Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

(Фіз.) Явище випромінювання речовиною електромагнітних хвиль, інтенсивність якого для деяких довжин хвиль або для обмежених спектральних ділянок більша за інтенсивність теплового випромінювання цієї речовини за тієї самої температури. Такий процес має тривалість, що значно перевищує період поширення світлових хвиль.

Luminous flux □ Световой поток □ Світловий потік

(Фіз.) Потужність променистої енергії, оцінювана за виробленим нею зоровим відчут­тям. її одиниця у системі СІ - люмен. Luminous intensity^ Сила света Сила світла

(Фіз.) Світловий потік (luminous flux), ув'язнений у тілесному куті, рівному одному стерадіану.

LUT - Див. Lookup table

LWIR - Див. Long wave infrared region

LZW - Див. Lampel-Ziw-Welch

M

M value М-значение М-значення

1. (ESRI) Лінійна міра елементів просторових чи картографічних об'єктів. 2. (ESRI) Пікетаж (у шейп-файлі). Machine □ Машина □ Машина

1. Звичайно реально існуюча або уявлювана електронно-обчислювальна машина чи комп' ютер, що можуть бути, а можуть й не бути послідовними або детермінованими. Переважно мається на увазі великий комп' ютер типу мейнфрейм або кластер. 2. У теорії формальних мов слово «машина» означає «послідовна машина», «абстрактна машина», «абстрактна обчислювальна машина». Серед найбільш відомих можна виділити «Машину Тьюринга» і «Машину Поста».

Machine language, machine code Машинный язык □ Машинна мова

1. Шістнадцятиричний програмний код, який розуміє й може виконувати процесор комп' ютера. 2. Мова програмування, призначена для представлення програм у форматі послідовності машинних команд, що дозволяє виконувати її технічними засобами обробки даних (комп' ютерами, мікрокомп' ютерами, процесорами й т.д.). 3. Письмове відображення машинного коду. Цей термін є синонімом терміна «машинний код».

Macintosh □ Макинтош □ Макінтош

Сімейство комп' ютерів, представлених фірмою Apple у 1984 р. для популяризації графічного інтерфейсу користувача (Graphical User Interface, GUI), що стало відправною точкою для ін. фірм-виробників, які почали розробку своїх, орієнтованих на споживача (user-friendly), графічних програм і операційних систем. Хоча лінія комп'ютерів фірми Aplle складає всього 5% від загального ринку настільних комп'ютерів, однак вони представляють найбільші серії комп'ютерів, не сумісних із IBM-орієнтованими ПК. Комп'ютерні системи Маскітх^гі (Mac's) продовжують залишатись популярними у видавничій діяльності і в школах США, де складають більш ніж 60% від загальної кількості комп'ютерів, якими користуються учні.

Macro, macro instruction, macrocommand, macrocode □ Макрос, макрокоманда □ Макрос, макрокоманда

1. В інтерактивних системах - команда, що викликає виконання послідовності ін. команд. 2. Вираження програми, замість якого підставляється текст, заданий макровизначенням (наприклад, команда мови асемблера, трансльована в кілька машинних команд). 3. (VBA) Через те, що Visual Basic for Application (VBA) є убудованою мовою програмування для всіх застосувань Microsoft Office - Word, Excel, Access, PowerPoint і деяких ін. - макросом є послідовність дій програміста, записаних у кожному із цихдодатків мовою VBA. Для запису макросу необхідно виконати послідовність команд: Сервіс/Макрос/Запис макросу. При запису дій програміста в макрос включаються натискання клавіш клавіатури, клацання мишею по кнопках панелі інструментів і командам меню, а також ряд ін. дій. По суті, VBA-макрос являє собою текст на скриптовій мові VBA, якою представлені інструкції макросу, тобто команди VBA. Макроси програми MS Excel зберігаються у файлах робочих книг, в особливої частини, іменованої модулем. Робоча книга в MS Excel може містити декілька модулів. Кожний модуль може містити декілька макросів. Модулі, що зберігаються в однієї книзі звичайно називаються проектом. Оскільки документом у додатку Excel є книга, записаний для будь-якого аркуша книги макрос аналогічно працює для всіх ін. аркушів цієї ж книги. MS Word зберігає текст макросів у документах або шаблонах, а MS Access зберігає макроси у файлах бази даних. Окрім того, макроси MS Excel можуть зберігатися в аркушах книги, у формах і об'єктах. 4. (Узастосуванні Flash) При створенні Веб-сторінок з убудованими фільмами застосування Macromedia Flash зазвичай використовують шаблони, що являють собою набори стандартних макросів, які задаються у вигляді HTML-коду. Шаблони з такими кодами перетворюються пакетом Flash у реальний HTML-код, що розташовується на Веб-сторінках. Таким чином, макроси у Flash являють собою набори команд, що реалізують виконання тих або ін. стандартних завдань. Імена всіх макросів, що використовуються у кодах шаблонів починаються зі знака долара ($). Звичайно Flash поставляється з досить великим набором шаблонів, які організуються у категорії. Magnetic azimuth - Див. Compass azimuth

Magnetic declination □ Магнитное склонение Магнітне відмінювання

Горизонтальний кут у якій-небудь точці між напрямками на географічний північний полюс і магнітний північний полюс.

Magnetic north Магнитный север □ Магнітна північ

Напрямок на північний магнітний полюс. Magnetic tape storage Запоминающее устройство на магнитной ленте

□ Запам'ятовуючий пристрій на магнітній стрічці

Запам' ятовуючий пристрій, в якому магнітна стрічка, що розташовується у знімних касетах (картриджах), є запам' ятовуючим середовищем. Magnifier - Див. Zoom

Magnitude □ Абсолютное значение Абсолютне значення

(Мат.) Абсолютне значення (числа), модуль (вектора). Mahalanobis distance Расстояние Махаланобиса, метрика Махаланобиса

Відстань Махаланобіса, метрика Махаланобіса

Метрика простору спектральних ознак, що враховує статистику розподілу в ньому пікселів зображення (низька щільність пікселів «стягає» простір (рос. «стягивает» пространство)).

Mainframe Мэйнфрейм Мейнфрейм

1. Велика ЕОМ. 2. Центральний процесор. Частина обчислювальної системи, в яку входять оперативна пам' ять і власне процесор. 3. Базовий централізований обчислювальний пристрій, що об' єднує всі дані, програмне забезпечення й устаткування, які перебувають в одному місці. 4. Універсальна багатокористувальницька обчислювальна машина. 5. Велика, що прийшла з минулого, комп'ютерна система (legacy system - успадкована система). Мейнфрейми дотепер використовуються в багатьох видах діяльності. Головним чином, мейнфрейми займаються пакетною обробкою. Але є й такі, на яких виконуються критичні діалогові застосування обробки транзакцій бізнес-процесів. Таким чином, мейнфрейм - це потужний комп' ютер з високою швидкістю обробки й доступу до багатьох мільярдів груп даних, використовуваних урядовими організаціями, банками й великими корпораціями. Взаємодіє з користувачами через Wide Area Network (WAN) і призначений для виконання складних та інтенсивних обчислювальних робіт. З мейнфреймом, як правило, працюютьбезліч користувачів, кожний з яких має лише термінал, позбавлений власних обчислювальних потужностей.

Maintenance □ Техническая поддержка Технічна підтримка

Ведення, (технічна) підтримка, (технічне) обслуговування, ремонт. Managed code □ Код управляемый □ Код керований

(. NET) Код, виконуваний і керований засобом середовища Microsoft .NET Framework, який називається Загальномовним середовищем виконання (Common Language Runtime, CLR). Керований код повинен містити інформацію, необхідну для повного забезпечення даними таких сервісів CLR: а) службу керування пам'яттю; б) службі міжмовної інтеграції; в) службу безпечного доступу; г) службу управління часом життя об'єктів. Сукупність описової інформації й коду, що базується й реалізується на Міжопераційній мові (Microsoft Intermediate Language, MSIL), розглядається CLR як керований код. Мanagement □ Менеджмент □ Менеджмент

1. (Заг. ) Наука, що вивчає управління людьми в організаціях і на підприємствах: принципи, методи, функції й технології управління, способи формування й досягнення мети організації (підприємства), в тому числі підвищення ефективності її (його) роботи й збільшення прибутків. 2. Процес управління. Галузь знань про управління соціально-економічними процесами. Мистецтво управління, набір управлінських навичок. Орган управління й люди, які є його складовою. Manhattan distance - Див. City-block distance Manipulations □ Обработка Обробка

Manner of cartographic representation, mode of cartographic representation □ Способ картографического изображения Спосіб картографічного зображення

Вибір та застосування картографічних умовних зображень відповідно до сутності явища, що картографується, та характеру його розміщення. На тематичних картах використовують такі способи картографічного забраження: 1. Спосіб ареалів (method of area, method of area symbols) - виділення на карті області поширення якого-небудь явища за допомогою фарбування, штрихування, границі, значків, написів (наприклад, ареали поширення тварин, рослин). 2. Спосіб знаків руху (method of motion symbols, method of vectors) - показ просторових переміщень (наприклад, перевезення по залізницях, переліт птахів) за допомогою стрілок (векторів), ліній, смуг різної форми й кольору. 3. Спосіб значків (method of (cartographic) symbols) - показ об' єктів, локалізованих у пунктах, за допомогою геометричних, буквених, наочних позамасштабних знаків різного розміру, кольору, структури, орієнтування (наприклад, промислові об' єкти, гідроелектростанції, населені пункти). 4. Спосіб ізоліній (method of isolines, isogram method, isopleth method) -зображенням явищ суцільного поширення, представлених у вигляді плавних, безперервних полів або поверхонь (наприклад, поле температур, поле сили ваги, поверхня рельєфу) за допомогою сімейства кривих ліній, що з' єднують точки з рівними значеннями (показниками) даного поля або поверхні. 5. Спосіб якісного тла (method of qualitative background) - показ якісних розходжень якого-небудь явища суцільного поширення за допомогою колірного фону (color background) або штрихового фону (hatched background) по виділених районах, областям або інших одиницях районування (наприклад, районах сільськогосподарської спеціалізації, ландшафтах, типах грунтового покриву). 6. Спосіб кількісного фону (method of quantitative background) - показ кількісних розходжень якого-небудь явища суцільного поширення за допомогою фарбування або штрихування відповідно до прийнятої шкали за виділеними одиницями районування (наприклад, запасам гідроресурсів у річкових басейнах, зміст забруднюючих речовин у грунтах). 7. Спосіб лінійних знаків (method of line symbols) - зображення об' єктів, локалізованих на лініях (наприклад, адміністративних меж, доріг, тектонічних розламів), за допомогою ліній різного кольору, ширини, малюнка. 8. Спосіб локалізованих діаграм (diagram map) -зображення явищ, що мають суцільне або полосове поширення, за допомогою графіків і діаграм, розміщених у пунктах спостереження (виміру) цих явищ (наприклад, графікизміни середньомісячних температур і опадів, локалізовані на метеостанціях, діаграми забруднення річкових вод, приналежні до гідропостів). 9. Точковий спосіб (dot method, absolut method) - зображення явищ масового поширення за допомогою безлічі точок, кожна з яких має певну «вагу», тобто позначає деяке число одиниць даного явища (наприклад, показ розміщення тваринництва за допомогою точок, кожна з яких означає 1000 голів худоби, або розподілу оброблюваних земель, коли кожна точка відповідає 200 га). 10. Спосіб картодіаграми (diagram map) - зображення абсолютних статистичних показників на одиницях адміністративного поділу, застосовуване при побудові картодіаграм. 11. Спосіб картограм (diagrammatic map) - зображення відносних статистичних показників для одиниць адміністративного поділу, використовуване при створенні картограм. Особливу групу становлять способи картографічного забраження рельєфу поверхні Землі та інших планет. На сучасних картах найчастіше рельєф зображують гіпсометричним способом (hypsometric method) за допомогою горизонталей, або ізогіпс (contours, isohypses, hypsographic(al) curves) - ізоліній рівних висот. Для відображення рельєфу морського дна застосовують ізобати (isobaths, depth contours, hydroisohypses, submarine contours, below-sea-level contours, bottom contours) - ізолінії рівних глибин. Для підвищення наочності проміжки між горизонталями та ізобатами, тобто висотні щаблі зафарбовуюють за певною шкалою гіпсометричного фарбування (hypsometric tint scale, layer box, elevation tint box). Додаткову наочність і пластичність зображенню рельєфу надають відмивання й тіньове штрихування (hachures), за яких схили відтінюються штрихами. В окремих випадках для передачі тіньової пластики на гіпсометричне зображення накладають фоторельєф.

Map, chart □ Карта □ Карта

1. Aбстрактне подання фізичних властивостей частини Земної поверхні, графічно відображеної на плоскій поверхні. На карти наносять знаки, символи та просторові взаємозв' язки між просторовими об' єктами. Звичайно карти акцентують увагу, поєднують і не включають деякі з важливих просторових об' єктів. 2. Математично певне, зменшене, генералізоване зображення поверхні Землі, ін. небесного тіла або космічного простору, що показує розташовані або спроектовані на них об' єкти в прийнятій системі умовних знаків. Карта розглядається як образно-знакова модель, що володіє високою інформативністю, часово-просторовю подобністю щодо оригіналу, метричністю, особливою оглядовістю й наочністю, що робить її найважливішим засобом пізнання в науках про Землю та соціально-економічних науках. За масштабом розрізняють великомасштабні карти (large scale maps) [1:100 000 - 1:50 000 і крупніше], середньомасштабні карти (medium scale maps) [1 : 200 000 - 1:1 000 000] і дрібномасштабні карти (small scale maps) [дрібніше 1:1 000 000]. Відповідно до змісту розрізняють такі групи (види) карт: загальногеографічні (general map), тематичні (thematic map), у т.ч. карти природи (natural map), соціально-економічні (social and economycal map), карти взаємодії природи й суспільства (maps of nature and society interaction), а також спеціальні карти (special, special-purpose maps). Всі вони можуть бути аналітичними, комплексними або синтетичними. За практичною спеціалізацією розрізняють кілька типів карт: інвентаризаційні (inventory maps), що показують наявність і локалізацію об' єктів; оціночні карти (evaluative maps), що характеризують об' єкти (наприклад, природні ресурси) за їхньою придатністю для яких-небудь видів господарської діяльності; рекомендаційні (recommendative maps), що показують розташування об' єктів, пропонованих для охорони, поліпшення природних умов і оптимального використання ресурсів; прогнозні карти (prognostic maps, forecast maps), які містять наукове передбачення явищ, що не існують або невідомі у цей час. Див. також mар document, mар elements, analog map, aspect map, base map, bathymetric map, binary map, cadastral map, clinometric map, contour map, dasymetric map, digital map, dot (distribution) map, fishnet map, flow map, general reference map, hypsometric map, index map, inset map, key map, outline map, prism map, purpose of the map, soil map, spliced map,

thematic map, topographic map, unsealed map, value-by-area map, vegetation map, viewshed map, map-making, map margin.

Map accuracy □ Точность карты, геометрическая точность карты Точність карти, геометрична точність карти

Відповідність дійсності зображених на карті об' єктів і явищ, тобто істинність місця розташування, розмірів, планових обрисів і висотного положення об' єктів. Оцінюється величинами абсолютних і відносних позиційних похибок (positional error) відповідних показників, вказаних на карті, щодо істинних значень. Точність карти - один із основних елементів, що характеризують надійність карти.

Map adjustment, map reconciliation Согласование кар □ Узгодження карт

Ув' язування просторово взаємозалежних і генетично взаємно обумовлених елементів змісту в процесі складання та редагування карт і атласів. Узгодженню підлягають взаємозалежні елементи географічної основи, географічна основа й тематичний зміст, різні тематичні карти між собою. Умовами узодження карт є єдина математична основа карт, єдині принципи складання та генералізації карт, однакова детальність легенд карт, загальні підходи до їх оформлення. Взаємна погодженість - найважливіша умова одержання надійних результатів при спільному аналізі карт із застосуванням ГІС. Map agеing □ Старение карт □ Старіння карти

Втрата відповідності із сучасністю (несучасність, неповнота, невірогідність) усього картографічного зображення або окремих його елементів. Старіння карт найбільше позначається на об' єктах і явищах, що швидко змінюються, таких, як рослинний покрив, населені пункти, дорожня мережа. Менш піддані змінам геологічна будова території, її рельєф, річкова мережа. Існують методи розрахунку старіння карт, на основі яких установлюються бажані строки відновлення карти в цілому або за елементами.

Map algebra □ Картографическая алгебра □ Картографічна алгебра

(ГІС) (Звичайно у ГІС растрового типу) 1. Логіко-арифметична обробка растрового шару, як єдиного цілого, подібно до матричних операцій у математиці. 2. Комплекс матричних операцій, які можна виконувати над картографічними об' єктами та над усією картою в цілому. При цьому карта повинна бути представлена у цифровому растровому вигляді.

Map and atlases analysis and evaluation Анализ и оценка карт и атласов □ Аналіз і оцінка карт та атласів

Дослідження властивостей і якості картографічних творів, їхньої придатності для вирішення будь-яких завдань. Критеріями при цьому виступають доцільність вибраного масштабу і картографічної проекції, вірогідність карти і її наукова обґрунтованість, повнота змісту, геометрична точність планового та висотного положення об' єктів, логічність побудови легенди, якість оформлення карти, якість друку й т.п. Синтетичним критерієм аналізу є надійність карти. Аналіз і оцінка карт та атласів завжди цілеспрямовані, тому критерії оцінки можуть мати різну значимість (наприклад, залежно від того, чи призначається карта як наочне навчальне приладдя або як джерело для створення баз даних).

Map and/or atlas evaluation, map and/or atlas estimation Оценка карты и/или атласа □ Оцінка карти і/або атласу

Висновок про якість, надійність, придатність картографічного твору для конкретного використання, зроблений на основі його вивчення (аналізу). Оцінка карти і атласу включає оцінку всіх їхніх елементів: правильності вибору картографічної проекції, масштабу карти, компонування карти, способів картографічного зображення, якості оформлення карт і ін. Загальна оцінка складається на основі вивчення повноти змісту картографічного твору, ступеня його навантаження графічними елементами, геометричної точності, вірогідності й сучасності, а також аналізу читаності, загального естетичного враження та ін.

Mар аnаlуsis, аnd еvаluаіtion □ Анализ и оценка карт □ Аналіз та оцінка карт

Дослідження властивостей та якості картографічних творів, їх придатності для вирішення будь-яких завдань. Критеріями при цьому виступають - доцільність вибраного масштабу та картографічної проекції, достовірність карти та її наукова обгрунтованість, повнота змісту, геометрична точність планового та висотного положення об'єктів, логічність легенди, якість оформлення карти, якість друку і т. ін. Узагальненим, інтегральним критерієм оцінки є надійність карти.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики