Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Routing □ Маршрутизация □Маршрутизація

Процедура, яка використовується для визначення маршруту. Тобто вибір послідовності вузлів мережі передачі даних, за якими дані передаються від джерела до приймача.

Rover □ Ровер □ Ровер

GPS-приймач, що постійно рухається між пунктами спостережень під час кінематичної зйомки.

Roving window - Те ж, що і Moving window

Row Строка (пикселов) □ Стрічка (пікселів)

(ГІС) Стрічка пікселів (у растровій моделі даних). ROYGBIV Цветовая схема «Радуга» □ Колірна схема «Веселка»

Колірна схема «веселка» (рос. радуга) (називається за назвами кольорів: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet). RPC - Див. Remote Procedure Call

RRDS - Див. reduced resolution data sets (Те ж, що і pyramid layers) RS - Див. Remote sensing, remote surveying

RTTI - Див. Run Time Type Identification

Rubber sheeting Резиновый лист □ Ґумовий аркуш

Геометричне перетворення типу «гумовий аркуш». 1. Будь-яке нелінійне геометричне перетворення (наприклад, поліномами другого порядку й вище). 2. Кусочне перетворення, що складається з декількох незалежних перетворень, кожне з яких виконується у своїй частині растрового зображення або векторної карти.

Rugged topography Пересеченная местность □ Пересічена місцевість Run-length encoding, run lenght coding (RLE) Групповое кодирование □ Групове кодування

(Син. кодування групами відрізків, кодування за довжиною серій, RLE-кодування). 1. Один із простих і розповсюджених методів стиску растрових даних, заснований на заміні груп повторюваних символів у послідовності значенням числа повторень (наприклад, послідовність 00000111107777 має груповий набір значень 50411047). Інакше кажучи, відбувається заміна відрізка, що складається з однойменних елементів растра, довжиною відрізка (run length). 2. Метод ущільнення файлів чи зображень. Затосовують зазвичай у растровій графіці.

Run Time Время прогона, время счёта (программы) Час прогону, час виконання (програми)

Час, який витрачається на виконання програми, час прорахування за її допомогою потрібних результатів.

Run-time □ Процесс выполнения □ Процес виконання

1. Виконуюча система, модуль виконуючої системи. 2. Динамічний, тобто той, що виконується, або те, що відбувається під час виконання програми. Run Time Type Identification (RTTI) Идентификация на этапе выполнения

□ Ідентифікація на етапі виконання

Здатність об' єктно-орієнтованих мов автоматично визначати тип об' єкта на етапі виконання програм.

Running Непрерывный □ Безперервний

1. Безперервний, послідовний. 2. Погонний, лінійний. 3. (Мат.) Змінна, що пробігає ряд значень.

Running number Порядковый номер □ Порядковий номер Running metre Погонный метр □ Погонний метр Running fathom □ Морская сажень □ Морська сажень

Погонний морський сажень (= 1,83 м). RWM - Див. Read/write memory

S

Saddle □ Седло Сідло

(Мат.) Сідло, сідловина (кривої). Сідловидна поверхня, сідловина (гірського ланцюга). Saddle point □ Седловая точка (поверхности) □ Сідлова точка (поверхні) Sales Force Automation (SFA) □ Автоматизация продаж □ Автоматизація продажів

Технологія автоматизації продажів на базі використання спеціалізованих програмних продуктів.

Sample Выборка, образец □ Вибірка, зразок

1. (Стат.) Вибірка. 2. Відлік (у процесі квантування, дискретизації). 3. Зразок. Sampling (Стат.) Отбор (Стат.) Відбір Sampling theorem □ Теорема отсчетов □ Теорема відліків

Теорема, яка стверджує, що будь-який неперервний сигнал з обмеженим спектром може бути відтворений з будь-якою наперед заданою точністю з дискретної послідовностірівновіддалених (рівнорозподілених) її відліків при умові, що існує не менше двох відліків на період самої високочастотної складової цього сигналу. SAR - Те ж, що і Synthetic aperture radar SAS (tdmk)Див. Statistical Analysis System Satellite □ Спутник Супутник

1. Звичайно штучний супутник Землі (ШСЗ), тобто штучна платформа, що розміщується на навколоземній орбіті і, як правило, несе технічні засоби та інструментальні комплекси для збору даних про навколишнє середовищє. 2. Будь-який природничий або створений людиною об' єкт, що переміщується орбитою навколо деякого астрономічного тіла.

Satellite configuration □ Конфигурация спутников □ Конфігурація супутників

Стан угруповання супутників (satellite constellation) у певний момент часу. Satellite constellation □ Группа спутников, созвездие спутников □ Супутникове угруповання, сузір'я супутників

Комплекс супутників, що рухаються скоординованими ефемеридами для спільного виконання загального завдання (наприклад, для глобального місцевизначення) або досягнення певних параметрів дистанційного зондування (наприклад, високого тимчасового дозволу).

Satellite images, satellite imagery □ Космические снимки, снимки с КЛА □ Космічні

знімки, знімки з КЛА Satellite image geocoding □ Привязка цифрового снимка географическая

□ Прив'язування цифрового знімка географічне

Встановлення відповідності між системою координат знімка та географічною системою координат на підставі характеристик технічних засобів ДЗЗ, орбітальних даних, контурних карт місцевості, наземних опорних точок та ін.

Satellite Probatoire pour l'Observation de la Terre (SPOT) □ Спутник СПОТ

□ Супутник СПОТ

(Син. Systeme pour l'Observation de la Terre, Spot). СПОТ - французький автоматичний штучний супутник Землі для зйомки її поверхні. Функціонує з 1986 р. Веде цифрову зйомку апаратурою, що сканує, HRV, що працює в чорно-білому панхроматичному діапазоні (510 - 730 нм) з розв'язною здатністю 10 м або в трьох діапазонах (510 - 590 нм, 610 - 680 нм, 790 - 890 нм, останній ближній ІК) з розв'язною здатністю 20 м. Унікальною характеристикою СПОТ' а є можливість вести зйомку з відхиленням від вертикалі до 27 градусів у той або інший бік від траєкторії польоту, забезпечуючи зйомку в смузі шириною до 475 км в обидва боки. Ширина смуги захоплення міняється від 60 км до 80 км. Можна здійснювати стереоскопічну зйомку вибраної ділянки. Стереоскопічне перекриття реалізується підбором необхідних знімків із сусідніх витків (ділянка знімається з різних витків при відхиленні променя зору в різні сторони). Якщо при установці апарата на необхідну ділянку місцевості, вона може бути знову знята через 26 доби, то зміна кута зйомки дозволяє зменшити час повторних зйомок до 4-х діб для територій поблизу екватора й до 2 - 3 діб - для територій біля широти 45 градусів. Як і в ін. цифрових супутникових системах, кадр СПОТ'а формується «нарізкою» на фрагменти, яким відповідають площі 60х60 км у натурі.

Saturation □ Чистота цвета (воспринимаемая) □ Чистота кольору (що сприймається)

(Син. Насиченість кольору). Характеристика кольорового відчуття, що дає змогу оцінити частку чистої хроматичної складової в загальному кольоровому відчутті. Scalability Масштабируемость □ Масштабованість

1. (ІТ) Характеристика, що вказує, наскільки добре система буде працювати при вирішенні    деякої    проблеми,    коли    розміри    проблеми    буде збільшуватися.

2. (МПД) Масштабованість показує можливість системи не втрачати продуктивність у виконанні користувальницьких сервісів в умовах зростання кількості користувачів.

3. (Прог. ) Характеристика комп' ютерного застосування або компонента, що підтверджуєйого можливості для зільшення розміру, продуктивності або кількості користувачів, що обслуговуються, при незмінних функціональних можливостях. 4. (Веб) Під масштабованістю розуміють можливість плавного росту часу відповіді програмної системи на запит з ростом числа користувачів, які одночасно працюють. У випадку використання Веб-сервісів масштабованість реалізується за допомогою розподілу обчислювальних ресурсів між сервером, на якому виконується прикладна програма (або зберігаються дані), і комп' ютером користувача. 1. Scale, horizontal scale □ Масштаб □ Масштаб

1. Масштаб (див. також representational fraction). Відношення довжини нескінченно малого відрізка на геозображенні до довжини відповідного нескінченно малого відрізка на поверхні еліпсоїда або кулі. Масштаб карти (map scale) може вказуватися в трьох формах: а) числовий масштаб (representative fraction, natural scale) - дріб із чисельником рівним одиниці, і знаменником, рівним ступеню зменшення (scale factor) довжин на карті; б) іменований масштаб (explanatory scale) - напис, що вказує довжину лінії на місцевості, що відповідає 1 см на карті; в) графічний, або лінійний масштаб (graphic scale, linear scale, bar scale, scale bar) - шкала з розподілами (звичайно, 1 або 2 см), для яких підписані відповідні довжини на місцевості (у м. або км.). На дрібномасштабних картах виникають викривлення масштабу довжин за рахунок картографічних проекцій, при цьому розрізняють головний і частки масштабу. На планах, аркушах топографічних карт, великомасштабних картах і картах невеликих територій (довжиною до 1000 км) розходження масштабів практично не відчуваються. Розрізняють також знімальний масштаб (scale of survey), в якому виконується зйомка, масштаб складання (compilation scale), в якому виконується складання карти, й масштаб видання (reproduction scale), в якому карта видається, часто більш дрібний, ніж масштаб складання. 2. (Те ж, що і measurement scale) Шкала вимірів. 3. (Кожна) шкала. 4. Те ж, що і - rescaling.. 5. (Заг.) Відношення довжини лінії на кресленні, плані або карті до довжини відповідної лінії в натурі. Це відношення, виражене абстрактним числом, називається числовим масштабом. Деталі машин і приладів на кресленнях часто зображують у збільшених розмірах. У цьому випадку числовий масштаб виражається значенням, більшим одиниці. 2.Scale, graduation Шкалы (на картах) □ Шкали (на картах)

Графічне зображення послідовності зміни кольору, насиченості, кількісних характеристик умовних знаків. Колірна шкала (colour wedge, colour scale) визначає колір і відтінки фарб, використовуваних на карті для пошарового фарбування ізоліній, способів кількісного тла й картограм. Для передачі наростаючих кількісних ознак застосовують шкали зростаючої насиченості кольору. При зображенні рельєфу для фарбування щаблів висот використовують гіпсометричні шкали (hypsometric tint scale, elevation tints box, layer box). Для вибору квітів при оформленні карт використовують шкали колірного охоплення (colour chart) - спеціальні допоміжні таблиці, що показують кольори, які можуть бути отримані під час друку цими трьома фарбами шляхом їхнього перекриття. На картах зі значками, локалізованими діаграмами й на картодіаграмах використовують абсолютні й відносні шкали значків (graduated point symbols), що встановлюють їхні розміри відповідно до величин зображуваних об' єктів (показників). 3.Scale □ Шкала (физической величины) □ Шкала (фізичної величини)

Прийнята за згодою послідовність значень, які присвоюються фізичній величині з її збільшенням (зменшенням). Звичайно ця послідовність визначається прийнятим методом вимірювання величини. Приклади шкал фізичних величин: температурна шкала Цельсія, шкала зіркових величин.

Scale accuracy □ Точность масштаба (карты) □ Точність масштабу (карти)

Відстань на місцевості, що відповідає найменшому розподілу лінійного масштабу карти. Відстань на місцевості, що відповідає 0,1 мм у масштабі карти, називається граничною точністю масштабу (scale accuracy limit) карти.

Scale change □ Изменение масштаба □ Зміна масштабу

Зміна масштабу, масштабування (в афінновому перетворенні).

Scale of photo □ Масштаб снимка Масштаб знімка

Відношення довжини лінії на знімку до довжини горизонтальної проекції відповідній лінії на місцевості. Для горизонтального знімка його масштаб 1/m визначається формулою 1/m = f/H, де f - фокусна відстань оптичної системи, Н- висота знімання. Масштаб горизонтального знімка є постійним вздовж усього поля кадру. Масштаб планового знімка майже не відрізняється від масштабу горизонтального знімка і при розв' язанні багатьох практичних задач приймається також рівним fH. Для перспективного знімка масштаб змінюється по полю кадру.

Scale of survey □ Масштаб съемки □ Масштаб знімання

Середнє значення масштабу знімків району,  що відзнятий.  При цьому різниця масштабів окремих знімків звичайно не перевищує 5% величини масштабу знімання. Scaling □ Масштабирование □ Масштабування

Збільшення або зменшення всього зображення чи його частини. Масштабування може супроводжуватись зміною складу та змісту зображення (картографічне масштабування).

Scan line □ Линия сканирования □ Лінія сканування

Рядок (row) послідовно сканованих пікселів.

Scanner □ Сканер □ Сканер

1. Пристрій аналого-цифрового перетворення зображення для його автоматизованого уведення в комп'ютер у растровому форматі з високим дозволом (як правило 300 - 600 dpi і більше) шляхом сканування у відбитому або минаючому світлі з непрозорого й прозорого оригіналу відповідно (кольорового й/або монохромного напівтонового й штрихового). Розрізняють планшетні сканери (flatbed scanner), барабанні сканери (drum scanner), роликові сканери (sheet-feed scanner) й ручні сканери (handheld scanner). Застосування останніх обмежене малим форматом зображень, які скануються в OCR-застосуваннях. Відомі моделі сканерів, убудовані у клавіатуру: клавіатури-сканери (наприклад, виробництва компанії Visioneer). 2. (ДЗЗ) Пристрій, розташовуваний на аеро-або космічних (літальних) апаратах для дистанційних зйомок, що виконує її шляхом порядкового сканування об' єкта зйомки з реєстрацією власного або відбитого випромінювання (т. зв. сканерної зйомки - одного з основних поряд з фотографічною зйомкою видів дистанціного зондування). 3. Пристрій для сканування, тобто автоматизованої оцифровки растрових зображень: а) периферійний пристрій комп'ютера; б) сенсор дистанційного зондування. Див. MSS, thematic mapper, аcross-track scanner, аlong-track scanner, flatbed scanner, pushbroom scanner. Scanner image □ Изображение сканерное Зображення сканерне

Зображення, одержане за допомогою сканера. Scanner (mfrared) - Див. Infrared scanner Scanning □ Сканирование Сканування

1. Аналого-цифрове перетворення зображення в цифрову растрову форму за допомогою сканера. 2. Один із способів або етапів цифрування графічних або картографічних джерел для їхнього векторного представлення, що передує процесу растрово-векторного перетворення (векторизації). Крім сканера, при скануванні можуть використовуватися скануючі голівки графобудівників, цифрові відеокамери або фотоапаратура. Часто цей спосіб розглядається як альтернатива оцифровці за допомогою оцифровувачів з ручним уводом інформації. 3. (ДЗЗ) Процедура послідовного огляду елементів сцени (земної поверхні, об' єкта). Розміри елемента сцени визначаються миттєвим кутом поля зору системи. Сканування може здійснюватися у просторі предметів або у площині зображення. При скануванні у просторі предметів огляд елементів сцени здійснюється послідовним пересуванням напрямку візування у межах сцени. Крива, яку описує напрямок візування у просторі предметів, має назву траєкторії сканування. У сучасних конструкціях технічних засобів ДЗЗ використовують в основному траєкторії сканування земної поверхні у формі лінії або частини кола, а процедура скануванняскладається з циклів. Сканування у площині зображення організується таким чином. Спочатку за допомогою оптичної системи сцена проектується на чутливий майданчик фотоперетворювача, який являє собою матрицю або лінійку фотоприймачів, причому елементу сцени відповідає один фотоприймач. Тут оптичні сигнали сцени перетворюються у відповідні вихідні електричні сигнали фотоприймачів. При цьому операція сканування полягає в опитуванні стану виходів фотоприймачів. Прийнята послідовність опитування визначає траєкторію сканування у площині зображення. 4. (ОЗ) Виконання функцій аналізу околиці в ковзному вікні. Див. convolution filter, statistical filter, focal operations.

Scattering □ Рассеивание Розсіювання

Scattering source □ Возвратное рассеивание Поворотне розсіювання

Попадання розсіяного сонячного випромінювання у поле огляду сенсора. Scatterplot Диаграмма рассеивания □ Діаграма розсіювання

(Стат.) Зображення щільності двомірного розподілу за допомогою крапок на площині, координатами яких є значення двох досліджуваних величин. В обробці зображень цими координатами є канальні значення пікселів, а саме зображення називається feature space image («образ у просторі спектральних ознак»). Scenario □ Сценарий □ Сценарій

1. Система фреймів, що описує певну (рос. определенную) ситуацію. 2. Послідовність взаємодій між суб' єктом і об' єктом. Сценарій дозволяє визначити поточний стан процесу й мету його розвитку.

Scene □ Сцена □ Сцена

1. (КГ) Тривимірний простір із розташованими в ньому об'єктами, які візуалізуються. 2. (ДЗ) Частина території, що потрапила в поле зору знімальної апаратури й реєструється нею у вигляді аналогового або цифрового зображення як одне ціле. 3. (ДЗ) Знімок, який зроблено з супутника.

Scene geometry □ Геометрия сцены □ Геометрія сцени

(ДЗ) Відносне розташування сенсора, джерела висвітлення (сонця) і об'єкта, що знімається, (як правило ділянки місцевості). Scheme □ Схема □ Схема

1. Логічне й фізичне визначення елементів даних, фізичних характеристик і внутрішніх відносин. 2. Формальний (формалізований) опис моделі. 3. (ООП) Абстрактне подання характеристик об'єктів і їхніх зв'язків з ін. об'єктами.4. (XML) Набір тегів, які формують структуру, що описує й обмежує XML-контент. Див. database schema , XML-Related Terms & Definitions.

Schematic map, sketch map □ Картосхема, карта-схема Картосхема, карта-схема

Карта з неточно витриманими масштабом і проекцією, спрощеним і узагальненим зображенням елементів змісту. SCM - Див. Software Configuration Management Screen Экран, растр □ Екран, растр

1. (Комп.) Зображення на екрані, екран комп'ютера. 2. (Полігр.) Регулярна сітка штрихів (звичайно розташована на склі), яка використовується для перетворення градацій яскравості оригіналу в розмір крапок на друкованій формі (halftoning). При скануванні одержуваних у такий спосіб зображень растр повинен видалятися (рос. удаляться) спеціальним фільтром (descreen). 3. (Комп.) Екранувати, укривати, ховати, приховувати. Screen coordinates □ Система координат экрана компьютера □ Система координат

екрана комп'ютера Screen digitizing Экранная оцифровка □ Екранна оцифровка

Оцифровка векторних даних на екрані комп'ютера по сканованому растровому зображенню.

Script □ Скрипт □ Скрипт

1. Гарнітура, що імітує рукописні символи. 2. Сценарій, тобто програма, написана скриптовою мовою. Формує Веб-сторінки і включається до складу HTML-коду Веб-сторінки для розширення її можливостей. У залежності від місця роботи програми скрипти бувають серверні й клієнтські. Скрипти з клієнтського боку звичайно пишуться на мові JavaScript або VBScript для поліпшення інтерактивності Веб-сторінок. Серверні сценарії використовуються для динамічної підготовки інформації на сервері з використанням різноманітних технологій застосування скриптів (ASP, PHP, CGS, XML і ін.).Див. scripting, server scripts. 3. Програма або набір інструкцій, які виконуються не процесором комп' ютера, а деякою ін. програмою-контейнером. Код інтерпретується на етапі виконання (at run time), а не запам' ятовується у вигляді двійкового коду у файлі, що виконується, з розширенням . EXE. До контейнерів такого типу в основному відносять інтерпретатори, браузери або системи з убудованими мовами, до яких належать додатки MS Excel або ESRI ArcGIS з убудованими мовами Visual Basic for Application (VBA) або Python.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики