Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

- Серпень 1945 р. - У Дії створено Центральну лабораторію з відкачування води з шахт Донбасу під керівництвом проф. В.С.Пака.

1946 - РІКДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ

- До початку вересня зусиллями студентів, викладачів і співробітників Дії було відновлено другий навчальний корпус, частково - перший і третій.

- На початку нового 1946-1947 навчального року 310 студентів розпочали заняття. Навчання проводили 202 викладачі.

- Листопад 1946 р. - відновлено Великий похилий зал (ВПЗ) на 800 місць у 3 навчальному корпусі.

- Почала працювати студентська поліклініка, розташована у другому гуртожитку.

- Відкрито три їдальні для студентів, викладачів і співробіт­ників Дії, де вони за талонами отримували трьохразове харчування.

1947 - РІК ДВАДЦЯТЬ СЬОМИЙ

- Диплом інженера одержали 329 випускників Дії

- Відбувся перший випуск геологів. Серед них Н.П.Щербак, згодом - академік НАН України, директор Інституту геохімії та мінералогії.

1948 - РІКДВАДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ

- В Дії створено Вищі інженерні і прискорені курси.

- На базі кафедри гірничої механіки створено лабораторію вентиляторів інституту гірничої справи АН УРСР (керівник проф. В.С.Пак).

1949 - РІКДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТИЙ

- Створено кафедру розвідки родовищ корисних копалин.

- З 1 листопада 1948 р. відновлено роботу вечірнього відділення.

1950 - РІК ТРИДЦЯТИЙ

- На початок 1950-1951 навчального року було повністю відновлено студентське містечко і третій навчальний корпус .

- Створено будівельний факультет.

1951 - РІК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ

- 1 вересня 1951 р. - в Дії створено Студентський клуб.

- Здано в експлуатацію гуртожиток № 3.

- Дійсним членом АН УРСР обрано завідувача кафедри гірничої механіки, доктора технічних наук, професора В.С.Пака, членом-кореспондентом Академії наук - зав. кафедри «Хімія і технологія палива», доктора хімічних наук, професора І.Е.Коробчанського.

1952 - РІК ТРИДЦЯТЬ ДРУГИЙ

- Ректором Дії обрано проф. М.А.Богомолова.

- Створена кафедра «Обробка металів тиском».

- Створено студентський самодіяльний театр сатири і гумору.

1953 - РІК ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІЙ

- Відкрита заочна форма навчання. На перший курс 1953­1954 навчального року прийнято 300 студентів-заочників.

- Відкрито філію Дії в м. Краматорську. На перший курс зараховано 200 студентів.

- Кафедра  маркшейдерської  справи  розділена  на дві самостійні кафедри - маркшейдерської справи і геодезії.

1954 - РІК ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ

- В   Болгарії   видана   тритомна   монографія проф. Д.Н.Оглобліна «Маркшейдерські роботи».

1955 - РІК ТРИДЦЯТЬ П'ЯТИЙ

- Введено в експлуатацію п'ятий навчальний корпус.

- Вперше в Донецьку створений джазовий оркестр під керівництвом студента гірничого факультету А.Чумака.

1956 - РІК ТРИДЦЯТЬ ШОСТИЙ

- На перший курс 1956-1957 навчального року зараховано більше 1800 студентів.

- Диплом інженера - випускника Дії, отримали більше тисячі молодих фахівців.

- Бібліотека Дії придбала близько 30 тисяч томів навчальної і науково-технічної літератури.

1957 - РІК ТРИДЦЯТЬ СЬОМИЙ.

- На шести денних факультетах інституту навчалося більше 8 тисяч студентів.

- Створена кафедра будівельних конструкцій.

- Почато будівництво четвертого навчального корпусу.

1958 - РІК ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМИЙ

- Створені науково-дослідні лабораторії: гірничого тиску, регенерації повітря, автоматизації навчального процесу.

- Створені кафедри філософії та історії КПРС.

- Організовано перший студентський будівельний загін.

1959 - РІК ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТИЙ

- Створено електротехнічний факультет.

- Створено Інститут культури з трьома відділеннями: музичне, образотворчого мистецтва, етики і естетики.

- Вперше в історії інституту студенти-хіміки М. Скуратко і В. Горюшкин отримали золоті нагороди Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР за студентські наукові роботи.

1960 - РІК СОРОКОВИЙ

- Донецкий індустріальний інститут реорганізовано в Донецький політехнічний інститут.

- Філія ДПІ в Краматорську перетворено в самостійний вищий навчальний заклад- Краматорський індустріальний інститут.

- Створені загальнотехнічні факультети ДПІ в містах Горловці і Торезі.

- Створена кафедра «Автоматика і телемеханіка».

- Створено студентське проектно-конструкторське бюро.

1961 - РІК СОРОК ПЕРШИЙ

- Відбувся перший випуск інженерів електромеханіків за фахом «Електрифікація промислових підприємств».

- Створено загальнотехнічний факультет ДПІ в м. Єнакієво.

1962 - РІК СОРОК ДРУГИЙ

- Введено в експлуатацію четвертий лабораторний корпус.

- Створено обчислювальний центр- перший серед вищих навчальних закладів Донбасу.

- В ДПІ навчалося 59 зарубіжних громадян з Болгарії, В'єтнаму, Куби та Монголії.

- Створена любительська кіностудія «ДШ-фільм».

1963 - РІК СОРОК ТРЕТІЙ

- На кафедрі гірничих машин встановлено унікальний, єдиний в СРСР, стенд для комплексних досліджень конвейєрів під навантаженням.

- ДПІ зайняв перше місце в обласному огляді-конкурсі на кращу постановку організаційно-масової і спортивної роботи.

1964 - РІК СОРОК ЧЕТВЕРТИЙ

- Створений загальнотехнічний факультет ДПІ в м.Макіївці.

- Введено в експлуатацію гуртожиток № 4 на 1112 місць.

- Створена науково-дослідна лабораторія гідропідйома.

1965 - РІК СОРОК П'ЯТИЙ

- Гірничо-механічний факультет було розділено на два факультети: гірничо-електромеханічний та механічний.

- Відкрито санаторій-профілакторій на базі гуртожитку № 4, в якому щорічно одержували кваліфіковану медичну допомогу і оздоровлення більше 1500 студентів.

- Створено навчально-методичний центр ДПІ під керівництвом доц. С.А.Жеданова.

- В ДПІ проходив Всесоюзний семінар маркшейдерів.

1966 - РІК СОРОК ШОСТИЙ І

- ДПІ відзначив 45-річчя з дня створення. В інституті навчалося більше 16 тис. студентів, навчальний процес проводили більше 700 викладачів, серед них 14 професорів і 168 доцентів.

- Створено Красноармійський філіал ДПІ з двома факультетами: загальнотехнічний і вечірній.

- Здана в експлуатацію висотна прибудова до третього навчального корпусу.

- ДПІ нагороджений пам'ятною медаллю «1000 років Польщі» за плідну співпрацю з Польською Народною Республікою.

- Укладено договір про співпрацю з Остравським гірничо-металургійним інститутом (Чехословакія).

1967 - РІК СОРОК СЬОМИЙ

- До цього року в інституті підготовлено більше 27 тисяч фахівців. Понад 60% інженерів вугільної промисловості Донбасу -випускники ДІІ-ДПІ.

- ДПІ співробітничав з 85 промисловими підприємствами.

- Почала працювати перша в світовій практиці гідрошахта (Червоноармійська № 2) з ерліфтним підйомом вугільної пульпи, спроектована і побудована за науковими розробками викладачів і співробітників кафедри гірничої механіки і лабораторії гідропідйома ДПІ.

- Завершено будівництво студентського гуртожитку № 5.

- Здано в експлуатацію плавальний басейн ДПІ.

1968 - РІК СОРОК ВОСЬМИЙ

- Закладено корпус хіміко-технологічного факультету.

- Ректор ДПІ проф. М.А.Богомолов під час візиту до Магдебурзької вищої технічної школи ім.Отто фон Геріке підписав договір про співпрацю з цим вищим навчальним закладом.

- Вперше студенти проходили виробничу практику за кордоном - в ГДР, Польщі, Чехословакії.

- Проректору з наукової роботи В.Г.Гейєру присуджено звання «Заслужений діяч науки і техніки СРСР».

- Ректором ДПІ призначено Г.В. Малеєва.

1969 - РІК СОРОК ДЕВ'ЯТИЙ

- Створено інженерно-економічний та вечірній електротехнічний факультети.

- Відкрито денне відділення з підготовки інженерів автомобільного транспорту в Горлівському ЗТФ ДПІ.

- Створено підготовче відділення для підготовки абітурієнтів до вступних іспитів в ДПІ.

- Здано в експлуатацію шостий навчальний корпус.

- Почала працювати студентська їдальня на 515 місць з дієтичним залом.

- Відкрито комбінат побутового обслуговування студентів ДПІ у студентському містечку.

1970 - РІК П'ЯТДЕСЯТИЙ

- За результатами огляду-конкурсу «На кращу організацію праці, побуту і відпочинку студентів» ДПІ зайняв перше місце серед вищих навчальних закладів Міністерства вищої, середньої і спеціальної освіти СРСР.

- В ДПІ навчалося 113 іноземних студентів з 15 держав.

- Створені деканат з навчання іноземних громадян (декан В.І.Стрельников), кафедра російської мови як іноземної і відділ зовнішніх зв'язків.

- Розробка студентського проектно-конструкторського бюро, відзначена Дипломом 1 ступеня на ВДНХ СРСР в Москві.

- Співробітники кафедри «Теоретичні основи електротех­ніки і обчислювальні машини» створили комплекс автоматичного контролю знань студентів «Кактус».

1971 - РІК П'ЯТДЕСЯТ ПЕРШИЙ

- В ДПІ навчалося близько 22 тисяч студентів за 30 спеціальностями. На 72 кафедрах працювали більше тисячі викладачів, у тому числі 23 професори, 278 доцентів.

- На базі Горлівського загальнотехнічного факультету створено Горлівський філіал ДПІ.

- В експлуатацію введено легкоатлетичний манеж -найбільший в Україні.

- Створена кафедра фізики гірничих порід і геомеханіки .

1972 - РІК П'ЯТДЕСЯТ ДРУГИЙ

- На базі кафедр електротехнічного факультету створений енергетичний факультет.

- Макіївський філіал ДПІ став самостійним вищим навчальним закладом- Макіївським інженерно-будівельним інститутом.

- На базі електротехнічного факультету створений факультет обчислювальної техніки і автоматизованих систем управління.

1973 - РІК П'ЯТДЕСЯТ ТРЕТІЙ

- Введені в експлуатацію навчальний корпус хіміко-технологічного факультету, проблемна лабораторія кафедри електрометалургії сталі і феросплавів.

- Завершено будівництво гуртожитку № 9.

- Підписано договір про науково-технічне співробітництво з інститутом Шльонська політехніка (Польща).

1974 - РІК П'ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ

- За результатами огляду-конкурсу на кращу організацію праці, побуту і відпочинку студентів ДПІ зайняв 1 місце в Україні.

- Створена кафедра «Прикладна математика».

- При кафедрі філософії створена лабораторія соціально-психологічних досліджень.

- Студентська команда ДПІ з шахів стала чемпіоном України.

1975 - РІК П'ЯТДЕСЯТ П'ЯТИЙ

- Головний комітет ВДНГ СРСР нагородив ДПІ Дипломом 1 ступеня за розробку навчальної замкнутої телевізійної системи і методики її використовування.

- ДПІ нагороджений золотою медаллю Остравського гірничо-металургійного інституту (Чехословакія) за багаторічне плідне співробітництво в громадській і науковій сферах.

- В гуртожитку №2 ДПІ відкрито Інтерклуб - молодіжну організацію, що об'єднувала студентство ДПІ.

- ДПІ відвідав президент Академії наук України Б.Е.Патон.

1976 - РІК П'ЯТДЕСЯТ ШОСТИЙ

- Науковці інституту отримали 1 патент і 90 свідоцтв на винаходи.

- Відкриті філіали кафедр: «Рудникових і гідропневматич­них установок і гідравліки»- на шахті «Україна» і «Метало­знавства і термічної обробки»- на Макіївському металургійному заводі ім. Кірова.

- Започаткована нова форма огляду художньої самодіяль­ності студентів - «Дебют».

- Вперше в ДПІ проведена «Юморина».

- Команда акробатів ДПІ зайняла 1 місце у змаганнях серед вищих навчальних закладів України.

1977 - РІК П'ЯТДЕСЯТ СЬОМИЙ

- На базі факультету ОТ і АСУ створено два самостійні фа­культети: обчислювальної техніки і автоматизованих систем управління .

- Рішенням Держкомітету СРСР з науки і техніки в ДПІ ство­рена «Проблемна лабораторія для вивчення взаємодії водню з металами».

- Відбулася конференція іноземних випускників ДПІ з різ­них країн світу.

1978 - РІК П'ЯТДЕСЯТ ВОСЬМИЙ

- ДПІ нагороджений Почесною грамотою Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР за високий рівень підготовки фахівців.

- Випущений 50-тисячний випускник ДПІ. Ним став студент гірничого факультету Іван Булгаков.

- Студент ДПІ В.Архипенко став срібним призером чемпіонату Європи з бігу на 400 м з бар'єрами.

1979 - РІК П'ЯТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ

- В ДПІ на 85 кафедрах працювали близько 1200 викладачів, серед них: 42 професори, доктора наук, 426 доцентів, кандидатівнаук. Навчалося близько 18 тисяч студентів.

- На Всесоюзній олімпіаді з російської мови для іноземних студентів студент енергетичного факультету ДПІ Куагу М'по Сер став лауреатом.

- Створена кафедра управління виробництвом і аналізу господарської діяльності промислових підприємств .

1980 - РІК ШЕСТИДЕСЯТИЙ

- ДПІ зайняв перше місце в змаганні серед вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів м. Донецька.

- Лауреатами ВДНХ СРСР (золота медаль) стали викладачі інституту Ф.І.Булгаков і Б.Б.Зельдін - за створення відцентрового класифікатора з підвищеною точністю грохочення.

- Студент ДПІ ВАрхипенко став срібним призером в бігу на 400 м з бар'єрами на Олімпійських іграх в Москві.

- Створена Рада ветеранів ДПІ, головой якої було обрано проф. Б.І.Медведєва.

1981 - РІК ШІСТДЕСЯТ ПЕРШИЙ

- Наукові розробки студенток інженерно-економічного факультету І.Швец і Н.Чайки отримали нагороди на Міжнародному конкурсі з студентських наукових робіт з економіки в Братиславі.

- На всесоюзному конкурсі на кращі наукові роботи, виконані у вищих навчальних закладах, другою премією відзначена робота доц. М.П.Зборщика.

- Завідувачу кафедри вищої математики ДПІ проф. В.В.Паку присуджена Державна премія СРСР в області науки і техніки.

- На ВДНГ України в Києві відкрита тематична виставка ДПІ, присвячена спільній роботі інституту з виробництвом.

- Біля третього навчального корпусу відкрито пам'ятник студентам, викладачам і співробітникам ДІІ-ДПІ, загиблим в роки Великої Вітчизняної війни.

1982 - РІК ШІСТДЕСЯТ ДРУГИЙ

- Введено в дію восьмий навчальний корпус.

- Обсяг фінансування науково-дослідних робіт, які виконувалися в ДПІ, склав близько 8 млн. крб. Результати робіт, упроваджених у виробництво, мали економічний ефект понад 56 млн. крб.

- ДПІ зайняв третє місце в огляді винахідництва, раціоналізаторської і патентно-ліцензійної роботи, що проводився Міністерством ВНЗ СРСР серед вищих навчальних закладів країни.

- Студентка інженерно-економічного факультету Л.Клименко стала лауреатом міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з економіки в Чехословакії.

- Команда ДПІ з футболу зайняла перше місце в змаганнях на Кубок України серед студентських команд.

- Студент І.Горошко став чемпіоном СРСР по плаванню серед юніорів.

1983 - РІК ШІСТДЕСЯТ ТРЕТІЙ

- У 1983 р. у виробництво упроваджено 141 розробку вчених ДПІ,. отриманий економічний ефект склав понад 37 млн. крб., отримано 272 авторські свідоцтва на винаходи і 9 патентів. Продано одну ліцензію за кордон (Індія).

- Завідувач кафедри технології і техніки геолого­розвідувальних робіт доц. Л.М.Івачев став лауреатом Державної премії СРСР.

- Оркомітет міжнародної виставки «Вугілля-83», яка проходила в Донецьку, нагородив ДПІ Дипломом «За високий науково-технічний рівень представлених експонатів».

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа