже зарекомендував себе як вельми багатообіцяючий.

Так, відома британська роздрібна мережа Tesco минулого року відсвяткувала десятирічний ювілей своєї програми лояльності Clubcard. Програма досить проста, і водночас геніальна. Клієнт просто отримує на карту бонусні бали за кожен витрачений фунт стерлінгів. Після накопичення мінімальної суми - 150 балів - власник картки отримує ваучер-винагороду на 1,5 фунта. З моменту зародження даної програми вона лише удосконалювалася, не зважаючи на те, що старт її не можна було назвати успішним.

Шприклад, використовуючи дані своєї карткової програми лояльності у поєднанні з даними досліджeнь,Tesco аналізує, які товари мають попит у її покупців, а які не мають, і чому. Зокрема, Tesco встановила, що молоді мами вважають за краще купувати товари для дітей не в її магазинах, а в аптеках, яким вони довіряють. Проаналізувавши цю інформацію, маркетологи Tesco розробили програму під назвою «Дитячий клуб», в рамках якої мережа почала надавати молодим мамам консультації фахівців і поширювати серед них купони на пільги. В результаті всього за чотири роки частка Tesco в загальному об'ємі дитячих товарів, що реалізовуються на території Великобританії, виросла з 16 до 24 відсотків.

Сьогодні існує механізм збору, аналізу і зберігання інформації про споживачів, а також обміну такою інформацією з людьми, здатними знайти їй гідне застосування. Консультаційна фірма Mckinsey&Company називає його InsightsNetwork (можна перевести як «Mepeжа обміну думками і оцінками»). Цей механізм дозволяє підприємствам роздрібної торгівлі поглянути на світ з різних точок зору і виробити на основі побаченого правильне уявлення про своїх покупців.

Виклад основного матеріалу. Tesco відома тим, що в її віртуальних клубах перебувають мільйони людей з усього світу. Кожен з них - відданий та лояльний клієнт компанії, що робить тисячі покупок прямо в мережі. Ці покупки не принесли б жодної вигоди, якби Tesco не брала до уваги користувачів Інтернету. Результат розумного впровадження програми лояльності - щорічне зростання продажів в середньому на 6,8%.

Коли рішення про створення клубу лояльності споживачів та клієнтів прийнято, слід виявити в підготовлювану програмі лояльності заохочення кілька важливих критеріїв. Покупець повинен усвідомлювати цінність клубу лояльності споживачів та клієнтів, бачити можливість вибору заохочень і наскільки реально отримати винагороду. Крім того, досліджуючи запити цільової аудиторії, потрібно прорахувати, чи дійсно це винагорода покупцеві потрібно.

Але найголовніше, створивши оригінальну модель клубу лояльності споживачів та клієнтів, компанія може звести все нанівець, якщо її продукти та послуги неякісні та неконкурентоспроможні, а сама вона недружелюбно зі своїми клієнтами.

Шступним надзвичайно значущим фактором, що впливає на позитивний досвід споживача та побудову довгострокових відносин є область електронної комерції сьогодні, якаявляється однією з найперспективніших за темпами розвитку. Аналітики прогнозують її бурхливий зріст та активне поширення, в тому числі і в соціальних мережах. Іншими, не менш важливими трендами, що розвиватимуться завдяки електронній комерції можна назвати торгівлю через мобільні додатки та активне впровадження програм лояльності.

^н^давно центр стратегічних досліджень ENTER випустив масштабне дослідження ринку, яке підтвердило, що в найближчому майбутньому комерційна діяльність посунеться в Інтернет. Експерти та аналітики переконані, що збільшення кількості власників смартфонів неодмінно вплине на зростання популярності e-commerce.

Згідно з даними ENTER середні темпи зростання електронної комерції в 2011 році склали від 30% в Росії, до 55% в Індії. Таке збільшення зумовлене не тільки активним поширенням Інтернету, але й послідовним зануренням людства у віртуальну реальність. Всесвітня павутина сьогодні - це не просто іграшка для обмеженої групи технофетишистів. Інтернет - це зручний засіб, що дозволяє людині одним рухом мишки закуповувати продукти, оплачувати рахунки, бронювати авіаквитки та спілкуватися із людьми з усього світу.

Зрозуміло, провідні світові компанії постійно шукають нові можливості отримати вигоду з даної ситуації. Адже серед основних переваг роботи в мережі перше місце посідає оптимізація витрат. Одна справа сплачувати оренду приміщення, в якому розташована торгівельна точка, і зовсім інша - платити за утримання сайту на сервері.

Авжеж, робота в мережі має свої особливості, ігноруючи які, сайт так і залишиться просто набором красивих картинок, тому слід зважено підходити до його розробки, наповнення змістом та постійного оновлення даного змісту.

«Успішна комерційна діяльність в Інтернеті» та «впровадження програми лояльності» повинні стати для компаній, що прагнуть досягти успіхуу сфері e-commerce синонімами.

He менш важливим фактором, що варто враховувати в сучасних умовах при розробці програми лояльності інтегрованої з всесвітньою мережею та e-commerce, є повсюдне поширення смартфонів. Mобільний телефон якось непомітно перестав бути пристроєм зв'язку, і перетворився на потужний інструмент, що наділяє свого власника величезними можливостями.

Популярності смартфонів сприяють все нові мобільні додатки, за допомогою яких великі торгівельні мережі заманюють клієнтів. Розміщуючи QR-коди в точках продажів, і видаючи усім, хто їх сканує, бонусні бали або знижки, компанії не лише пропонують користувачам невелику розвагу, а й постійно залучають нових покупців. Адже бонусні бали, що були отримані без зайвих зусиль так хочеться перетворити на винагороду - реальну річ, купити яку раніше не дозволяли відсутність часу та брак грошей.

Одна з американських корпорацій взагалі пішла на безпрецедентний крок. У корейському метро маркетологи розклеїли величезні плакати, що зображують полиці із продуктами. По дорозі потенційні клієнти могли відсканувати код потрібного продукту, і товар одразу ж потрапляв до їх кошика. Замовлення миттєво оброблювалося, та покупки доправлялися до покупця. Mожливо, вітчизняні споживачі ще не готові до такого сміливого кроку, але що сьогодні заважає людям сканувати коди продуктів, отримуючи за них бонусні бали? Тільки відсутність подібних програм лояльності.

Цікавим є факт, що аналітики Enter виявили і фактор, що обмежує та стримує розвиток даного бізнесу в країнах СЩД. Як виявилося, вітчизняний споживач все ще не довіряє інтернет-магазинам. Слід згадати, що при цьому Росія та Україна лідирують за кількістю покупців, що обирають товар в мережі, а купують в звичайних магазинах. За підрахунками аналітиків, доходи вітчизняного ринку електронних продажів можуть становити близько 250 мільярдів доларів на рік. Отже, ситуація просто зобов'язана змінитися на краще.

Виходячи з результатів дослідження, можна зробити висновок, що електронна комерція вже в найближчому майбутньому стане не просто «ще одним способом заробити», а відвоює собі чимало місця під сонцем. Оскільки в створенні товарів і послуг, які мають попит у споживачів, бере участь декілька сторін, керівники компаній бачать необхідність і в тому, щоб партнери виявляли цікавість до кінцевої мети, яку переслідує компанія, а не обмежувалися лише своєю частиною робіт. Саме так вважає ГрегСазерн (GregSuthern), директор по маркетингу і закупівлям британської меблевої компанії Dreams, PLC, яка спеціалізується на виробництві ліжок і також взяла участь в дослідженні Foresight 2020. Для побудови тісних відносин компаніям слід ділитися своїми знаннями про споживачів з партнерами, щоб останнім було легко зрозуміти, як добитися від своєї продукції новизни і здатності задовольняти індивідуальним потребам споживача.

Шві підходи до організації бізнесу, компетенції і інструменти, які ляжуть в основу описаної моделі побудови тісних відносин із споживачем, визначають потребу в третьому чиннику - працівниках, озброєних відповідними знаннями. Такі працівники не тільки здійснюватимуть керівництво, але і служитимуть джерелом творчості і новаторства, необхідного для розробки і впровадження виробничих процесів, що дозволяють реалізувати потенціал технічних засобів. Вигідно виділитися на тлі конкурентів зможуть ті компанії, в яких заохочуються творчість і новаторство. Такі компанії постійно здійснюють контроль якості, використовують бізнес-аналітику при виробленні стратегій продажу товарів і послуг і оновлюють свої програми заохочення і винагороди. За словами керівників підприємств, опитаних представниками EIU, в подальших 15 років першорядне значення матимуть лояльні працівники, що будуть володіти навиками віртуозного управління і міжособового спілкування.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 


Похожие статьи

О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства

О В Амельницька - Аналіз ефективності функціонування локальних електричних мереж в сучасних умовах

О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах