Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Address science □ Ареалогия □ Ареалогія

Те ж, що хорологія. Хорологія (від грец. choros - місце й ...логія, вона ж - ареалогія) -наука, яка вивчає зони поширення (ареали) окремих видів, сімейств та ін. систематичних груп (таксонів) рослин і тварин.

Addressing □ Адресация □ Адресація

1. (ІТ) Задавання адреси, наприклад, адреси операнда в асемблерній команді, адреси вузла мережі чи одержувача повідомлення. 2. (ГІС) Надання адрес об'єктам та інформаційним елементам (метаданим).

Adequate, identical □ Адекватный □ Адекватний

Рівний, відповідний, тотожний чомусь. ADF - Див. Automatic Direction Finding

Adjacency analysis □ Анализ смежности Аналіз суміжності

1. (ГІС) Ідентифікація й вибірка просторових об' єктів, суміжних з даним. 2. Те ж, що і Contiguity analysis.

Adjacent □ Смежный □ Суміжний

У топології ГІС - об'єкт, що має спільну межу із даним. Adjusted filter □ Согласованный фильтр □ Узгоджений фільтр

Елемент, налагоджений таким чином, щоб максимально точно реагувати на вихідний сигнал заданої форми чи із заздалегідь відомими характеристиками. Adjustment □ Уравнивание □ Зрівнювання

Зрівнювання (наприклад, геодезичної мережі). Див. Least squares adjustment. ADO - Див. ActiveX data Objects ADRG - Див. ARC Digitized Raster Graphic

ADRG zone distribution rectangle (ZDR) Распределение прямоугольных зон ADRG

□ Розподіл прямокутних зон ADRG

Зони, на які діляться аркуші карти ADRG. ADRI - Див. ARC Digital Raster Imagery

Advanced cartographic system (ACS) Автоматизированная картографическая система □ Автоматизована картографічна система

Автоматизована картографічна система, до якої застосовані заходи щодо її поліпшення (наприклад, удосконалені алгоритми обробки даних, програмні засоби і т.д.). Advanced Configuration and Power (management) Interface (АСРІ)

□ Усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и энергопотреблением, спецификация АСРІ □ Удосконалений інтерфейс керування конфігурацією і енергоспоживанням, специфікація АСРІ

Відкритий стандарт, розроблений корпораціями Intel, Microsoft i Toshiba. Дозволяє здійснювати повне керування енергоспоживанням (із можливістю підключення і вимкнення окремих пристроїв) із боку ОС, а не BIOS (BIOS має можливість тільки від'єднати пристрій після заданого періоду відсутності активності, а ОС може за допомогою АСРІ як переходити в режим зниженого енергоспоживання, так і вмикати нормальне енергоспоживання). Крім того, АСРІ дає змогу управляти енергоспоживанням не лише ноутбуків, а й настільних комп'ютерів і серверів. Цей інтерфейс підтримує Windows 98/2000 i Windows NT 5.0.

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) Усовершенствованный

радиометр очень высокого разрешения □ Удосконалений радіометр дуже високої розв'язної здатності

Сенсор низької просторової розв'язної здатності (1.1 або 4 км), який встановлюється на супутниках NOAA з полярною орбітою. Має високу радіометричну розв'язну здатність (дозвіл).

Aerial (photographic) mosaic □ Фотосхема, монтаж аэрофотоснимков □ Фотосхема, монтаж аерофотознімків

(ОЗ) Фотосхема, результат монтажу декількох аерофотознімків. Aerial photo □ Аэроснимок □ Аерознімок

Знімок об' єкта зондування, одержаний за допомогою технічного засобу ДЗЗ (знімальної системи), який встановлюється на платформі повітряного базування (повітряному ЛА).

Аегіаі photograph □ Аэрофотоснимок □ Аерофотознімок

(Син. aerial photo, aerophoto). Двовимірне фотографічне зображення земної поверхні, отримане з повітряних літальних апаратів і призначене для дослідження видимих і схованих об' єктів, явищ і процесів за допомогою дешифрування й вимірів. Залежно від висоти, з якої виконується фотографування, одержують аерофотознімки великомасштабні, середньомасштабні та дрібномасштабні (висотні). Якщо відхилення осі фотографування від прямовисного (рос. отвесного) напряму не виходить за межі припустимого, одержуються планові аерофотознімки (vertical aerial photograph). Якщо вісь має істотний нахил - перспективні аерофотознімки (oblique, aerial photograph, persrective aerial photograph). Залежно від типу використовуваної фотоплівки (photographic film) розрізняють чорно-білі або монохромні аерофотознімки (black-and-white aerial photograph, monochrome aerial photograph), кольорові аерофотознімки (colour aerial photograph), спектрозональні аерофотознімки (false colour composite), а за способом друку з фотоплівки можуть бути контактні (conact print) і збільшені аерофотознімки (enlargement print). Розрізняють окремі аерофотознімки (single photographs, single-lens photograph) і стереоскопічні аерофотознімки (stereoscopic photograph, stereopair). Останні дають можливість відтворювати реалістичне тривимірне зображення при їх стереоскопічному перегляді на спеціальних стереоприладах або в процесі тривимірної візуалізації на екрані комп'ютера. На основі аерофотознімків створюють: а) накидні монтажі та репродукції накидного монтажу (mosaic, photographic strip) - сфотографовані мозаїки суміжних знімків району досліджень; б) фотосхеми (photomontage) - зображення, отримані шляхом монтажу центральних частин нетрансформованих знімків; в) фотоплани (aerial photoplan) - зображення, отримані шляхом монтажу трансформованих знімків; г) ортофотоплани (ortophoto(graph), ortophotoplan, ortophotomap) - фотоплани в яких усунуті викривлення за рельєфом; д) фотокарти (photomap) - фотоплани з координатами, підписами географічних назв, зображенням рельєфу в горизонталях та ін. елементах карт.

Aerial photographic survey □ Аэрофотосъемка □ Аерофотозйомка

Аерофотознімання; процес проведення аерофототопографічної зйомки. Aerial survey □ Аэросъемка □ Аерознімання

Aerial triangulation □ Фотограмметрическое сгущение □ Фотограмметричне згущення

Процес визначення геодезичних координат опорних точок у фотограмметрії вимірюваннями на фотознімках.

Affine transform □ Аффиное преобразование □ Афінне перетворення

(Мат.) Взаємно-однозначне перетворення простору (координат) на себе, за яким трьом точкам, що лежать на одній прямій, відповідають три точки, що також лежать на одній прямій, а алгебраїчна лінія переходить в алгебраїчну лінію того ж класу. При цьому, будь-яке афінне перетворення може одержуватися як комбінація декількох перетворень: зсув, змінювання масштабу, поворот, зсув і відображення.

Affine transformation □ Аффиново преобразование □ Афінне перетворення

1. (Мат.) Афінне перетворення (тобто поліноміальне перетворення першого порядку). 2. (ОЗ) Афінне трансформування (растра). Афінне перетворення дозволяє виконувати паралельний перенос (translation), масштабування (scaling) і поворот (rotation) об'єктів на координатній площині. Agent □ Агент □ Агент

(Син. droid, intelligent agent (robot); knowbots). 1. (МПД) Пристрій і/або програма, установлені в елементах комп' ютерної мережі для централізованого управління цими елементами та мережею в цілому. Є частиною системи мережного управління. Апаратні агенти - вбудована апаратура зі своїм процесором і пам' яттю, в якій зберігаються програми управління - програмні агенти. Програмні агенти можуть існувати як разом з апаратними засобами, так і без них. Як правило, являють собою резидентну програму, що розв' язує завдання зі збору статистики й передачі її у стандартну інформаційну базу пристрою (елемента мережі). У цій базі зберігаються усі управляючі параметри й ресурси пристрою. 2. (W3C) Програма, що діє від імені іншого суб'єкта, суті чи процесу. 3. (Веб) Програмний модуль з елементами штучного інтелекту, що функціонує у фоновому режимі й здійснює автоматичний пошук інформації за попередніми запитами користувача. Наприклад, агент може використовуватись на електронній біржі для моніторингу цін і умов від імені продавця або покупця, а в деяких випадках - і для укладання угод.

Aggregate Data □ Агрегат данных □ Агрегат даних

Дані, що є результатом об' єднання елементів даних. Дані, що подаються у сукупності або у формі єдиного результату підсумовування. AGP - Див. Accelerated Graphic Port AI - Див. Artifical intelligence Air station - Те ж, що і Exposure station

Airborne Synthetic Aperture Radar (AIRSAR) □ Самолетный радар с

синтезированной апертурой □ Літаковий радар з синтезованою апертурою Експериментальний сенсор, створений JPL за контрактом з NASA. Дані існують з 1983 р.

Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) Самолетный

сканирующий спектрометр видимого и ИК-диапазонов □ Літаковий скануючий спектрометр видимого та ІЧ-діапазонів

Гіперспектральний сенсор, створений JPL за контрактом з NASA. Знімає у 224 зонах по 10 нм шириною у діапазоні 0.4 - 2.4 мкм. Дані існують з 1987 р. Alarm, image alarm □ Переклассификация □ Перекласифікація

Тестування навчальної вибірки, яке виконується шляхом «підсвітлювання» областей зображення, спектрально подібних до області вибірки.

Albedo □ Альбедо, белизна □ Альбедо, білизна

1. (Астр.) Спроможність поверхні (або небесного тіла у цілому) відбивати сонячне світло. Чисельно - відношення відбитого світлового потоку до падаючого. 2. (ДЗ) Те ж, що reflectance.

Algebra of logic □ Алгебра логики □ Алгебра логіки

(Син. Булева алгебра). Алгебра висловлювань, у якій кожна змінна може приймати одне з двох значень - "правильно" або "неправильно". У різних мовах програмування та застосуваннях, де використовуються логічні вирази, ці значення мають різні назви - «true» і «false» (Turbo Pascal), «істина» і «неправда» (рос. «истина» и «ложь») (MS Excel) і т.д. А^еЬгаіе equation □ Алгебраическое уравнение □ Алгебраїчне рівняння

Рівняння fn = 0, де fn - багаточлен n-го ступеня від одного або декількох змінних (n>0). Алгебраїчним рівнянням з одним невідомим називається рівняння:

a0 xn + a1 xn-1 + a2 xn-2 + ... + an   = 0.

Тут n - ціле позитивне число, а 0, а і, а n називаються коефіцієнтами рівняння і є даними, х називається невідомим і є тим, що треба шукати. Коефіцієнти алгебраїчного рівняння передбачаються не всі рівними нулю. Якщо а0 ^ 0, то n називають ступенем рівняння. Значення невідомого х, які задовольняють алгебраїчне рівняння, тобто при підстановці яких замість х обертають рівняння в тотожність, називаються коренями рівняння.

А^еЬгаіеаІ expression □ Алгебраическое выражение □ Алгебраїчний вираз

Вираз, побудований із застосуванням граматики алгебраїчних рівнянь, що визначає правила побудови виразів із імен об' єктів, знаків операцій та допоміжних знаків (так званих роздільників). Величини (імена об'єктів) зазвичай позначаються буквами (можливо, з підрядковими індексами (наприклад, x, z5, a23). Основними діями приймаються: додавання

(+), віднімання (-), множення (• або х), ділення (: або /) і піднесення в цілу степінь. Він визначається як повторне множення і позначається знаком Т або записом показника степеня у вигляді верхнього індекса (наприклад, а Т n або an). Піднесення в степінь розглядається як дія з більшим пріоритетом, ніж множення і ділення, котрі у свою чергу є діями більш пріоритетними, ніж додавання і віднімання. В виразах, що містять декілька знаків дій, виконуюються спочатку всі більш пріоритетні дії, а потім - менш пріоритетні. Дії однакового пріоритету виконуються послідовно, зліва направо. Для зміни порядка дій можна застосовувати дужки. Першими повинні виконуватися дії всередині самих внутрішніх дужок. Якщо допускається нелінійний запис, то зміни порядка дій при діленні можна показати записом у вигляді дробу або косою рискою. Отже, ці записи рівноцінні:

(a + b):(c + d) - f ; - f ;     (a + b)/(c + d) - f .

(c + d)

Algorithm □ Алгоритм □ Алгоритм

1. Дискретний набір остаточної кількості правил, точних приписів, що визначають порядок виконання операцій над вихідними даними для досягнення шуканого результату і які дозволяють чисто механічно вирішити якесь завдання із класу однотипних. Алгоритм повинен мати властивості кінцівки, однозначності (детермінованості), визначеності, масовості й результативності. Алгоритм, що виражається засобами мови програмування, зветься програмою. 2. Послідовність чітко визначених правил або команд (дій або кроків).

3. Заздалегідь визначений, точний припис, котрий задає дискретний (покроковий) процес, що починається певним чином, і приводить до результату протягом кінцевої кількості кроків. Це поняття стосується вихідних математичних понять, які не можуть бути визначені через інші, більш прості поняття. Іноді таке чи подібне визначення називають інтуїтивним, тобто зрозумілим з досвіду. Кожен алгоритм у загальному випадку має задаватись: а) множиною припустимих вихідних даних; б) початковим станом; в) множиною припустимих проміжних станів; г) правилами переходу з одного стану в інший; д) множиною кінцевих результатів; е) кінцевим станом. У залежності від конкретного завдання цих параметрів визначаються класи алгоритмів. Наприклад, алгоритми лінійні, циклічні, сортування тощо. Слово "алгоритм" походить від імені середньоазіатського   вченого   Аль   Харезмі,   уроженця   Хіви,   який   жив   у   IX ст.

4. Математичне визначення алгоритму є уточненням поняття алгоритму в інтуїтивному розумінні й подається у вигляді машини Тюрінга, машини Поста, нормального алгоритму Маркова та ін.

Algorithmic language □ Алгоритмический язык □ Алгоритмічна мова

Мова (програмування), призначена для представлення алгоритмів.

Algorithms of the Routing □ Алгоритмы маршрутизации □ Алгоритми маршрутизації

(МПД) Алгоритми маршрутизації описують процес визначення найкращого шляху пакета до адресата в мережі на основі даних таблиць маршрутизації. Найпростіші алгоритми маршрутизації вибирають шлях із найменшою кількістю переходів (транзитних вузлів), більш складні враховують затримку, пропускну спроможність або реальну вартість різних фізичних або логічних каналів зв' язку.

1. Aliasing □ Биение растеризации □ Биття растеризації

(ОЗ) Виникнення муару (регулярних точкових та лінійних перешкод - рос. помех) на зісканованому зображені внаслідок паразитної взаємодії дискретизації зображення, що має місце і в сканері, і на папері (при повнокольоровому та півтоновому друкуванні). Може корегуватися відповідним фільтром (antialiasing filter).

2. А1^н^ □ Элайзинг □ Елайзинг

(ДЗЗ) Спотворення  зображення   внаслідок   недостатньо   високої   частоти вибірки сигналів. Візуально наслідком елайзингу є поява на вихідному зображенні так званих хибних частот (гармонічних складових, що не існують у вхідному зображенні). Alignment, Rectification Совмещение, ректификация □ Поєднання, ректифікування

(Син. coregistration, geocoding, geocorrection, georeferencing, rectification, transformation). 1. (ОЗ) Об' єднання деякого растрового зображення з іншим растровим або векторним зображенням у якійсь системі координат. 2. (ОЗ) Геометричне перетворення растрового зображення, що усуває спотворення оптичної системи та проектування тривимірних просторових поверхонь на плоский носій і включає прив' язування отриманого зображення до якої-небудь системи координат на поверхні Землі. Коли при цьому також ставиться і розв' язується задача максимально можливого усунення спотворень, зумовлених рельєфом місцевості, то таке ректифікування називають орторектифікуванням. Along-track scanner □ Барабанный сканер □ Барабанний сканер

(Син. pushbroom scanner drum scanner). Сканер (зазвичай великого формату), у якому паперовий носій кріпиться на обертовому циліндрі, чим забезпечується поздовжнє розгортання. Поперечне розгортання здійснюється скануючою голівкою, що рухається вздовж осі циліндра.

АПоса^ои □ Аллокация анализе сетей) □ Алокація (в аналізі мереж)

Приписування пункту обслуговування деяких об' єктів, що розташовані в межах заданої відстані від нього, або визначення зони обслуговування залежно від його максимального навантаження.

Alphabet □ Алфавит □ Алфавіт

Набір символів, з яких можна скласти будь-яке повідомлення цією мовою. Altitude - Див. Height

AM/FM - Див. Automated Mapping/Facilities Management Ambiguity Неоднозначность □ Неоднозначність

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики