Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Див. Alignment.

Correction □ Коррекция Корекція Див. Enhancement.

Correction level Уровень коррекции изображений □ Рівень корекції зображень

(ДЗ) Постачальники даних дистанційного зондування на основі одного знімка часто випускають кілька продуктів, що розрізняються застосуванням коригувальних процедур (радіометричної, геометричної корекції та ін.). Correlation □ Корреляция □ Кореляція

(Стат.) Взаємозв'язок між двома величинами (наприклад, між товщиною й висотою дерев у лісі). В ОЗ важливою є кореляція поміж каналами растра. Кореляційні методи використовуються також для пошуку відповідних точок знімків, що перекриваються. Див.також mrrelation coefficient, cross correlation, least squares correlation. Correlation coefficient Коэффициент корреляции □ Коефіцієнт кореляції

Ковариация (covariance), поділена на добуток стандартних відхилень, завдяки чому коефіцієнт кореляції завжди перебуває в діапазоні від -1 до 1, нульове значення вказує на відсутність кореляції двох величин.

Correlation windows Корреляционные окна □ Кореляційні вікна

Пара вікон на знімках стереопари (вихідне - reference window і пошукове - search window), за допомогою яких відшукуються відповідні точки правого та лівого знімків. Corresponding points □ Соответствующие точки □ Відповідні точки

(ОЗ) Точки на двох або більше знімках, що перекриваються і які відповідають одній і тій же точці на поверхні Землі.

Country Code □ Код страны □ Код країни

Більшість країн, в яких є вихід в Інтернет, мають дволітерне позначення за стандартом ISO 3166. Ці дві літери є адреса головного домену для цієї країни. Наприклад, uk - Велика Британія, fi - Фінляндія, ru - Росія. Covariance □ Ковариация □ Коваріація

(Стат.) Коваріація (те ж, що і кореляційний момент). Див. шггєШюп. Covariance analysis Ковариационный анализ □ Коваріаційний аналіз

Статистичний метод оцінки впливу на випадкову величину різних одночасно діючих факторів, окремі з яких задані якісно, а ін можуть бути вимірювані кількісно. Коваріаційний аналіз може розглядатися як комбінація дисперсійного та регресійного аналізів.

Cover Покрытие □ Покриття

Покриття. Див. Ground cover, Land cover, Coverage. Coverage □ Покрытие Покриття

1. Просторовий об'єкт (feature), що ставить у відповідність координати, розташовувані всередині обмеженої ділянки простору (просторово-тимчасова область визначення) значенням атрибутів просторового об'єкта (у діапазонах їхньої зміни). 2. Формат векторних даних програми Агсіпіо, побудований за файловим принципом і призначений для збереження інформації про просторове положення, форму та атрибутивні характеристики просторових об' єктів. При цьому геометрична інформація про просторові об'єкти зберігається як сукупність первісних просторових об'єктів (таких, як дуги, вузли, полігони та точкові мітки) та вторинних просторових об' єктів (таких, як екстенти, зв' язки між об'єктами, анотації), а семантична інформація про них акумулюється в таблицях атрибутів. 3. (ArcGIS) Файл-орієнтований формат представлення векторних даних, використовуваний для збереження місць розташування (location), форми (shape) та атрибутів географічних просторових об'єктів (features) з топологією. Покриття звичайно подає окрему тему, таку як ґрунти, дороги або ділянки землі. Це один із основних форматів зберігання векторних даних в ArcGIS. Покриття зберігають географічні просторові об'єкти як вихідні ознаки, такі, як дуги (arcs), вузли (nodes), полігони (polygons), імена точок (label points), а також побічні ознаки, такі, як мітки (tics), розміри карт (map extent), зв'язки (links) і анотації (annotation). Таблиці зв'язаних атрибутів просторових об' єктів описують та зберігають атрибути географічних просторових об'єктів. 4. (ArcGIS) Цифрова версія карти, яка складає основний блок у векторній структурі зберігання Arclnfo. Покриття зберігає географічні просторові об'єкти, подані первинними елементами (тобто дугами, вузлами, полігонами та мітками точок) і вторинними властивостями (масштаб карти, зв'язки та примітки). 5. (ArcGIS) Набір тематично зв'язаних даних, що розглядаються як єдине ціле. Покриття звичайно подає окрему тему, таку, як земельні ділянки, дороги, землекористування та ін.

Див. cover, Arclnfo coverage, global area coverage (GAC), local area coverage (LAC). Coverage arc feature class (ArcGIS) Класс дуг покрытия □ Клас дуг покриття Average extent Экстент покрытия □ Екстент покриття

(ArcGIS) Координати,  що визначають мінімально обмежений прямокутник, тобто xmin, ymin і xmax, ymax покриття (coverage) або сітки (grid). Всі координати для покриття або сітки лежать у цих межах. В ArcPLOT та ArcEDIT екстент карти (map extent) часто встановлюється з екстенту покриття. CPU - Див. Central Processing Unit Cracker Взломщик □ Зломщик

Користувач, який займається пошуком незаконних шляхів доступу до комп' ютерних ресурсів (в тому числі до сайтів, які містять конфіденціальну інформацію). CRC - Див. Cyclic Redundancy Check

Credits, map credits □ Указание на карте □ Вказівка на карті

Вказівка на карті імені автора, джерела й дати складання даного картографічного твору. Може включати й ін. додаткову інформацію.

Crisр filter Фильтр высоких частот □ Фільтр високих частот

(ОЗ) Фільтр високих частот першого головного компонента. CRM - Див. Customer Relationship Management Cross correlation □ Взаимная корреляция Взаємна кореляція

(ОЗ) Метод пошуку відповідності кореляційних вікон (correlation windows) на основі коефіцієнту кореляції яскравостей пікселів у межах цих вікон без обліку можливих геометричних розходжень зображень у них.

Crosshairs □ Перекрестие □ Перехрестя

Різновид курсору - перехрещені горизонтальна й вертикальна лінії. CRT - Див. 1. Cathode ray tube, 2. Control point CSSM - Див. Content Standards for Spatial Metadata СТР - Див. Conventional Terrestrial Pole

Cubic convolution Кубическая свертка □ Кубічна згортка

(ОЗ) Метод передискретизації растра, за якого значення піксела цільового растру обчислюється за допомогою полінома третього порядку як зважене середнє від чотирьох (4x4) найближчих до нього пікселів вихідного растра. Cursor □ Курсор □ Курсор

1. (Puck) Конструктивна частина цифрувача, що служить для знімання координатних даних; має 3, 4, 5, 16, 17, 25, 30 керуючих кнопок (button) і пристосування для точного позиціонування - візирний пристрій (візир), що являє собою лінзу із точковою або хрестоподібною маркою, «прицілом» або перехрестям ниток (cross-hair). 2. (Cursor, mouse pointer) Мітка на відеоекрані (стрілка, піктограма), елемент графічного інтерфейсу користувача, що служить для вказівки активної позиції відеоекрана або відображуваного на ньому графічного об'єкта, елемента тексту, меню та ін. Переміщення курсору на екрані ініціюється маніпулятором типу «миша» (mouse), клавішами керування курсором (cursor control keys), пером (pen), джойстиком (joystick), трекболом (trackball) та ін. пристроями. Curvature of image's surface, image horizontal directive tendency □ Кривизна

поверхности изображения □ Кривизна поверхні зображення

(ДЗЗ) Аберація оптичної системи, що має спільну фізичну основу з астигматизмом та виявляє свої особливості у тому, що поверхня найкращого зображення відрізняється від площини.

Curve □ Кривая □ Крива

Крива (лінія). Див. bell curve, Bezier curve. Custom feature Пользовательский пространственный объект □ Користувальницький просторовий об'єкт

Customer Data Integration (CDI) Интеграция данных о потребителях □ Інтеграція даних про споживачів

Один із найважливіших компонентів у структурі ринку CRM. Містить комбінацію технологій, програмного забезпечення, процесів та сервісів, призначених для створення єдиного, точного і повного уявлення споживача в межах підприємства.

Customer Relationship Management (CRM) Управление взаимоотношениями с клиентами □ Управління взаємовідносинами з клієнтами

Служба управління взаємовідносинами з клієнтами, реалізована засобами комп' ютерних технологій. Методологія, програмне забезпечення і можливості Інтернет, які допомагають компаніям керувати й організовувати взаємостосунки з клієнтами. Допомагає визначити (кваліфікувати) й відносити клієнтів до якоїсь з уживаних категорій. Customize Адаптирование □ Адаптування

Доведення (як правило) програмного продукту до рівня потреб кінцевого користувача у рішенні його конкретних задач.

Cut □ Разрезание □ Розрізування

Розрізування (просторовий оператор). CWMtm - Див. Common Warehouse Metamode

(Cyan, Magenta, Yellow, blacK)-model (CMYK) Голубой, пурпурный, желтый, черный, формат CMYK □ Блакитний, пурпурний, жовтий, чорний, формат

CMYK

Стандартна чотирьохкольорова модель й кольорова гама для друку кольорових зображень.

Cyclic Redundancy Check (CRC) Циклический контроль превышения □ Циклічний контроль за надмірністю

Процедура перевірки помилок під час передачі даних. Пристрій, що вираховує певне число з тих, що передаються за складним алгоритмом, і передає його пристрою, що приймає. Приймач робить аналогічні обчислення і порівнює вирахуване й одержане від передавача. Якщо вони співпадають, вважається, що передача пройшла успішно. В іншому випадкувважається, що дані змінились під час передачі, тобто, можливо, вони прийняті з помилкою.

D

Dangle - Див. Dangling arc

Dangle tolerance □ Допуск висячих дуг Допуск висячих дуг

(ГІС) Найменша довжина висячої дуги, що може бути залишена під час корекції, проведеної командою CLEAN. Після цього всі висячі дуги, які коротші цього допуску, знищуюються (рос. удаляются).

Dangling arc, dangle □ Висячая дуга □ Висяча дуга

(ГІС) Дуга, з обох боків якої лежить той самий полігон, яка утримує принаймні один вузол, що не належить будь-якій іншій дузі (dangling node). DAO - Див. Data Access Objects

Dasymetric map □ Карта плотности Карта щільності

(Грец. dasys - щільність) Карта щільності (деякого явища).

Data □ Данные, факты, информация Дані, факти, інформація

Для складених термінів дивіться статті, відкинувши це слово. Наприклад, thematic data і так далі. 1. Зареєстровані сигнали або факти, описи явищ реального світу або ідей, які видаються цінними для того, щоб їх сформулювати й точно зафіксувати. 2. Форма існування та подачі інформації. 3. Інформація, подана у вигляді, придатному для обробки автоматичними засобами за можливої участі людини. 4. Подача фактів, понять, команд у формалізованому вигляді, зручному для інтерпретації людиною або автоматично. 5. Будь-яке уявлення, дискретне чи аналогове, якому приписане або може бути приписане якесь значення. 6. Інформація, підготовлена з певною метою (при цьому часто мається на увазі певний формат). 7. Інформаційний і стратегічний ресурс організаційних структур різного рівня. 8. В обчислювальній техніці термін "дані" має три різні значення: 1. Дані - як об' єкти, відмінні від команд. Маються на увазі усі оброблювані програмою операнди.

Наприклад, значення констант і змінних, файли даних (на відміну від програмних файлів). Але слід брати до уваги контекст: наприклад, команди вихідною мовою є даними для компілятора, а результуючий об' єктний код - даними компонуючого завантажувача. Коли ж починається виконання, той же самий об'єктний код стає програмою. 2. Слово «дані» у контексті програми або пакету програм може використовуватись у більш вузькому значенні, означаючи вхідні дані на відміну від результатів (вихідних даних), як, наприклад, у випадку підготовки і перевірки даних. Разом з тим, результати, отримані під час виконання одного процесу, майже завжди є даними для наступного. 3. Під словом «дані», часто мається на увазі (особливо останнім часом) щось відмінне від тексту, мовлення і зображень. Аналогічним чином обробка даних протиставляється обробці тексту, мовлення чи зображень. За такого застосування терміну підкреслюється висока форматованість даних у традиційних програмах обробки даних на відміну від більш вільних структур, які використовуються при подачі тексту (наприклад, природною мовою), передачі мовлення або у процесі обробки візуальних зображень. 9. Окремі фрагменти інформації, які зазвичай форматуються особливим чином з метою подальшого використання у відповідних програмах обробки. Усе програмне забезпечення (software) поділяється на дві головні частини - дані і програми. При цьому програми являють собою набори команд (інструкцій) для маніпулювання даними. Дані можуть існувати у багатьох формах - у вигляді чисел або тексту, які розміщуються на аркушах паперу, у вигляді бітів і байтів, які запам'ятовуються в електронній пам'яті, або у вигляді фактів, які запам'ятовуються у пам'яті людини. Строго кажучи, дані є великою кількістю вихідних фактів або окремими фрагментами інформації. 10. Термін «дані» часто використовується для того, щоб розрізняти двоїчну інформацію, тобто ту, яку читає комп'ютер, від текстової, яка є зручною для людини. Різні програми розробляються і настроюються на роботу з тими чи інш. видами даних і тому можуть читати або двоїчні файли даних (що містять дані у кодах ASCII). 11. Елемент трійці складових: Дані - Інформація - Знання (Data - Information - Knowledge). Дані - факти, зареєстровані за допомогою різних носіїв. Інформація - немає універсального визначення. Застосовується і як синонім знань, і як синонім даних. Однак є специфіка, що найкраще виражається за допомогою дієслова "інформувати", тобто повідомляти щось нове. Отримати інформацію означає отримати відповідь на запитання. Можна отримати відповідь і не маючи запитання. У цьому випадку повідомлення буде інформацією, якщо воно змінює картину світу, що склалася у споживача. Знання - результат пізнавальної діяльності людини. 12. У технології ДЗЗ дані створюються як безпосередній, первинний продукт дистанційного зондування (таким продуктом частіше всього є зображення). Дані, як правило, об' єктивно зображають (фіксують) поточний стан обмеженої частки дійсності на момент її зондування. Якщо поняття інформації пов' язане зі змістом відомостей про об' єкти і явища реальної дійсності, то поняття даних - з формою представлення вимірів, спостережень та ін. інформації, пристосованої для формалізованогї їх обробки комп'ютером або людиною.

Data Abstraction □ Абстрактное представление данных □ Абстрактне представлення даних

1. Використання при роботі з об' єктами лише певних над ними операцій без урахування їхнього внутрішнього представлення. 2. Методологія програмування, за якої програма описується як сукупність абстрактних типів даних. Абстракція даних забезпечує більшу модульність, ніж процедурна абстракція. 3. Принцип визначення типу даних (data type) за допомогою операцій, котрі можуть виконуватись з об' єктами цього типу. При цьому вводиться обмеження: значення таких об'єктів можуть модифікуватись і спостерігатись лише за допомогою застосування цих операцій. Таке застосування загального принципу абстрагування (abstraction) спричинює необхідність використання поняття абстрактного типу даних (abstract data type). Абстрактне представлення даних дуже важливе для сучасного програмування, особливо в організації структурування програм. Використання такого уявлення має цілу низку переваг, зокрема, можливістьвикористовувати природні одиниці для описання та верифікації даних (module specification). Воно забезпечує основу для високорівневого проектування і добре узгоджується з принципами приховування інформації (information hiding). Описання типу даних за допомогою наявних операцій дає необхідну для використання цього типу даних інформацію, в той самий час забезпечуючи максимальну свободу реалізації. Це означає, що в разі потреби спосіб реалізації для користувачів можна прозоро змінити. Крім того, з'являється можливість створення "бібліотеки" корисних абстракцій даних - стеків, черг тощо. 4. Типова реалізація абстрактного типу даних у програмі - це реалізація за допомогою багатопроцедурного модуля, що реалізується у мовах об' єктно-орієнтованого програмування (ООП) у вигляді компонентів (об' єктів) деяких класів. Такий модуль має локальні дані, котрі можуть використовуватись для представлення значення цього типу, а кожна процедура, котра іменується методом, реалізує одну з операцій, асоційованих з цим типом. Доступ до локальних даних модуля може здійснюватись лише з боку цих процедур, так що користувач цього типу даних може мати доступ лише до операцій і не має доступу до представлення. Таким чином, програміст має повну свободу дій, вибираючи представлення, котре залишається прозорим для користувачів і може бути змінено в разі потреби. Щоб подати (рос. представить) значення кожного абстрактного типу даних, використовується певна частина локальних даних модуля, а для забезпечення нормального функціонування таких багатопроцедурних (об' єктних) модулів, необхідно, щоб принципи абстрактного представлення були закладені у самій мові програмування. Така мова програмування називається об' єктно-орієнтовною мовою (ООМ). Відповідно, така мова повинна припускати організацію модулів у вигляді кластерів і мати певні правила видимості, що відбивають необхідні обмеження до доступу. Першою мовою, яка дозволила працювати з абстрактними типами даних, стала мова SIMULA, у котрій була реалізована концепція класу. Сьогодні найбільш розвиненими ООМ є SmallТalk, Object Pascal, C++, Java, C#, Visual Basic, Python і багато ін. (Див. Abstract data tipe). Data Access Objects (DAO) Объекты доступа к данным □ Об'єкти доступу до даних Інтерфейс прикладного програмування для Microsoft Jet Database Engine, що використо­вується в застосуванні Microsoft Access. DAO ґрунтується на ієрархічній об'єктній моделі, утвореній усіма об' єктами інструменту Jet. Оскільки Jet дозволяє підключати до джерел даних ODBC, DAO можна використовувати і для доступу до джерел даних ODBC. Так як Microsoft Access та Microsoft Jet Database Engine широко використовуються у процесах створення та експлуатації баз геоданих ArcGIS, механізми DAO також застосовуються у їх побудові та функціонуванні.

Data archive system □ Средства архивации данных дистанционного зондирования Земли □ Засоби архівування даних дистанційного зондування Землі

Складова частина наземного інформаційного комплексу, яка забезпечує систематизацію, збереження та доступ до даних ДЗЗ.

Data automation □ Автоматизация обработки данных □ Автоматизація обробки даних

Будь-які електронні, електромеханічні або комп' ютерні засоби запису, передачі або обробки даних.

Data-Based Knowledge Знания, основанные на данных □ Знання, що ґрунтуються на даних

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики