Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 63

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

Абстрактний пристрій, що створюється (шляхом емуляції) і підтримується (операційною) системою першого рівня. Віртуальні пристрої використовуються програмами, які працюють усередині віртуальних машин. У кожного віртуального пристрою є своя унікальна адреса, що однозначно ідентифікує його в системі. Всі віртуальні пристрої підтримують уніфікований програмний інтерфейс - вони можуть виконувати послідовності команд, які називаються (з історичних міркувань) канальнимипрограмами. Тільки один тип віртуальних пристроїв відрізняється від усіх ін. за своїм управлінням (через наявність особливих додаткових можливостей) - це віртуальні процесори. Створенням віртуального пристрою досягається емуляція декількох пристроїв на базі одного реального. Наприклад, емуляція декількох міні-дисків на одному фізичному жорсткому диску або емуляція великої кількості віртуальних процесорів на меншій кількості реальних процесорів.

Virtual enterprise □ Виртуальное предприятие Віртуальне підприємство

1. Підприємство, що створюється шляхом об' єднання (інтеграції) людських, фінансових, матеріальних, організаційно-технологічних та ін. ресурсів із застосуванням комп' ютерних мереж. Це дозволяє сформувати гнучку і динамічну організаційну систему, найбільш пристосовану до найшвидшого випуску і оперативної поставки нової продукції на ринок. Ідея такого підходу до географічно розподілених ресурсів в інтересах спільної роботи над унікальними проектами або новими продуктами стала загальнопризнаним трактуванням віртуальної організації. Класичними прикладами віртуальних підприємств є європейський консорціум Airbus Industries, що випускає широко відомі аеробуси, фірми Apple і Sony, які об'єднали свої зусилля, працюючи над проектом Powerbook, а також багато комп'ютерних фірм, котрі мають офіси у найвіддаленіших куточках світу: Xerox, Hewlett-Packard, IBM та ряд ін. з кількістю працівників від 100 000 і більше. 2. (В абстрактному значенні) Найбільш передова і ефективна форма організації підприємства з ряду «подумки можливих», тобто найкраща з точки зору існуючих технічних і економічних умов. Конкретніше, віртуальне підприємство означає мережну, розподілену, комп' ютерно інтегровану організаційну структуру, що об'єднує неоднорідні ресурси, розташовані у різних місцях. Часто наголошується на тимчасове об'єднання ресурсів у віртуальній організації: тоді вона являє собою міжорганізаційне гнучке підприємство, що створюється на обмежений термін, і його головна мета - отримання прибутків завдяки розширенню асортименту товарів і послуг. Найважливішою характеристикою віртуальної організації є гнучка, адаптивна, динамічна мережна структура. Оскільки така мережа не існує у реальному фізичному просторі, а створюється шляхом інформаційної інтеграції ресурсів партнерів, її часто називають квазіпідприємством. У той же час віртуальне підприємство об' єднує завдання, культуру, традиції, ресурси, досвід ряду підприємств-партнерів, координуючи їх розвиток і являючи собою «підприємство над підприємствами», тобто метапідприємство. Ключовою проблемою забезпечення ефективності віртуальних підприємств є управління знаннями, які циркулюють у мережах. 3. Часто головна стратегія віртуального підприємства пов'язується з орієнтацією на замовника, оскільки її головні характеристики - це швидкість виконання замовлення (Minimal Time-to-Market) і повнота задоволення потреб клієнта. З включенням замовників і виконавців у єдину відкриту мережу кордони між організаціями, що діють взаємно, стають нечіткими, прозорими і рухливими. Virtual machine (VM) □ Віртуальна машина (ВМ) □ Віртуальна машина (ВМ)

1. Сукупність ресурсів, котрі емулюють поведінку реальної машини. Концепція віртуальної машини з' явилась у Кембріджі (шт. Массачусетс) у кінці 60-х років як розширення концепції віртуальної пам' яті. У цілому обчислювальний процес визначається в рамках цієї концепції вмістом того робочого простору пам' яті, до якого він має доступ. У віртуальній машині жоден процес не може монопольно використати якийсь ресурс, і всі системні ресурси вважаються ресурсами потенційно спільного використання. Крім того, використання віртуальних машин забезпечує розв' язку між декількома користувачами, що працюють в одній обчислювальній системі, забезпечуючи відповідний рівень захисту даних різних завдань, у тому числі й декількох завдань одного користувача. 2. (З погляду програміста) «Віртуальна машина» описує платформу, для якої пишеться програмний код (наприклад, Java-платформа, платформа .Net Framework). Тобто програма пишеться для віртуальної машини, що не залежить від операційної системи й програмного середовища. Приміром, віртуальна машина Java (Java virtual machine) складається з набору інструкційбайткода, набору регістрів, стека, динамічного збирання сміття й області пам' яті для збереження методів і її наявність на будь-якому коп' ютері з будь-якою ОС автоматично надає можливість виконання Java-застосувань (аплетів, Java beans і т.д.) . Подібним чином, наявність віртуальної машини (CLR) Microsoft платформи .NET, забезпечує ситуацію, коли застосування повністю незалежне від операційної системи й апаратної конфігурації конретного комп' ютера, тому що воно залежить тільки від середовища виконання .NET, котре обов' язково повинно бути встановлене на використовуваному комплексі устаткування або мобільному пристрої. У дистрибутиві середовище .NET займає 20 Mb і поставляється з багатьма сучасними застосуваннями. В усіх новітніх операційних системах корпорації Microsoft, починаючи з Windows 2003 Server, вона є убудованим компонентом. На початок 2005 року віртуальні машини .NET були реалізовані або перебували в стадії розробки для таких платформ: Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows CE, Pocket PC, Free BSD, Linux, Mac OS. 3. (З погляду на запуск кросплатформних застосувань) Особлива програма, що розташовується над усім програмним комплексом комп' ютера, тобто над прикладним софтом й операційною системою. Вона управляє їхньою роботою та забезпечує виконання завантажуваного кросплатформного застосування. Прикладами таких віртуальних машин служать ВМ (Віртуальна машина) Java і середовище виконання CLR (Common Language Runtime) платформи .NET. Остання управляє виконанням програми, написаної на будь-якій мові програмування, переводячи її в спеціальний код, названий проміжною мовою Microsoft (Microsoft Intermediate Language, MSIL). 4. У мікропроцесорі 80386 і вище -захищена область пам'яті, створювана мікропроцесором. Кожна віртуальна машина, що працює в такій області, може виконувати свої власні програми зовсім ізольовано від ін. машин, що присутні на даному комп'ютері. Віртуальні машини можуть звертатися до клавіатури, принтера й ін. пристроїв, не викликаючи конфліктів. Реальна робота віртуальних машин можлива тільки на комп'ютерах з досить високою швидкістю й великою оперативною пам'яттю.

Virtual memory Виртуальная память □ Віртуальна пам'ять

1. Система, за якої робочий простір частково розташовується у швидкодіючій пам' яті (типу ОЗП), а частково у деякому більш повільному пристрої (як правило, на диску). 2. Технологія, за допомогою якої операційна система завантажує на згадку більше програм і даних, ніж вона фізично може містити. Фактично ж, частина програм і даних утримується на диску й постійно перекачується порціями то у системну (оперативну) пам' ять, то назад, на жорсткий диск. Програми і застосування «не помічають» цього процесу й працюють так, начебто їм доступний великий обсяг оперативної пам' яті. Virtual Mode Extention (VME) Режим виртуального расширения Режим

віртуального розширення

Розширення віртуального режиму, тобто набір апаратних можливостей процесора, що дає змогу оптимізувати обробку переривань у режимі V86 (зокрема, обробляти програмні переривання всередині vm-завдання без переключення у режим ядра і віртуалізувати прапор IF, який відповідає за дозвіл/заборону зовнішніх переривань). Virtual mosaic Виртуальная мозаика изображений «на лету» □ Віртуальна мозаїка

зображень «на льоту»

(ОЗ) Монтування зображень у процесі їхнього відображення на екрані комп'ютера («на льоету»), без створення самостійного файла об'єднаного зображення. Virtual Reality (VR) Виртуальная реальность □ Віртуальна реальність

1. Комп' ютерні системи, котрі забезпечують візуальні й звукові ефекти, що занурюють глядача в уявний світ за екраном. Користувач оточується образами і звуками, що породжуються комп' ютером і створюють враження реальності. Користувач взаємодіє із штучним світом за допомогою різних сенсорів, таких, як, наприклад, шолом і перчатки, що зв' язують його рухи і враження та аудіовізуальні ефекти. Майбутні дослідження у галузі віртуальної реальності спрямовані на зростання почуття реальності того, за чимведеться спостереження. 2. Нова технологія безконтактної інформаційної взаємодії, яка реалізує за допомогою мультимедіа-операційних середовищ ілюзію безпосереднього входження і перебування у реальному часі у стереоскопічно представленому «екранному світі». Більш абстрактно - це уявний світ, який створюється в уяві користувача. 3. Штучна дійсність у загальному значенні подібна справжній та зовсім від неї не відрізняється. При цьому між штучною дійсністю та людиною, що її сприймає, утворюється двосторонній зв' язок. Динамічна модель реальності створюється засобами тривимірної комп' ютерної графіки й забезпечує (за допомогою спеціальної апаратури - шолома-дисплея (Head-Mounted Display, HMD) і сенсорної рукавички) взаємодію користувача з віртуальними об' єктами в режимі реального часу з ефектом його участі в сконструйованих сценах і подіях. Важливе місце у виникненні й розвитку систем віртуальної реальності належить тренажерам, насамперед авіаційним. З розширенням кола користувачів WWW виникла потреба включення в Веб-сторінки елементів віртуальної реальності. Для цієї мети служить мова VRML. Створення елементів віртуальної реальності засобами ГІС пов'язане з високореалістичним відтворенням зовнішнього вигляду фізіономічних елементів ландашафту за різних зовнішніх умов (денного, нічного й сутінкового висвітлення; наявності хмарності, туману й серпанку; сезонних змін у стані ландшафту; фенофаз рослинного покриву й т.п.) на основі тривимірного моделювання місцевості шляхом накладення аеро- або космічного зображення на цифрову модель рельєфу (ЦМР), знаходить застосування в симуляторах і тренажерних системах. Virtual System Виртуальная система □ Віртуальна система

Операційна система, котра забезпечує у режимі розділення часу багатьох користувачів віртуальними ресурсами центрального процесора, пам' яті, каналів. Virtual Words Виртуальные миры □ Віртуальні світи

Явища і процеси реальності, що моделюються на екранах комп' ютерів. За допомогою таких моделей продумуються можливі варіанти різноманітних життєвих ситуацій і проекти в галузі містобудування, прокладання комунікаційних ліній, виробництва, торгівлі, освіти, науки, медицини і багатьох ін. форм суспільно-культурної діяльності.

Visibility □ Видимость □ Видимість

Здатність одного об' єкта бачити ін. або посилатися на нього. Властивість, що характеризує об' єкти, змінні, фомальні й фактичні параметри, імена методів та ін. сутності програмних систем і компонентів. Одним із механізмів регулювання цього процесу є службові слова Public (загальнодоступний, суспільний) та Private (приватний, персональний), які використовуються у програмах для встановлення режимів видимості об' єктів.

Visibility/invisibility analyses Анализ видимости/невидимости □ Аналіз видимості/невидимості

(ГІС) Одна із операцій аналізу і обробки цифрових моделей рельєфу, яка забезпечує оцінку поверхні з точки зору видимості чи невидимості окремих її частин шляхом виділення зон і побудову карт видимості/невидимості з деякої точки огляду або з множини точок простору (джерел чи приймачів випромінювань). Див. viewshed analysis. Visual Basic (VB) Язык программирования Visual Basic □ Мова програмування

Visual Basic

(Abbr. Visual Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code). VB є й інтерпретатором, і компілятором. Як інтерпретатор, Visual Basic дозволяє запускати програми безпосередньо у середовищі розробки (команда Run\Start). Як компілятор, Visual Basic надає можливість створювати незалежні від середовища розробки «виконувані» (рос. исполняемые) exe-файли (команда File\Make ім'я_файла_проекту). Історично різні програми Microsoft містили різні мови програмування для створення макросів, що дуже різняться між собою (WordBasic, ExcelMacro, AccessBasic тощо). Починаючи з Office-97, корпорація Microsoft стала включати у свої програми спільну мову макросів - VBA (Visual Basic for Applications).

Visual Basic for Application (VBA) Visual Basic для программ Visual Basic для програм

Середовище розробок і скриптова мова програмування, аналогічні Visual Basic, убудовані у програму або застосування. Наприклад, VBA є у програмах Microsoft Word, Microsoft Excel і Microsoft Access, а також у геоінформаційних продуктах фірми ESRI, відомих під спільною загальною назвою ArcGIS 8.0.

Visual Basic Script (VBScript) Скриптовый язык программирования VBScript Скриптова мова програмування VBScript

Підрозділ мови Visual Basic, що використовується як мова сценарію для убудування у Веб-сторінки. Ці сценарії можуть виконуватись як на комп' ютері-клієнті, так і на сервері. Visual programming Визуальное программирование □ Візуальне програмування

Методологія і технологія програмування, що надають програмістові можливість формувати розроблювальне застосування або компонент шляхом простого компонування його з бібліотечних стандартних візуальних елементів (форм, кнопок, полів уведення, елементів меню й т.д.). При цьому зміна властивостей об'єктів, що компонуються (їхніх розмірів, місць розташування, кольорів й т.д.), веде до зміни в коді програмних компонентів, що представляє їхню програмну реалізацію. І навпаки, будь-яка зміна коду в програмному компоненті викликає зміну в представленні на екрані комп'ютера відповідного візуального компонента. Візуальне програмування неможливо без підтримки так званих RAD-засобів. Найбільш потужними й високоефективними RAD-застосуваннями по праву вважаються Borland/Inprise Delphi з вбудованою мовою програмування Object Pascal та Microsoft Visual Studio i Microsoft Visual Studio .Net з вбудованими мовами Visual С++ .Net, Visual C# .Net, Visual Basic .Net, Visual J# .Net і т.д. Visualization, visualisation Визуализация □ Візуалізація

(Син. графічне відтворення, відображення). 1. (ІТ) Візуальне представлення даних за допомогою різних застосувань, засобів і методів. Наприклад, візуалізацію двовимірного масиву можна здійснити за допомогою застосування Excel і його засобами побудови діаграм (плоских, кругових, стовпчикових та ін.). 2. (ГІС, КГ й Кгр.) Проектування й генерація зображень, у тому числі геозображень, картографічних зображень та ін. графіки на пристроях відображення (переважно на екрані дисплея) на основі вихідних цифрових даних і правил та алгоритмів їхнього перетворення. Можливості проектування і редагування зображень включають набір інструментальних засобів та візуалізаційних операцій, в тому числі масштабування зображення (zooming), тобто його зменшення (reducing, zoom in) і збільшення (enlarging, zoom out), кратне цілому або уведеному користувачем, або укрупнення деталей вибраного фрагмента в межах прямокутного вікна (windowing), панорамування, тобто розгортання зображення до розмірів робочої частини відеоекрана або його активного вікна (pan); прокручування, або скролінг (scrolling) зображення, розмір якого перевищує габарити відображення; прогортання, або покадровий перегляд, браузінг (browsing) багатошарового набору або послідовності зображень; зсув, переміщення, дублювання, відсікання (кліпірування), поворот (ротацію) та ін. графічні або геометричні перетворення. До засобів оформлення зображень належать операції кольорового заливання замкнутих контурів (shading) з палітри припустимих кольорів (palette) або їхнє штрихування (cross-hatching) з набору їхніх текстурних типів (pattern). При візуалізації картографічних зображень, крім того, використовуються різні графічні змінні й особливі способи картографічного зображення. Розрізняють також плоскі, або двомірні, або планіметричні (planimetric images, 2-D view, 2-D images) і тривимірні (volumetric images, 3-D view, 3-dimensional view, perspective view) зображення. Останні з них будуються в аксонометричній, ортогональній або перспективній (центральній) чи ін. проекції із центра (центрів) проектування - точки огляду (vista point, view point, point of view) з певними характеристиками - висотою над поверхнею, відстанню до неї й напрямком огляду, у вигляді напівтонового світлотіньового або нитяного, сіткового (fishnet), каркасного, або дротового, дротяно-каркасного (wire-frame)зображення. Зображення може доповнюватися «підставкою» (base). У випадку, коли грані візуалізовуваного блоку використовуються для візуалізації підповерхневої будови тіла, такі зображення називаються блок-діаграмами. Побудова тривимірних зображень, або рендерінг, «екранізація» (rendering) - одна з функцій обробки цифрової моделі рельєфу (ЦМР), найчастіше використовувана разом з ін. операцією обробки ЦМР - накладенням на тривимірне зображення планіметричного шару, або «драпіруванням» (draping), у тому числі цифрових аеро- або космозображень, що дозволяє одержувати високореалістичні об' ємні зображення території, динамічне маніпулювання якими (у тому числі в тренажерних системах) дає ефекти, близькі до віртуальної реальності. Реалістичність візуалізації досягається також текстуруванням зображень при використанні моделей тривимірних даних, що допускають зв' язок текстурного елемента, або текселю (texel, від англ. texture element) поверхні тіла з атрибутивними даними. Виділяють 2,5-мірні зображення (2.5 view) (жарг.), під якими маються на увазі: а) будь-які плоскі зображення рельєфу в ізолініях; б) плоскі блок-діаграми, позбавлені тривимірного зображення; в) будь-які тривимірні зображення на площині в згаданому вище значенні, визнаючи тривимірність винятково «правдивих» тривимірних зображень (true 3D view): стереомоделей, за якими ведуться спостереження, на стереоприладах, об' ємних або стереозображень, отриманих анагліфічним, голографічним та ін. способами, в тому числі на спеціалізованих об' ємних дисплеях безпосередньої тривимірної візуалізації типу DVDD (Direct Volume Display Device). 3. (ДЗ) Відтворення цифрового зображення або результатів його обробки на дисплеї за допомогою спеціальних структур даних, що істотно збільшують швидкість візуалізації, - так званих «пірамідних шарів» (pyramid layers, reduced resolution datasets), що дозволяють уписувати (рос. вписывать) безліч пікселів вихідного знімка в обмежену кількість пікселів вікна дисплея з виводом на нього одного з попередньо побудованих зображень із дозволом, що послідовно зменшується у 2, 4 або 8 разів.

Visualizer, viewer □ Визуализатор, вьюер □ Візуалізатор, в'юєр

1. Програмний засіб, призначений для візуалізації даних. 2. (ГІС) Один із типів програмних  засобів  з   набором  функцій,   обмежених,   як  правило, можливостями відеоекранного відображення картографічних зображень. Подібний програмний засіб з функціональними можливостями доповнення і перетворення атрибутивних даних, їх експорту та імпорту, статистичної обробки, ділової графіки, виводу зображень називають картографічним візуалізатором. Звичайний візуалізатор (в тому числі графіки) має назву браузера. Див. viewer. VM - Див. Virtual machine VME - Див. Virtual Mode Extention Volume Том Том

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики