Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики - страница 64

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 

(Комп.) Один знімний накопичувач інформації (магнітна стрічка, магнітний або оптичний диск).

Volume set Набор томов □ Набір томів

Група стрічок (рос. магнитных лент) або змінних дисків, що зберігають частини єдиного набору даних (наприклад, цифрового зображення). Voxel □ Воксел □ Воксел

Під час об' ємних побудовань віртуальних комп' ютерних тривимірних тіл їх елементи моделюються тривимірними  пікселами  (кубиками),  що  іменуються вокселами. Це мінімальний елемент цифрового тривимірного просторового (об'ємного) зображення. Термін воксел - похідний від volume element. Тривимірний аналог піксела. VR - Див. virtual reality

VRML - Див. Virtual Reality Modeling Language

W

W3C - Див. World Wide Web Consortium WAC - Див. World aeronautical chart WAIS - Див. Wide Area Information Server WAN - Див. Wide Area Network WAP - Див. Wireless Application Protocol Water layer □ Водный слой Водний шар

(ERDAS) Шар тривимірної сцени, що імітує водні об'єкти, включаючи відбиття, текстуру поверхні, прозорість, видимість назовні.

Watershed □ Водораздел □ Вододіл

1. (Геогр.) Вододіл. 2. (Геогр.) Водозбірна площа або басейн (ріки). WAV - Див. waveform-auto

Wave front Волновой фронт □ Хвильовий фронт

Поверхня, на всіх точках якої хвиля має в даний час однакову фазу. Поширення хвилі відбувається в напрямку нормалі до хвильового фронту і може розглядатися, як рух хвильового фронту крізь середовище. Wave number Волновое число □ Хвильове число

Модуль хвильового вектора, зв'язаний із круговою частотою, фазовою швидкістю хвилі та її просторовим періодом (довжиною хвилі). В оптиці та спектроскопії хвильовим числом часто називають величину, що зворотна довжині хвилі. Wave vector □ Волновой вектор □ Хвильовий вектор

Вектор, напрямок якого збігається з напрямком поширення хвилі, що біжить, а числове значення дорівнює хвильовому числу.

Waveform-auto (WAV) Аудиоинформация в волновой форме □ Аудіоінформація у хвильовій формі

Категорія звукового файла, який, подібно до аудіокомпакт-диска, зберігає безпосередні результати перетворення звуку з аналогової у цифрову форму. Саме перетворення виконується звуковою платою комп'ютера (мультимедіа). Звукові WAV-файли мають розширення wav і розрізняються форматом збереження оцифрованого звуку. WDB-II - Див. World Data Bank II Wavelength Длина волны □ Довжина хвилі

Відстань у напрямку поширення періодичної хвилі між двома послідовними точками з однією і тією ж фазою коливання. Позначається X; одиниця; метр (м). Довжина хвилі в середовищі дорівнює відношенню довжини хвилі в пустоті до показника заломлення середовища. Звичайно значення довжини хвилі вказують для повітря. В усіх ін. випадках вказується середовище. Показник заломлення нормального повітря (15 С, 101 325 Н-м- ) для видимого випромінювання лежить у межах від 1,00027 до 1,00029. Web Веб, Паутина, Всемирная паутина Веб, Павутина, Всесвітня павутина

Термін, що використовується як синонім WWW. Див. World Wide Web. Web-browser - Див. browser.

Web-mapping □ Веб-картографирование □ Веб-картографування

(Син. Internet-mapping, Інтернет-картографування). Процес формування відвідувачем Веб-сайта картографічного зображення на екрані свого комп' ютера за допомогою встановленого на ньому Веб-браузера. Браузер або спеціальні клієнтські розширення, що він підтримує, управляють кортографічним Інтернет-сервером Веб-сайта, посилаючи йому команди для перебудови карти (зміни масштабу, змісту і т.д.) у вигляді скрипта і отримуючи від нього нове зображення.

Web-page □ Веб-страница □ Веб-сторінка

Окремо взятий документ Всесвітньої павутини (WWW), що являє собою HTМL-документ разом із файлами, на які з нього є посилання. Як правило, це текстовий файл із розширенням .html.

Web-provider □ Веб-провайдер, провайдер Веб-провайдер, провайдер

Організація для забезпечення поставки послуг Інтернету для користувачів. Син. ISP.

Див. ISP.

Web server □ Веб-сервер Веб-сервер

1. Комп'ютер, на якому зберігається Веб-вузол, і який робить його доступним користувачем Інтернет. 2. Програмне забезпечення, яке надає сервіси для доступу в Інтернет, інтранет і екстранет. Веб-сервер управляє роботою Веб-сайтів, забезпечує підтримку протоколу НТТР та ін. протоколів і виконує серверні програми (такі, як скрипти CGI або сервлети) із метою підтримки різних функцій. В архітектурі J2EE Веб­сервер забезпечує сервіси Веб-контейнерам.

Web-services Веб-сервисы □ Веб-сервіси

(Син. служби). 1. Існують багато речей, які можна назвати Web services (Веб-сервісами) у світі, що оточує нас. Але робоча група W3C, ґрунтуючись на існуючій архітектурі Веб-сервісів, зупинилась на такому визначенні: Веб-сервіс є програмною системою, розробленою з метою підтримки інтероперабельності міжмашинної взаємодії у комп' ютерній мережі. Він має інтерфейс, описаний у машино-оброблюваному форматі (як правило, WSDL). Ін. системи взаємодіють з Веб-сервісом за допомогою заданого шляху, що відповідає описанню, використовує SOAP-повідомлення, яке, як правило, передається із застосуванням протоколу НТТР із XML-серіалізацією у прив'язці до ін. Веб-орієнтованих стандартів. Веб-сервіси є системами, що ґрунтуються на інформації, яка надається і маніпулюється із застосуванням XML-технологій і Інтернету для безпосередньої взаємодії між програмами (application-to-application). Ці системи можуть мати у своєму складі програми, об' єкти, повідомлення або документи. Веб-сервіси забезпечують незалежний від даних механізм (data independent mechanism) програмної обробки бізнес-сервісів в Інтернеті із застосуванням стандартних XML протоколів і форматів. Доступ до Веб-сервісів може забезпечуватись на рівні браузерів, але ця вимога не є обов' язковою і не потребує застосування HTML. 2. Основою сервіс-орієнтованого Веб є Веб-сервіс, тобто набір логічно пов' язаних функцій, які можуть бути програмно викликані через Інтернет. Інформація про те, які саме функції надає цей Веб-сервіс, міститься у документі WSDL (Web Service Description Language), а з метою пошуку існуючих Веб-серверів мається на увазі використання спеціальних реєстрів, сумісних зі специфікацією UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). 3. Веб-сервіси іноді називають сервісом програм (application services). Сервіси (як правило, мають певну комбінацію програм і даних, а також людські ресурси) створюють можливість і умови щодо використання бізнес-орієнтованих Веб-серверів (business's Web server) Веб-користувачами (Web users) чи ін. Веб-орієнтованими програмами. Тих, хто поставляє Веб-сервіси, як правило, називають постачальниками сервісів програм (application service providers, ASP). Веб-сервіси розподіляються на такі головні сервіси, як управління зберіганням і управління зв' язку з покупцями (Customer Relationship Management, CRM) чи проведення електронних аукціонів. Прискорення створення таких нових програм є найголовнішим напрямком розвитку Веб. Користувачі можуть використовувати деякі Веб-сервіси за допомогою пірингових підключень (peer-to-peer - з' єднання рівноправних вузлів локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) ) замість звертання до центрального сервера. Деякі сервери можуть взаємодіяти з ін. серверами з метою обміну процедурами і даними, що підтримуються класом програмного забезпечення під назвою middleware. Останнім часом термін Web-services описує стандартний спосіб інтеграції Веб-розміщуваних (Web based) програм з використанням відкритих стандартів XML, SOAP, WSDL і UDDL. XML використовується з метою організації й застосування даних. SOAP служить для передачі даних у мережах, WSDL - для описання доступних даних, а UDDL -для переліку доступних сервісів. 4. Веб-сервіси є новою Інтернет-парадигмою, незалежною від платформ і мов програмування. Веб-сервіси є автономними, модульними програмами, які можна описати, опублікувати, розмістити і викликати за допомогою електронної обчислювальної мережі, щоб створити нові продукти і сервіси. 5. Веб-служба:

Компонент програмного забезпечення, що самоописується, доступний через Інтернет. Завдяки відкритим стандартам на основі Веб-служб можна будувати додатки на будь-якій апаратно-програмній платформі, об'єктній моделі, мові програмування. Веб-служби можуть використовувати одна одну, становлячи тим самим основу розподілених обчислень. Див. UDDI, WSDL, SOAP.

Web Service Choreography Interface (WSCI) Интерфейс хореографии Веб-сервисов □ Інтерфейс хореографії Веб-сервісів

Інтерфейс, призначений для "ув'язки" подій і транзакцій за взаємодії різних систем і програм у розподіленому обчислювальному середовищі.

Web Services Description Language (WSDL) Язык описания Веб-сервисов □ Мова описання Веб-сервісів

Мова описання Веб-сервісів. XML-форматована мова, що використовується для описання можливостей Веб-сервісів, як колекції кінцевих точок комунікацій, що мають можливість обмінюватись повідомленнями. WSDL є інтегрованою частиною UDDL (Всесвітньої служби реєстрації учасників бізнес-процесів), що ґрунтується на технології XML. UDDL використовує мову WSDL, розроблену спільно Microsoft і IBM. Web site - Див. site.

Web-technology □ Веб-технологии □ Веб-технології

Засоби створення, розміщення й пересилання інформації у World Wide Web у різних форматах. Припускають використання скриптових мов програмування і технологій роботи з боку клієнта і з боку сервера. Останнім часом до Веб-технологій відносять такі елементи: а) йменування Веб-ресурсів та їх компонентів (Naming); б) розподілені обчислювання у Web (Distributed Computetion); в) безпека й переведення коштів у Веб (Security and Money); г) функціональне програмування (Functional Programming); д) Інтернет-технології та організації (Internet Technology and Organizations); е) Веб-технології: HTML, HTTP, WAIS (Wide Area Informational Server); ж) сценарні мови програмування на клієнтській і серверній частинах (скрипти); з) технології організації контенту у Веб (ASP(Active Server Objects), JSP); и) технології анімації (Flash, Metastream); к) Веб-учасники (компанії, організації, люди); л) Веб-вузол (синонім - Web site). Сукупність взаємопов' язаних Веб-сторінок. Синонім Веб-сайт, або просто сайт. Разом із тим, Веб-вузол може означати структуру, суттєво розширену за рахунок застосування в ньому баз даних і елементів сценарних технологій, розташованих на Веб-сервері, де також розміщено авторський Веб-вузол.

Weed tolerance □ Допуск шага оцифровки Допуск кроку оцифровки

(ГІС) Найбільша відстань між двома формотворними крапками лінії, при якому вони будуть вважатися однією крапкою. Уведення нової крапки ігнорується, якщо вона знаходиться в межах цього допуску від попередньої точки. Weeding Упрощение линии □ Спрощення лінії

(ГІС) Видалення з лінії формотворних крапок зі збереженням її форми в цілому. Зворотна операція, тобто додавання формотворних крапок, називається - line smoothing. Див. weed tolerance.

Weight, weighting factor Вес, весовой коэффициент □ Вага, ваговий коефіцієнт

WGS - Див. World Geodetic System. White noise Шум белый □ Шум білий

У вузькому розумінні - випадковий процес з незалежними значеннями, який цілком визначений одномірною щільністю розподілу. У широкому розумінні - випадковий процес з некоригованими значеннями величин.

White Paper (дослівно - "біла книга") □ «Белая книга» □ «Біла книга»

Термін, що застосовується у галузі науки й техніки, для характеристики авторитетних доповідей або реферативних видань, які, як правило, описують технологічні особливості й переваги нових і перспективних розробок (програм, товарів, виробів тощо). Звичайно розміщуються на сайтах із метою ознайомлення он-лайн. Готуються й публікуютьсяпрацівниками дослідних організацій або фірм-виробників, або незалежними консультантами.

White space □ Пробел, пустое пространство Пробіл, порожній простір

Wi - Див. wide field sensor.

Wide Area Augmentation System □ Широкозонная система дифференциальных поправок Широкозонна система диференційних поправок

Сукупність штучних супутників Землі та наземних станцій, які призначені для реалізації диференційного режиму роботи системи GPS на американському континенті та прилеглих до нього частинах Атлантичного та Тихого океанів. Мережа з майже 25 наземних станцій збирає дані спостережень за GPS-супутниками, обробляє їх та формує диференційні поправки, які потім транслюються двома геостаціонарними штучними супутниками Землі користувачам цієї системи. Забезпечується точність координатних визначень близько З метрів. Територію Європи обслуговує аналогічна система EGNOS, Азію- система МSAS.

Wide Area Network (WAN) Территориально распределённая сеть □ Територіальна розподілена мережа

1. Фізична комунікаційна мережа, що зв'язує географічно віддалені один від одного комп' ютери й мережні сегменти (LAN). При цьому має у своєму складі усі засоби передачі. Характеризує більш широку телекомунікаційну структуру, ніж LAN. Може включати як мережі приватних компаній, так і державні мережі. Обов' язково має усі засоби передачі. Ін. словами, це комп' ютерна мережа, яка охоплює досить великий територіальний простір. Як правило, будується на двох чи більше локальних обчислювальних мережах (LAN). Прикладом WAN є Інтернет. 2. Розподілена або глобальна мережа, що забезпечує передачу інформації на великі відстані із застосуванням ліній, які комутуються або виділяються. Мережа WAN зв' язує офіси або філії компаній, що знаходяться у різних містах або країнах.

Wide-band filter Широкополосный фильтр □ Широкосмуговий фільтр Wide Field sensor (Wi) Широкополосный сенсор □ Широкосмуговий сенсор

Панорамний сенсор на супутниках IRS. WIMP - Див. Windows-icons-menus-pointing Devices

Winchester Disk □ Винчестер, винчестерский диск Вінчестер, вінчестерський диск

Дисковий зовнішній запам' ятовуючий пристрій, в якого носій даних, магнітні головки та ін. механічні компоненти розміщені у герметичному кожусі. За однією версією, назва походить від місця першої розробки - філії IBM у м. Вінчестері (Велика Британія), а за ін., тому що розміщення двох дисків у початковому варіанті виконання нагадало розробникам розташування стволів у одноіменній рушниці (двостволовий вінчестер). Window Окно □ Вікно

Прямокутна площина на екрані дисплея, що візуалізує програмне застосування або документ; частина екрана, з якою програма або користувач працює, як з окремим екраном; один з основних, ключовий елемент графічного інтерфейсу користувача. За функціями розрізняють вікно застосування (application window), тобто основне вікно або вікно основної програми; вікна, що повністю лежать усередині ділянки основного вікна, включаючи вікно документа (document window), дочірнє вікно (child window) і MDI-вікно (multiple document interface window); вікно допомоги (help window); вікно діалогу, або діалогове вікно, діалоговий бокс (dialog box). У той самий час може бути активним тільки одне, активне вікно (active window), обране користувачем. Допускається поділ відеоекрана на декілька вікон (windowing), відкриття вікна (open window), закриття вікна (close window), і переміщення, або буксирування вікна (window dragging), згортка вікна у піктограму (minimized window), збільшення вікна на весь екран (maximizedwindow). Windows □ Операционная система Windows □ Операційна система Windows

Орієнтована на користувача операційна система, розроблена у 1985 р. корпорацією Microsoft   для   персональних   комп'ютерів   (Personal   Computers,   PC), спочаткувстановлювана як надбудова дискової операційної системи DOS. На початкових етапах Windows емулювала графічний інтерфейс користувача (Graphical User Interface, GUI), розроблений фірмою Apple, що став із того часу індустріальним стандартом для настільних (desktop) комп' ютерів.

Windows CE Операционная система Windows СЕ □ Операційна система Windows СЕ

Спрощена версія операційної системи Windows, призначена для кишенькових ПК, мобільних телефонів і пристроїв та ін. цифрових компонентів та убудованих систем.

Windows-icons-menus-pointing Devices (WIMP) □ Окна, иконки, меню-ориентирован­ные устройства □ Вікна, іконки, меню-орієнтовані пристрої

Тип інтерфейсу, що традиційно використовується у віконно-орієнтованих операційних системах і програмах.

Wireless Application Protocol (WAP) □ Протокол беспроводных программ □ Протокол безпровідних програм

1. Специфікація створення пристроїв та їх програмної підтримки для читання контенту з Інтернет без безпосереднього підключення до нього, тобто у безпровідному режимі. 2. Стандарт взаємодії мобільних телефонів та ін. безпровідних пристроїв з мережами Інтернет/Інтранет із метою одержання інформації та послуг. Wizard Мастер, помощник □ Майстер, помічник

1. Послідовність сторінок, що відображаються у вторинному вікні програми, які допомагають користувачеві розв' язати конкретне завдання. Ці сторінки, як правило, запитують і приймають у користувача усю інформацію, необхідну для виконання цього завдання. 2. Контекстно-чуттєве (context-sensitive) або те, що відкривається за командою, вікно діалогу, яке автоматично з' являється в деяких комп' ютерних програмах для допомоги користувачеві у разі потреби в особливих місцях програми або за викликом із різних розділів меню програми. Помічник може бути відключений, якщо його допомога є настирливою або не потрібною. Прикладом найуживанішого помічника є Майстер діаграм, що викликається у програмі MS Excel або за допомогою клацання мишки по кнопці стандартних інструментів Майстер діаграм, або з головного меню виконанням послідовності команд Вставка—>Діаграма.

Workflow Последовательность действий, которая выполняется; поток работ □ Послідовність дій, що виконуються; потік робіт

Шлях здійснення передачі роботи від одного співробітника організації іншому або від одного відділу - іншому в компанії чи організації, яка забезпечує загальний хід виконання запланованих робіт. Ефективність виконання таких робіт може бути підвищена в результаті систематичного аналізу та реінжинірингу потоків робіт усієї організації. Working window Рабочая область □ Робоча область

(ERDAS) Просторова область, в якій виконується обробка просторових даних. Може бути об'єднанням або перетинанням екстентів вхідних наборів даних. Workspace □ Рабочее пространство □ Робочий простір

1. (ESRI) Ізольована ділянка (папка, каталог на диску) для зберігання просторових даних. 2. ArcGIS) Директорій, що містить набори географічних даних, використовуваних системою ArcGIS утаких випадках: а) як робоча ділянка для даних користувача; б) ділянка для зберігання всіх розділів карт; в) для автоматичного зберігання окремо створюваних покриттів. 3. (ІТ) У деяких процесах виконання програм - область основної пам' яті (main memory), клітини котрої виконують функції регістрів загального призначення. Початок області визначає спеціальний внутрішній регістр-покажчик.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 


Похожие статьи

Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики