Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

(Кгр.) 1. (Від ізо... і грец. ГГХєтсх; - кількість) Ізолінія величини, що не вимірюється безпосередньо в точці (наприклад, щільність населення). Порівн. isarithm. 2. Ізоплети (від грец. isoplethes — рівний за чисельністю), ізолінії, що наносяться на графік, де на одній або обох осях координат відкладаються величини, відмінні від географічних координат. Розрізняють: топоізоплети, що наносяться на профіль, причому по осі абсцис відкладається відстань від деякого пункту, по осі ординат — висота або глибина. У такий спосіб зображується розподіл (на певний момент або осереднене за часом) вологості ґрунтів, солоності та температури водойм, різних характеристик стану атмосфери й т.п.; хроноізоплети, що наносяться на графік у координатах: час — висота (глибина) або час — географічна широта. У такий спосіб зображуються зміни в часі (для певних висот, глибин або широт) тих же факторів. У хроноізоплетах показуються також зміни уздовж меридіана елементів радіаційного балансу, тривалості дня й т.п. ISP - Див. Internet Service Provider IT - Див. Information (processing) technology

Iterative Self-Organizing Data Analysis (ISODATA) Итеративный, самоорганизующийся анализ данных □ Ітеративний аналіз даних, що самоорганізується

Метод     автономної     класифікації     (unsupervised    classification] напівтонових багатоканальних зображень, що виконує кластеризацію простору спектральних ознак шляхом кроків, що чергуються, класифікації за заданою кількістю еталонів і корекції еталонів за результатами класифікації. ITRF - Див. IERS Terrestrial Reference Frame (1989, 1994) IUGG - Див. International Union of Geodesy and Geophysics

J

J2EE Platform - Див. Java 2 Platform Enterprise Edition JAE - Див. Java Application Environment Jamming, interference Помеха □ Перешкода

Діяння, що викликає викривлення (порушення) відповідності між значенням сигналу та інформацією, яка ним передається. Подібні дії, як правило, не є випадковими, оскільки пов'язуються з процесами або діями ін. природи. JAR Files (.jar) Джер-файлы Джер-файли

Архів мови Java (JavaArchive). Формат файлів, що використовуються для об'єднання багатьох файлів в один. Java □ Джава □ Джава

1. Торгова марка фірми Sun, яка належить до ряду технологій, призначених для створення і безпечного виконання програм у вигляді настільних і мережних програм. 2. Об'єктно-орієнтована мова програмування, що застосовується в основному у Веб-технологіях. Мову Java можна використовувати для реалізації двох типів програм -програм та аплетів. Одна з особливостей Java у тому, що результатом роботи компілятора є байткод. Байткод - це оптимізований набір команд, який емулює Java-система у процесі виконання аплету і які призначені для виконання віртуальним пристроєм. Байткод, як правило, інтерпретується. Інтерпретація є найпростішим шляхом створення безпечних програм і тих, які можна транспортувати або переносити. Java є простою, безпечною, транспортованою, об' єктно-орієнтованою, стійкою до помилок, багатопотоковою, незалежною від архітектури, інтерпретованою, високопродуктивною, розподіленою і динамічною мовою програмування. 3. Платформа та архітектура (Java Beans і Enterprise Java Beans), які розвиває фірма Sun Microsystem. 4. Розроблена компанією SunSoft мова програмування, головна якість якої - незалежність від апаратної платформи (тобто мобільність) та безпека у виконанні Java-програм.

Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE Platform) □ Платформа Джава □ Платформа Джава

Середовище   для   розробки  та   виконання   корпоративних   (Enterprise) програм. Платформа J2EE складається з набору сервісів, інтерфейсів програмування (API) і протоколів,    які    забезпечують    функціональність    для    розробки багатоярусних, багатофункціональних, Веб-орієнтованих програм (застосувань). Java Application Environment (JAE) Среда программ Джава □ Середовище

програм Джава

Вихідний код, підготовлений в інтегрованому середовищі розробки JDK (Java Development Kit).

Java Beans Джава бинс Джава бінс

1. Портабельна (та, яку можна переносити), платформонезалежна модель програмних компонентів. 2. Компонентна програмна архітектура, розроблена корпорацією Sun Microsystem, яка функціонує у середовищі Java. Компоненти Java Beans є незалежними програмними модулями, написаними мовою Java, які можна викликати з ін. програм.

Архітектура JavaBeans конкурує з моделлю Microsoft COM. Нещодавно компанія Sun представила специфікації серверних компонентів Enterprise Java Beans, які можуть використовуватись у розподілених програмах Java Beans. 3. Програмні компоненти - це незалежні модулі, що використовуються повторно і здатні взаємодіяти між собою. У мові Java компоненти називаються Beans (бінс - зерна). Спеціальна програма BeanBox використовується для маніпуляції компонентами й побудови готових програм.

JavaScript □ Джава скрипт Джава скрипт

Скриптова (динамічна, яка інтерпретується) мова програмування сценаріїв JavaScript, розроблена фірмою Netscape разом з фірмою Sun. Це компактна, об'єктно-орієнтована мова, призначена для створення невеликих клієнтських і серверних Internet/Intranet-застосувань. Сценарії, які написані на мові JavaScript, входять до складу складу HTML-документів, котрі розміщуються на Веб-сервері і разом з ними передаються клієнтам за запитами. Браузери розпізнають вбудовані в текст HTML-документа програми і виконують їх шляхом інтерпретації. Мова JavaScript побудована на основі Java, але не має суворої типізації. При цьому вона підтримує багато синтаксичних конструкцій Java, але не має поняття класів, використовуючи лише невеликий набір типів даних - числових, стрічкових і булевських. Java VM - Див. virtual machine JERS-1 - Див. Fuyo 1

John von Neumann Architecture Архитектура фон Неймана □ Архітектура фон Неймана

Класична архітектура побудови комп'ютера, яка складається з 5 головних вузлів: а) арифметико-логічного пристрою (АЛП); б) центрального пристрою управління (ЦПУ);

в) оперативної  пам'яті  (ОП)  чи  оперативного запам'ятовуючого  пристрою (ОЗП);

г) пристроїв вводу; д) пристроїв виводу. Головними складовими системи є оперативна, послідовно адресована пам' ять, де зберігаються дані і програма, а також процесор, що послідовно виконує команди цієї програми. Сьогодні більшість комп' ютерів мають таку архітектуру, назву якої дано на честь одного із її розробників, відомого математика Джона фон Неймана. Прикладом ін. архітектури можуть бути багатопроцесорні комп'ютери з паралельними обчисленнями.

Join □Объединение □ З'єднання

(БД) (Динамічне) приєднання стовпців однієї таблиці до ін. через загальне поле. У ГІС ця операція, як правило, використовується для розширення таблиці атрибутів даними, що зберігаються в ін. таблиці.

Joint Photographic Experts Group (JPEG) Объединенная экспертная группа по фотографии □ Об'єднана експертна група з фотографії

Стандарт для стиснутого (рос. сжатого) цифрового представлення даних (фотографій та ін. зображень). Робоча група зі створення стандартів відео- і мультиплікаційних зображень, зокрема однойменного формату й стандарту JPEG для стиску (упакування, compressing) зображень на основі алгоритму косинусного перетворення DCT (Discrete Cosine Transform). Остання версія випущена в 1991 р. У цілому JPEG визначає сімейство декількох технологій. Зображення JPEG формуються в більшості випадків як автономні файли JFIF і файли JPEG-TIFF. Формат являє собою стиснутий BMP. Дозволяє передавати до 16 млн кольорів із глибиною піксела до 32 біт. Незважаючи на повільне програмне розпакування й упакування, забезпечує найкращий стиск за рахунок кодування з більшими втратами. Незабаром ймовірне його домінування як формату для зберігання оцифрованих фотографічних зображень. Знайшов широке застосування в Інтернеті. JPEG - Див. Joint Photographic Experts Group Junction Стык □ Стик

(ArcGIS) Мережний просторовий об' єкт, в якому має місце з' єднання двох або більше ребер (edge). Пор. connection.

K

Kappa coefficient Каппа коэффициент Каппа коефіцієнт

(ОЗ) Число, що виражає пропорційне зменшення помилки процесу класифікації в порівнянні з помилкою зовсім випадкової класифікації. Kb (kilobit) Килобит □ Кілобіт

1024 біт. Слід відзначити, що, коли підраховуються обсяги інформації для введення вищих розрядів замість звичної тисячі використовується величина 1024 = 210 , яка іноді створює плутанину.

Кв (kilobyte) Килобайт □ Кілобайт

1024 байт.

KDD - Див. Knowledge Discovery in Databases Kernel Ядро Ядро

1. (Мат.) Ядро (згортки, інтеграла, безлічі і т.д.). 2. (ОЗ) (Також - convolution kernel, filter kernel). Ядро (згортки), матриця коефіцієнтів фільтра із застосуванням згортки (convolution filter). Key Ключ Ключ

(БД) Поле таблиці, значення якого однозначно ідентифікують записи цієї таблиці. Див. key attribute, candidate key, concatenated key, foreign key, primary key. Key map - Див. index map

Key attribute □ Ключевой атрибут Ключовий атрибут

(БД) Атрибут, що використовується як ключ.

Key map, index sheet □ Сборный лист Збірний аркуш

Схема, що показує всю територію, що покривається багатолистовую картою, а також розташування, разграфку й номенклатуру карт для окремих аркушів. KISS - Див. Keep It Simple Stupid

Keep It Simple Stupid (KISS) Будь попроще, дурачок □ Будь простіше, дурнику...

Принцип у програмуванні, який забороняє використання більш складних конструкцій і засобів мови, ніж це необхідно для вирішення поточної задачі. KMP - Див. Knowledge Management Portal KMS - Див. Knowledge Management System Knowledge Знание □ Знання

1. філософському розумінні) Відбиття семантичних (смислових) аспектів реальності у мозку людини або у технічній системі. 2. Форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Виділяють різні види знань: повсякденні ("здоровий глузд"), особистісні, приховані тощо. Науковим знанням притаманні логічна обґрунтованість, доказовість, відтворюваність пізнавальних результатів. Знання об' єктивізуються знаковими засобами мови. 3. Осягання дійсності людиною. Процеси отримання, обґрунтування, перевірки і поширення знань вивчаються логікою, методологією, теорією пізнання, наукознавством, соціологією. 4. Перевірений практикою результат пізнання дійсності, правильне її відображення у мисленні людини, володіння досвідом і розумінням, котрі є правильними і в суб' єктивному значенні, на основі яких можна побудувати міркування і висновки, що здаються достатньо надійними для того, щоб розглядати їх як знання. 5. Знання - це мінлива суміш практичного досвіду, індивідуальних цінностей, контекстової інформації, інтуїції експертів, що забезпечує базову структуру для оцінювання й об' єднання нового досвіду і нової інформації. Знання з' являються й знаходять практичний смисл у свідомості експертів. В організації знання збережені не лише у базах даних і репозиторіях, а й в устрої організації, її процесах, правилах і нормах.

Knowledge autoformalization □ Автоформализация знаний □ Автоформалізація знань

Процес формалізації знань фахівця у вигляді програми для комп'ютера. Щоб забезпечити   автоформалізацію   знань,   потрібні   спеціальні   методи  та інструменти

(наприклад, персональні комп'ютери). Поняття було впроваджено Г.Р. Громовим і є дуже важливим для визначення ролі комп' ютера в сучасному суспільстві.

Knowledge base □ База знаний (БЗ) База знань (БЗ)

1. Сукупність знань про деяку предметну область, на основі яких можна розмірковувати. Є основною частиною експертних систем, де за допомогою БЗ представляються навички й досвід експертів, що розробляють евристичні підходи при рішенні проблем. Як правило, БЗ являє собою набір фактів і правил, які формалізують досвід фахівців у конкретній предметній області і дозволяють давати на питання про цю предметну область відповіді, які в явному вигляді не утримуються в БЗ. 2. Інформаційна комп'ютерна база, що відображає досвід конкретних людей, груп, суспільств, людства в цілому у розв'язанні творчих проблем виділених сфер діяльності, які традиційно вважались прерогативою інтелекту людини.

Knowledge Discovery in Databases (KDD) □ Поиск знаний в БД □ Пошук знань у БД

Знаходження знань у базах даних, коли використовуються статистичні алгоритми виявлення знань.

Knowledge Management Управление знаниями □ Управління знаннями

Систематичний процес реєстрації, зчитування, збереження та доставки (поширення) знань в усій організації. Ноу-хау може бути витягнено як з аналізу діяльності одного співробітника, так і з діяльності цілого колективу з метою покращення роботи всієї організації в цілому. Для управління вище наведеними процесами застосовуються системи управління знаннями і технології, які активно розвивають компанії Lotus, IBM і Xerox у своїх програмних продуктах.

Knowledge Management Portal (KMP) □ Портал управления знаниями □ Портал управління знаннями

Інформаційно-технологічне рішення, яке використовує технології корпоративного інформаційного порталу для управління взаємодією на рівні знань між співробітниками організації, робочими групами і власне організацією. Крім того, подібний портал має на увазі наявність можливостей для пошуку, зчитування та подання знань.

Knowledge Management System (KMS) □ Система управления знаннями □ Система управління знаннями

Система, яка використовує накопичені знання для підвищення ефективності роботи організації або якогось іншого системного утворення. Див. Knowledge Management.

Kriging □ Крайгинг-метод □ Крайгінг-метод

Метод інтерполяції, розроблений в 70-х роках гірничим інженером Д.Дж. Крайгом (D.J. Krige), що враховує не тільки далекість вихідних точок від тих, що інтерполюються, але і їх взаєморозташування. При цьому близькі одна від одної вихідні точки вважаються більше корельованими і тому одержують меншу вагу. Пор. IDW. При побудові моделі використовується так званий «ординарний Крайгінг» з лінійною варіограмою, що є точним інтерполятором.

Kurtosis Эксцесс, коэффициент эксцесса □ Ексцес, коефіцієнт ексцесу

(Грец. - опуклість). (Стат.) Центральний момент четвертого порядку, що показує, наскільки розподіл є більш гостровершинним в порівнянні з нормальним.

L

L1 - L7

Скорочені назви супутників Landsat. Label □ Метка □ Мітка

1. (Заг.) Мітка. 2. (Кгр.) Напис (на карті). 3. (ГІС) Підпис (у легенді карти). 4. (ГІС) Дескриптивна інформація, привласнена просторовому об'єкту шару і яка зберігається в базі даних у якості його атрибута (на відміну від анотації, яка відноситься до графічногооб'єкта й не пов'язана з атрибутивною базою даних). 5.(ГІС) Внутрішня точка полігона (label point), що служить для його зв'язку з атрибутами бази даних через ідентифікатор. 6. Див. label point. 7. (Прогр.) Мовна конструкція, що встановлює ім'я операторові й включає ідентифікатор. Мітка дозволяє надалі посилатися на позначений оператор і передавати на нього управління. Label point □ Точка метки □ Точка мітки

(ArcGIS) Точка мітки (у полігональному покритті Arclnfo). LAC -Див. local area coverage

Lambertian surface Ламбертийская поверхность □ Ламбертійська поверхня

Поверхня, що ізотропно відбиває або випромінює. Laminar flow □ Ламинарное течение □ Ламінарна течія

Упорядкована течія рідини або газу, за якою рідина (газ) пересувається наче шарами, що паралельні напрямку течії. Ламінарна течія спостерігається або в дуже в'язких рідинах, або в течіях з малими швидкостями, а також у повільному обтіканні рідиною тіл малих розмірів.

Lampel-Ziw-Welch (LZW) □ Метод сжатия Лемпела-Зива-Велча □ Метод стиску Лемпела-Зіва-Велча

Найпоширеніший адаптивний метод скорочення розміру файла шляхом компактного кодування повторюваних символів, використовуваний для стиску (упакування, компресії) зображень, в тому числі у графічних форматах GIF і TIFF. LAN - Див. Local Area Network Land □ Местность Місцевість

Земля як економічна або географічна категорія.

Land cadastre information system □ Земельно-кадастровая информационная система

Земельно- кадастрова інформаційна система

Система державних заходів щодо реєстрування, обліку та обробки інформації про природний, екологічний, економічний та правовий статуси земель. Land information system (LIS) □ Земельная информационная система (ЗИС)

□ Земельна інформаційна система (ЗІС)

1. Різновид інформаційної системи земельно-ресурсної та земельно-кадастрової спеціалізацій. 2. Географічна інформаційна система (ГІС) земельно-ресурсної й земель­но-кадастрової спеціалізації. 3. Система оброблення інформації про землі як природний та виробничий ресурс, їх екологічний стан, правове та економічне положення.

Land cover Тип(ы) ландшафта □ Тип(и) ландшафту

Класи Земної поверхні, які ідентификуються по знімках, наприклад, водна поверхня, рослинність, урбанизовані території, оголений ґрунт і т.д. Land forms □ Характер рельефа □ Характер рельєфу

Характер місцевості. Характер рельєфу, топографія місцевості, форми рельєфу, рельєф. Land information system (LIS) □ Земельная информационная система □ Земельна інформаційна система

Земельна інформаційна система (ЗІС), кадастр. Land survey □ Кадастровая съемка □ Кадастрова зйомка

Земельна зйомка; кадастрова зйомка, межування; топографічна зйомка. Landcover - Див. land cover Landform - Див. landform LANDSAT, Landsat □ Ландсат Ландсат

Загальне найменування серії американських автоматичних штучних супутників Землі для зйомки її поверхні. Первісна назва ERTS (Earth Resources Tehcnology Satellite). Перший супутник цієї серії стартував з території США в липні 1972 р. Програма Ландсат передбачає багатозональні та періодично повторювані довгострокові зйомки за допомогою скануючих пристроїв у природно-ресурсних, природоохоронних, моніторингових   і   картографічних   завданнях   з   передачею   даних радіоканалами.

Комерційним використанням даних зйомок з 1984 р. займається американська компанія EOSAT. ІСЗ серії Ландсат розрізняються моделями бортових скануючих пристроїв - MSS та TM і мають такі основні характеристики. 1. LANDSAT MSS - зйомка в 4 зонах спектра (зелена - 500-600 нм, червона - 600-700 нм і два ближніх інфрачервоних (ІЧ) - 700-800 нм, 800-1100 нм). Просторові дозволи близько 80 м, радіометричний дозвіл - 6 біт (64 градації яскравості в кожній зоні). 2. LANDSAT TM - зйомка в 7 зонах (синя - 450-520 нм, зелена - 520-600 нм, червона - 630-690 нм, ближня ІЧ - 760-900 нм, середня ІЧ - 1550­1740 нм, далека-теплова ІЧ - 10400-12500 нм, середня ІЧ - 2080-2350 нм). У всіх

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики