Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Draft Чертеж, план, эскиз, рисунок □ Креслення, план, ескіз, рисунок

1. Креслення. 2. Чернетка. Draft model □ Черновая (предварительная, рабочая) модель □ Чорнова (попередня,

робоча) модель

Термін, який використовується для опису абстрактних результатів, що отримують у результаті спільних або індивідуальних досліджень на початкових стадіях роботи.

Drafting □ Черчение □ Креслення

1. Креслення, рисунок. 2. (Також (color-) separation drafting) Розібраний на компоненти оригінал.

Drainage □ Дренаж, водосток □ Дренаж, водостік

Елементи гідрографії (звичайно річкові).

DRAM - Див. Dynamic RAM

DRAM module □ Модуль динамической памяти □ Модуль динамічної пам'яті

Модуль пам' яті - пристрій, що являє собою інтегральну плату з контактами, на якій розташовані чіпи пам' яті (іноді в корпусі), і є єдиною логічною схемою. Крім чіпів пам' яті може містити й ін. мікросхеми, в тому числі резистори, що шунтують, і конденсатори, буфери тощо.

Draping □ Дрепинг □ Дрепінг

Драпірування (рос. драпировка), тобто накладання на поверхню плоского зображення при перспективній (тривимірній) візуалізації.

Drawing □ Черчение □ Креслення

Виконання креслень. Порівн. chart, graph. Drawing exchange Format (DXF) □ Формат обмена чертежами Формат обміну

кресленнями

Текстовий формат зберігання векторних даних, який використовується у системі AutoCAD.

Drawing method - Див Tenderer DRG - Див. Digitized Raster Graphic Driver, device driver □ Драйвер Драйвер

1. Програма, яка управляє роботою зовнішнього пристрою (миша, клавіатура, принтер тощо). Як правило, драйвер є інтерфейсом між програмами вводу/виводу операційної системи і конкретним пристроєм (принтером, дисководом, дисплеєм тощо). Будь-який зовнішній пристрій характеризується своїм унікальним інтерфейсом, узгодження якого з операційною системою здійснює драйвер. Найхарактернішим прикладом драйвера є програма KEYRUS.com, яка кирилізує клавіатуру і монітор з метою забезпечення російськомовного інтерфейсу користувача з «англомовним» персональним комп' ютером. Драйвер,  який  не  входить  до  складу  OQ  як  правило,  завантажується окремо. Нерезидентний драйвер  (loadable driver) - завантажується спеціальною командою. 2. Програмний компонент, що дозволяє комп' ютерній системі взаємодіяти з пристроєм. Драйвер принтера, наприклад, перетворює дані, що надходять від комп' ютера, у форму, зрозумілу конкретному принтеру. Крім того, драйвер зазвичай управляє апаратурою. За деякими оцінками будь-яка OС на 70% складається із драйверів. DSS - Див. Decision Support System DTD - Див. Document Type Definition DTM - Див. Digital Terrain Model Dual Independent Map Encoding system (DIME)

1. Скорочення для позначення однієї з перших топологічних моделей даних Американського Бюро Перепису Населення. При цьому розрізняють списки країв і вузлів, які вказуються подвійними покажчиками. Oднак краї та вузли DIME не збігаються зі строгим визначенням теорії графів. 2. Система і формат подачі даних про просторові об' єкти, прийняті в бюро переписів США (United States Bureau of the Census) до її заміни системою TIGER в 1990 р. Див. GBF/DIME DXF - Див. Drawing exchange Format

Dynamic Data Exchange (DDE) □ Динамический обмен данными Динамічний обмін даними

Протокол передачі даних між додатками в середовищі Microsoft Windows. Dynamic generalization Динамическая генерализация □ Динамічна генералізація

Механічне узагальнення анімацій, що дозволяє спостерігати головні, найбільш стійкі в часі об' єкти і явища за рахунок зміни швидкості демонстрації анімацій.

Dynamic Page □ Динамическая страница □ Динамічна сторінка

Стосовно HTML-сторінки - це сторінка елементів даних, згенерованих з бази даних, але сама сторінка формується "на льоту", у процесі звернення користувача до бази даних. Dynamic Queries Динамические запросы □ Динамічні запити

Динамічно створювані запити мовою SQL. Виконуються, як правило, програмами формування   запитів   настільних   комп'ютерів-клієнтів.   Запити   не опрацьовуються заздалегідь, їх підготовка і виконання відбувається під час зв' язку і роботи з БД. Dynamic RAM (DRAM) Динамическая память □ Динамічна пам'ять

Динамічна пам'ять - різновид RAM, одиничний осередок якої являє собою конденсатор із діодною конструкцією. Наявність чи відсутність заряду конденсатора відповідає одиниці або нулю. У порівнянні з SRAM є помітно дешевшою, але й повільнішою з двох причин - ємність заряджається не миттєво і, крім того, має струм витоку, що вимагає періодичної підзарядки її елементів.

Dynamic range □ Динамический диапазон □ Динамічний діапазон

1. Різниця (іноді співвідношення) між максимальним та мінімальним значеннями вимірного сигналу, наприклад, яскравості. Це співвідношення може виражатися у децибелах. 2. Розрядність машинного слова, яким представляється вимірюваний сигнал (для цифрових зображень - кількість бітів на піксел).

Dynamic segmentation □ Динамическая сегментация □ Динамічна сегментація

1. (ГІС) Процес прив' язки певного параметра до окремого елемента лінійного об' єкта. Величина параметра може змінюватися залежно від реальних властивостей просторового об' єкта, який моделюється цим лінійним об' єктом (наприклад, таким параметром може бути обмеження швидкості на шосе). 2. (ESRI) Розширення векторної моделі даних, що реалізує лінійні координати (пікетаж).

Dynamically linked library (DLL) Библиотека, которая загружается динамически; динамически компонуемая библиотека □ Бібліотека, що завантажується (компонується) динамічно

1. (Комп.) Технологія, розроблена Microsoft і призначена для формування бібліотек програм, які використовуються у застосуваннях, що працюють під керуванням операційної системи Windows. На відміну від звичайних бібліотек стандартних модулів, які є невід' ємною частиною кожного застосування і приєднуються до кожного з них на етапі компоновки, DLL виконується самостійним компонентом і завантажується в оперативну пам' ять тільки тоді, коли виповнюється звернення до його внутрішніх компонентів, і вивантажується з оперативної пам' яті, коли необхідність у їх використанні стає не потрібною. Це і називається динамічною компоновкою. Файли бібліотек, що динамічно компонуються, мають розширення DLL. 2. (Комп.) Програмний модуль, що містить код для виконання в оперативній пам' яті, і дані, котрі можуть використовуватися різними програмами для вирішення тих чи ін. завдань. 3. (Комп.) Файл із набором підпрограм, підключення яких до основної програми здійснюється під час її виконання вміру необхідності, а також кожний компонент котрої можуть використовувати декілька

додатків одночасно.

Dynseg - Див. Dynamic segmentation

E

e-Business Электронный бизнес (е-Бизнес) □ Електронний бізнес (е-Бізнес)

Підвищення ефективності бізнесу, яке ґрунтується на застосуванні інформаційних технологій з метою забезпечення взаємодії ділових партнерів створення інтегрованого ланцюжка доданої вартості. Поняття "електронний бізнес" ширше від поняття "електрон­на комерція", яке стосується лише комерційної діяльності. Поняття "електронний бізнес" охоплює всю систему взаємостосунків із партнерами та замовниками.

Програмне забезпечення е-Бізнесу складається з таких компонентів: 1. Автоматизації продажу (Sales Forse Automation, SFA). 2. Управління взаємостосунками з клієнтами (Customer Relationship Management, CRM). 3. Планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning, ERP). 4. Планування потреби у матеріалах (Material Requirements Planning, MRP). 5. Управління ланцюжками поставок (Supply Chain Management, SCM). 6. Управління конфігурацією ПЗ (Software Configuration Management, SCM). 7. Системи підтримки виробничих процесів (Manufacturing Execution Systems, MES).

8. Планування   необхідної   продуктивності   (Capacity  Requirements  Planning, CRP).

9. Управління профспілками (Shop Floor Control, SFC). 10. Інтеграція корпоративних програм (Enterprise Application Intergration, EAI). 11. Інтеграція міжкорпоративних систем (Business-to-business, B2B). 12. Система управління контентом (Content and Collaboration Management, CCM). У другому кварталі 2002 р. більш ніж мільйон малих та середніх підприємств у США використовували одну або більше бізнес-програм автоматизації (SFA, CRM, ERP, SCM), що є у відповідності до збільшення кількості таких підприємств на 114% у порівнянні з тим же періодом 2001 р. Access Markets International (AMI) Partners, Inc. вважає, що витрати малого та середнього бізнесу в США, пов' язані з купівлею ліцензійного ПЗ автоматизації бізнес-процесів, зростуть до 4.2 млрд доларів у 2006 р., що складе річну норму зростання (CAGR) до 33% протягом 2002-2006 рр.

e-Education (е-Освіта) - Див. е-Learning.

e-Learning е-Образование □ е-Навчання (е-Освіта)

1. Поняття e-Learning і e-Education означають процес дистанційної освіти в електронному середовищі та охоплюють широкий спектр програм і процесів, таких як навчання, що ґрунтується на web-технологіях і комп'ютерних технологіях, віртуальні класи, які надають можливість спільного навчання. Ці поняття включають доставку тим, хто навчається, аудіо й відео матеріалів курсів за допомогою мережі Інтернет, мереж Intranet/Extranet (LAN/WAN), супутникового мовлення, інтерактивного телебачення та записів на CD-ROM. У цілому, ці терміни об' єднані трьома складовими - відкритим (широкодоступним) навчанням, комп' ютерною підтримкою всього процесу навчання і розгалуженою системою електронних комунікацій, включаючи Інтернет, для яких характерною є асинхронність доступу (тобто в будь-який зручний для користувача час). 2. Використання мережових і Веб-технологій для створення, доставки, добирання, адміністрування, підтримки та поширення навчання у вигляді відповідних елементів контексту. Інакше кажучи, еЮсвіта означає освіту, що здійснюється частково або повністю з використанням засобів електронних та мережових комунікацій. EAI - Див. Enterprise Application Integration Earth □ Земля □ Земля

Третя за віддаленістю від Сонця планета Сонячної системи. Oбертається навколо нього вздовж еліптичної орбіти (близької до колової) за період, що дорівнює 365,24 середніхсонячних діб. Середня відстань від 3емлі до Сонця становить 1 49,6 млн км. 3емля обертається навколо своєї осі за 23 год. 56 хв. 5 сек. Має одного природного супутника — Місяць. 3емля складається з концентричних оболонок, або геосфер. Зовнішніми оболонками 3емлі є газова і водна. З ними межує земна кора. Площа земної кулі— 510 млн кв. км. 71 % Землі займає Світовий океан. Earth crust □ Земная кора □ Земна кора

Зовнішня тверда оболонка Землі, верхня частина літосфери. Від мантії Землі відокремлена так званою поверхнею Мохоровичича. Вік Земної кори встановлений у 3,5­4,0 млрд років. У будові контексту 3емної кори виділяють три шари - осадовий, гранітно-метаморфічний та базальтовий. Глибинними розломами Земна кора розділена на блоки і піддається постійним тектонічним рухам. Earth Observation Satellite Company (EOSAT)

Приватна компанія, що управляє супутниками Landsat і поширює зображення з них. Earth Resources Observation Systems (EROS) Системы изучения ресурсов Земли

□ Системи вивчення ресурсів Землі

Заснована USGS (США) в 1970-х роках програма одержання, обробки й поширення ДДЗ із супутників Landsat і аерофотознімання — див. EDC. Earth science □ Наука о Земле □ Наука про Землю

Oдна з наук про Землю (така, як геологія, метеорологія або океанографія), що має справу із Землею в цілому або з однієї чи більше її частин — порівн. geoscience. Earth's sphere, landscape Географическая оболочка Земли, ландшафтная оболочка

□ Географічна оболонка Землі, ландшафтна оболонка

Сфера взаємопроникнення та взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери. Має складну просторову диференціацію. Вертикальна потужність географічної оболонки Землі становить десятки кілометрів. Цілісність географічної оболонки Землі визначається неперервним енерго- і масообміном між суходолом та атмосферою, Світовим океаном та організмами. Природні процеси в географічній оболонці Землі здійснюються за рахунок променевої енергії Сонця та внутрішньої енергії Землі. Easting □ Курс на восток □ Курс на схід

Східна вказівка по сітці координат або по географічній сітці. ebXML - Див. Electronic Bussinness Using Extensible Markup Language ECC - Див. Error Correcting Code

Eccentricity □ Ексцентриситет (еллипса) Ексцентриситет (еліпса)

(Геом.) Відношення відстані між центром еліпса та одним із його фокусів до довжини його великої півосі. Чим більше ексцентриситет, тим більше еліпс відрізняється від окружності.   Квадрат  ексцентриситету  (поряд  з  довжиною   великої  півосі) часто використовується як параметр, що задає еліпсоїд обертання. Economical (socio-economy) land evaluation Экономическая оценка земель

□ Економічна оцінка земель

Порівняльна оцінка землі як головного природного ресурсу і засобу виробництва в сільському господарстві згідно з показниками, що характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання та прибуток з одиниці площі. Економічна оцінка земель визначається у відносних величинах (балах) та у грошовому виразі за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Economics of cartographic production Экономика картографического производства

□ Економіка картографічного виробництва

Розділ картографії на стику з економікою, в якому вивчаються проблеми оптимальної організації та планування картографічного виробництва, використання картографічного устаткування, матеріалів, трудових ресурсів, підвищення продуктивності праці, а також маркетингу.

Eсоsystem □ Экосистема □ Екосистема

Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами та середовищем їх заселення (атмосфера, ґрунт, водоймище і т. ін.), в якому живі й кісні (неживі) компоненти, зв' язані між собою обміном речовин та енергії. EDC - Див. EROS Data Center Edge Ребро, край Ребро, край

1. Ребро (у графі, мережі, топології, TIN). 2. (ОЗ) Межа між ділянками одного тону або кольору (класу пікселів) на зображенні.

Edge connectivity rule □ Правило связности ребра □ Правило зв'язуваности ребра Edge-edge rule □ Правило «ребро-ребро» □ Правило «ребро-ребро» Edge-junction rule □ Правило «ребро-стык» □ Правило «ребро-стик» Edgematching, edge matching □ Граничное выравнивание, сводка □ Граничне вирівнювання, зведення,

(Син. edgematch, edgejoin). 1. (ГІС) Узгодження лінійних елементів (лінійних об'єктів і меж полігонів) на двох суміжних аркушах карти або шару вздовж лінії їхнього стику, що супроводжується їхнім з'єднанням (графічно, геометрично й/або топологічно) та коректурою можливих неузгодженостей (наприклад, видаленням паразитних голкоподібних полігонів (sliver polygon, slivers), яке завершується їхнім об'єднанням (фізично або логічно) в одне ціле зшивкою сусідніх аркушів. 2. (ГІС) Зшивка (рос. сшивка) суміжних аркушів карти у векторному представленні. Полягає в об' єднанні частин об' єктів, розрізаних межою між аркушами. EDI - Див. Electronic Data Interchange Edition - Див. Version (3)

Efficiency criteria □ Критерий эффективности Критерій ефективності

Кількісна міра досконалості системи (об'єкта). Критерії ефективності бувають технічні, економічні, техніко-економічні. Критерій технічної ефективності характеризує якість системи, її технічний рівень (кількість спектральних каналів, якість зображень, пропускну здатність каналів зв'язку та ін.). Критерій економічної ефективності характеризує економію сукупних витрат, що досягається при використанні системи, або витрати на створення та експлуатацію (вклади та експлуатаційні витрати). Критерій техніко-економічної ефективності використовується, коли одночасно враховуються як витрати, так і технічні характеристики системи. EIDE - Див. Enhanced Integrated Drive Electronics Eigenvalue □ Собственное значение □ Власне значення

(Мат.) Власне значення у матричних обчисленнях (нім. eigen - власний). Eigenvector Собственный вектор □ Власний вектор

(Мат.) Власний вектор у матричних обчисленнях (нім. eigen - власний). EIP - Див. Enterprise Information Portal EIS - Див. Executive Information System EISA - Див. Extended Industry Standard Architecture

Electric field strength □ Напряженность электрического поля Напруженість електричного поля

(Фіз.) Напруженість електричного поля. Вимірюється в одиницях СІ - вольт/метр. Electronic atlas Электронный атлас □ Електронний атлас

1. Картографічна система, що відображає, але не аналізує географічні дані. 2. Система візуалізації у формі електронних карт, тобто електронний картографічний твір, функціонально подібний до електронної карти. Класифікація електронних атласів може будуватися на традиційних принципах класифікації - за їхнім змістом, призначенням та територіальним охопленням, а також відповідно до їх функціональних можливостей: форм візуалізації, неможливості або можливості оперування атрибутивною частиною даних, уведення нових просторових об' єктів, вбудовування некартографічних елементів змісту електронних атласів (підтримки багатосередовищності), генерації нефіксованого (довільного) набору карт за безліччю вихідних даних із використанням розвинених засобів

їхнього графічного оформлення, використання операцій просторового аналізу. Підтримуються програмним забезпеченням типу картографічних браузерів (map browser), що дають змогу покадрового перегляду растрових зображень карт, картографічних візуалізаторів, систем настільного картографування (desktop mapping). Крім картографічного зображення звичайно включають великі текстові коментарії, табличні дані, організовані в атрибутивних таблицях, а в мультимедійні електронні атласи -анімацію, відеоряди та звуковий супровід. Як правило, створюються для довідково-інформаційних та загальноосвітніх завдань засобами автоматичних картографічних систем або ГІС. Більшість електронних атласів поширюється в записах на компакт-дисках типу CD-ROM. 3. Електронний аналог друкованого атласу. Гіперіндексна система, створена з карт, фото- та аерофотознімків, аеровідеозображень та зв'язків з БД. Electronic Bussinness Using Extensible Markup Language (ebXML) Электронный бизнес с использованием языка XML □ Електронний бізнес із використанням

мови XML

Модульний набір специфікацій, який дозволяє будь-яким підприємствам, незалежно від їх місцезнаходження управляти своїм бізнесом через Інтернет. Ті компанії, які користуються ebXML, отримують стандартний пакет для обміну комерційними повідомленнями і документами, можливість уніфіковано керувати торговими взаємовідносинами, наводити та обмінюватись даними в єдиному полі представлення, а також визначати і реєструвати бізнес-процеси. Специфікація ebXML є спільною ініціативою Oрганізації Oб'єднаних Націй (UnitedNations, UN/CEFACT) i OASIS. Метою цієї ініціативи є створення специфікацій для підтримки модульної моделі електронного бізнесу, яка ґрунтується на XML. На сьогодні розроблено детальні вимоги для електронного бізнесу, але самі технології продовжують швидко змінюватись та розвиватись. Див. XML-Related Terms & Definitions.

Electronic Data Interchange (EDI) □ Обмен электронными данными Обмін електронними даними

1. Стандартний формат для обміну бізнес-даними. Розробка Electronic Data Interchange Standarts Association(США). EDI-повідомлення містить рядок елементів даних, кожен з яких являє собою єдиний факт, такий, як ціна продукту, номер моделі товару тощо, відділені один від одного роздільниками (делімітерами). Весь рядок називається сегментом даних. Oдин або декілька сегментів обрамовуються заголовком та кінцевою міткою набору транзакцій, які разом являють собою блок EDI для передачі (еквівалент повідомлення). Набір транзакцій часто складається з елементів, так званих бізнес-форм або бізнес-документів. Учасники обміну EDI-повідомленнями називаються торговими партнерами. 2. Застарілий варіант електронної комерції, більш дорогий і громіздкий у порівнянні з комерцією, яка базується на Інтернеті. Доступний лише великим компаніям та їх найважливішим торговим партнерам. 3. Засіб, за допомогою якого компанії можуть використовувати мережі для ділової взаємодії. Якщо електронне листування між компаніями - явище звичайне. Під EOD мається на увазі передача великих об' ємів інформації, заміняючи великі паперові документи, такі як рахунки й контракти.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики