Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

(ГІС) Характеристика елемента. Наприклад, атрибут за назвою «кольори» може мати значення атрибута «зелений», що відноситься до типу даних «text». А атрибут елемента «довжина» може мати значення атрибута «82.4», що відноситься до типу даних «real», тобто «з плаваючою точкою».

Feature attribute table (FAT) □ Таблица атрибутов класса Таблиця атрибутів класу

(ArcGIS) Таблиця атрибутів класу просторових об'єктів покриття. Містить описові атрибути у відповідних таблицях: AAT, NAT, PAT, RAT, SEC, TAT. Див. також attribute table.

Feature based matching Поиск соответственных точек путем сопоставления □ Пошук відповідних точок шляхом зіставлення

(ОЗ) Пошук відповідних точок (image matching) шляхом зіставлення об'єктів (як правило точкових) на двох зображеннях.

Feature class Класс пространственных объектов □ Клас просторових об'єктів

(ArcGIS) Збори об'єктів одного геометричного типу (точкового, лінійного або полі гонального).

Feature collection □ (Ручное) дешифрирование изображений □ (Ручне) дешифрування зображень

(ОЗ) Процес ідентифікації, окреслення та маркування різних об' єктів і явищ на знімках ДЗ. Син. feature extraction.

Feature dataset Набор классов пространственных объектов □ Набір класів просторових об'єктів

1. (ArcGIS) Будь яка колекція класів просторових об' єктів, які поділяють єдину систему просторових координат (spatial references). 2. (ArcGIS) Виділена в базі геоданих група класів просторових об' єктів, представлених у загальній системі координат і, як правило, топологічно взаємозалежних. Feature extraction - Див. Feature collection

Feature-linked annotation Аннотация, связанная с объектом □ Анотація, пов'язана з об'єктом

(ArcGIS) Напис, пов'язаний із просторовим об'єктом. Features dataset □ Набор данных пространственных объектов □ Набір даних просторових об'єктів

(ArcGIS) Сукупність класів просторових об'єктів, які спільно використовують деякі просторові зв'язки.  O^^rai класи просторових об'єктів спільно використовуютьпросторові зв' язки, вони можуть брати участь у топологічних зв' язках одного з одним, як у геометричній мережі. Кілька класів просторових об' єктів з однаковою геометрією можуть зберігатися в тих самих наборах даних. Взаємозалежні класи також можуть зберігатися в наборах даних просторових об' єктів.

1. Feature space □ Пространство признаков Простір ознак Сукупність усіх можливих значень ознак об'єктів, що розпізнаються.

2. Feature space □ Спектральное пространство □ Спектральний простір

(ОЗ) Простір спектральних ознак, спектральний простір. Абстрактний багатомірний простір, координатами в якому є значення пікселів у різних каналах зображення або спектральні яскравості. Метрика такого простору часто відрізняється від евклідової. Див., наприклад, Mahalanobis distance. Feature space image - Див. Scatterplot

Feature workspace Векторное рабочее пространство □ Векторний робочий простір

Просторова область візуального відображення географічних явищ, які моделюються (подаються) у вектрному форматі.

Federal Geographic Data Committee (FGDC) Федеральный Комитет Географических данных (США) □ Федеральний комітет географічних даних (США)

Федеральний комітет з географічних даних (США). Міжвідомча організація, що об' єднує представників декількох федеральних агенцій, які зв' язані зі збором та обробкою просторових даних, а також великих виробників програмних засобів ГІС. FGDC грає вирішальну роль у розробці і впровадженні стандартів зі створення, метасупроводження та використання просторових метаданих, котрі описані в CSSM (Content Standards for Spatial Metadata - Змістовні стандарти для просторових даних). Відіграє провідну роль в ініціативах зі стандартизації обміну просторовими даними (SDTS) та в ін. національних інформаційних ініціативах, включаючи NSDI.

Federal Information Processing Standards (FIOS) Федеральные стандарты обработки информации □ Федеральні стандарти обробки інформації

Oфіційне джерело федерального уряду США про стандарти на обробку інформації, які видає Національне бюро стандартів та Інститутм інформаційних технологій. FGDC - Див. Federal Geographic Data Committee (UnitedStates)

Fiber connector □ Волоконно-оптический разъем Волоконно-оптичне розняття

Волокнисто-оптичні розняття призначені для організації фізичного з' єднання двох сегментів оптичного волокна, діаметр якого не перевищує декількох нанометрів, тобто значно менше від діаметру людської волосини. Точність юстирування (рос. юстирования) сегментів оптичного волокна має при цьому першочергове значення, оскільки саме від нього залежить кількість світлових променів, котрі будуть потрапляти від одного сегменту волокна до ін.

Fiber Distributed Data Interface (FDDI) □ Интерфейс распределенных оптоволоконных данных Інтерфейс розподілених оптоволоконних даних

Розподілений інтерфейс передачі даних через оптоволоконні (світоводні) канали. Запропонована комітетом ANSI стандартна специфікація мережної архітектури (X3T9.5), що ґрунтується на швидкісній передачі даних через оптоволоконні лінії зв'язку. Мережі FDDI мають такі особливості: 1. Для передачі даних використовується багатомодове (multimode) або одномодове (single-mode) оптоволокно. 2. Максимальна швидкість передачі даних складає 100 Мбіт/с; 3. Під час організації мереж використовується кільцева топологія. Мережа FDDI складається з двох кілець, в яких інформація переміщається у протилежних напрямах. 4. Для кодування та передачі інформації використовуються не електричні, а оптичні сигнали. 5. Кодування даних здійснюється за схемою 4В/5В. При цьому кожним чотирьом бітам реальних даних ставляться у відповідність п' ять інформайійних бітів, які передаються. Тобто для одержання швидкості передачі 100 Мбіт/с мережа має працювати з тактовою швидкістю 125 Мбіт/с. 6. Мережа підтримує до 1000 вузлів, а довжина однієї мережі може сягати 100 км. 7. Максимальна відстань міжвузлами може складати до 2 км у випадку застосування багатомодового кабелю і до 40 км для одномодового.

Fiber-optic communication link Оптоволоконная линия связи □ Волоконно-оптична лінія зв'язку

(Син. fibre (fiber) optics, оptical communication channel). Скляний або полімерний носій, що застосовується з метою передачі даних. Світлові хвилі, які передаються, випромінюються джерелом лазерного типу. Волокнисто-оптичні кабелі забезпечують високу секретність зв' язку, мають широку смугу пропускання і займають мало місця. Можуть розглядатись як фізичний носій для усіх наземних систем зв' язку в майбутньому. Fiber (fibre) optics (FO) □ Волоконная оптика □ Волоконна оптика

(Син. оптоволоконний кабель, волоконно-оптичний кабель). 1. Тонкий і гнучкий кабель високої пропускної здатності для передавання світлових сигналів (в ультраширокосмугових електромагнітних діапазонах оптичної частоти). Складений з множини тонких ниток, виготовлених із прозорого матеріалу, і не піддається електричним наводкам. 2. Технологія використання матеріалів для волоконно-оптичних кабелів. Див. optical cable, optical fibre .

Field □ Поле Поле

1. У базах даних є синонімом стовпця (column). 2. Поле уведення (стовпчик у таблиці реляційної БД або область уведення однієї змінної на екрані). Див. variable. 3. (In the field) У польових умовах, на місці.

Field of view (FOV) Поле зрения, апертура □ Поле зору, апертура

Тілесний (чотиригранний) кут, присутність у якому об'єктів, формує зображення в процесі дистанційного зондування або при перспективній візуалізації. Зазвичай задається тільки ширина кута в градусах, а висота визначається виходячи з формату (aspect) зображення.

Field photogrammetry - Те ж, що і Terrestrial photogrammetry File □ Файл Файл

1. Пойменована сукупність однотипних записів. 2. Пойменована область зовнішньої пам' яті (наприклад, магнітного диска), тобто ідентифікована сукупність екземплярів повністю описаного в конкретній програмі типу даних, що перебувають поза програмою в зовнішній пам' яті й доступних програмі за допомогою спеціальних операцій. Див. також auxiliary file, batch file, data file, executable file, executable file, Image file, trailer file. File Allocation Table (FAT) Таблица размещения файлов □ Таблиця розташування

файлів

Таблиця розташування файлів і таблиця індексів, що вказують місцезнаходження файлів на диску. O^^rai кожний файл може займати кілька блоків на диску, таблиця FAT демонструє послідовність блоків, зайнятих файлів. FAT створюється для кожного тому. Наприклад, операційна система Netware розбиває кожний том на блоки виділення дискового простору. Можна установити розмір блоку 4, 8 16 32 або 64 КБ. (Усі блоки в межах одного тому мають однаковий розмір).

File coordinates Пиксельные координаты □ Піксельні координати

Координати на зображенні, утворені з номера рядки й стовпця растрової сітки. Можуть бути цілочисельними або дробовими, початок - у лівому верхньому куті зображення, вісь X спрямована вправо, вісь Y - вниз. File filter □ Шаблон □ Шаблон

(Комп.) Шаблон імені файлу, за яким складається список подібних файлів. Син. template.

File format □ Формат файла Формат файла

Див. Format.

File header □ Заголовок файла □ Заголовок файлу

Початкова ділянка файлу, в якому записується інформація про дані, збережені у цьому файлі.

File locking □ Блокировка файла □ Блокування файлу

(Комп. ) Режим роботи у комп' ютерній мережі, коли якщо один із користувачів відкрив файл для редагування, то ін. зможуть тільки переглядати його. Звичайно реалізується на рівні OC

File Transport Protocol (FTP) □ Протокол передачи файлов □ Протокол передачі файлів

Засіб переміщення файлів між різними комп'ютерами у мережі. Як транспортний механізм для передачі даних FTP застосовує протокол TCP (Див. TCP/IP). FTP дозволяє передавати дані в обох напрямках: як між клієнтом і FTP-сервером, так і між двома віддаленими комп'ютерами-клієнтами.

File type □ Тип файла □ Тип файлу

Сукупністьсть файлів, до яких застосовується єдиний набір дій, що доступні з контекстного меню операційної системи або котрі відкриваються за командою «Открыть» (Open)  з   головного   меню   будь-якого   русифікованого  застосування.   Тип файлів визначається згідно з розширенням їх імен. До одного типу застосування може належати як одне, так і декілька розширень. Наприклад, застосування Word відкриває файли з розширеннями .DOC і .RTF. Разом з тим, ніякі ін. застосування файли з розширенням .DOC не можуть не тільки відкривати, але й працювати з ними. Див. format. File value - Те ж, що і Pixel value Fill symbol □ Знак заполнения Знак заповнення Filter □ Фильтр Фільтр

1. (Заг.) Будь-який пристрій або метод, який пропускає на вихід тільки необхідне й відкидає зайве. 2. Елемент, який вибірково (селективно) реагує на інформацію (сигнали, дані), що надходить на його вхід. Залежно від форми представлення оброблюваної інформації фільтри поділяють на аналогові, цифрові, оптичні тощо. Аналогові фільтри звичайно реалізуються у вигляді спеціалізованих електронних пристроїв, які змінюють частотний спектр сигналу. Цифровий фільтр - це машинна програма або мікропроцесор, які здійснюють певні арифметичні або логічні операції над сигналами зображення, змінюючи його просторово-частотну структуру. Omwfflmi фільтр змінює спектральний склад випромінювання, що надходить на його вхід, або просторовий його розподіл. Характерним прикладом оптичного фільтру є світлофільтр. Залежно від характеру впливу на вихідний сигнал фільтри бувають низьких і високих частот, смугові, режекторні, узгоджені, рангові та ін. 3. (Прог.) Засіб перевірки в програмі значень деякої величини на відповідність заданому ареалу. 4. (ОЗ) Алгоритм, у результаті роботи якого підкреслюються, послаблюються або придушуються (рос. подавляются) певні просторові частоти зображення. 5. (Элн.) Пристрій, що підсилює, послабляє або придушує (рос. подавляет) певні частоти в спектрі сигналу.6. Те ж, що і file filter. Див. також antialiasing filter, band-eliminating/exclusion/rejection/stop filter, band-pass (BP) filter, binomial filter, convolution filter, crisр filter, deconvolution filter, directional filter, directionally biased filter, edge enhancement filter, file filter, Fourier transform filter, Gaussian filter, harmonic filter, high-pass filter, low-pass filter, multiple-bandpass filter, narrow-band filter, notch filter, ripple filter, rooffilter, selective filter, smoothing filter, spatial filter, wide-band filter. Filtering □ Фильтрация Фільтрація

Процедура обробки (перетворення) сигналів зображення за допомогою відповідного фільтра. Загальна мета такого перетворення - покращення якості зображення. Якщо процедура виконується безпосередньо над відеосигналом у реальному або квазіре-альному часі, то говорять про фільтрацію у часовій області, якщо процедура виконується над точками (пікселами) сформованого зображення, то говорять про фільтрацію у просторовій області, або просторову фільтрацію. Якщо обрана процедура (алгоритм) просторової фільтрації є однаковою для всіх точок (пікселів) зображення, то говорять про просторово-інваріантну фільтрацію. Якщо параметри або характер процедури обробки сигналів змінюються для точок зображення залежно від їх координат, то говорять про просторово-залежну, або адаптивну фільтрацію.

FIOS - Див. Federal Information Processing Standards

Firmware □ Программно-аппаратные средства Програмно-апаратні засоби

1. Програмне забезпечення, що зберігається, як правило, у постійних запам' ятовуючих пристроях (ПЗП), так званих ROM (Read Only Memory) або BIOS. Постійні програмні компоненти системного рівня, пропалені (рос. прожженные) у апаратних компонентах ПЗП. 2. Поняття, використовуване для одночасної вказівки на програмні та технічні засоби. Програмно-апаратні засоби або убудовані програми.

Fishnet map □ Блок-диаграмма □ Блок-діаграма

Блок-діаграма, «дротова» (рос. проволочная) модель поверхні (наприклад, топографічної). Fit □ Подбирать, подгонять □ Підбирати, підганяти

(Мат.) Підбирати, підганяти, підбудовувати (наприклад, гладку криву) до заданого набору точок. Виконати апроксимацію.

Fittings, font (print) and family of fonts Гарнитура, шрифт и шрифтовое семейство

Гарнітура, шрифт і шрифтове сімейство

У відповідності до офіційного значення шрифт є комплектом літер, що відтворюють певний алфавіт, а також цифри і знаки. Гарнітура є сімейством зображення шрифту, що має власну назву, спільні стильові особливості і характерні деталі у малюванні знаків. У поліграфії шрифтовим сімейством називають сукупність зображень, що належать до однієї в офіційному значенні гарнітури. Тут гарнітура є унікальним за формою літер набором символів (літер, знаків, цифр), котрі в офіційному значенні являють собою шрифт, який має власне ім'я і, можливо, не єдине. Шрифт у цьому значенні є будь-яка електронна чи матеріальна реалізація гарнітури, тобто файли TrueType і Type1, відлиті типографськи літери тощо. Найбільш поширеними є шрифти - Times New Roman, Arial, Courier New та ін.

Fix □ Привязка □ Прив'язка

1. (Геод.) Координатне визначення. Координати деякого географічного пункту. 2. (Комп.) «Фікс» - див. patch.

Flatbed scanner □ Планшетный сканер Планшетний сканер

Сканер (зазвичай невеликого формату), в якому паперовий носій поміщається на плоске скло, під яким рухається скануюча голівка. Flattening Сжатие □ Стиск

(Геом.) Відношення різниці довжин великої й малої півосей еліпсоїда обертання до довжини великої півосі. Float Плавающий □ Плаваючий

(Прог.) Число із плаваючою точкою одинарної точності (тип змінної). Як правило, має довжину 4 байти. Син. real; порівн. double.

Float Operation Per Second (FLOPS) Операций с плавающей точкой в секунду

Операцій з плаваючою точкою за секунду

Кількість операцій з плаваючою точкою за секунду, яка характеризує швидкодію та продуктивність мікропроцесора при роботі з дійсними (нецілими) числами. Виражається зазвичай в мільйонах FLOPS (MFLOPS).

Floppy disk (FD) □ Флоппи-диск, дискета, гибкий диск, гибкий магнитный диск, ГМД □ Флопі-диск, дискета, гнучкий диск, гнучкий магнітний диск, ГМД

(Син. diskette, flexible disk, floppy). Змінний магнітний диск, який використовується як зовнішня пам' ять прямого доступу відповідним пристроєм - накопичувачем на гнучких магнітних дисках, НГМД (floppy-disk drive), називаним також дисководом або приводом. Являє собою полімерний майларовий диск, як правило, розміром 3.5 або 5.25 дюйма з феромагнітним покриттям, який поміщено у пластмасовий корпус. Перед використанням флопі-диска виконується його форматування, або розмітка (formatting) - процес розбивки його поверхні на елементи, що адресуються: доріжки (track), сектора (sector) і кластери (cluster) зі створенням відповідних керуючих таблиць, які в MS-DOS іменуються таблицями розміщення файлів (file allocation table, FAT). Ємність флопі-диска, як правило,складає від 1.2 Мбайт до 1.44 Мбайт і більше. Аналогічні магніто-оптичні диски (floptical disk) діаметром 3.5 дюйма, які використовуються в магніто-оптичних накопичувачах (magneto-optical disk drive) з лазерною голівкою зчитування-запису, досягають ємності 120 Мбайт.

Floppy Disk Drive (FDD) □ Дисковод гибких дисков Дисковід гнучких дисків

Пристрій для запису, зчитування і зберігання даних на гнучкому магнітному диску. FLOPS - Див. Float Operation Per Second Flow □ Поток Потік

Потік у мережі.

Flow diagram □ Блок-схема, схема состояний Блок-схема, схема станів

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики