Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

1984 - РІК ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ

- Зав. кафедрою «Розвідка родовищ корисних викопних» проф. Б.С.Панову присуджена Державна премія України в області науки і техніки.

- Наукова   робота   студентки інженерно-економічного факультету Г.Грішакової відзначена медаллю АН України.

1985 - РІК ШІСТДЕСЯТ П'ЯТИЙ

- Професору В.І.Мачикіну у складі авторського колективу учених і виробничників присуджена Державна премія України в області науки і техніки.

- Колективу кафедри «Маркшейдерська справа» присуджена Державна премія України в області науки і техніки за підручник «Маркшейдерська справа».

- Відбувся перший міжвузівський семінар ДПІ з Силезськім політехнічним інститутом (Польща).

1986 - РІК ШІСТДЕСЯТ ШОСТИЙ

- Прийнята цільова комплексна програма «ДПІ-1990», направлена на вдосконалення управління якістю підготовки фахівців, підвищення результативності наукових досліджень.

- На ВДНХ СРСР у виставці «Учені Донбасу - виробництву»учасники від ДПІ отримали 19 медалей.

- Почато будівництво 8 навчального корпусу.

1987 - РІК ШІСТДЕСЯТ СЬОМИЙ

- ДПІ зайняв перше місце в змаганні серед вищих навчальних закладів Донецька.

- За підсумками конкурсу кращими винахідниками в ДПІ визнані доцент каф. ГЕА В.Н.Деканенко, професор кафедри гірничої механіки М.П.Зборщик і зав. кафедри технології машинобудування Н.Г.Бойко.

1988 - РІК ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМИЙ

- ДПІ зайняв 2 місце в змаганні по винахідництву і раціоналізації серед вищих навчальних закладів СРСР.

- Доцент А.А.Зорі отримав золоту медаль на Міжнародному ярмарку в Лейпцігу (ГДР) за створення вимірювально-обчислювального комплексу «Градієнтологічний зонд».

1989 - РІК ШІСТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ

- Подписано договір про співробітництво ДПІ і Північно-східного політехнічного інституту Китайської Народної Республіки.

- Відбувся перший випуск фахівців на кафедрі «Технологія неорганічних речовин» за фахом «Хімічна технологія кераміки і вогнетривів».

1990 - РІК СІМДЕСЯТИЙ

- Ректором ДПІ обрано професора О.А.Мінаєва.

- При Донецькому політехнічному інституті створено Донецький технічний коллеж.

- Підписано договір і робоча програма про співпрацю з Чаньчуньським геологічним інститутом (Китай).

- Зав. кафедри охорони праці проф. В.І. Николін одержав премію ім.Скочинського Міністерства вугільної промисловості СРСР.

1991 - РІК СІМДЕСЯТ ПЕРШИЙ

- За 70 років існування інституту було підготовлено близько 80 тис. кваліфікованих фахівців, серед них більше 1600 зарубіжних громадян з 74 країн світу.

- Звання Лауреатів Державної премії України отримали викладачі кафедри гірничих машин В.Г.Гуляєв, М.Г.Бойко, Г.В.Малєєв, П.А.Горбатов за підручник «Проектування і конструювання гірничих машин».

- Створена рада з комп'ютеризації з провідних фахівців факультетів ОТ і АСУ, основним завданням якої було розроблення стратегії комп'ютеризації в інституті.

1992 - РІК СІМДЕСЯТ ДРУГИЙ

- На кафедрі «Електропривод і автоматизація промислових установок» енергетичного факультету створено німецьке відділення.

- Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» удостоєні професори М.Г.Бойко, О.А.Мінаєв, В.В.Пак.

- Створено осередок «Товариства української мови ім.Т.Г.Шевченко», метою якого стало відродження в ДПІ українських народних традицій, культури та мови.

- На кафедрі фізики відбувся перший міжнародний семінар «Метал-водень-92.

- Введено в експлуатацію актову залу дев'ятого навчального корпусу.

1993 - РІК СІМДЕСЯТ ТРЕТІЙ

- Донецький політехнічний інститут реорганізовано в Донецький державний технічний університет.

- Створено французький технічний факультет (декан доц. Г.С.Клягін).

- На базі німецького відділення спеціальності ЕАПУ створено німецький технічний факультет (декан доц. В.І.Калашніков).

- Інженерно-економічний факультет спільно з Інститутом економіки і менеджменту Голландії почали спільну підготовку фахівців з міжнародного менеджменту.

- Створено «Клуб 7» - громадська організація інтелектуальної еліти інституту. Президентом Клубу обрано професора І.Л. Никольського.

1994 - РІК СІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ

- На базі гірничого і гірничо-геологічного факультетів створено Гірничий інститут (директор - проф. С.М.Александров).

- На базі Горлівського філіалу ДонДТУ створено Горлівський автодорожній інститут (директор - проф. М.Н.Чальцев).

- ДонДТУ співробітничав з 15 зарубіжними вищими навальними закладами.

1995 - РІК СІМДЕСЯТ П'ЯТИЙ

- Створено англійський технічний факультет (декан - доц. С.Н.Ковалев).

- Створено Інститут міжнародної співпраці, що забезпечує різні напрями міжнародної співробітництва університету.

- На базі заочного факультету створено заочно-вечірній факультет (декан - доц. СЯ.Каплюхін).

-ДонДТУ провів в Севастополі Першу міжнародну науково-технічну конференцію «Прогресивна техніка і технологія машинобудування ».

- Звання Лауреата Державної премії України одержав доктор геолого-мінералогічних наук, проф. А.М.Бріжанев за розробку наукових основ, технологій і промислове використовування метану вуглегазових родовищ.

1996 - РІК СІМДЕСЯТ ШОСТИЙ

- До 75-річчя університету в музеї історії (9 навчальний корпус) відбулася презентація унікальної художньої картини «Історія Донецького державного технічного університету» розміром 5 на 8 метрів (художник Е.Колмиков).

- Відбувся перший набір магістрів державного управління.

- Створено комп'ютерний центр інформації і телекомунікації.

1997 - РІК СІМДЕСЯТ СЬОМИЙ

- До складу університету як структурні підрозділи ввійшли Горлівський автотранспортний, Харцизький металургійний і Зуєвський енергетичний технікуми.

- На факультеті економіки і менеджменту відкриті нові спеціальності: «Маркетинг підприємства» і «Менеджмент виробничої сфери».

1998 - РІК СІМДЕСЯТ ВОСЬМИЙ

- При університеті створено Навчальний комплекс економіки і менеджменту у складі: ДонДТУ, Донецького інституту підприємництва і Донецького інженерно-економічного коледжу.

- Створено Російсько-український університет, засновниками якого виступили ДонДТУ і Таганрозький радіотехнічний університет.

- Ректор ДонДТУ О.А.Мінаєв удостоєний Золотої медалі ім.А.Ейнштейна Міжнародної Академії наук, індустрії, освіти і мистецтва (СІЛА), а Міжнародним центром з інженерної освіти ЮНЕСКО (иіСЕЕ) йому вручена Срібна медаль ШСЕЕ за внесок професорсько-викладацького складу ДонДТУ в розвиток світової інженерної освіти.

- Студентка О.Чебаненко на чемпіонаті світу з акробатики зайняла друге місце

1999 - РІК СІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ

- Університет зайняв перше місце серед технічних вищих навчальних закладів України за результатами науково-дослідної роботи студентів.

- В Україні створена Асоціація технічних вищих навчальних закладів країни, заступником голови якої обрано ректора ДонДТУ О.А. Мінаєва.

- ДонДТУ прийнято в Асоціацію європейських університетів, яка об'єднувала понад 500 університетів з 41 країни світу.

- Університет став одним з ініціатором і засновником асоціації УРАН, яка об'єднує всіх користувачів Інтернету вищих навчальних закладів.

2000 - РІК ВОСЬМИДЕСЯТИЙ

- З метою підвищення ефективності управління університетом і використання інформаційних ресурсів і серверів Інтернету в навчальній і науково-дослідній роботі створено Інформаційний центр університету.

- У червні 2000 р. зав.каф.фізики проф. В.А.Гольцов був нагороджений премією ім.Рудольфа Еррена Міжнародної Асоціації з водневої енергетики «За видатний внесок в розвиток водневої енергетики і водневої обробки матеріалів».

- Команда «Скіфи-ДонДТУ» стала переможцем третього Кубка України з американського футболу

2001 - РІК ВІСІМДЕСЯТ ПЕРШИЙ

- ДонДТУ надано статус національного університету.

- Ректор ДонНТУ О.А.Мінаєв нагороджений Почесною відзнакою Президента України.

- За підсумками Ш міжнародного фестивалю «Золотий скіф» ДонНТУ став переможцем в номінації «За досягнення в області науки і освіти».

- Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Ефективність інженерної освіти в ХХ1 столітті».

- На базі науково-технічної бібліотеки ДонНТУ відкритий німецький читальний зал.

2002 - РІК ВІСІМДЕСЯТ ДРУГИЙ

- ДонНТУ першим серед вузів України прийнятий в Євразійську асоціацію університетів.

- Ректор ДонНТУ проф. О.А.Мінаєв став лауреатом Державної премії України в області науки і техніки за 2002 рік, нагороджений орденом Ярослава Мудрого У ступеня.

- Посол ФРН в Україні Д. Штюдеман від імені уряду вручив декану німецького технічного факультету професору В.І.Калашникову почесний орден «Хрест за заслуги».

- ДонНТУ виступив як співзасновник Асоціації гірничих, нафтових і металургійних університетів Європи.

2003 - РІК ВІСІМДЕСЯТ ТРЕТІЙ

- ДонНТУ нагороджено орденом Дружби Соціалістичної Республіки В'єтнам.

- Відбулася третя міжнародна наукова конференція «Творча спадщина В.І.Вернадського і сучасність».

2004 - РІК ВІСІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТИЙ

- Закладено будівництво бібліотечно-інформаційного центру ДонНТУ.

- Проф. А.Н.Смірнов отримав Диплом Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів, Асоціації авторів наукових відкриттів України і Російської академії природних наук за наукове відкриття «Закономірність стрибкоподібної зміни фазового стану тверднучого розплаву при дії низькочастотної вібрації».

- Проф. Б.С.ПановуАмериканським біографічнимінститутом надано звання «Провідний інтелектуал миру» і «Людина 2004 року».

2005 - РІК ВІСІМДЕСЯТ П'ЯТИЙ

- На факультеті економіки і менеджменту відбувся спільно з вченими Університету соціальних наук ім.Пьєра Мендеса (м.Гренобль, Франція) міжнародний семінар «Сучасні проблеми управління персоналом на підприємствах».

- На Всеукраїнському фестивалі КВК у Черкасах команда КВК ДонНТУ зайняла перше місце.

2006 - РІК ВІСІМДЕСЯТ ШОСТИЙ

- Університет готував кваліфікованих фахівців по 24 напрямам, 63 спеціальностям і 22 спеціалізаціям. Навчалося близько 28 тисяч студентів. Навчальний процес проводили понад 1300 викладачів, серед них 115 докторів наук.

- Відбулася Ш міжнародна научно- практична конференція «Донбас 2020 - наука і техніка - виробництву».

- Відбулася міжнародна конференція «Прогрес технології в металургії сталі: XXI століття».

- Студент М.Карпушин зайняв перше місце на міжнародній Олімпіаді по гідравліці.

2007 - РІК ВІСІМДЕСЯТ СЬОМИЙ

- В ДонНТУ пройшла П'ята Міжнародна конференція «Воднева енергетика і воднева обробка металів», в якій взяли участь більше 150 вчені їх 32 країн світу.

- ДонНТУ через українську освітню мережу «Уран» приєднався до європейської науково-освітньої мережі Оеаш:2.

- ДонНТУ отримав диплом Міністерства освіти і науки України за співпрацю в позашкільній освіті за комп'ютерними технологіями.

2008 - РІК ВІСІМДЕСЯТ ВОСЬМИЙ

- За версією підрозділу ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладні системи аналізу і інформації» ДонНТУ вважався одним з кращих технічних вищих навчальних закладів України.

- На факультеті екології і хімічної технології відбулася V міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми індустріальних мегаполісів».

- Студентка ДонНТУ Олена Ісинбаєва стала олімпійською чемпіонкою літніх олімпійських ігор в Пекіні з стрибків з жердиною, встановивши новий світовий рекорд.

2009 - РІК ВІСІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯТИЙ

- За підсумками рейтингу вищих навчальних закладівУкраїни «Компас» ДонНТУ зайняв 5 місце серед ВНЗ країни і 2 - за якістю інженерно-технічної підготовки фахівців.

- Ректора О.А.Мінаєва обрано членом-кореспондентом Національної Академії Наук України.

- Декану французького технічного факультету Г.С. Клягіну вручений орден Академічних пальм Франції за внесок в розвиток українсько-французьких відносин.

- Професор кафедри вищої математики Е.І.Казакова призначена віце-президентом Європейської асоціації обдарованих дітей (ЄВРОТАЛАНТ).

- Відбулося відкриття студентського Центру культура ДонНТУ.

2010 - РІКДЕВ'ЯНОСТИЙ

- Президентом України обрано випускника ДонНТУ 1980 р. В.ФЛнукович.

- Встановлені іменні стипендії випускників ДонНТУ - Героїв України для кращих студентів університету. Для студентів гірничого факультету

- Декану німецького технічного університету проф. В.І. Калашникову за розвиток українсько-німецького співробітництва вручено орден «За заслуги» Федеративної Республіки Німеччина.

- Команда ДонНТУ по американському футболу «Донецькі варяги-політехніки» стала переможцем чемпіонатуУкраїни.

РЕКТОРИ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПУГАЧ ІСАЙМАРКОВИЧ (1895-1964)

Народився у 1985 році у М.Чернігові. У тринадцятирічному віці після смерті батька переїхав до Горлівки, де працював на шахті коногоном, кріпильником. У 1923 році закінчив Горлівське штейгерівське училище, потім вищі інженерні курси. У 1920 році працював замісником головного інженера Юзівсько-Макіївського вугільного району. У 1921 році призначений директором утвореного Донецького гірничого технікуму. Після його реорганізації у Донецький гірничий інститут, був ректором з 1926 по 1930 роки. Зробив значний внесок у становлення першого вищого навчального технічного закладу Донбасу. З 1930 по 1949 роки працював замісником начальника будівництва московського метрополітену, замісником начальника управління комісаріату, а потім міністерства вугільної промисловості СРСР. Широке визнання отримали його наукові праці та підручники: "Гірнича справа" та "Гірничорятувальна справа". І.М. Пугач був також талановитим винахідником і конструктором. Нагороджений двома орденами Леніна, медалями, відомчими нагородами. Похований у м. Москва (Росія).

Ректор з 1921 по 1930

рр.

ГУБАНОВ МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ

Ректор з 1930 по 1935 РР.

Випускник Донецького гірничого інституту М.С.Губанов був одним з перших студентів Донецького гірничого технікуму, очолював студентське виконавче бюро. 30 травня 1931 р. був назначений директором ДП, на посаді якого працював до 1935 р. У 50-60 роки очолював науково-дослідний інститут «Укргіпровугіллля» (м.Луганськ).

ДІМАНТ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Ректор з 1935 по 1936 рр.

Деякий час Г.М. Дімант очолював Донецький металургійний інститут (ДМІ). 26 квітня 1935 р. постановою Раднаркому СРСР на базі ДГІ та ДМІ було створено Донецький індустріальний інститут і директором (ректором) було призначено Г.М.Діманта.

Час ректорства Г.М.Діманта припав на важкі часи як в історії країни, так і в історії ВНЗ. Репресії, пошуки «антипартійних груп», «ворогів»- таким був загальний фон умов, в яких працювало керівництво Донецького індустріального інституту. Політичний тиск з боку партійних органів не сприяв зміцненню авторитету ректора, як керівника адміністративної та навчально-методичної роботи. Під час роботи партійний комітет неодноразово висловлював йому недовіру

«за політичні помилки».

ФІЛОНОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Короткий термін Дії очолював П.В.Філонов. Для ВНЗ - це розпал політичних репресій та складної загальної ситуації в інституті.

Ректор з 1936 по 1937 РР.

ПРОНЧЕНКО ГРИГОРІЙ БОРИСОВИЧ (10.11.1900- 23.04.1966)

Народився 5.08.1900р. у м. Юзівці. З 13 років почав працювати токарем на Юзівському металургійному заводі. З 1921 по 1930 роки працює на цьому ж заводі і одночасно навчається на робітфаці Донецького гірничого інституту. Потім працював замісником директора Путилівського машинобу­дівного заводу (Донецьк). З 1932 по 1937 роки навчався у Донецькому гірничому (індустріальному) інституті. Після закінчення інституту був призначений директором (ректором ) Донецького індустріального інституту. Часи його керування вищим навчальним закладом прийшлися на важкі часи репресій та початок Великої Вітчизняної війни. Восени 1941 р. разом з інститутом був евакуйований до м. Прокоп'євська (Росія, Кузбас), де у дуже скрутних умовах було поновлено навчальний процес. У 1942 р. Г.Б.Пронченко призначався на керівні партійні посади у містах Кемерово та Новосибірську. З 1945 по 1949 рр. працював ректором Новосибірського інженерно-будівного інституту. У 1949 році захистив кандидатську дисертацію, а потім працював завідувачем кафедр і доцентом у ряді російських вузів. Нагороджений орденом "Знак пошани", багатьма медалями та відомчими нагородами. Похований в м. Іваново (Росія).

Ректор з 1937 по

1942 рр.

БОРИСЕНКО КОНСТЯНТИН СТЕПАНОВИЧ (30.10.1905 - 01.10.1975)

Народився у 1905 році у Юзівці. У 1928 році закінчив Донецький гірничий інститут. З 1928 по 1930 рр. був завіду­ючим механізацією шахт Боківського рудоуправління. У 1930 році вступив до аспірантури ДП. У 1935 році у числі перших в історії інституту захистив кандидатську дисертацію, і через деякий час отримав звання доцента. Працював деканом, замісником директора Донець­кого індустріального інституту. У довоєн­ні роки поруч з викладацькою та вихов­ною роботою вів значну науково-дослідницьку у галузі компресорної та шахтної вентиляції. У роки війни був мобілізований на оборонне будівництво, потім служив у діючих військах. У квітні 1943Р. призначений директором Донець­кого індустріального інституту. Зробив значний внесок у відбудову та розвиток Дії по всім напрямкам його діяльності, особливо у поновленні зруйнованої у часи війни матеріальної бази. Перебуваючи на посаді ректора Дії до 1952 р., КСБорисенко займався науковою роботою - проводив комплекс досліджень у галузі рудникових пневматичних установок і створення пневматичних двигунів для вугільних шахт. У вересні 1952 г. КСБорисенко був направлений до докторантури при Московському гірничому інституті . У 1958 році вийшла монографія по темі дисертації "Пневматичні двигуни для вугільної промисловості". З 1958 року по 1964 роки КСБорисенко працював директором Інституту гірничої механіки ім.. М.М.Федорова. У 1961 році обраний членом-кореспондентом АН України. Автор близько 150 наукових робіт, у тому числі 2 навчальних посібників, 4 монографій, більш 30 авторських свідоцтв на винаходи. За трудові досягнення у мирні і воєнні роки нагороджений шістьма орденами і медалями СРСР. Похований у м. Києві.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа