Г О Сімахіна - Біологічна цінність та функціональна дія компонентів кріопорошків цукрових буряків - страница 2

Страницы:
1  2 

12. Для створення індустрії здорового харчування необхідним є будівництво нових підприємств харчової промисловості, організація спеціалізованого виробництва на наявних підприємствах, формування агропромислових об'єднань, розвиток кооперації у сільському господарстві, інтеграція сільського господарства з харчовою та переробною промисловостями, інвестування фінансово стійких підприємств харчової промисловості у свою сировинну базу тощо.

13. Сучасне виробництво оздоровчих продуктів передбачає державне фінансування фундаментальних, експериментальних та пошукових дослідженьу галузях біохімії, харчової хімії, мікробіології, гігієни харчування та інших наук з метою розроблення нових технологій оздоровчих продуктів широкого асортименту, а також відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення нового обладнання, машин, апаратів, автоматів.

14. Наукові фундаментальні дослідження властивостей і фізіологічного впливу компонентів сільськогосподарської сировини й продуктів з неї на здоров'я людини є найважливішою умовою організації та виробництва здорового й безпечного харчування.

Список використаних джерел

1. Уголев A.M. Теория адекватного питания и трофология / Александр Уголев. - СПб. : Наука, 1992. - 272 с.

2. Hudson, B.J.F. Food Antioxidants / B.J.F. Hudson. London-New York, 1990. 317 p.

3. Potter, D. Functional Foods Offer Products Developers New Openings / Dave Potter // Food Technology International Europe. 1991. Vol.8. P. 138.

4. Кочеткова А.А. Функциональное питание: концепция и реалии / А.А. Кочеткова, В.И. Тужилкин, И.Н. Нестерова // Ваше питание. - 2000. - №4. -С. 20-23.

5. Roberfroid, М. From Functional Food to Functional Food Science / Michael Roberfroid // Abstracts of Lectures and Posters of 9th World Congress of Food Science and Technology. Budapest, 1995. Vol.1. P.16.

6. Борщевська Н.П. Про можливість використання природної нетрадиційної сировини для сорбційного поглинання радіонуклідів стронцію та цезію / Н.П. Борщевська, А.П. Краснопьорова, В.В. Попов // Укр. радіолог, журнал. - 1994. - № 4. - С. 274-276.

7. Кузин A.M. Структурно-метаболическая теория в радиобиологии / A.M. Кузин. - M. : Наука, 1986. - 284 с.

8. Ильин Л.А. Основы защиты организма от воздействия радиоактивных веществ / Л.А. Ильин. - М. : Атомиздат, 1977. - С. 118-127.

9. Використання низьких температур при переробці сільськогосподарської сировини / Г.О. Сімахіна, М.О. Прядко, В.П. Андрущенко, Л.Ф. Лаврушенко // Доповідь 1-го з'їзду Укр. тов. кріобіології і кріомедицини. - X. : Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини, 1995. - С.29-30.

10. Сиенко М. Структурная неорганическая химия / М. Сиенко, Р. Плейн, Р. Хестер. - М. : Мир, 1988. - 345 с.

11. Українець А.І. Нові технології оздоровчих харчових продуктів радіопротекторної дії / Анатолій Іванович Українець, Галина Олександрівна Сімахіна //Колега. - 2006. - №6. - С.9-15.

12. Симахина Г.А. Сахарная свекла - естественный комплекс биологически активных ингредиентов / Галина Александровна Симахина // Продукты и ингредиенты. - 2007. - №3.

13. Сімахіна Г.О. Розроблення та вдосконалення технологій цукристих речовин та цукромістких добавок : дис. на здобуття наук, ступеня д-ра техн. наук (спеціальність 05.18.05 - технологія цукристих речовин) / Галина Олександрівна Сімахіна. - К., 1999. - 437 л.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г О Сімахіна - Біологічна цінність та функціональна дія компонентів кріопорошків цукрових буряків

Г О Сімахіна - Інноваційні технології та продукти оздоровче харчування методичні вказівки до вивчення дисципліни

Г О Сімахіна - Пектиновмісні порошки з жому бурякоцукрового виробництва

Г О Сімахіна - Технологія концентратів біофлавоноїдів на основі лікарських рослин

Г О Сімахіна - Динаміка біотрансформації та поведінка при заморожуванні бюкомплексу ягід малини