Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Кут у якій-небудь точці між північним напрямком географічного меридіана та північним напрямком вертикальної лінії координатної сітки.

Grid system □ Картографическая сетка □ Картографічна сітка Grid ticks □ Отметки на сетке □ Відмітки на сітці

Виходи (або зарубки) сітки координат (на рамці карти).

GRIdded Binary (GRid in Binary) protocol (GRIB)

Широко використовуваний формат, що претендує на роль стандарту файлів для зберігання та передачі великих обсягів упакованих метеорологічних даних. Розроблений Міжнародною метеорологічною організацією (World Meteorological Organization). Підтримує растрову модель просторових даних, допускаючи передачу фіксованого числа атрибутів разом з елементом зображення, а також додаткової інформації (дата, географічне положення, походження даних, відомості про власника й т.п.).

Ground □ Земля Земля

1. Земля, суша. 2. Місцевість. Ground control Сеть опорных точек на местности Мережа опорних точок на

місцевості

Ground-control point (CGP) □ Точка опорная (контрольная) наземная □ Точка опорна (контрольна) наземна

1. Точка місцевості (або точка на цифровій карті місцевості) з відомими координатами, що легко знаходиться на знімку і використовується для його географічної прив' язки. 2. Те ж, що і control point.

Ground coordinate system □ Наземная система координат Наземна система координат

Доповнення системи координат проекції віссю висот Z. Ground cover □ Земное покрытие □ Земне покриття

1. Дрібні рослини в лісі за винятком молодих дерев, підлісок, тобто: а) насадження низькорослих рослин (типу плюща), що покривають землю замість дерну, звичайно там, де не ростуть трави; б) рослини типу плюща. 2. Те ж, що і land cover. Ground information system □ Комплекс наземный информационный □ Комплекс

наземний інформаційний

Складова частина системи ДЗЗ, що містить наземні засоби одержання, оброблення, архівування та поширення даних ДЗЗ.

Ground pixel size □ Реальний размер пиксела □ Реальний розмір піксела

Розмір проекції одного елемента сенсора на земну поверхню з урахуванням його збільшення за рахунок факторів, що впливають на якість зображення, таких як оптика, зсув зображення, вплив атмосфери і т. п.

Ground swath, swath width □ Полоса захвата □ Смуга захоплення

(ДЗЗ) Частина поверхні Землі, на яку одержані зображення з повітря або космосу. Ширина смуги захоплення вимірюється у напрямку, перпендикулярному лінії польоту, і визначається полем зору видового (іконічного) технічного засобу ДЗЗ. Довжина смуги захоплення вимірюється вздовж траєкторії польоту і визначається полем зору видового технічного засобу і часом неперервного знімання. Іноді смугу захоплення ще називають маршрутом (не плутати з маршрутом - ground track). Ground track □ Маршрут Маршрут

Вертикальна проекція істинної лінії польоту повітряного або космічного ЛА на поверхню Землі.

Ground truth Истинные данные о местности □ Щирі дані про місцевість

(ОЗ) Дані, які використовуються для оцінки точності класифікації. Ground truth data, ground truth Данные наземной заверки □ Дані наземної завірки

Допоміжні   дані,   одержані   за   допомогою   наземних   досліджень (вимірювань, спостережень та оцінювання реального стану) об'єкта зондування. Ground truthing □ Наземное уточнение (данных) □ Наземне уточнення (даних)

Збір даних про місцевість (ground truth) з польових досліджень, аналізу аерознімків, особистого досвіду та ін. Такі дані - найбільш достовірні відомості про місцевість. Ground water, sub-surface water Грунтовые воды □ Ґрунтові води

Безнапірні підземні води першого від поверхні Землі постійного водоносного горизонту, що знаходиться на першому водотривкому шарі гірських порід. Грунтові води є важливим джерелом водопостачання.

Ground work Наземные работы □ Наземні роботи

Польові роботи, наземні роботи (на відміну від зйомок з висоти). Group layer Группа слоёв □ Група шарів

(ArcGIS) Декілька шарів, які фігурують і обробляються як самостійний шар у змісті ArcMap.

Groupware □ Групповое программное обеспечение Групове програмне забезпечення

Програмне забезпечення, яке дозволяє групі користувачів здійснювати співробітництво у мережі в рамках роботи над спільним проектом. Ця категорія ПЗ охоплює електронну пошту, а також засоби для спільної розробки документів, планування та контролю. GRS - Див. Geodetic Reference System GSDI - Див. Global Spatial Data Infrastructure GUI - Див. Graphical User Interface GUID - Див. Globally Unigue ID

H

Hachure □ Бергштрих Бергштрих

Бергштрих (короткі штрихи, що наносяться поперечно на горизонталі з боку зниження схилу). Також штрих.

Hachured contour □ Горизонталь с бергштрихами □ Горизонталь із бергштрихами Hacker Хакер Хакер

1. Програміст, здатний писати програми без попередньої розробки детальних специфікацій і оперативно коригувати програми, які працюють і не мають документації. 2. Користувач комп' ютера, який займається пошуком протизаконних шляхів одержання доступу до захищених даних. До хакерів відносять також тих програмістів, які створюють та розповсюджують вірусні програми (так звані віруси).

Halftoning □ Передача полутонов □ Передача півтонів

(Полігр.) Передача півтонів за допомогою варіювання щільності або розміру точок фарби. Див. dithering. Halo □ Ореол Ореол

Світловий фон навколо зображення джерела оптичного випромінювання, що спостерігається оком людини або реєструється приймачем світла. Причина появи ореолу -розсіювання світла на малі кути в середовищі, через яке світло проходить. Величина ореолу, його забарвлення та яскравість залежать від розміру частинок середовища, їх фізичної природи і оптичної товщини середовища. Hamiltonian circuit □ Гамильтонов контур □ Гамильтонів контур

Шлях по мережі, що проходить через кожний пункт зупинки тільки один раз і вертається до початкової точки.

Hamiltonian path □ Гамильтонов путь □ Гамильтонів шлях

Шлях по мережі, коли програма проходить через кожний пункт зупинки тільки один раз без повернення до початкової точки. Порівн. Hamiltonian circuit. «Hard and soft» Аппаратно-программное обеспечение □ Апаратно-програмне

забезпечення

Сукупність апаратного забезпечення й програмного забезпечення комп'ютерної системи обробки інформації.

Hard Disk Drive (HDD) Запоминающее устройство на магнитных дисках, накопитель на жёстких магнитных дисках (НЖМД) □ Запам'ятовуючий пристрій на магнітних дисках, накопичувач на жорстких магнітних дисках

Запам' ятовуючий пристрій, у якому поверхня диску, що обертається, або пакет дисків з нанесеним магнітним покриттям є запам' ятовуючим середовищем. Hardware Аппаратные средства компьютера □ Апаратні засоби комп'ютера

1. Матеріальна частина обчислювальної системи (комп'ютера), що містить електричні, електронні та електромеханічні елементи, включаючи стійки та корпуси. 2. (Син. апаратне забезпечення, апаратні засоби, апаратура, технічні засоби). Технічне устаткування системи обробки інформації (на відміну від програмного забезпечення, процедур, правил і документації), що включає сам комп' ютер та ін. механічні, магнітні, електричні, електронні та оптичні периферійні пристрої або аналогічні прилади, що працюють під її керуванням або автономно, а також будь-які пристрої, необхідні для функціонування системи (наприклад, GPS-апаратура, електронні картографічні прилади та геодезичні прилади). Загальна організація взаємозв' язку елементів апаратного забезпечення обчислювальних систем називається архітектурою (architecture), а сукупність функціональних частин - конфігурацією (configuration) системи.

Harmonic filter □ Гармонический фильтр □ Гармонічний фільтр

Фільтр (придушення) гармонік. Hash line symbol Линия с насечкой □ Лінія з насічкою

Haze □ Воздушная дымка, атмосферная дымка □ Повітряний серпанок, атмосферний серпанок

Явище світності атмосферного шару, що зумовлене розсіюванням частини світлових промінів, які проходять через цей шар. За наявності повітряного серпанку дальність візуальної видимості об' єктів зменшується. HDF - Див. Hierarchical Data Format HDD - Див. Hard Disc Drive

Header file □ Заголовочный файл Заголовний файл

(Умовах С, С++) Спеціальний тип файлів із розширенням .h, які містять загально­доступні заголовки функцій, оголошення констант і змінних, використанних у модулі реалізації (файл із розширенням . cpp). Заголовний файл поміщають на початок програми за допомогою директиви include. Header record - Див. File header Heads-up digitizing - Те ж, що і Screen digitizing

Heartland/Hinterland Хартлэнд/Хинтерлэнд □ Хартленд/Хінтерленд

Oсобливий вид зв'язку, який використовують у ГІС, що випливає з переваги будь-якої центральної (основної) області над периферійними. Інакше кажучи, хінтерленд є точкою притягання інтересів периферійних областей. Перевага може мати такі форми: економічну, соціальну, політичну. Наприклад, у США хінтерлендом є північний схід (northeast) що є «мотором» («engine»), який домінує в економіці країни, у той час як ін. райони являють собою тільки помічників. Height Высота □ Висота

1. (Кгр.) (Син. абсолютна висота, (висотна) оцінка). Oдна з координат, що відлічується від поверхні, яка прийнята за початок рахунку. Розрізняють: а) геодезичну висоту (geodetic height, ellipsoid height) - відстань від еліпсоїда вздовж нормалі до нього до заданої точки; б) ортометричну висоту (geoidal height, orthometric height) - відстань від геоїда вздовж стрімкої лінії до заданої точки; в) нормальну висоту (normal height) -відстань від квазігеоїда вздовж нормалі до еліпсоїда до заданої точки. Висоти позитивні над відліковою поверхнею та негативні під нею. Геодезична висота дорівнює сумі висоти ортометричної і висоти геоїда над еліпсоїдом або сумі висоти нормальної та висоти квазігеоїда над еліпсоїдом. Висоти, відлічувані від деякого довільного початку, називають відносними висотами (relative height). Різницю висоти поточної точки відносно висоти ін. точки називають перевищенням (height difference). 2. (ГІС) Висота. Терміни altitude, height, elevation зазвичай позначають як власну висоту об' єктів, так і відлік щодо деякої поверхні, але altitude частіше позначає кутове перевищення, висоту щодо рівня моря або барометрично обумовлену висоту (наприклад, висота польоту), elevation - кутове перевищення або висота точок на суші.

Height value □ Отсчет высоты Відлік висоти Heterogeneity □ Гетерогенность Гетерогенність

1. Лише невелика кількість мереж має однорідність (гомогенність) програмного і апаратного забезпечення. Oднорідними частіше є мережі, котрі складаються з невеликої кількості компонентів від одного виробника. Небагато організацій мають мережі, що складаються з обладнання, наприклад, лише виробництва корпорацій IBM, SUN (SPARC), Apple (Macintosh) або DEC (PDP). Як правило, мережі обов'язково неоднорідні (гетерогенні) й складаються з різних робочих станцій, які мають різні операційні системи і програмні системи, а з метою реалізації взаємодії між комп' ютерами користувачі використовують різні протоколи. Розмаїття усіх компонентів, з котрих будується мережа, породжує ще більше розмаїття структур гетерогенних мереж, які утворюються з цих компонентів. 2. Термін, як правило, ставиться до інформаційно-комп'ютерних утворень, де в єдину систему поєднуються програмні засоби або комп' ютери різних виробників. Наприклад, об' єднання в мережну структуру комп' ютерів з різними операційними системами (Windows, Unix, Sun) утворить гетерогенну систему. Див. homogeneity. Heterogeneous □ Гетерогенный Гетерогенний

Гетерогенний (про середовище), неоднорідний (про дискретний набір).

Hewlett-Packard Graphics Language (HPGL) Графический язык Hewlett-Packard

□ Графічна мова Hewlett-Packard

(Комп.) Мова керування периферійними пристроями (принтерами, сканерами) фірми Hewlett-Packard. Іноді використовується як формат змісту файлів зображень. HFA - Див. Hierarchical File Architecture

Hierarchical Data Format (HDF) Иерархический формат данных □ Ієрархічний формат даних

Hierarchical database □ Іерархическая база данных □ Ієрархічна база даних

База даних, яка побудована на основі ієрархічної (тобто деревоподібної) моделі. Hierarchical File Architecture (HFA) □ Иерархическая файловая структура

□ Ієрархічна файлова архітектура

Відкритий формат компанії ERDAS Inc., що описує базову архітектуру формату файлів системи ERDAS IMAGINE. Підтримує різноманітні словники даних. Як формат низького рівня використовує MIF пакета ERDAS IMAGINE. Hierarchy □ Иерархия Ієрархія

Багаторівнева організація; деревовидна організація. High-frequency kernel, high-pass kernel Высокочастотный фильтр

□ Високочастотний фільтр

Матриця ФВЧ із застосуванням згортки.

High level dynamic languages □ Динамические языки высокого уровня □ Динамічні мови високого рівня

Мови програмування, котрі мають потужні засоби контролю даних під час виконання програми. До них належать Lisp (заснований на структурах списків), Prolog (заснований на алгебрі логіки), Smalltalk (заснований на об'єктах).

High-pass filter □ Фильтр высоких частот, высокочастотный фильтр □ Фільтр високих частот, високочастотний фільтр

(ДЗЗ) Фільтр верхніх частот. Елемент, який має властивість незначно послаблювати ті гармонічні складові сигналів зображення, частоти яких лежать више деякого критичного значення, і значно сильніше подавляти всі ін. гармонічні складові. High Resolution Picture Transmission (HRPT) □ Передача изображения высокого

разрешения □ Передача зображення високого дозволу

Пряма трансляція із супутника NOAAAVHRR зображень із дозволом 1.1 км (LAC). High Resolution Visible (hRV)

Сканер на основі ПЗС, установлений на супутниках SPOT 1.3. High Technology □ Высокие технологии Високі технології

Технології, що включають прогресивні спеціалізовані системи чи пристрої. Відноситься до галузі розробки і виробництва засобів електроніки і комп' ютерів, яка розвивається надзвичайно швидко.

Hillshading Отмывание рельефа □ Відмивання рельєфу

(Тіньове) відмивання рельєфу. Син. relief shading. Див. Shading. Hipothesis □ Гипотеза Гіпотеза

Недоведене припущення. Histogram □ Гистограмма □ Гістограма

(Стат.) Графічне представлення розподілу випадкової величини. В OЗ - на гістограмі. На горизонтальній осі відкладаються значення пікселів (точніше, інтервали значень), а на вертикалі - кількість пікселів, що трапляють у кожний інтервал.

Histogram equalization Выравнивание гистограммы □ Вирівнювання гістограми

(ОЗ) Перетворення контрасту, в результаті якого розподіл значень пікселів стає близьким до рівномірного (а гістограма - близька до горизонтальної прямої). Histogram matching Уравнивание яркостных гистограмм □ Зрівнювання

яскравісних гістограм

(ОЗ) Перетворення контрасту зображення таким чином, що його яскравісна гістограма стає максимально близькою до яскравісної гістограми ін.  (опорного) зображення. Зазвичай використовується перед зшивкою зображень для досягнення однорідності загального результуючого зображення. Histogram stretch - Те ж, що і Contrast stretch

Historical data □ Историографические данные Історіографічні дані History file - Див. Log file

HLS color model Цветовая модель HLS □ Колірна модель HLS

Аналог колірної моделі IHS color model, у якої параметр яскравості I замінено на світлоту L (lightness), що відповідає поняттю відбілювання (рос. разбела) в живопису. Homogeneity □ Гомогенность (однородность) □ Гомогенність (однорідність)

Oднорідними (гомогенними) найчастіше є мережі, котрі складаються з невеликої кількості компонентів програмного і апаратного забезпечення від одного виробника. Див. heterogeneity.

Horizontal control □ Горизонтальне опорные точки □ Горизонтальні опорні точки

Мережа планових опорних точок. Horizontal datum - Див. Datum (1)

Host □ Хост Хост

Позначення провідного комп'ютера. Oсобливо при розподілі обробки даних головний комп' ютер приймає на себе контроль над допоміжними комп' ютерами (процесором масиву даних, трансп'ютером), яким він надає інформацію та від якого приймає результат. Hosting □ Хостинг □ Хостинг

Розміщення й підтримка Веб- чи Інтернет-сайта та необхідних програм на сервері Інтернет-провайдера. Здача в оренду апаратно-програмного забезпечення.

Horizon □ Горизонт □ Горизонт

Видима спостерігачем лінія, яка відділяє поверхню Землі від небесної сфери. Площина горизонту спостерігача дотична до поверхні Землі у точці, де він розташований, при цьому земна поверхня вважається сферичною. Горизонт - це велике коло, утворене пересіканням площини горизонту спостерігача з небесною сферою. Верхній та нижній полюси відносно горизонту - зеніт та надир.

Horizontal angle Горизонтальный угол □ Горизонтальний кут

Кут  у   горизонтальній   площині,   що   відповідає  двогранному   куту   між двома вертикальними площинами, що проходять через прямовісну (рос. отвесную) лінію у вершині кута. Горизонтальний кут змінюються від 0 до 3600. Horizontal line, isohypse □ Горизонталь □ Горизонталь

Лінія на карті, яка зв'язує точки земної поверхні з однаковою висотою. Горизонталі, що відстають одна від одної на прийняту для даної карти висоту перерізу рельєфу, називають основними. Для відтворення деталей рельєфу, що не виражаються основними горизонталями, використовують додаткові горизонталі, які проводять через половину основного перерізу. Для зручності використання горизонталей кожну п'яту основну горизонталь креслять напівжирною лінією. Подібні лінії на оглядових картах називають ізогіпсами.

Hot link □ «Горячая» связь □ «Гарячий» зв'язок

Вказівка на карту, знімок, текст, програму, пов'язану з даним просторовим об'єктом. При виборі об' єкта користувачем видається зазначене зображення або запускається відповідна програма.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики