Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Ink-jet printer Струйный принтер □ Струмінний принтер

1. Input Ввод □ Увід

1. Зовнішня стосовно системи подія, що переводить її у новий стан. 2. Команда виконавцю взяти порцію даних із певного місця зовнішнього середовища і помістити її у пристроях комп' ютера для подальшої обробки.

2. Input Входные данные □ Вхідні дані

Дані, які передаються або вводяться в комп' ютерну систему для розробки, на відміну від результатів обробки, відомих як вихідні дані (output). Найвідомішими пристроями вводу (input devices) у персональному комп'ютері є клавіатура (keyboard) і миша (mouse). Сканери також стають пристроями активного застосування при вводі інформації, до яких починають приєднуватись технології розпізнавання мовлення.

Input-Output Ввод-вывод (данных) □ Ввід-вивід (даних)

Oбмін даними під керівництвом комп'ютера. Inquire box □ Рамка запросов □ Рамка запитів

Засіб формування вибірки об'єктів або географічної області у вигляді прямокутної рамки, що розтягується.

Inquire cursor □ Курсор запросов □ Курсор запитів

Курсор,  за допомогою  якого,  користувач.  Указуючи точку  на карті, одержує інформацію про її координати та про те, що в ній перебуває. Inscribe Вписывать □ Уписувати

(Мат.) Уписувати (одну фігуру в ін.). Inset □ Вставка □ Вставка

Вставка, урізання, вклейка, вкладка. Напр. inset map. Inset map □ Карта-врезка Карта-урізання

1. Карта-урізання, тобто додаткова карта, що поміщається в одній рамці з основною картою та утримує більш докладне зображення якої-небудь ділянки, положення території стосовно її оточення, додаткові дані та ін. 2. Додаткове картографічне зображення, що поміщається на той же аркуш карти, що й основне, і містить зазвичай його фрагмент в більшому масштабі.

histanation Инсталляция □ Інсталяція

1. Установка, настроювання з заданням параметрів і указанням складу компонентів програмній системі для роботи на конкретній обчислювальній машині за її розгортання. 2. Процес розгортання (установки) програмного продукту на комп' ютері під управлінням операційної системи. Припускає прописування відповідних даних в установочні області OС з метою правильного функціонування і взаємодії продукту з комплексом наявних у системі програмно-апаратних засобів. Instance Экземпляр □ Екземпляр

1. (ОО) Екземпляр класу (об'єктів), тобто конкретний об'єкт із набору об' єктів даного класу. У системі зазвичай функціонує набір екземплярів різних класів об'єктів. Усі екземпляри одного класу мають однаковий набір операцій. 2. (Прог.,ОО) Копія, тобтокопія програми, виконуваної у OЗП. 3. (ГІС) Іменований процес, що виконується на сервері ArcSDE, за допомогою якого забезпечується доступ до просторових даних. Instantaneous field of view (IFOV) Мгновенное поле зрения, мгновенная апертура

□ Миттєве поле зору, миттєва апертура

(ДЗ) Поле зору одного детектора сенсора ДЗ, що відповідає одному пікселу зображення.

Instantiation Создание экземпляра □ Створення екземпляра

Institute of Electronical & Electronics Engineers, Inc., Eye-triple-E (IEEE) (США)

□ Институт инженеров по электронике и электротехнике □ Інститут інженерів з електротехніки й електроніки

Неприбуткова, професійна, технічна асоціація 380000 індивідуальних членів із 150 країн. Oснована в 1963 р. для координації розробки комп'ютерних і комунікаційних стандартів. Інститут підготував групу стандартів серії 802 для локальних мереж. Підкомітет 802 є частиною технічного комітету з комп'ютерних комунікацій (Technical Committee for Computer Communications), заснованого у 1980 р. для забезпечення сумісності обладнання і програм різних фірм. Членами IEEE є ANSI та ISO. Інститут також займається питаннями вирішення головних напрямків розвитку науки і техніки. histruction Инструкция □ Інструкція

Речення, котре специфікує операцію і значення її операндів або адреси тих клітин, у яких вони зберігаються.

Instrument □ Инструмент □ Інструмент

(ДЗ) Розширення поняття "сенсор", що включає будь-які дослідницькі прилади на борті КЛА.

Integer Целый □ Цілий

(Прог.) Ціле число (тип змінної) — не менш 16 біт. Див. long, short. Integrated circuit (IC) Интегральная схема (ИС) !нтегральна схема (ІС)

(Син. Чіп). Інтегральна схема (ІС) є невеликим електронним пристроєм, виконаним з напівпровідникового матеріалу (зазвичай кремнію). Перший напівпровідниковий прилад був виготовлений в 1950 р. Джеком Кілбі (Jack Kilby), співробітником американської фірми Texas Instruments, і Робертом Нойсом (Robert Noyce) з фірми Fairchild Semiconductor. Зараз інтегральні схеми використовуються в безлічі пристроїв, включаючи мікропроцесори, аудіо- та й відеотехніці, автомобілях, ракетах і багатьох ін. ІС часто класифікують виходячи з кількості транзисторів, що втримуються в них і деяких ін. їхніх електронних компонентах. 1. SSI (small-scale integration) - маломасштабні, що містять до 100 електронних компонентів у чипі (ЕКЧ). 2. MSI (medium-scale integration) -середньомасштабні (від 100 до 3 000 ЕКЧ). 3. LSI (large-scale integration) - велико­масштабні (від 3 000 до 100 000 ЕКЧ). 4. VLSI (very large-scale integration) - дуже великомасштабні (від 100 000 до 1 000 000 ЕКЧ). 5. ULSI (ultra large-scale integration) -надмасштабні (більше 1 млн. ЕКЧ). Див. chip, chipset.

Integrated development environment, integrated design environment, integrated

debugging environment (IDE) □ Интегрированная среда разработки (приложений) (ИСР) Інтегроване середовище розробки (застосувань) (ІСР)

Програмне забезпечення, створене з метою полегшення програмістам виконання численних етапів реалізації нового програмного забезпечення, тобто створення, редагування, компіляцію і виконання коду. Як правило, містить - редактор початкового коду (вихідних текстів програм), компілятора, інтерпретатора, дебаггера та ін. У нього також вбудовуються розвинуті засоби розробки інтерфейсу користувача. Багато сучасних IDE включають браузер для показу класів, інспектор об'єктів і будівник ієрархії діаграм класів для розробки об' єктно-орієнтованого програмного забезпечення. Найбільш популярними IDE є: 1. Visual Studio (Microsoft) для OС Windows, яке підтримує декілька мов програмування: C#, C++, Visual Basic та деякі ін.; 2. Delphi (фірми Borland, яке базується  на  мові   Object  Pascal),   реалізована  для  платформ  Windows  і Linux.

3. Платформонезалежні IDE Eclipse і NetBeans, які базуються на мові Java і мають засоби плагінів (plugin) API, які розширюються. Oстанні належать до продуктів із відкритими початковими (вихідними) кодами. 4. ІВшМєг фірми Borland, який є одним із найбільш популярних комерційних IDE для мовної платформи Java. Див. RAD.

Integrated Drive Electronics (IDE) Встроенный интерфейс накопителей

□ Вбудований інтерфейс накопичувачей

Інтерфейс підключення дисководів до портів комп'ютера.

Integrated geographic(al) Information system □ Интегрированная географическая информационная система □ Інтегрована географічна інформаційна система Інформаційна система, що поєднує функціональні можливості ГІС і систем цифрової

обробки зображень (як даних ДЗЗ) в єдиному інтегрованому середовищі.

Integrated Services Digital Network (ISDN) Сетевые интегрирующие цифровые сервисы □ Мережні інтегруючі цифрові сервіси

1. Стандарт цифрової передачі для комунікаційних мереж, що дозволяэ з великою швидкістю передавати каналами зв'язку голосові повідомлення, відеоінформацію та ін. супутні дані одночасно. 2. Продукт еволюції аналогової телефонної мережі. Забезпечує передачу інформації у цифровій формі протягом усього з'єднання. Ця мережа даних є доступною через стандартизований набір інтерфейсів користувачів і дозволяє одночасно передавати мову й зображення в цифровій формі зі швидкістю 64 Кбод. До мережі ISDN приєднується телефон, телефакс і комп' ютер.

Integrated system of data processing □ Интегрированная система обработки данных

□ Інтегрована система обробки даних

Програмна система, що дає змогу об'єднувати декілька взаємозв'язаних прикладних пакетів. Інтегрована система обробки даних має такі функціональні можливості: управління БД, обробку електронних таблиць та текстів, ділову графіку, внутрішню мову програмування, роботу в комп'ютерних мережах, проведення статистичного аналізу інформації та ін.

Integrity □ Целостность □ Цілісність

1. (БД) Цілісність структури даних у БД. Див. referential integrity (RI). 2. Несупереч-ливість і правильність даних. 3. (Комп.) Oдин із компонентів комп'ютерної системи безпеки, що забезпечує захист даних від неавторизованої модифікації.

Intel (Integrated Electronics)

Компанія Intel - найбільший у світі виробник мікропроцесорів, а також лідер виробництва обладнання для персональних комп' ютерів, мережних і комунікаційних продуктів. Заснована Робертом Нойсом і Гордоном Муром у каліфорнійському містечку Маунтін-В'ю у 1969 р.

Intellectual User Interface (UIU) Интерфейс интеллектуальный □ Інтерфейс інтелектуальний

Засіб подолання проблем, які не в змозі розв'язати традиційні інтерфейси (типу WIMP, Windows-Icons-Menus-Pointing Device або GUI). Інтелект у UIU має зробити систему адаптивною до користувача, припускаючи діалоги між користувачами і системою, та подавати інформацію в інтегрованому вичерпному вигляді, застосовуючи декілька модельностей.

Intelligence information technologies Интеллектуальные информационные технологии □ Інтелектуальні інформаційні технології

До інтелектуальних інформаційних технологій зазвичай відносять інформаційні технології, в яких передбачені такі можливості: а) наявність баз даних, що відображають досвід конкретних людей, груп, суспільств, людства в цілому, для розв' язання творчих завдань у виділених галузях діяльності, котрі традиційно вважались прерогативою інтелекту людини. Наприклад, завдання, які погано формалізуються (прийняття рішень, проектування, витяг змісту (рос. извлечение смысла), навчання тощо); б) наявність моделей мислення на основі баз знань, правил і логічних висновків, аргументації іміркування, розпізнавання і класифікація ситуацій, узагальнення і розуміння тощо; в) здатність формувати достатньо чіткі рішення на основі нечітких, неповних, недовизначених даних; г) здатність пояснювати висновки і рішення, тобто наявність механізму пояснень; д) здатність до навчання, перенавчання і, отже, до розвитку.

Intelligent Agent □ Интеллектуальный агент Інтелектуальний агент

Програмний механізм (фрагмент програми), котрий може працювати у фоновому режимі і спрацьовує лише за певних обставин. Наприклад, агенти можуть передавати сумарні факти у перший день місяця або слідкувати за вхідними даними і подавати сигнал користувачеві при виникненні певних транзакцій.

Intelligent interface □ Интеллектуальный интерфейс Інтелектуальний інтерфейс

Интелектуальні засоби зв'язування користувача з комп'ютерними системами. Intensity Яркость, интенсивность □ Яскравість, інтенсивність

Oдин з компонентів у колірних моделях (color model), як правило, змінюється в діапазоні від 0 (чорний) до 1 (білий і максимально насичені кольори). Interactive Интерактивный (диалоговый) □ Інтерактивний (діалоговий)

Режим, у якому користувач подає програмі команди і вводить дані під час її роботи. Такий режим, як правило, припускає обмін текстовими командами (запитами) і відповідями (запрошеннями).

Interactive Graphic Design Software (IGDS) ПО интерактивного графического проектирования ПЗ інтерактивного графічного аналізу

Власний формат і набір відкритих спеціфікацій компанії Intergraph, описи яких відкриті з 1990 р. Вони використовуються для обміну даними із програмним забезпеченням ГІС Microstation. Формати підтримують представлення даних САПР, векторну нетопологічну модель просторових даних і подання зображень. Будь-яка атрибутивна інформація передається разом з елементом креслення або шляхом посилання у зовнішню БД (рос. ссылки на внешнюю БД).

Interactive mode Интерактивный режим □ Інтерактивний режим

Режим, в якому користувач комп' ютера задає програмі команди і вводить дані в процесі її роботи. Такий режим зазвичай передбачає обмін текстовими командами (запитами) і відповідями (запрошеннями) програми. При наявності у програми графічного інтерфейса користувач взаємодіє з системою шляхом натискування графічних елементів інтерфейсу (кнопок, команд меню і т.ін.) клацаючи по них кнопкою миші. Intercept □ Точка пересечения линии с осью координат □ Точка перетинання лінії з

віссю координат

Точка перетинання лінії з віссю координат або координата цієї точки.

Interface □ Интерфейс □ Інтерфейс

1. Прстір, де зустрічаються і взаємодіють одна з одною дві незалежні системи. 2. Поіменований набір операцій, що характеризують поводження сутності. 3. Зв' язок між двома об' єктами, наприклад, прикладною програмою і операційною системою, комп' ютером і модемом. Зв' язок між комп' ютером і людиною називається інтерфейсом користувача. Він визначає спосіб взаємодії людини з комп' ютером і містить набір команд і правил їх використання. 4. (W3C) Границя між компонентами, через яку вони взаємодіють. 5. (W3C) Логічне групування операцій. Інтерфейс водночас представляє абстрактний тип сервісів, незалежний протокол передачі й формат даних. 6. Спосіб поєднання двох систем або частин систем, у яких усі фізичні, електричні та логічні параметри знаходяться у відповідності до попередніх угод і широко застосовується в ін. пристроях. 7. Сукупність інформаційно-логічних, електричних і конструктивних вимог, виконання яких забезпечує працездатне поєднання різних компонентів системи. 8. Сукупність засобів і правил, котрі забезпечують логічну або фізичну взаємодію пристроїв цифрових обчислювальних систем або програм. Програмний інтерфейс визначає сукупність припустимих процедур або операцій і їх параметрів, перелік загальних перемінних, ділянок пам' яті або ін. об' єктів. Фізичний інтерфейс визначає: типстику, рівні сигналів, імпеданс, синхронізацію та ін. параметри каналу зв' язку. Системний інтерфейс (СІ) представляє комплекс засобів поєднання центрального процесора, оперативної пам' яті та зовнішніх пристроїв. СІ являє собою сукупність уніфікованої магістралі для передачі інформації, електронних систем, а також уніфікованих алгоритмів (протоколів) обміну інформацією між окремими пристроями ЕOМ. 9. COM-об'єктах) Поєднання очікуваної поведінки й очікуваних обов'язків, а також семантичних зв' язків з ін. інтерфейсами, котре дає програмістам і розробникам конкретне значення для використання при посиланні на здійснення необхідного зв' язку. Таким чином, інтерфейс є точкою, в якій два елементи з' єднуються між собою, щоб мати змогу працювати один з одним. У компонентній об' єктній моделі як інтерфейс взаємодіє група взаємопов'язаних функцій, що надають доступ до COM-об'єктів. Набір інтерфейсів визначає контракт, який дозволяє об'єктам взаємодіяти відповідно до специфікації COM. 10. (UML) Іменований набір операцій, котрі описують поведінку елемента, і застосовуються з метою визначення послуг класу або компонента. 11. (Іменник) Інтерфейс користувача, що складається з набору кнопок, переліків команд (меню), команд операційної системи, форматів графічних дисплеїв та ін. пристроїв, що забезпечується комп' ютером або програмою і надають користувачеві можливість використовувати і спілкуватись з комп' ютером або програмою. Графічний інтерфейс користувача (graphic user interface, GUI) забезпечує тим, хто його застосовує, більш-менш "образно орієнтований" (picture-oriented) спосіб взаємодії з новими технічними засобами і технологіями. GUI, як правило, більш зручний або сервіс-орієнтований під час роботи з комп' ютерними системами.

Interference figure, interferogram □ Интерференционная картина □ Інтерференційна картина

Регулярне чергування ділянок підвищеної і зниженої інтенсивності світла, одержаних внаслідок накладення когерентних світлових пучків, тобто в умовах постійної (або яка регулярно змінюється) різниці фаз між ними.

Interferometric synthetic aperture radar (IFSAR) □ Интерферометрический радар с синтезированной апертурой □ Інтерферометричний радар із синтезованою апертурою

Interior orientation Внутреннее ориентирование □ Внутрішнє орієнтування

Зв'язок піксельних координат сканованого аерофотознімка з координатами приладового скла аерофотоапарата. Більш широко (наприклад, для цифрових сенсорів) - це геометрична модель сенсора.

Internal entity □ Сущность внутренняя □ Сутність внутрішня

( XML) Сутність, зміст якої зберігається в самій її декларації. Внутрішні сутності можуть містити тільки текстову або символьну інформацію. Internal Web Внутренняя сеть □ Внутрішня мережа

Як правило, Web є неструктурованою клієнт/серверною обчислювальною мережею, яка використовує для передачі транспортний протокол HTTP. World Wide Web з'єднує всі вузли HTTP у загальнодоступний, відкритий усім Інтернет. Внутрішній Web (внутрішня павутина - Internal Web) об'єднує усі вузли HTTP приватної обчислювальної мережі, такої, як LAN або WAN. Якщо організація має корпоративну структуру (є корпорація), внутрішній web є корпоративним Веб' ом. Якщо корпоративний Веб з'єднує двох чи більше торгових партнерів, його часто називають екстранетом або "бізнес-2-бізнес" Веб мережею (business-to-business Web).

International Businnes Machines (IBM) Ай-Би-Эм, Big Blue (имя нарицательное -«Голубой гигант») □ Ай-Бі-Ем, Big Blue (ім'я загальне - «Голубий гігант»)

Назва найбільшої американської фірми-виробника обчислювальної техніки. Була створена 1924 р. американським інженером Германом Холеритом, автором статистичного табулятора, збудованого ним із метою прискорення результатів перепису населення в США в 1890 р. Свою сучасну назву IBM отримала у 1924 р. Значний світовий виробник усіх видів комп' ютерів (мейнфреймів, серверів, ПК) і програмного забезпеченя, а такожодин із величезних провайдерів глобальних інформаційних мереж, IBM постійно входить до першої десятки провідних корпорацій світу. У 2004 р. займала VI місце у списку найбільших компаній світу за рейтингом журналу «Fortune». Штаб-квартира розташована в м. Армонк, штат Нью-Йорк. Головний продукт IBM - комп' ютери серії IBM/386 і IBM/370. 12 серпня 1981 р. IBM створила новий стандарт у мікрокомп'ютерній індустрії, розробивши відкриту архітектуру РС-сумісного (IBM-сумісного) персонального комп'ютера, яку розвивають і зараз десятки тисяч компаній і фірм. Корпорація займає перше місце серед компаній США з кількості отриманих патентів на винаходи. Тільки у 1996 р. IBM запатентувала 1867 винаходів, а її співробітники все частіше стають Нобелівськими лауреатами. До кінця 1990-х років корпорація витрачала біля 5 млрд долларів на рік на наукові дослідження. IBM належить 95% ринку програмного забезпечення для роботи банкоматів. Прибутки IBM у 2000 р. перевищили 88 млрд долларів (8-е місце в світі у списку журнала «Fortune»). Чистий прибуток компанії досяг 8,1 млрд долларів. Підприємства корпорації IBM, в котрих працює більш ніж 390 тис робітників, розташовані в 100 країнах світу.

International date line □ Международная линия смены даты □ Міжнародна лінія зміни дати

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики