В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 

Валюта України та іноземна валюта

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Доходи і надходження

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

6

Основні     сегменти     для здійснення готівкових і безготівкових розрахунків між державними бюджетними установами та підприємствами

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Засоби в національній та іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фінансові ресурси підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

1

Абстрактний     вимірник економічних процесів, явищ, об'єктів, який суб'єкти згодні приймати як платіжний засіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

1

Кошти короткочасного функціонування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

3

ґс458

ТаблицяЖ.З. Аналіз складових поняття "грошові кошти"

Автор

Складові поняття "грошові кошти"

Бутинець Ф.Ф.

Височан О. С.

Голов С.Ф.

Горецька Л.Л.

Губачова О.М., Мельник С.І.

<а

н а

; у

Л

М

кн

е н

е

Єфіменко В.І., Лук'яненко Л.І.

Загородній А. Т., Вознюк Г.Л.

Зарвій Т.М.

Зубілевич С.Я.

Зятковський І.В.

Кобилянська О.І.

Кондраков Н.П.

Конопліцький В.А., Філіна Т.І.

Кочерга С.В., Пилипенко К.А.

Кундря-Висоцька О.П.

Ларионов А.Д.

Лучко М.Р., Бенько І.Д.

Нашкерськсі Г.В.

Костецька А.А, Турій О.В.,

Остафійчук С.М.

Папковська Г.В.

Партин Г.О., Завгородній А.Г.

Поддєрьогін А.М.

Пошерстник Н.В.

Пушкар М.С.

Сопко В.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Готівка в касі (кошти в касі), сукупність грошей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кошти на рахунках в банках

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Депозити до запитання

+

 

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

Електронні гроші

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банківські векселі

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові чеки

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекази від клієнтів

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти у виставлених акредитивах та відкритих особистих рахунках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цінні папери, що належать підприємству

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Перекази в дорозі (кошти в дорозі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Грошові документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

Евіваленти грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Кошти у підзвітних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

ҐГС^А0 459

Продовження табл. Ж.З

Автор

Складові поняття "грошові кошти"

Стецюк Г.А.

Ткаченко Н.М.

Усач Б.В

Філімоненков О.С.

Чабанова Н.В., Котенко Л.Н.

Чацких Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П.

Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.

Чебанова. Н.В., Єфіменко Т.І.

Ясишена В.В.

Кількість авторів

1

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Готівка   в   касі   (кошти   в касі), сукупність грошей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

55

Кошти на рахунках в банках

+

+

+

+

+

+

+

+

+

49

Депозити до запитання

 

+

 

+

 

 

+

+

+

27

Електронні гроші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Банківські векселі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Грошові чеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Перекази від клієнтів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кошти у виставлених акредитивах та відкритих особистих рахунках

+

 

 

+

 

 

 

 

 

4

Цінні     папери,      що належать підприємству

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Перекази в дорозі (кошти в дорозі)

 

 

 

 

 

+

 

 

 

5

Грошові документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Евіваленти грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Довгострокові  та короткострокові фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кошти у підзвітних осіб

+

 

 

+

 

 

 

 

 

3

Таблиця Ж.4. Поняття "грошові потоки"

Поняття

Базілінська О. Я.

Білик М.Д.,

Бланк І. О.

Бочаров В. В.

Брікхем Є.

Голов С.Ф., Кострюченко В.М.

Дж. К. Ван Хорн

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. , Смовженко Т. С.

Коласс Б.

Лігоненко Л. О. та Ситник Г. В.

Павловська О. В., Притуляк Н. М.,

ZJ-----,----,----, ..„V   ZJ ТҐЛ

Поддерьогін А. М.

Родіонова В.М.

Тян Р. Б.

Шамаєв Г. і Риндін Л.

Кількість авторів

Надходження та вибуття (рух) грошових коштів та їх еквівалентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

+

+

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамічний показник, що характеризує постійний рух грошових ресурсів

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Надлишок, який утворюється на підприємстві в результаті всіх операцій, пов'язаних із господарською діяльністю

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

1

Сукупність послідовно розподілених у часі подій, які пов'язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

1

Фінансовий показник, що характеризує ступень так званої ліквідності підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

1

Ґ(ЄЩ0 461

Таблиця Ж.5. Підходи до визначення сутності фінансових ресурсів І Ознака

№ з/п

Джерело

Амортизаційні відрахування

Прибуток

Грошові кошти

Прямі і непрямі податки, платежі населення в державний бюджет

Фінансові активи

Грошові доходи

Фонди грошових коштів

Матеріальна основа фінансів

Грошові накопичення (нагромадження)

Грошові засоби

Доходи, надходження і

Грошовий капітал

Джерела коштів

Грошові ресурси

Високоліквідні активи

Параметр (показник)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Сучасний

економічний

словник

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Економічний словник

 

 

 

 

+

-

-

-

3

Юридичний словник

 

 

 

 

+

-

-

-

-

-

4

Енциклопедичний словник економіки і права

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Литовських А.М., Шевченко І.К.

 

 

 

+

-

-

-

-

-

6

Кураков Л.

 

 

 

 

+

-

-

-

-

-

7

Зайцев Н.Л.

 

 

 

 

-

-

-

-

-

8

Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е.

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59 


Похожие статьи

В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології