Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Напрямок вектора сили тяжіння в даній точці. Напрямок прямовісної лінії характеризується астрономічними координатами - широтою і довготою, що визначаються з астрономічних спостережень.

Sheet line system □ Разграфка карты, нарезка карты □ Розграфка карти, нарізка карти

Система розподілу (розграфки) багатоаркушної карти на окремі аркуші. Найчастіше застосовуються два види розграфки карт - прямокутна розграфка карт, коли карта ділиться на прямокутні або квадратні аркуші однакового розміру, й трапецевидна розграфка карт, при якій границями аркушів служать меридіани й паралелі. У деяких випадках для зручності користування розграфки карт можуть даватися з більш-менш значними перекриттями аркушів, наприклад, для морських навігаційних карт. Державні топографічні й тематичні карти звичайно мають стандартну розграфку, яка покладається в основу системи номенклатури карт.

Sheet numbering system, map numbering □ Номенклатура карт □ Номенклатура карт

Система позначення аркушів у багатоаркушних серіях карт. Для топографічних і оглядово-топографічних карт установлена єдина державна система номенклатури карт, для тематичних карт - вона може збігатися з топографічною або бути довільною.

Short □ Короткое □ Коротке

(Прог.) Коротке ціле число (тип змінної). Звичайно 16 біт. Див. int. Short-term forecast, short-range forecast □ Краткосрочный прогноз

Короткостроковий прогноз

Прогноз з періодом попередження для науково-технічних, соціальних, економічних та ін. об'єктів від одного місяця до одного року.

Short wave infrared region (SWIR) Коротковолновый (ИК)-диапазон

□ Короткохвильовий ІЧ-діапазон

Короткохвильовий ІЧ (інфрачервоний) діапазон (від 0.7 до 8 мкм), який включає ближній і середній ІЧ-діапазони. Shortest path solver □ Решатель □ Вирішувач

(ArcGIS) Вирішувач, тобто будувач (рос. построитель) найкоротшого маршруту.

Shuttle Imaging Radar (SIR)

Загальна назва радарних сенсорів, установлюваних на космічні кораблі багаторазового використання, що запускаються NASA. SIR-A був установлений на кораблі Columbia в 1981 р., SIR-B - в 1989 р., SIR-C - в 1994 р. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)

Місія космічного корабля багаторазового використання Endeavor (США) за багатодетальною радарною зйомкою рельєфу Землі між 54° південної широти і 60° північної широти на початку 2000 р.

Side-looking airborne radar (SLAR)

Авіаційний радар бічного огляду. У (ДЗ) зазавичай радар, що виконує сканування поперек траєкторії польоту ЛА. Розгортання по другій координаті здійснюється власним рухом ЛА.

Sidelap □ Поперечное перекрытие □ Поперечне перекриття

Перекриття знімків суміжних маршрутів, Пор. overlap. Sidelooking radar Радиолокатор бокового обзора □ Радіолокатор бокового огляду

Видовий   (іконічний)   активний  технічний  засіб   ДЗЗ,   який   встановлюється на повітряному або космічному ЛА і дає змогу формувати неперервне радіолокаційне зображення ділянок земної поверхні, розташованих у бік від лінії польоту. SIF - Див. 1. Source Input Format, 2. Standard Interchange Format Signal □ Сигнал □ Сигнал

1. Фізичний процес, що змінюється в часі і передає деяке повідомлення. В електричних ланцюгах і схемах роль повідомлень (команд) виконують імпульси. 2. Сигнал (імпульс) -командний     стимул     в     електронних     пристроях     і     біологічних системах.

3. (UML) Специфікація асинхронної комунікації між об'єктами. У сигналів можуть бути параметри, виражені у вигляді атрибутів. Сигнали являють собою іменовані класифікатори, що служать для явної комунікації між об'єктами.

Signal based matching - Див. Area based matching

Signal to noise ratio, s/n ration (SNR) Отношение «сигнал-шум» □ Відношення

сигнал-шум Signature □ Сигнатура □ Сигнатура

1. (Мат.) Сигнатура. 2. (ОЗ) Еталон, тобто сукупність числових величин, які використовуються при класифікації напівтонових зображень. 3. (ОЗ) Будь-яка характеристика або група характеристик, за якими об' єкт може бути виявленим на зображенні, знімку. У якості сигнатури може виступати спектральна характеристика об' єкта або класу об' єктів на поверхні Землі і тоді йдеться про спектральну сигнатуру.

4. (UML) Ім'я й параметри поведінкової властивості. Сигнатура може включати опціонально параметри, що повертаються. 5. (В. NET) Список типів, включений у визначення методу, поля чи властивості або локальної змінної. Для методу сигнатура включає його ім' я, кількість параметрів, їхні типи, тип результату, що повертається, і особливості виклику. Сигнатура для властивості аналогічна сигнатурі методу. Сигнатура для поля й локальної змінної - це просто їхній тип.

Signed □ Число со знаком □ Число зі знаком

(Прог.) Число зі знаком. Звичайно - ціле. SIMM - Див. Single In-line Memory Module Simple edge feature □ Простое ребро Просте ребро

Simple feature Простой пространственный объект □ Простий просторовий об'єкт Simple fill symbol □ Простое заполнение □ Просте заповнення Simple junction feature Простой стык □ Простий стик Simple marker symbol □ Простой маркер □ Простий маркер Simple Object Access Protocol (SOAP) Простой протокол доступа к объектам □ Простий протокол доступу до об'єктів

Протокол використання Веб-сервісів (Веб-служб) на основі XML-повідомлень. Є засобом забезпечення спільної роботи для програм через Інтернет, незалежно від платформи. SOAP розроблено спільно Microsoft, DevelopMentor i Userland Software і представлено організації Internet Engineering Task Force (ETF) для затвердження як стандарту. Відкритість і незалежність SOAP дозволяють, наприклад, клієнтському додатку на VB обмінюватися даними й запитувати їхню обробку Java-додаткам Веб-сервісів. Для опису Веб-сервісів використовується WSDL - http://www.w3.org/tr/soap/

Simple polygon □ Простой полигон □ Простий полігон

(ESRI) Простий полігон (об'єкт у шейп-файлі). Simple polyline □ Простая полилиния □ Проста полілінія

(ESRI) Проста полілінія (лінія) (один із об' єктів у шейп-файлі).

Simple renderer □ Простой отрисовщик Простий рендерер Simplification □ Упрощение Спрощення

Спрощення, генералізація, проріджування. Simulator □ Модель имитационная □ Модель імітаційна

Система для відтворювання істотних властивостей явищ чи процесів таким чином, щоб ті явища чи процеси можна було спостерігати та вивчати в штучних умовах у режимі реального часу або в прискореному масштабі часу та перевіряти очікувані реакції в різних умовах роботи. Звичайно імітаційна модель реалізується за допомогою комп' ютера. Single Document Interface (SDI) Однодокументный интерфейс Однодокументний

інтерфейс

Деякі з програм операційної системи Windows, наприклад, Блокнот (Notepad), дозволяють працювати одночасно лише з одним документом. Щоб відкрити ін. документ, слід закрити поточний. Програма, яка подібно до Блокнота використовує одне головне і декілька додаткових вторинних вікон, називається SDI-програмою (Single Document Interface - однодокументний інтерфейс). Єдиний шлях працювати з декількома об' єктами у SDI-програмі - відкрити кілька примірників цієї програми. Головні вікна SDI-програми можна згортати й розгортати незалежно одне від одних. Якщо робиться спроба відкрити уже відкритий об'єкт, активізується існуюче вікно. У Windows-95 найчастіше зустрічаються саме SDI-програми, оскільки в операційній системі зроблено акцент на розуміння документу.

Single In-line Memory Module (SIMM)

Найпоширеніший протягом тривалого терміну форм-фактор для модулів пам' яті. Являє собою прямокутну плату з контактною смугою впродовж одного з боків, фіксується у рознімі поворотом за допомогою засувок. Контакти з обох боків плати насправді є тим самим контактом (single). Найпоширенішими є 30- і 72-контактні SIMM (ширина шини 8 і 32 біт відповідно).

Single-part Одночастный □ Одночастинний

Single precision □ Одинарная точность □ Одинарна точність

(Комп.) Одинарна точність, тобто звичайна кількість цифр у мантисі представленого у клітині комп' ютера числа (звичайно - 6 значущих цифр). SIR - Див. Shuttle Imaging Radar

1. Site □ Пункт наблюдений □ Пункт спостережень

У супутникових системах - позиціонування, тобто місце розташування точки GPS-спостережень, де встановлений приймач позиціонування.

2. Site, Web Site □ Сайт, Веб-сайт □ Сайт, Веб-сайт

(Син. Веб-сайт, Веб-вузол). Визначене місце в Інтернеті, розташоване на одному з багатьох мільйонів комп' ютерів-серверів, доступне з будь-якої точки світового простору, що представляють компанію або приватну особу. Сайт складається з однієї або декількох сторінок, об' єднаних за змістом, навігаційно і за місцем розташування (на логічному рівні), що мають , як правило, подібний стиль оформлення і фізично розташовані на одному сервері. Звичайно доступні користувачам Інтернету за протоколом HTTP (Hypertext Transfer Protocol), що забезпечується хостингом. Разом з тим, Веб-вузол може означати структуру, суттєво розширену за рахунок застосування в ньому баз даних та елементів сценарних технологій, розташованих на Веб-сервері, де також розміщений і авторський Веб-вузол. Див. FTP, FTP-server. Sketch map □ Картосхема □ Картосхема

Спрощена карта, яка не має картографічної сітки. Картосхема дає загальне уявлення про відтворені на карті явища.

Skew □ Сдвиг □ Зрушення

1. Зрушення (в афинному перетворенні). 2. (ДЗ) Зрушення кожної лінії сканування відносно попередньої, обумовлене обертанням Землі під час формування зображення.

Skewness Асимметрия □ Асиметрія

(Стат.) Асиметрія (розподілу). SLAR - Див. Side-looking airborne radar Sliver - Те ж, що і Sliver polygon

Sliver polygon Осколочный (или рукавный) полигон □ Осколковий (або рукавний) полігон

Осколковий (або рукавний) полігон, що утворюється при подвійній оцифровці однієї лінії або внаслідок накладення двох карт, що неточно співпадають.

1. Slope □ Уклон □ Ухил

Ухил, який звичайно виражається у відсотковому значенні результату відношення перевищення до відстані, на якому це перевищення має місце.

2. Slope, gradient □ Угол наклона, крутизна ската, крутизна склона □ Кут нахилу, крутість ската, крутість схилу

(Англ. син. slope gradient, slope angle, angle of inclination). Одна з морфометричних характеристик просторової орієнтації елементарного схилу, що обчислюється в процесі обробки цифрової моделі рельєфу разом з його експозицією й формами. Кут, утворений напрямком ската з горизонтальною площиною. Виражається в градусах або в безрозмірних величинах ухилів, рівних тангенсам кутів нахилу, а також у відсотках або проміле. Терміни «кут нахилу» і «крутість схилу» («крутість ската») найчастіше використовуються як синоніми. Іноді як синоніми вживаються терміни «крутість» і «ухил» схилу. В англомовній термінології терміну «gradient» звичайно відповідає «ухил» або напрямок найбільшого скату.

Slope exposition Экспозиция склона □ Експозиція схилу

Одна із морфометричних характеристик просторової орієнтації елементарного схилу (спільно з кутом нахилу), яка обчислюється за допомогою обробки цифрової моделі рельєфу. Кількісно дорівнює результату ділення значення азимуту проекції нормалі схилу на горизонтальну площину і визначається в градусах або за 4, 8, 16 чи 32 румбами. Експозиція плоского схилу (з нульовою крутизною) не визначена.

Slot □ Слот □ Слот

1. (Прог.) Поле уведення даних у складі форми (input slot). Див. field. 2. Рознім (гніздо) на материнській платі комп'ютера для установки дочірньої плати (daughterboard slot).

3. (Часовий) такт. Відповідає одному міні-пакету кільцевої мережі з тактовим доступом.

Slot 1

Запатентований Intel рознім для процесора Pentium II. Допускає також підключення процесора Pentium Pro за допомогою спеціального адаптера. SLR - Див. side-looking radar.

Small Computer System Interface (SCSI) □ Интерфейс маленьких компьютерных систем □ Інтерфейс маленьких комп'ютерних систем

(Читається «сказі»). Тип паралельного інтерфейсу підключення до комп'ютера «швидких» периферійних пристроїв (жорстких дисків, накопичувачів CD-ROM, принтерів, сканерів тощо). Залежно від версії (типу) SCSI до однієї шини (слоту підключення (розширення)) можна підключити 8 або 16 різних пристроїв, причому їхня кількість може значно зростати завдяки використанню логічних номерів пристроїв (LUN). Отже, всі численні SCSIстандарти розрізняють за такими параметрами: розрядність (ширина) шини даних та її швидкодія, кількість підключуваних пристроїв, максимальна довжина та конструктивне виконання шини, тип архітектури (паралельна або послідовна шина).

Small scale Мелкий масштаб □ Дрібний масштаб

SML - Див. Spatial Modeler Language

Smooth surface □ Гладкая поверхность Гладка поверхня Smoothing □ Сглаживание □ Згладжування

1. (Мат. ) Згладжування  (математичної  кривої).  2. (ОЗ) Згладжування  при обробці напівтонового зображення фільтром низьких частот (ФНЧ). Smoothing filter □ Сглаживающий фильтр □ Фільтр, що згладжує

SMP - Див. Symmetric Multi - processing Snapping □ Прикрепление Прикріплення

(ГІС) Переміщення   просторового   об'єкта  або   його  частини  до   сполучення з координатами ін. просторового об'єкта. Snapshot Снимок (снэпшот) □ Знімок (снепшот)

(UML) Конкретна статична конфігурація системи в поточний момент часу. Знімок містить у собі об' єкти та ін. екземпляри, значення й зв' язки. SNR - Див. Signal to noise ratio SOAP - Див. Symple Object Access Protocol Socket □ Сокет Сокет

1. (Техн.) Гніздо, (сполучна) панель, розетка (гніздова частина рознімного з'єднання). Розташовується на одній друкованій платі (наприклад, материнській) і призначається для підключення ін. мікросхеми, виконаної на своїй друкованій платі. 2. (МПД) Об'єкт, який є кінцевим елементом з'єднання, що забезпечує взаємодію між процесами транспортного рівня мережі. Він поєднує IP-адресу й порту протоколу (protocol port) для визначення кінцевої крапки міжпрограмного зв'язку в мережному середовищі. 3. (МПД) Двонапрямковий канал (канал двостороннього зв' язку між комп' ютерами, об' єднаними в мережу). 4. (МПД) Високорівневий уніфікований інтерфейс взаємодії з телекомунікаційними протоколами, що описує кінцеві пункти передачі даних у мережі. У технічній літературі зустрічаються різні переклади цього слова - їх називають і гніздами, і з'єднувачами, і патронами, і патрубками, і т.д. Програмування сокетів описане в технічній документації Windows Sockets 2 SDK (документація, набір заголовкових файлів і інструментарій розробника).Тобто для програм, що використовують сокет, він є абстракцією, що являє собою одне із закінчень деякого конкретного мережного з' єднання. Для установки (організації) з' єднання в абстрактній моделі сокетів необхідно, щоб кожна з мережних програм мала свій власний сокет. Зв' язок між двома сокетами може бути орієнтованим на з' єднання, а може й не мати його. Мережна модель сокетів використовує цикл: відкрити - прийняти - записати - закрити. Для відкриття сокета потрібно вказати його опис і запросити в операційної системи дескриптор. Одночасно може бути відкрито декілька сокетів. 5. Логічний мережний «порт», який одна програма використовує для підключення через Інтернет до ін. програми, що виконується на ін. комп'ютері. Наприклад, можна запускати програму FTP, що використовує для своїх сеансів одні гнізда (сокети), у той час як програма Eudora підключається до ін. гнізда (сокету)для одержання пошти на даному комп' ютері.

Software □ Программное обеспечение (ПО), программные средства (ПС) □ Програмне забезпечення, програмні засоби (ПЗ)

(Син. програмний продукт). 1. Програмний виріб (ПВ). Екземпляр або копія розробленого програмного засобу. Виготовлення ПВ - це процес зняття копії програми й програмних документів ПВ із метою їхньої поставки користувачеві для застосування за призначенням. 2. Комплекс взаємозалежних програмних модулів, призначених для вирішення конкретного завдання або певного класу завдань, відчужуваний від програмістів-розробників, який має відповідно до заданих вимог необхідну технічну й технологічну документацію і володіє товарною вартістю. 3. Продукт інтелектуальної діяльності, що включає у себе інформацію, виражену через засоби підтримки. ПЗ може бути подане у формі концепції, протоколів, специфікацій або методик. Комп' ютерна програма являє собоюконкретний приклад програмного забезпечення. (Термінологія ISO 9000). 4. Комплекс програм або програмний продукт, які забезпечують обробку або передачу даних, а також розробку нових програм. Програмне забезпечення ^о/ґмаге) на даний   момент   включає   сотні   тисяч   програм,    які    призначені    для обробкинайрізноманітнішої інформації зі всілякою метою. Залежно від того, які завдання виконує тий або ін. компонент програмного забезпечення можна розділяти все програмне забезпечення на кілька груп: а) Базове програмне забезпечення (Операційні системи й Оболонки). б) Транслятори (Компілятори або Інтерпретатори). в) Мови (системи) програмування (Інтегровані середовища розробки). г) Інструментальні засоби. д) Прикладне програмне забезпечення. Програмне забезпечення - це не тільки програми, але й увся супутня документація, а також конфігураційні дані, необхідні для коректної роботи програм. Програмні системи, як правило, складаються із сукупності програм і файлів конфігурації (необхідних для установки цих програм), а також документації, що описує структуру системи й містить інструкції для користувачів, що пояснюють роботу із системою. Сюди ж входять адреси Веб-вузла, де користувач може знайти саму останню інформацію про програмний продукт і його відновлення. 5. (ГІС) Сукупність програм системи обробки інформації й програмних документів, необхідних при експлуатації цих програм. Розрізняють загальне, в тому числі системне програмне забезпечення (system software) і прикладне програмне забезпечення (application software). Програмне забезпечення ГІС (GIS software) підтримує той або ін. набір функціональних можливостей ГІС і включає спеціалізовані програмні засоби - універсальні повнофункціональні ГІС, або інструментальні ГІС (GIS software tools), картографічні візуалізатори (map viewer), картографічні браузери, або браузери (map browser), засоби настільного картографування (desktop mapping), інформаційно-довідкові системи, засоби, що обслуговують окремі етапи застосування геоінформаційних технологій, і функціональні групи - конвертування форматів, цифрування, векторизацію, створення й обробку цифрових моделей рельєфу, взаємодію із системами супутникового позиціонування й т.д. Комплект поставки програмного забезпечення ГІС може містити окремі функціональні модулі, які купуються й використовуються в наборі, що забезпечує вирішення поставленого завдання.

Software architecture □ Архитектура программного обеспечения □ Архітектура програмного забезпечення

Описання структури програмної системи. Різні архітектурні моделі, такі, як структурна модель, модель управління і модель модульної декомпозиції, створюються у процесі архітектурного проектування. Великі системи рідко зводяться до однієї архітектурної моделі. Вони неоднорідні і на різних рівнях узагальнення використовують різні моделі. Software Configuration Management (SCM) Управление конфигурацией

программного обеспечения □ Управління конфігурацією програмного

забезпечення

Напрям наукових досліджень, пов' язаний з інтеграцією різноманітних програмних продуктів, які мають різні інтерфейси, в одну працездатну систему. Software Engineering Программная инженерия □ Інженерія програмного

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики