Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Hour zone Часовой пояс □ Часовий пояс HPGL - Див. Hewlett-Packard Graphics Language HRPT - Див. High Resolution Picture Transmission HRV - Див. High Resolution Visible

HSB color model Цветовая модель HSB □ Колірна модель HSB

Те ж, що і IHS color model, але з ін. назвою яскравості - В (brightness).

HSV color model Цветовая модель HSV □ Колірна модель HSV

Те ж, що і IHS color model, але з ін. назвою яскравості - V (value). HTML - Див. Hypertext Markup Language HTTP - Див. Hypertext Transport Protocol Hub □ Концентратор, хаб Концентратор, хаб

1. Пристрій у мережі передачі даних, до якого комп'ютери приєднуються за топологією зірки. 2. Центральний вузол транспортної мережі, через який здійснюється розподіл товарів у пункти призначення. Hue □ Оттенок □ Відтінок

1. Атрибут кольору, через який він відрізняється від сірого кольору тієї самої яскравості і який дає змогу кольору бути визначеним, як червоний, жовтий, зелений, синій або як суміш цих пар (червоно-жовтий, оранжевий, зелено-синій, фіолетовий і т. д.). 2. У колориметрії це домінуюча довжина хвилі в складному випромінюванні. У колірних моделях, що використовують координату hue, це кут на колірному колі, вимірюваний у градусах (0°..360°). Наприклад, у моделі IHS синій колір має Н=0°, пурпурний - 60°, червоний - 120°, жовтий - 180°, зелений - 240°, бірюзовий - 300°. Hull □ Корпус, костяк □ Корпус, кістяк

Корпус, кістяк, каркас, шкарлупа. Hydrographic datum □ Ноль глубин □ Нуль глибин

Відмітка «нуль глибин», поверхня нуля глибин. Hydrosphere □ Гидросфера □ Гідросфера

Сукупність усіх водних об'єктів земної кулі: океанів, морів, річок, озер, водосховищ, боліт, підземних вод, льодовиків та снігового покриву. Іноді під гідросферою розуміють тільки океани та моря.

HyperCube Гиперкуб, многомерный куб □ Гіперкуб, багатовимірний куб

Структура даних, яка зберігає багатомірну інформацію і має по одному ребру для кожної можливої комбінації розмірності.

Hyperlink, hypertext, hypermedia Гиперссылка, гипертекст, гипермедиа □ Гіперпосилання, гіпертекст, гіпермедіа

Гіперпосилання є рядком у html-документі, котрий указує на фрагмент будь-якого ін. файлу, що може бути розташований в Інтернет і містити повний шлях до цього файлу. Гіперпосиланнями можуть бути графічне зображення або слово, фраза або текст на сторінці файлу чи у листі електронної пошти, що мають відповідні адреси, натиснувши на котрі мишкою можна завантажити ін., пов'язану з ними Веб-сторінку. Таким чином, гіперпосилання є зв' язком між одним елементом документу (словом, фразою, символом або зображенням) та ін. елементом цього ж самого чи ін. документу. Гіперпосилання також називають "гарячими посиланнями" або "гіпертекстовими посиланнями". Див. також HTML.

Hyperspectral Гиперспектральный □ Гіперспектральний

(ДЗ) Гіперспектральний (про зйомку (imaging), сенсори (sensors), дані (data, images) і т.д.): гіперспектральна зйомка ведеться в багатьох суміжних вузьких зонах спектра ЕМВ. Див., наприклад, AVIRIS. Hypertext □ Гипертекст □ Гіпертекст

Слово або фраза у документі, пов' язана з якоюсь частиною цього чи ін. документу. Як правило, слова і фрази гипертексту мають блакитний кольор і підкреслені. Часто під гіпертекстовими сторінками мають на увазі HTML-документи.

Hypertext Markup Language (HTML) Гипертекстовый язык □ Гіпертекстова мова

Заснована на стандарті SGML мова гіпертекстової розмітки документів для їхнього представлення в World Wide Web. Дозволяє сполучати графіку з текстом, змінювати положення тексту на сторінках й створювати гіпертекстові документи, що містять зв' язки з ін. документами. Запис коду HTML, який називається HTML-документом, являє собою звичайний текстовий файл. Як елементи форматування, використаються т. зв. теги (tag).

Кожний  html-документ  починається тегом  (спеціальною  міткою)  <html>.. .</html>, (<html> - початок документа, </html> - кінець цього документа). Стандарти мови HTML розробляються й підтримуються консорціумом W3C. До середини 2005 р. діючим стандартом HTML була версія 4.01, прийнята в грудні 1999 р. Hypertext Transport Protocol (HTTP) □ Протокол прикладного уровня,

используемый для передачи гипертекста □ Протокол прикладного рівня,

використовуваний для передавання гіпертексту

Протокол «клієнт-сервер», який Веб-браузер використовує для взаємодії з Веб­серверами. Використовується для зв' язку текстових документів поміж собою і з ін. файлами (графіка, звук, відео), а також для передачі інформації через Інтернет і WWW.

Hypsography □ Гипсография □ Гіпсографія

Гіпсографія, гіпсометрія, зображення рельєфу. Hypsometric map □ Гипсометрическая карта □ Гіпсометрична карта

Зображує рельєф горизонталями з розфарбуванням висотних ступенів за певною колірною шкалою.

Hypsometry □ Гипсометрия □ Гіпсометрія

Визначення рельєфу (висот точок) місцевості різними способами.

I

IAC - Див. Internet Application Collaboration

IBIS - Див. Image-Based Information System file format

IBM - Див. International Businnes Machines

IBM PC Персональный компьютер IBM □ Персональний комп'ютер IBM

16-и розрядний комп'ютер фірми IBM на базі мікропроцесора Intel 8088 і його модифікацій - IBM PC XT із вінчестерним диском та IBM PC AT на базі мікропроцесора

Intel 80286.

ICE - Див. Internet Connect Exchange

Icon □ Пиктограмма, значок, «иконка» Піктограма, значок, «іконка»

1. Невелике растрове зображення на відеоекрані для ідентифікації деякого об' єкта (файлу, програми й т.п.), вибір і активізація якого викликає деяку дію; один з елементів графічного інтерфейсу користувача. Може використовуватися як умовний знак і елемент картографічного зображення та легенди карти при реалізації способу значків. 2. Невід' ємний атрибут будь-якої кнопки або файлу в операційній системі Windows, що дозволяє легко розпізнати тип об'єкта або конкретний об'єкт. Більш точно тип файлу визначається за його розширення (.doc, .exe тощо). Позначки можуть зберігатись у окремих файлах з розширенням .ico, у програмних файлах (.exe), у бібліотеках, що формуються динамічно (.dll) тощо.

Iconic device for remote sensing of the Earth Средство дистанционного зондирования Земли иконическое (видовое) □ Засіб дистанційного зондування Землі іконічний (видовий)

Технічний засіб ДЗЗ, вихідні сигнали якого після перетворення є елементами зображення об' єкта зондування. До видових (іконічних) засобів дистанційного зондування Землі відносять фотографічні, оптичні, оптико-електронні, телевізійні, інфрачервоні та лазерні системи, а також радіолокаційні станції, що формують зображення частини простору, яка спостерігається. Icon identification - Див. Pattern recognition I^ntes □ Иконика □ Іконіка

Розділ інформатики, в якому вивчають загальні властивості зображень, методи їх формування, перетворювання, відтворювання, розпізнавання та інтерпретування. IDE - Див. 1. Integrated development environment 2. Integrated Drive Electronics

Identifier □ Идентификатор Ідентифікатор

1. Ідентифікатор (змінної, об'єкта й т.п.). Символьне ім'я ячейки або області пам'яті.

2. Рядок символів, що означає або іменує об' єкт програми чи обчислювальної системи.

3. Літерний ланцюжок, який виступає у певному контексті у ролі символа або імені.

4. Неподільна послідовність символів алфавіту, що утворює ім'я об'єкта, котрий використовується. Ідентифікатор одночасно представляє: а) ім' я об' єкта; б) адрес (місце) у пам' яті;  в) тип об' єкта;  г) розмір  місця,  яке займає об' єкт у пам' яті  (у байтах).

5. (ГІС) Унікальний номер, приписуваний просторовому об'єкту шару. Може привласнюватися автоматично або призначатися користувачем. Використовується для зв' язування позиційної та непозиційної частини просторових даних.

IDW - Див. Inverse distance weighted

IEC - Див. International Electro-technical Commission

IEEE - Див. Eye-triple-E, Institute of Electronical & Electronics Engineers, Inc.

IERS - Див. International Earth Rotation Service

IETF - Див. Internet Engineering Task Force

IFOV - Див. Instantaneous field of view

IFSAR - Див. Interferometric synthetic aperture radar

IGDS - Див. Interactive Graphic Design Software

IGES - Див. Initial Graphics Exchange Standard

IHO - Див. International Hydrographic Organization

IHS - Див. IHS color model

IHS color model □ Цветовая модель IHS □ Колірна модель IHS

Колірна модель, яка описує довільні кольори комбінацією параметрів яскравості I (intensity), колірного тону Н (hue) і насиченості S (saturation). Зазвичай використовується для можливостей завдання користувачем кольорів у програмному забезпеченні. IIDL - Див. Intemperable Interface Definition Language IIOP - Див. Internet Inter Object Request Broker Protocol IIS - Див. Internet Information Server Illumination □ Освещенность Освітленість

(Фіз.) Світловий потік (luminous flux), який падає на одиницю площі. Вимірюється у одиницях СІ - люксах.

1. Image, pattern, graphic image □ Графический образ □ Графічний образ

1. Рисунок. Конфігурація, структура геозображення, що відбиває реальну або абстрактну географічну структуру (геосистему), яка моделюється. Графічний образ формується за рахунок просторової комбінації, взаємного розташуваня, накладання графічних елементів, характеру їх упорядкованості (організації). 2. Модель (знакова або копійована), яка надає вигляд, обрис, подібність географічної системи (об'єкта), її зображення.

2. Пі^е □ Изображение, снимок □ Зображення, знімок

1. Просторове представлення об'єкта або сцени (двовимірної або тривимірної). Зображення буває дійсним (тоді воно може бути зареєстроване на деякому носії, наприклад, на фотоплівці) і уявним. Див. photo). 2. Двовиміровий масив даних, кожний елемент котрого співвіднесений з яскравістю або кольором. 3. (Растрове) зображення, знімок. Див. також image algebra, image pair, image processing, aspect image, chip image, difference image, digital image, distance image, Feature space image, scatterplot, Fourier image, multispectral image, panchromatic image, satellite images. Image algebra □ Растровая алгебра □ Растрова алгебра

Oбчислення, виконувані над значеннями пікселів. До кожного піксела застосовується та ж сама операція. Результуючі значення записуються у вихідний файл. В операціях можуть брати участь: один канал растра (наприклад, зведення у квадрат), кілька каналів (коефіцієнти спектральних яскравостей, наприклад, NDVI), канали двох сполучених зображень (наприклад, вирахування різночасових знімків (image difference)).

Image analysis Автоматизированное дешифрирование, анализ изображений, обработка изображений □ Автоматизоване дешифрування, аналіз зображень, обробка зображень

(Син. автоматизоване дешифрування). 1. Виділення та класифікація зображень, обчислення їх кількісних та визначення якісних характеристик. 2. Oдин з етапів процесу комп' ютерної обробки знімків ДЗЗ (дистанційного зондування Землі), представлених у цифровoму вигляді, тобто у формі цифрових зображень, що включає введення зображень у комп'ютер (цифрування аналогових і/або імпорт цифрових зображень), тематичне дешифрування та експертну оцінку даних. Oдним із важливих етапів автоматичного дешифрування є класифікація (classification) - автоматична розбивка зображень за заданою ознакою або сукупністю ознак на однорідні змістовно інтерпретовувані частини, тобто виділення об' єктів або класів об' єктів за їх яскравісними і/або геометричними властивостям та їхній наступній обробці або інтерпретація різними методами, включаючи кластеризацію (clustering), безумовну, або неконтрольовану класифікацію (unsupervised classification), коли розбивка на класи виконується автоматично без попереднього навчання на еталонах, і контрольовану класифікацію (supervised classification) з навчанням на еталонних фрагментах зображення, коли для кожного піксела у всіх діапазонах визначаються показники властивостей спектрального відбиття й зіставляються із заданими класами спектральних ознак або з такими ж на еталонних об' єктах. Класифікація іноді розглядається як один з початкових етапів дешифрування.

Image-Based Information System file format (IBIS)

Формат файлу для зберігання й обробки даних дистанційного зондування (супутникових зображень), який увесь час застосовувся у системі IBIS, а тепер використовується і в ГІС-застосуваннях. Формат розроблений лабораторією з розробки ракетних і реактивних двигунів (Jet Propulsion Laboratory) у співробітництві з багатоцільовою лабораторією з обробки дистанційних даних (Multimission Image Processing Laboratory) NASA. Крім зображень, дозволяє передавати дані про проекції, історію їх обробки, дату й спосіб одержання. Атрибутивна інформація передається в табличній формі усередині файла або в окремих файлах. Є різновидом формату VICAR. Image composition □ Синтезирование изображения Синтезування зображення

Процедура попіксельного суміщення двох або більше моноспектральних зображень однієї сцени, одержаних з різних каналів іконічного засобу ДЗЗ, результатом якої є отримання нового, синтезованого зображення.

1.Image coordinate system □ Плоская система координат изображения □ Плоска система координат зображення

Для вихідного цифрового зображення (file coordinates) це піксельна система координат (СК), для сканованого фотознімка - його метричні координати (мм, мкм). У результаті фотограмметричної тріангуляції або географічної прив'язки зображення встановлюється зв'язок СК зображення з наземною СК (ground coordinate system). 2.Image coordinate system □ Система координат пространства изображения

Система координат простору зображення

Система координат, яка доповнена третьою (Z) координатою для опису внутрішнього простору камери.

Image (scene) decoding, photo interpretation, image interpretation Дешифрирование снимков (ДЗ) □ Дешифрування знімків (ДЗ)

(ДЗЗ) Процес одержання інформації про об' єкти місцевості (або у більш широкому розумінні про об'єкти та явища географічної оболонки) за їх зображеннями на знімках. Дешифрування знімків базується на знаннях закономірностей відтворення властивостей об'єктів на зображеннях, особливостей їх спектральних характеристик (сигнатур), геометричної форми, розміщення на місцевості. Процедурне ДЗ включає виявлення, розпізнавання та інтерпретування об'єктів і місцевості. Розрізнюють два види ДЗ: загальногеографічне і галузеве (тематичне). Загальногеографічне дешифрування знімків має за мету одержання узагальненої інформації про поверхню Землі: регіональне аботипологічне районування земної поверхні, виявлення системи гідрографії, дорожньої мережі, населених пунктів, рослинності, ін. елементів місцевості, встановлення їх взаємозв' язків. При загальногеографічному ДЗ окремо виділяють топографічне і ландшафтне дешифрування. Галузеве (тематичне) ДЗ проводиться під час розв'язання відомчих завдань щодо визначення характеристик окремих сукупностей об' єктів, що розташовуються на земній поверхні та в атмосфері. Різновидами галузевого (тематичного) дешифрування є: геологічне, лісове, ґрунтове, гідрологічне, геоморфологічне та ін. Image file value - Те ж, що і Pixel value

Image gray level, image gray-scale □ Изображение многоградационное, изображение тоновое Зображення багатоградаційне, зображення тонове

(ДЗЗ) Зображення, кожний елемент (піксел) якого може приймати одне з п значень яскравості (п>2). Загальна кількість рівнів яскравості (напівтонів) зображення в сучасних системах ДЗЗ бувас від 256 до 2048 (п = 8-11).

Image (infrared) □ Изображение инфракрасное □ Зображення інфрачервоне

Зображення, одержане за допомогою технічного засобу ДЗЗ, який працює в інфрачервоному діапазоні.

Image (laser) □ Изображение лазерное □ Зображення лазерне

Зображення, одержане за допомогою лазерної системи ДЗЗ. Image linear shift Линейный смаз (изображения) □ Лінійний зсув (зображення)

Спотворення зображення, що виникає внаслідок прямолінійного пересування видового (іконічного) технічного засобу ДЗЗ відносно нерухомого наземного об'єкта вздовж лінії польоту (маршруту).

Image (monochromatic) □ Изображение моноспектральное □ Зображення моноспектральне

Зображення сцени, одержане технічним засобом ДЗЗ в одному спектральному діапазоні (каналі).

Image (panchromatic) □ Изображение панхроматическое □ Зображення панхроматичне

Чорно-біле зображення, одержане видовим (іконічним) технічним засобом у видимому діапазоні довжин хвиль.

Image file □ Файл изображения □ Файл зображення

Файл зображення. Для складених термінів див. image.

Image matching □ Сопоставление изображений □ Зіставлення зображень

(ОЗ) Пошук відповідних точок на знімках, що перекриваються (зображення стереопари, суміжні знімки маршруту або блоку аерофотознімання). Image pair Пары изображений □ Пари зображень

Пари зображень, що мають просторове перекриття, тобто стереопара. Image preparation □ Препарирование изображения □ Препарування зображення

Широкий   клас   поелементних   перетворень   амплітуд   пікселів   зображення (це бінаризація, порогова обробка, контрастування та ін.). Image processing □ Обработка снимков □ Обробка знімків

1. Oбробка зображень (у класичному варіанті включає поліпшуючі перетворення (enhancement), геометричну корекцію (geocorrection) і класифікацію (classification)). 2. Процес виконання операцій над знімками, що включає їхню корекцію, перетворення й поліпшення, дешифрування, візуалізацію. Розрізняють ручну, інструментальну та автоматизовану обробку знімків (automated image processing, digital image processing), яка виконується за допомогою комп'ютерних технологій. Найбільш різноманітні операції автоматизованої обробки знімків: а) геометрична корекція (geometric correction, geometric rectification, image registration) - геометричне трансформування, проективне перетворення знімків, переклад їх у задану картографічну проекцію та географічну прив'язку до систем координат; б) орторектифікация, або ортотрансформування (orthorectification, orthotransformation, orthofototransformation) - усунення на зображенні геометричних викривлень, викликаних рельєфом. На радіолокаційних знімках викривлення, обумовленірельєфом, проявляються в зміні довжин схилів залежно від кута візування, що приводить до ефектів перспективного скорочення, що важко усуваються - «доріжок» (layover) і радіо тіней; в) радіометрична, або спектральна корекція (radiometric correction, spectral correction) - виправлення яскравості зображення для забезпечення радіометричного порівняння даних багатозональних та багаточасових зйомок; г) поліпшення зображення, або поліпшення якості зображення (image enhancements) - процедура, метою якої є підвищення дешифровуваності знімка (наприклад, посилення контрастів), підготовка його до використання як растрової підложки в ГІС. Часто комп'ютерна обробка знімків здійснюється на підготовчому етапі шляхом визначення відносин інтенсивності різних спектральних каналів при розподілі значень обмірюваної яскравості у двох каналах піксел за пікселом (метод відносин); д) синтезування зображення (image composition) -сполучення, комбінування зображень, отриманих у декількох каналах багатозональної зйомки, включаючи створення помилковокольорових знімків (false colour composites); е) фільтрація (filtering) - операція, що приводить до зміни кожного піксела зображення залежно від значень сусідніх пікселів у «ковзному вікні» (kernel) заданого розміру (часто, 3 на 3 піксела), що дозволяє підсилити відтворення тих або ін. об'єктів, гасити (рос. подавить) небажане вуалювання, усунути ін. випадкові перешкоди (шум). Як засіб фільтрації використовують різні перетворення, що згладжують (smoothing), усереднюючі фільтри (median filters, average filters), контрастні фільтри (gradient filters, sharpening filters, Sobel filters), спеціалізовані користувальницькі фільтри (specialized filters, customized filters) і частотні фільтри, наприклад, швидкі перетворення Фур'є, БПФ (fast Fourier transforms, FFT). Виявлення змін (change detection) - виявлення за різночасними знімками змін яскравості й місця розташування об' єктів дешифрування, наприклад, при моніторингу забруднень навколишнього середовища. Службові операції обробки знімків включають також зшивку декількох сусідніх знімків в один, вирізання, або відсікання, кліппування (clipping) непотрібної частини знімка, пряме редагування значень пікселів (raster editing), злиття зображень із різним просторовим дозволом та ін. Див. image analysis.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики